Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus. ANRHEG I'R PARCH. JOHN HUGHES. Y MAE Y CYFBlSTEDDrOD WEDI PENOBBFTSU AR FOD TR AJTRHEQ I'W OYFLWTXO MBWN V. TEA PARTY, ,j ..1 YN HOPE HALL, HOPE STREET, Nos FAWKTH, Mawrth 3ydd, 1857. :l 1 r C4DIUBYbD-IR. THOMAS EVANS. D'agwylfrv Parch. HRNRY REES Pa-oh. DAVID ROWLAND. Rala; Ptvch. RO GER EDWARDS, Wydd rrng; Parch. THOMAS LEVI, Ystradgynlais; Parch. RICHARD EDWARDS, Llangjllen, yn nghyd ag aDlryw eraill i an«rch y cyfarfod. TE AR Y BWRDD 5i O'R GLOCH. r' j c v Am hvabygrwydd pellach, avlwer ar y PLACARDS. g| *>■ q —T ""helvd siomedigaeth i gvfeillion ein PARCH s WEISIDOQ, dynunir iIYSB iSU v der',yqir Tttns grifl-adan PALL MALL. Robert Roberts, io3. Field Street, Everfiv. 4 ilùert8, eto. William Jo-ies, P^wnull IIItreet, pat,r r,101)88 Pmaiia Streøt. Miss Williams. 4. t'nion Street. t Kdward Pulford, :33, Prussia Street. Robert Rooertc, 12, Edmnnd Street. I, BEDFORD. •• David ;lif.)pria, 94. Warwick Street. John (inffith. 11(7, rinckinsham Terrace. John Richards. 11, Alfred Street. Hnjfh Davies, Northumberland Street.' William Gray Wiiliamg, 98, Hill Street, r ROSE PLA<~E. Kdward Mcrrris. 5. Frnspr "treet. Robert Roberts, 152 Salisbnry Street. Richard Williams, 7s, Nertherifeld-road North. Richard Williams, 7! eto, i UNCrTOy. wds. 38. G t Mersey Street, Kirkdale. David Thomas. 4° Virpil Street. David Williams, IOP. Hornby street. MULBERRY. Thomas Evans, Mill Str>ni, Thomas Hughes, South Hunfr Street. Robert W. Joces, S4, Myitle Street. John Lloyd Su.<n>ili Street. David Parry, Para ise Street. Jo?m R. Jones 3 >, T.ord '-?t re et. Daniel P. Davies »}, Sta.ihope Terrace. Flias Tieroe, 6S, Duke Street. John Sconrfield.2, PhoMiix Terrace, Windsor Street. Thomas Jones, Chester treet. BIRKE"f{ED. Hugh Owen. Chester Str "t. Thomas Pritchard. II, Clifton Crescent, SEACOMBK. David Jones, 10, Brighton Street. Evan Thomas, lea. John Davies, Allerton Farm. 1 i CYFLWYNIAD, (Pretention), CYHOEDDIR RHESTR O'R HOLL DASGRIFWYR. 1 SAMUEL ROBERTS, Ysgrifenydd 0. Y,-Ni chaniateir tocynau ar ol dydd Gwener nesaf. •. o EISTEDDFOD IFORAIDD DOWLAIS, 1847. CYNELIR yr Eisteddfod iiehoi vr, Ysgoldv Dowlais, dydd Linn y 27ain o Gorphenaf, 18;)7, PH'd vgwobrwyir yr vmgystadleuwyr baddu^ol ar y testynau isod, fo! y canlyn :— BARD DON IA TH. 1. Am yr Awdl oreu »r cofTadwiraetb am v diweddar Syr J J. Guest, Barwnig. A.R., Dowlais Gwobr 20 0 0 2. GaW ?