Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

--'-'-I AT EIN GOHEBWVR I

[No title]

ADDYSG Y LLYWODRAETH.I

■ - ■ » NEWYDDION CYMREIG.…

^ IAD0L1 .. ) Y WASG.

I NAPLES. I

| BRAZiL

PERSIA. I

INDIA A CHINA. '- I

AMERICA.I

Y LLOFRUDDIAETH DDWBL YNI…

I COSTAU Y FYDDIN A'R LLYNGES…

M ANION. : "1

News
Cite
Share

M ANION. "1 Y mae Arglwyddes Franklin wedi ysgrifenu llythyr at Arglwydd Palmerston yn erfyn arno wneyd un ymgais eto i chwilio am ei gwr. Y mae Arglwydd Adolphus Vane Temest A. S. wedi bod yn ceisio traddodi darlith yn Sunderland ar ei hanes yn y Crimea. Ond yr oedd yn feth- iant llwyr. A defnyddio iaith gyffredin 41 aeth i'r niwl yn lan." Y mae un cyfreithiwr wedi datgan ei farn fod yr ymosocliaa ar Canton yn groes i gyfraith y wlad hon, ac y gellir profi y llyngesydd Seymour mewn Uys barn ar y cyhuddiad o lofryddiaetb. Aeth Ilong Ffrengig y Sidli i lawr tua dwy filldir o Gaergybi dydd Iau diweddaf, a boddodd 1<1 allan o L6 or dwylaw. Y mae llawer o lyfrau Gweddi CyfFredin yn cael eu gwneyd yn awr, a drych bychan oddi- mewn i'r cas fel y gall boneddigesau osod eu gwallt mewn trefn a gweled eu hunain, tra yn darllen y gweddiau Darfu i amaethwr ychydig o amser yn ol ladd hwch yn pwyso 023 pwys. Nid oedd ond tair blwyd oed ae yr oedd ganddi driugain o focit bach pob un yn fyw. Derbyniwyd swm o £75 gan Mr. R. Roberts, masnachydd te yn y dref hon, oidiwrth btrson o dan yr enw o I- Saus Des" sef arian a addefir a gymerwyd yn dwyllodrus ychydig o flynvddoedd yn ol. Yn unol a cbais yr ysgrifenydd y maü eydnabyddillcth o dderbyniad yr arian wedi cael ei wneyd trwy uno bapurau Llundain. Y mae cwpl yn sWJ dd Orange yn Efrog newydd wedi bod yn byw am wyth mlynedd heb siarad un gair å'u gilydd. Y maont yn eysgu yn yr un gwely, yn bwyta ar yr un bwrdd, ac eto nid ydynt yn yngan I gair wrth eu gilydd. Yr unig reswm, meddir, yw nad oedd un o honynt yn ddigon difalch i ymostwng. Y mae dirprwyaeth o Lundain wedi bod yn y dref hon gada'r amcan i gael ganddynt gydsynio a'u Golygiadau hwy ar y drdl, ar incwm. Barnant na ddylai neb sydd yn derbyn J iaj na £ 150 dalu y dreth, hyny yw os derbynid £ 1 ->0 fod y person i dalu dim, os T 160, i dalu ar £ 10, yda £ 200 i dalu ar£50 ac felly yn mlaen. Y mae gwelliant mawr wedi ei wneyd yn y llythyrdy gyda golwg ar yr hyn a elwir yn dead letters. Yr ydys am ddanfon pob llythyr nas gellir dyfod o htd i'w berchenog, at y person a'i danfonodd yr un diwr- nod ag y daw i'r dead letter office." Arbedid llawer iawn o ahghyfleusdre fel hyn. Y mae hys- pysiad o'r llythyrdy wcdi eu wneyd yn dyweyd fod yn rhaid i bob llythyr i Awstralia i gael ei ragdalu. Y rhai hyny na fydd y Uythyrdoll arnynt wedi ei dalu nis danfonir hwynt. Y mae yr Ymherawdwr Napoleon wedi danfon at yr Ymerawdwr Alexander II gopi ardJ,Probog o Imitation de Jesus Christ" wedi ei argre,LII yn yr argraffdy ymerodrel yn Paris. Danfonwyd ef at Count de Kisseloff gan y gweinidog cytiawnder. Pwrcasodd llyfrgell ymberodrol St. Petersburg gopi o'r gwaith hwn yn 1855 am gost £ 6,000. Yn y cyfarfod arferol o bwyllgor Dociau Liverpool yr hwn a gynhaIiwyd ar y 5ed o'r mis hwn, wrth sylwi fod un o'r bywydfadau wedi troi yn ddiweddar cynghorwyd fod mesurau yn cael eu defnyddio i'w I gwneyd yn fwy noftadwy. Dywed y Melbourne Journal: Yn nghyfarfod bwrdd y gwarcheidwaid dydd Sadwrn, ymddang- osai gwraig mewn oed, ac yn ei Haw blentyn pur drwsiadus f. phrydferth, pum' mlwydd oed, a phan ofynwyd ei neges. dywedn.i, Pum mlyn- edd yn ol, Syr, cefais wnledigaeth. Dywedwyd wrthyf y byadai i mi gaol gofal plontyn rhyw un. Daethum i Shorbourne, ac yn y turnpike gate gofynodd dynes i mi a oeddwn weni clywed am yr amgylchiadau pruddglwyfus a ddigwydd- asant; yr oedd gwraig dylawd, o'r enw Warsaw, wedi marw ar onedigaeth plentyn. Aethum i'r ty, Syr, a chymerais y plentyn, ac yr wyf wedi ei ddwyn i fynv byth or hyny; ond yn awr y mae yn bum' mlwydd oed, ac y mae y gost o'i gadw yn fwy, ac y mao fy ngwr yn gwrthwynebu, ac yr wyf wedi dyfod atoch chwi i edrych a wnewch chwi ganiatau i mi ychydig gymhorth." Dywed- ai v gwarcheidwaid wrthi am ymdrechu i gynal ei ffydd ychydig yn hwy ond dywedai ei bod yn rhy dlawd i gadw y plentyn o gwbl. Yna dywed- ai y gwarcheidwaid wrthi y byddai raid iddo ddyfod i'r tý, He yr oedd brawd a chwaer hynach i'r plontyn yn barod. Yr oedd yr olygfa a gau- lynodd y drych feddwl o ymwahaniad yn un 0 r rhai mwyaf cynhyrfiol-y faetbfam a wylai mewn ing uwchben ei phleutyn. a glynai y bychau mewn dagrau wrth ei noddes garedig. I r oecia hyd yn nod calonau y gwarcheidwaid wedi toddi, ac anfonwyd y greadures druan adref dan orfol- eddu gyda'i anwylun, gyda ychydig gynorthwy, yr hwn nis gallai y plwyf-gynnilwr a'r galon fwy- af adamentaidd feiddio ei warafun, hyd yn nod pe byddai yn groes i arferiad cyfraith y tlodion.

[No title]

[No title]

NEWYDDION DIWEDDARAF.

MARCHNAD LLUNDAINII

I CAOLRRISTAU YMHERODK?L I

I ENGLISH WOOL MARKET.

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

I -LONDON CATTLE MARKET.