Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

--'-'-I AT EIN GOHEBWVR I

[No title]

ADDYSG Y LLYWODRAETH.I

■ - ■ » NEWYDDION CYMREIG.…

^ IAD0L1 .. ) Y WASG.

I NAPLES. I

| BRAZiL

PERSIA. I

INDIA A CHINA. '- I

AMERICA.I

Y LLOFRUDDIAETH DDWBL YNI…

News
Cite
Share

Y LLOFRUDDIAETH DDWBL YN WALWORTH Y mae Mrs. Bacon, meddir, wedi addot ei bod hi y diwrnod y darfu i'w mam-yn-nghyfraith giniawn gyda hi, yii ol cyfarwyddyd y gwr, wedi oymysgu arsenic gyda r-hawl yr hen wreigan, ac yn mhellach y mae yn dweyd fod ei gwr wedi rhoddi ychwaneg ynddo cyn i'w mam ei gymeryd Gwnaoth y druanes yr hysbysiad yma, pan ddy- wedwyd wrthi gan berthynas oedd yn gweini arni fod corph ei mham .yn-nghyfraith am gael ei chwilio. Pan wnaeth yr hysbysiad, dywedai y wraig anffodus-" Cymer hyn bwys mawr oddiar fy meddwl." Y mae Inspector Young a'r swyddogion gydag ef wcdi bod mcwn tratferth mawr i chwilio allan haer- iad oedd wedi ei gyrhaedd fod Bacon wedi yswijjio bywydau ei ddau blentyn mewn ryw glwb clad a'i fod wedi derbyn yr arian ar ol eu marwolaeth oud nid yw y swyddog wedi gallu cael allan fo hyny yn tfaith. Y mao Mrs. Bacon wedi addef i wrth ryw wragedd ei bod yn feichiog. Dydd Mercher dygwyd Mr. a Mrs. Bac flaen Mr. Elliott. Yr oedd yn farn 1. Mr. Alfred Taylor, proffeswr ffe'- Hospital, yn bresenol i rodjii e; pertbynas i gynwysiad cyllt^jKii^ carcharor-ond nid" oedd phen ci dasg. Ymddangoitel y*. llawer mwy calonog na'r tro o >h*«i y dyg ef i fynu. Gofynai Cook, ceidwad y carchar Bacon a oedd yn gwybod fod ei wraig wed; ei fod wedi rhoddi jarsenic yn nghawl ei f atebiad ylioedd na wyddai ddim am h yn penderfynu gweithredu yn unol gyfreithiwr. Yna dywedai ei foA 11yd, a gofynai i Cook barotoi ei fod yn awyddus i gael rhywbet g yn cael ei holi. Cyrchwyd y o daf rndy cyfagos, a bwytaod(I y carcharoi ihri chwar- ter pwys gyda darn o fara, a pheint o gwrw gyda'r awch mwyaf. Ar ol holi ychydig o dystion, tystiolaeth y rhai, er na ddygwyd ffeithiau ne wyddion, oeddent yn tueddu i euogi^Bacon, rhoddwyd y carcharorion heibio hyd ddiwrnod arall.

I COSTAU Y FYDDIN A'R LLYNGES…

M ANION. : "1

[No title]

[No title]

NEWYDDION DIWEDDARAF.

MARCHNAD LLUNDAINII

I CAOLRRISTAU YMHERODK?L I

I ENGLISH WOOL MARKET.

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

I -LONDON CATTLE MARKET.