«n am v diweddar Daniel Je Xing, Star, Dowlai«, gan Gvfrinf* Caradog ah J3r n -Gwobr I 5 0 9. Galar.2*n ar ol v diweddur Henry ThoTias Bl,ie Boar, Dowlais, u in Gyfrinfa Teml Caria I -Gwobr 4 0 0 t. Am yr Rrelvn gorcn i fod yn Fedd-argrxff ar Henry Thoma-?. Blue Boar, Dowlais,' e^nTeml Caria I-Gtvobr 0 15 0 D, Am yr Englyn georea i fod yn Fedd argraff i r diweddar fr8 Ann Thomas, Blue Boar, Dowlais, gun Teml ^Gwobr a u n ft. U»lar.jAn ar ol y di»"ddar Phillip Preece Cyfrwywr.nowlMa.p!m?yteUlion—&wohr ?? 0 1-2 Peoiil Hr Ymwe i»d y Gog a myny'do^dd Cvmry, a Uwyddiant, ei lletv ar Ben y Garn Ddu— Gw -br 0 1) n BKIRMAID ? FABDDONIAETH—Parub. Canon Jenkins, Pe rigl)r Dowlais; a'r Parch. RobertEJlis, Sirbowy, (Cynddelw) TRAETHODAD. 1. Am v <rw»honiaetli rhwnc Cy^vd'l dod a Chyni'deb, gao Gyfrinfa Ifor. Dowlais—Gwobr too 3 Ar rHv'ed^'»vHrt Tforinid i ddiwvjlio ea meddylian, yn nghyd a r moddion gorea er enill yr amcan gan Gvf rinf« Iror Ba^h—Gwobr 2 2 0 3, Ar v priodol leh nen yr unmhriodoldsb i Iforiaid gynal en Cymdeithasau mewn Oweatai, gan Gyfrinfa T,Irtv 1 0 0 t. A' RagoroMeb v Cvfnndeb I'omidd.yn nghyd a'r moddion mwyaf effeithiol er ei lwyddiant, gan Gyfrinfa y F»ii,:onen Gvmraeif — Gwobr 2 5 0 T i rod vn LUW vrYsgrifenydd erbyn Gorph.lOfed, iKi7, cyfeiriedig WILLIAM THOWAS, Tailor, Wen Street, Dowlais. aewMerthrr Tydfil. D.S.—Atelir y gwobrwyon os na bydd teilyngdod. Tvsteb i Dr. W Jones, Caergvbi. ?-EW? CYFARFOD o ?feiFion Dr. W l T??p, ?r?h-'?wTd yn T?,?? y Dref, Ca'TRv?i dvdH Llpn, If-or n Ciwofiror, 1857, Y Parch. CAXOHEUWR TUETOR yn v earfgir. CM C. RIGBï, TSW., ae eiliwvd gan y Parch Yr. RirHARns. Pe Bo-1 TT?fh fr????? i Mp; ei chv?wynoi n.W Jovp« I f? tnVTt??? on py? <'?Bv?«n?f<vn ne'nduotaphro- ffp*T,' h? ''r Dvsteb rt'lvwederfig" fod y fath ag a f?dd 1 ••Fod V personar, cnWnoIi fod vn Bwvllgor i gario alia 8TRf"t1" y r^furfod hwn, irvdn i ye)-.wa-).en at eu rbif, i hit nn v b-r^M v Pwyllgoran [Jepm7 vn ismrfrfnl eer- V  I P-,cb J. Richard,. P*"), JWES w,?]amf. P?rch D. B P-'CR ?? ??'? ?? ?h" L"?'<' Draper, ?- "rE-K-• ?? R. A WiH.mi,. Uan. wr r*»l hriwHLnshes. A* riand, y. dd'-us?nt Mt.?w? ?n?hef.Xttnnor. j Mr W ^iddom ?r Wm. Ribor s. Medwiifan, Mr. j.?.ph wnti?s. MlT?S.Tn' 1 | P,?pi)???Q.,?m. M _T? T?an?e?nx?d ) fapt ei agor er cvraedd amc&n v Cvf ir- Mbwn. ai fod i ?aei ei ddwyn i derfyniad ar yr ?llain o Mawrth t BoH Mr. G l' fod vn Y^gri'envdd Mvgedawl a TUrvsor a vn aelod n'r Pwvllgor vn rhiflwedd ei swvdd • a Mr R. PUJTCHAJUV I) Weithydd y Porthladd, yn Ysgrirenydd Cy. northwyal Mygedol, RHKSTR O R TAVSGRfFrADAt'. Mbb«i-s T. and C. Tigbv ew Harbotir Work9 .10 lo 0 M" Thom»* T?nahe« Oraianfrvn .5 0 Mr« Nntren\Leamington, par Hon. Mr*. Stanley 5 0 •> K F.-i""ri 'I' 5 0 n 0 0 Mr, Vew "arbour Works .] 