Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

--'-'-I AT EIN GOHEBWVR I

[No title]

News
Cite
Share

Y mae meithder ein hadroddiad Seneddol yn rhwymo i ymfoddloni ar ycbydig o ofod i wneyd ein sylwadau arfsrol yn y lie hwn ond y mae hyny i ia<-?? ? cael ?? wneyd i fyny ?an mai hys?vsiad cy!hdol Canghe!!yd? y i.?.,? nos Wener diweddaf /ydjda yu ddiau, yn fwy&f dyddorol gm ein holl ddar- llenwyr. Yr ydym yn anturio dweyd hoi/ ddarllen- wyr, oblegy(i nict oes un o norivuti Uiiu tt wuciu threthoedd y wlad. Mae y trethgast^lydd yn cyfarfod A phawb yn y deyrnas hon. Os nad yw yn ymaflyd yn ei bwrs, ac yn cymeryd ychydig bnnoedd yn flyn- yddol o hono, y mae yn cymeryd ryw gymaint o de, siwgr, coffi, kc„ pob un, ac o'r ddau yr oluf vn ddiau yw y mwyaf niweidiol yn y pen draw, er nad yw yn cael ei deimlo gymaint ar y pryd. Prif hynodwedd cyllideb ein cydwladwr, Syr Cornwall Lewis, yw gostyngiad y dreth ar incwm o 16c. i 9c. ar enillion dros 4*150 yn y flwyddyn, ac o lljc. i 5c. ar enillion o £ 100 i £ 150 yn y flwyddyn. Nid oes neb, wrth gwrs, a gwyna o herwydd gostyng- iad mewn trethi, ac nid yw, hwyrach, yn beth moes- gar iawn i feirniadu cyllideb sydd yn cvnwys rhodd mor wertlifawr a gostvngial yr income tax; ni byddai I hyny nemawr well nag edrvcli danedd ceffyl a gafwyd yn rhodd. Ar yr un pryd, y mae yn deg i ni ddweyd y caraspm ni weled yr egwyddor o drethiad union- gyrcho; yn cael 0i dal i fynu yn fwy eglur yn LY8- pjsiad Canghellvdd y Dr}"ilorfa, ¡¡,'r gweithrediad yn ei gynllan. Yr oedd y dreth ar de a siwgr i ddisgyn yn lied isel y flwyddyn hon ar livnyddoedd dilynol, yr hyn fuasai yn fendith armhraethol i'r wlad vn gvffredinol. Ond y mae Canghellydd y Drysorfa wedi arafu y diagyniad hwnw. Mae hyn d i peri anesmwythder mawr yn mysg y masnachwyr te. Cynhaliwyd oyfarfod cyhoeddus yn Llundain ddydd Llun diweddaf ar yr achos. Gwrthdysrid yn egniol iawn yn erbyn cadw un rhan o dreth y rhyM ar de gao y byddai hyny yn dra niweidiol i fasnach, ac yn I donad amod Vr wlad. Ond wedi y cyfan prin y gwyddom pa beth yn amgen a ailasai Syr C. Lewis oi wneyd. Nid yn fynych y eeir gweinyddiacth yn ddigoo hunanymwadoi i aberthu ei swyddau yn hytr. ach na dwyn yn mlaen gyUièdl nad yw yn holloi wrth eu bodd hwy, os bydd yn gymeradwy gan y wlad. Yr oedd y wlad wedi deffro o ddifrif yn erbyn y dreth ar incwixi, ac os na fuasai gweinyddiaeth Ar- glwydd Palmerston wedi ymostwng i ddileu 11 9c y rhyfel," nid oes nemiwr o amheuaeth nad svrthio a fuasai yn aberth i gyffro y bob!; gresyn na ddeallai y wlad y cysylltiad anatodol sydd rhwng y trethoedd a'r treuliadan, ac na ddangosent mai gwell fyddai ganddynt lai o doll ar de a siwgwr na nifer ychwan- egol o filwyr a chostau eraill anferthol mewn cysyllt- iad a'r fyddin a'r llynges. Nid oes ond trethiad uniongyrchol a ddwg y wlad i doimlo byn i bwrpas, ac i ddatgan ei lief yn groew ac uchel ar y mater. Y mae Arglwydd Clarendon wedi cyhoeddi peth o'r ohebiaeth yn achos Naples, at yr hwn y cawn alw sylw yn ein rhifyn nesaf. Mae yn dda genym ddeall oddiwrth sylw a wnaed gan ei Arglwyddiaeth yn Nhy yr Arglwyddi neithiwr fod pob tebygolrwydd y bydd i'r ymdrafodaeth sydd yn cael ei ddwyn yn mlaen yn awr yn Paris yn achos Persia fod yn llwyddianus. Y mae mwy a wnelo y cyffro yn erbyn y dreth ar inewm, ac anmhoblog- rwydd y rhyfel Persiaidd yn y wlad hon a'r mater nag hwyrach a feddyliem. Mae araeth Ymerawdwr y Ffrancod ddydd Llun diweddaf, ar agoriad ei Senedd yn ddiau yn ysgrif mwy hyawdl ac addysgiadol na'r araeth frenhinol ddiweddar a glywsom ni yn ein Senedd. Y mae yr Ymerawdwr yn dechreu trwy gyfeirio at gysylltiadau Tramor, a dywed fod prif alluoedd Ewrop yn awr yn gyfeillgar a'u gilydd. Dywed fod yr amser wedi dyfod i ddwyn allan adnoddau Ffiainc, a rhydd hys- bysrwydd am sefyllfa lwyddianus y wlad, gweitbrediad y trethoedd, a'r gostyngiad yn myddin v wlad. Nid yw yn cyfeirio ond yn brin at y Uifogydd ofnadwy di- weddar. Dywed y cymerir alltudion o leithdiroedd Cayane, ond yr ydys yn deall y danfonir hwynt i le Hawn mor afiachus yn Algeria neu ryw le arall. Mae y pwnc o uniad y Tywysogaethau Danubiaidd yn tynu sylw mawr. Mae y bobl eu hunain, a Rwsia a Ffrainc o blaid v cyfryw uniad, ond y mae Lloegr yn erbyn, gan dybied y byddai y Dalaeth newydd yn ormodol o dan ddylanwad Rwsia ni debygem.

ADDYSG Y LLYWODRAETH.I

■ - ■ » NEWYDDION CYMREIG.…

^ IAD0L1 .. ) Y WASG.

I NAPLES. I

| BRAZiL

PERSIA. I

INDIA A CHINA. '- I

AMERICA.I

Y LLOFRUDDIAETH DDWBL YNI…

I COSTAU Y FYDDIN A'R LLYNGES…

M ANION. : "1

[No title]

[No title]

NEWYDDION DIWEDDARAF.

MARCHNAD LLUNDAINII

I CAOLRRISTAU YMHERODK?L I

I ENGLISH WOOL MARKET.

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

I -LONDON CATTLE MARKET.