2 2 0 Mr W llijoi Rob<vt«, <5«fnda 2 2 0 Mr Hnphe«. Bryi.glns, T.Janrhvddlad 2 2 n Rovsl H^tet «e va^t« 2 0 Mr. G. J, Robert*. NIAic-I flmll. Holyhead 2 2 o R. Trv«r*m Orifflth, F«q Garreclwyd. 2 0 0 Mr John V'wl. Drsne* Holyhead 2 0 0 Hon. O St«r]ev, M.P Penrbos 1 I 0 Mr. G. C Hobson C F. Gov" nment Offices I 1 0 Cart A M. ^kinn^r R.X. Pnlyhea 1 110 M'. W. Hnr'bnt', Govern-ent Office I I (1 M-.Wm J01"f>!II,Tr..t>wfa, Bodedern I 1 0 Mr. Robort, L°wis. T I..nllil-io. I I n lkfr. Richard T evi*. drugrint, Boredom I 1 0 Mr r o^ert Jobn Prvse. L'anrbydcllad. I 1 0 MV. J. Wynne Pavnter. Maes'iivyn 110 Mr. Owvii rrt«?har4.Ty'nllan, Tregaean 1 1 0 Mr Owen Hurhe*. Namior 1 1 « Mr.P -ice, Cafnan I 1 0 Mr. Hntfh Roberts, Penbol I 1 0 Mr r rhnrfl Roho-rts, Boston Honse, Pentreberw I 1 0 Rer R. 'hard Parry Jones, P. C., LlanflhangeL ea«effiotf 1 1 0 Mr. John Jam0* W'ir. Berw Colliery Mr F' erl C, Gill, ational Provincial Bank, I INtAlbeed I 1 0 I' Mr Yva" Thomas, Well-street. Holyhead 1 I 0 Mr. E»an TJovH, Swift-arjnare, Holyhead 1 1 0 Mr. Griffith Owen. Market-street, ditto 1 I o Mrs. Irlizaleth Rufthog Newrv Brewery, ditto. 1 1 0 Mr. James Hibbfrt, Rovnl Hotel, ditto I 1 II Mr. Owen Hntrbes. milor and draper Holyhead ) 1 11 Mr Thog. WiIMnms, Union Cle'-k, Holvheid I ] 0 Mx.'Edwri Hughes, National Provincial Bank. Holvhllltfi 1 1 0 H'iRhes, Swift s Sqnare, Holyhead I 1 1 0 r, 0. Owens solicitor, ditto.. 1 1 0 Mrs. Storev, Pi-kenhirn? 1 0 f Mr. SaJnne'Roberts. C»rn Coch, Llanfeehe!! 1 (01 0 jt., D. B. P. B D. h,,ai 1 () 0 Mr. Hn?h Willi 'ms Tvhen, Uanhenlan 1 0 0 'M'-W!ni)tmJfne?.Bo?pno?.L!an?e)i? I' 0 0 Mr. Won. Robert". TreSan 10 0 Mr. R;hard Griffiths Caarddol, Llechylched ) 0 0 Mrs Margaret J~n«s, Plas LWhylched 1\)1I Mr. ^enrv Jones, G-ng, L!acfao!o< I 0 0 Mr. John Tbomav G'snvBors, Llanbabo 1 0 0 Mr. W Own, Ffernmgvd. ditto 1 0 0 Mr. G. Htwbe« Crrrigyhaban 1 0 0 Mr. l'acilan 1 0 0 MT, J. Jones. Fferamncba. Llanbabo 1 0 0 Mr. TTiwa" Jone*. L'ynon Mil .ion Mr O. Morris. Tvmiwr, Llanychinffelynhwy" n 1 0 0 Mr. W. Williams, Glany?ors. ditto 1 0 0 Mr. M, w;11;"ms. C"1,,n. Bodedeyrn 1 0 it \fr. W. Williams and Brothers,Llwyn'rarth, Llan. habo 1 0 0 Mr A. Warren, Ho'vhead, (Surgeon) 1 0 0 r w, Tvclch 10 0 Mr J. Roberts Tvm^hwa 1 0 0 Mr w loo 1 Mr J. Huahes, Peo'romedd, Carolyn 1 0 0 Mr Owen Hnuhes, ditto 1 0 0 P"n1'c@ln,. Rumsiy, -« Jermvn otr-et, London 1 I) 0 Mr TntfVs William", LUnftirynghornwy Mr. T Pnh*rt*. L'anddpijaa- t 0 10 1; Mr. H. Williams. Fod 1, I lanhadrig 0 10 t) Mr. Wm. P TV, p.>nnch«l !re 0 10 t) ^fr .Tone*. Trefddaniel, Holyhead 0 10 ti Mr. w McVittie, C'istle Hotel 0 10 Nfr. W. Williirns, 13(irnwerih 0 10 (i M-. F. W. CireT,, Holvhead 0 10 rt M-, <1. r terinarv snreson, FlourMill Bridge 0 10 6 0 M 0 Si'. Thom-<» WiVi°ms, Pen'roraedd, Cemly" n 0 10 0 Rer. R. F. Williarns, L a. ddensant 0 10 0 Mr J. Roberts boa'mao. Holvhead 0 10 «> Mr J) fvans Br t.fsh S hooh n I, 0 o )' Nfiss Llvers.,i"tto 0 10 n Rev J. Rie-Mrds. Holyhead 0 10 0 Mr. WOllams Railwav C ■rriaee Inspector 0 10 II Mr. O. Wi l'ams. grocer. Market-«treet 0 in II Mr. 0, Hngh°s, slater, Thomas-street (\]0 0 Mr. W SWdorti, ditto 0 10 0 Rev. R. W Griffith. Holvbead 0 10 o Messrs Pierre Rrothers, Valley 0 10 it Mr. Robert p;nrce, ditto 0 10 (I M S. pi."P. di to 0 10 0 Mr. T Wi'liams, Fonr-Mile Bridge 0 10 0 '4r- J h- owpn: Nationa?' Aralw(,h 0 10 0 ,,4.. FT. p?"o painter, Ho lyhead 0 ? 0 Mr, O Priv-hard, Iron-onger, ditto ? ■ 0 t 0 0 Prit-hard, !roll- 0-aer, ditto 0 1, 'Wr.,T. i.ondon House 0 o A F'ieud 0 .5 0 r. R. Jones, grocer, Holyhead 0 5 it Mr 5 (I Wr, Joseph Jones, smith, ditto 0 ij o Mr. Owen Wiiliame, srr.ith. ditto 0 5 It Mr-. Tones, Brazier, ditto n 4 (I M" J RolortR, crocer, London Road 0 5 o ROT. n-1fHft¡ Robrt. Capeijwyn 0 5 j, Mr. T. Thomas, schoir.er Kendal Castle,"Amiwch 0 '> It J. Pavips, firua!4ist, Holyhead 0 3 Mrs. M. G*rflRth Druid 0 5 0 Mr. R. Ev??.Ma'-ket-street. 0 ,5 0 Mr. W. Braithwaite, Cattle Station 0 b 0 Mrs T. Ropoon, Swift Square 0 .5 0 Mr J. Hrtgbes, T dlow Chandler n 5 0 M". O. W, Morria. Pontyagryniog 0 5 0 Mr. J. WjiHams, Cob 0 5 0 Mr J, Wi'Ham! T"Da!J-n 0 3 0 o. o?ens. ioo,i!g managor 0 .5 0 Mr. j Nf(YrRons, butebe, 0 5 0 Mr'?-P'ters. Jonr Morket-street 0 5 0 Mr. W. Jones, Turkev Shore 0 5 (I Mr Mark Roberts. Penmaenmawr, near Conwv o s 11 A Well wisher 0 4 0 Mr. R Williams, draper 0 2 ki Mr. Richard Jone«.Blue Bell 0 2 « I Mr. Rjcharj Pricbard, joiner, ditto 0 2 6 Mr. H. Ow.n, Bone. fireinan 0 2 6 Mr, W. FVans, Black Bridge 0 2 <1 Mr. W Williams, N'ewry-street 0 2 II Mr«. Wii'.iams, brewet ,<■ it'o 0 2 6 Mr, 0, Hu«hei!, Th¡rd :\Iate Ehl..a 0 2 II Mr. R. Hoghes, Harbour Works 0 2 6 Mr. W. Owen. Trescawen 0 2 6 Mr. Thomas Tricbard, Well-street. Holyhead 0 2 6 Mr. R. Williams, grocer, Bittck Bridge, ditto 0 a 0 Mr. F. H Ellis. Brvniau Aims, Llaudegai 0 2 a [r, R 1.'T n'itto 0 2 6 Mr Joh Huv'iiee. Taerwen Nfill 0 2 fl Mr. R. Williairs Berwuchaf •••• 0 2 6 0 2 6 Rer >> Morgar», B«pt>9t Miniatsr 0 2 fi Mr. C .1. Jo^n-on, Te>fcr»pn 0 2 ft M. R Meredith, S! ipbuilder 0 2 1 Mr ,I Jones sh^em'. ki-r, Market-street o 2 6 Mr n..tones ironmonger. Holvhettd 0 2 II Nfr. () Wil ia,,i. Black Ti)l 'ge 0 2 15 Mr H. WH ams, Doci- van! n 2 « Mr. J b" Peters. Sen Market Street. Holyhead ') 2 6 Mr R'cba d Hr.g'es, Boiler-mf er. Newry-*t do. 0 2 6 Mr. Ricbnrd Robe1 ts, Pilo .BoljUead 0 2 0 Mr. R Wii'iams. Bnkrr, do t) 1 0 Mr. r., wil',i&mF,. Tail-ir do I 0 Mr R <>wen, ThomnaStreet, do I) 1 0 M. R WiHi-ims, Boiler-maker 0 1 0 Mr R- -lones, ros" reet 0 1 0 1 0 Mr R Le«is, Wnter Sid« 0 1 0 Mr J Wiili»ms, Go «y 0 1 0 Miss C Williams Markrt street 0 0 6 Mr.J,Robúl'l,King"Land 001\ FRED C GILL. Honorary Secretary and Treasurer. Djmimir yn neillduoi ar y Trysorwyr a benodwyd gan y PwylJg rau Lleol i anfon 1 mi bob dydd Mer cber gyda'r Post, restrau cywir o dansgrifwyr nad ydynteisioes wedi eu e)hoeddi,fel ygalloou henwauyru d dung os yn yr hysbysiad wytbnosolyny Papyraulileol. Caergybi, CAwej: 23ain, 1857. FRED C. GILL, Ysg. Mygedol a Thrysorydr", •j. iRhoddir lian,-z r ryfarfod yn ein npsaf. GWLEDDOEDD Y NADOLIG i PERDONEGAU (Piano Fortes) Newyddion ac Ail-law, ean >• Gwneuthurwyr mwynf cvTner?,im-T vn L)undtua.?..Br?)M yn aTnr,,iv? v?n G?i v rb,; I mitonir yn M?M< o fewn 50 m,)t<r..r dd?th?'i? nen »r ??moUaeth. Cvmerir hen B anofnrtes vn ?fn?,.) Pob Cprd ior?ptho S?fon, vn ??v,)wR D'Alberts s Cherd.l oriaeth Da.us eDWOg drall, am HA Fft PIU! a'r L1ythn'do1J vn ?d' ? ? ?'"?. Arcbiad ar Fane nen'r Llythyrdy i'wgwneyd yn daladwy I W. H. D A V I E S, PIANOFORTE AND MUSIC WAREHOUSE. 2, STAFFORD ST., LONDON ROAD, LIVERPOOL. Gwarantirpjb Offeryn a brvnir yn yr Yitorfa u ho 1, « newidir hwynt o fewn y 12 mis, os na bvddaat yn gymer- aiwy —- AMERICAN FLOATING BAUL WASHING MACHINE. JL (MOORE'* PATENT) Trwy gynorthwy y Peiriant hwu, gyda'i 200 Belen. au Nofiadwy, gaIl geneth wneyd gwaith chwech o olelt. wragedd. Pris o f < i ill). PEIRIANAU GW ASGT; A MANGLO 0 X2 i X3. Hefyd, dvfais newydd, y PATENT YANKEE HYDRO THERMAL CHURN I Buddai). I Yr hon sydd yn Heilwng o sylw pawb ac "ydd gau. ddynt ddim i wneyd A gwneyd Yraenyn. Pris o E I 5s. i £4. YSTORFA, 20, SLATER STREET, LIVERPOOL. •" Ie c 1 Dolgellau, Hydref 28, 185P. Mr. B. MOORE, Syr,- Pan trosodd yn Liverpoo j oddeutu tair wythnos yn ol troais i mewn i le Mr Hough, Slater Street, i gael srolwg ar eich peiriant cywrain, tarawodl fi yn ddiatreg vr atebai y dyben yn dda; prynais un am Xe,, a chefais hi gartref, ac mae bvd yn nod y tn hwnt i'n diszwyliidan. Os dy munpeh fy mhenodi yn oruchwvliwr trosoch i'w gwerthu yn y gyrnvdosraeth hon. n;d oes amheuaeth nad allwn werthu rhai ot nad Uawer. unwaith v gwneir hwynt yn adnab\ddus. Os hyddwch yn fy mhenodi gwnewch fy ngbyaysgaeddu a'r hysbys- wydd angenrbeidiol.-Ydwyf eich ufudd was, William Jones. Yn y Watg, n tyhoeddir yn ddioed, Prit 6e., A DRODDI o Deithiau Cenadol a Dargan /jL fvdiliadau ? ,a,-eh Dr '-?'a?ton. yn Nxh?notMrth T"?"?'?A? nr-«-tt. Cyfieithedig ?n y P?rch. THOMAS L?T! Gdlir cae! an- ne" unr)yw nife, orwv y Llythyrdy, ar i ,1?J"?'?? "?'?'"ewnPM?<-S<?p< D • JoLf'WlsArgraff yd d a Chyhoeddydd, MERTHIR TYDJPIL, 8e i'w gael gan yr holl Lyfr1Verthwyr Yn awr allan o'r Waxg, 7fed rhan 6c. Yn barod i'w yru gydar Post., y Gytrol, wedi ei rhwymo mewn lliain rrlrf, pris is., neu yn Rhanatt, 3- 6c., Y R A I)FILADYDD TET:LIUAIDD. Gan y I. PARCH. D. PRICE, DIN-BYCH. Yn cynwys Naw o Draetho-tau, nwv ar-ymtheg-ar-hugain o Bregetbau, DwV ar huaain o Bryddeatau Marwnadan, &c., &o. Pam dyrnaid o Loffion, vn cynwys amrai uge;niallo Ddiarheb on a'D,elh.eiriao, wedi en cftssrlu gan mwyaf o weithian hen Awduron, yn nghyda Phigion o Drioedd Beirdd foys Pryd- a n. Gan fodyr Awdwr vn hwriadu vmfudo gyda'i donlu i Utica, America, vn mis Nlai nasaf, dyrnim;T ar y saw] a ewvllvsianf 4ô(aeI v Lly r uchod yni am d .no (syda blaen rial mewn flost ige Stamps; at yr Awdwr, neu At Mr. T. GEE, Argraffyii<L uinbych, a gyrir ef yn ddioedi iddynt. I LLYFRAU CYMREIG. EOS CEIRTOG; set hon waith yr enwog Fardd Huw MORRIS, evda hanes vr Awdwr, gan We)- ter Davies. Yn ddwy GyfroJ, mewn lliain JMr?d prx 6. Pns o\ntefi, ]2s.) t,r Dav,inese. Afia' F'EWYRTH TWM. Gan Mrs. C Sto??. gvda saitb a",lmain o G-rfluniRa. Wedi ei rwymo mewn iiian h u dd, 3s (pris yntrflg, 4,.) BIBL DARLCNIAOOL-l Samuel i ddi- I we Malachi. Ynddn-vGy'roI t?.m?wnamleo YCANIEDYDD C? '?REIG. Pris 68. mewn J panar. nea 71, vn rhwym. THE ?AMBMty Mt\STREL Ming a C?ectton?'fthe etod ea of CaMbna. with ?Mma) words in En ligb and W#!sh, togeth-r with several origii)al Ai. a By fOHN THOMAS. (I"u(Z1& Drtn), Ar w-rtli gan H, HVGHFS & Sov. Wrexham, gan y rhai V geilir cael bron "nrhyw!ytr Cymreig trwv anfon ei weith m"WQ rogtag-o stamps. Anfoner am ea RIlESTR nowydd o Lyfrau Cymreig Tra Mor Tra Brython. I CYLCHWYL FLYNYDDOL CYMDEITHAS YR I HEN FRYTHONIAID. pYNELIR Cvlchwyl Flynyddol y Gym?eitha3 ?J uchod Mawrtb 2iJ, 1857, yn nhy Mra May, Ranelagh Street, yn y dref hon, 13vid y Ciniaw or y bwrdd am 2 o'r gloch prydnawn. Tocynau 3s. yr nn, Y mae Swyddogion y Gym eithas yn cyfarfod yn y lie uchod bob nos Wener, i'r dyben o dderbyn Ae.1, dau newyddion, ac ymdrafod ag amgylchiadan eraill perthynol i'r Gymdeithas. JAMES JONES, YSORIFEKYDD. THE OLD ESTABLISHED BRUSH MANU- FACTORY, 33, SOUTH JOHN STREET. t T? A T E R MORGAN, late H JAMKS MARSDEN, & SONS. All kinds of Door Mats, Cocoa Fibre Matting Carriage R,, gm Mansions, Hotels, &c„ furnished on the most liberal terms "YR AMSERAU." (THE TIMES.) ESTABLISHED 1843. WELSH NEWSPAPER, PUBLISHED EVERY WEDNESDAY, AT THE It Amøera11 Olfice," H, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. THE Proprietors take thp opportunity of call mg the utteotion o; Advertisers to the above Jou nol as a m-an of pn!]ifitY-c)r?u)etinf as it does through the ?enH?.,ftnpprinc?pa)itvHnd f.iverpooi; also in London, ?ncht.a'er. and other Towns in En? and. he ) ropr)' tor? feel pr nd in tavim before the Pu?Lc the present position of their Paper. E-tahlished ill the yeelr l-4>, It has ijune on steai'ily mere isina till it has now reach- A<i n riv !rl'h'; the rcalion of anv p ipe- in connection w.th ;o.¡orth or ()Ilth Wai.e, publ1she,] in or out "fthe P"'¡IJ, palitv. 186<1 last Parliamentary Ketarns belo.v). And the P prietors p edge themselves that no trouble or expense sbal be to møke it sti;i further deserving of that pat. ronage and support which have long established it as the N tioi-al Organ of Wales. The following n extract from the la«t PARI TAAfFVT ARY RETURNS ot Stamps if-snod to Newspapers encu- latiug in Wales for SIX MOTH, ending J/it day of July. WELSH. t Yr Amierau 12 6,500 Cyniro 16,050 Gwron Cymreig. 9.400 ENGLISH. Cumbrian or General 37,000 r .larvon and I >enbi^h Herald 41i,I100 :\1 uumoilthshire Merlin 45 000 StarofGwent 44 iMXi Price 2a. 2d a Quarter, or 8s. lid. a Yeai Payment in Ad vance. Delivered rorn Office, or can be had on Morning of Publication from Newsvenders in all parts of the town or Birk nhead, &c. dvortisements charged reasonably. No Charge for Trar-.latiog Ail manner of PRIVTING by Ateain Powar, iu Wnl^ii ,t English don» with neatness 1nd despati-h WHEN YOU ASK FOR j GLENFIELD PATENT STARCS, SEE THAT YOU GET IT, as inferiork-inls are often used. Y DRYDEDD G Y LCHWYL AR DDEG AR HUGAIN PERTHYNOL I'R VSGOLION ELUSENGAR CYMREIG. SAMUEL H. THOMPSON", Ysw., Thiugwell-hall, Llywydd. Cy MER yr ARHOLIAD BLYYDOOL o'r L' PLANT a Ilctdysgir yn yr YSGOLIOK ELUSE CYMREIG, Bus.ell.tr et, le yn yr Ysgoldy, ddydd Mawrth, y 3ydd o Fawith nesaf, am 12 o'r glccb, pryd y taer ddymnnir ar Gyfarwyddwyr a chyfeillion y Sefydliad fod yn bresenol. ELLIS JONES, Ysgrifenydd Mygedol. Ystafell y Pwyllgor, Chwef. 14eg, 18-57.

I YR OFFETPIKD P- ?- I j YR…

[No title]

ADDYSG Y LLYWODRAETH A CHYMRU1

Y PARCH. JOHN HUGHES, LIVERPOOL.

[No title]

[No title]

[No title]

I FFRAINC,

PRWSIA A SWITZERLAND.-I

PERSIA. 'I

- INDIA. I

I Y T ¡ VYS¿)GAEtItAlr I 'Y…

I AWSTRALIA. !

! c R INA.. I

AMERICA. tjy „ , j Al\'IERICA,…

CYFLOGATJ YN AWSTRALIA.

Family Notices

NEWYDDION DIWEDDARAF. t

IMARCHNAD LLUNDAIN I

CANOLBKISlAU YMHERODROLI

ENGLISH WOOL MARKET. |

MARCHNAD fit YD LIVERPOOL,

-LONDON CATTLE MARKET.