Hide Articles List

16 articles on this Page

- PARHAD Y GYMROG. -

liHEILFFORDD TR WY DDYFFRYN…

BEIRNIADAETH ¥RS ENGLYNION…

[No title]

INOSON GYDAG IEUAN GWYLLT…

IAT Y CYMRY. -I

ICYMDEITHAS LENYDDOL MACHYNLLETH.

[No title]

| BE IRNIA D A j T) I I

AT OLYGYDD YR AMSERAU.I

AT DD1RWESTWYR Y DYWYSOGAETH.…

News
Cite
Share

AT DD1RWESTWYR Y DYWYSOGAETH. I Mr. q0]#—Gan eich bod yn bleidwvr rbiowedd, yr wyf yu dra hyderus y bydd i'r llinellau a ganlyn gael rhyw gongl o'r Amkcrad am yr wytbnos tldyfodol, vmdreehnf ei osod mor fvr ag y byddo modd. Y m"'1 n bur hysbvs bellach fod amryw yn v dywvssTgaeih trwy'r De a'r Gogledti wedi rayned i'r drafferth o setydlu Gobeithluoedd, (Bands of Hone) oc Yn en plith yr wyf fy hun wedi vivroddi at setydlu un gyda chrugyn o blant, nid ydyw yr bynaf o honynt ddim uwchlaw ltl mlwvdd ond ac yr wyf yn bwna In, » Os yr Arglwvdd a'i myn," idd eu cadw mewn cys- ylltiad a'r gooeithlu, hyd <>ni byddant yn ddeunaw oed. j' ? Ond ar fy mod i yn te:mlo yn dra dyddorol gyda'r plant, oto, v mae rhyw duedd yn y p?ant i gael myned ? dro oddicM<x-ct', yn &wr ac ..Æwaith, a meddw' yr wyf fod pob plant yn m«ddu yr un duedd. Wei, os I byddai hyny yn foddion i adfywio, lloni, a chefnogi plant mewn rhinwed l. onid teilwng o'n sylw fyddai sefydlu rhyw fath o Gymanfa Obeithlucl, sef 11:1 yn y i'e ag un arall yn y Gogledd. Gan mai yn v De y mae fv nLrigfan i, yr wyf am gvnyg 3li y modd cinirnol, trwy gyfrwng >r Amser- au Ar fod i gymanfa o'r fnth a nodwyd. i gael ei cliynal mewn rhvv dr-f ganoiowyntol yn v -Ipau, f. l '? c dywedem yn iJnuolli, Caen'yrddin, nen Abertawy. mae y lleoedd \ua )u lleoedd cyficus iawn i "lioilffordd Deheudir Cymru, ag fe fyddai un o hon- Jut yn lie canol hefyd, byddai Llanelli yn nghanol sir Gaerfyrddin, a thyna Aberteifi a Phenfro y tu gorllewin iddi, Brycheiniog i'r gogledd, a Morganwg a Mynwy o'r tu dwyreiniol. We1 eto, am gyhoeddiad addas i Obeithluoedd, vr wvf vn 'YTIIt:6l1t1url no all;.4 h'll: _1 11 j j H "4\.4. .uUo waiu v tu guci g Wel.1 yr un a gy. hoeddir yn Llanelli, dan olygiaeth y Parch. D. Rhys; os deil ei lwvbr nid bawdd fydd cael ei gystal; a meddwl yr wyf, os na cheir neb arall, y cymerai Mr. Rhys (er cymaint ei waith) at f.d yn brif-lywydd. Wel, yn awr, rhaid terfynu, gan obeithio y bydd cymanfa o'r fath i gael ei chynal o hyn i fis Awst. Deuwch allan frodyr fel un gwr yn y deau, a'r un modd yn y gogledd." Yr wyf am gael allan y hydd peth felly ar fyr, fel y gallo y Gobeithluoedd gael amser i gasglu ac felly yn mlaen, tuag at eu treuliau. a chael cytnndeb neill- duol A Chwmpeini y Eheilffyrdd. Ceir amser o hyn i hyny i fwrw golw sut idd pi charioyn mlaen. Ond odid iddi fod y tro cyntaf mewn modd na bydd eisiau ei diwygio mewn llawer o bethau. Paham rhaid i ni fodar ol ein cymydogion y Saeson. Gyda gwir ddymuniad ar iddi fod felly yr haf dyfodol, y terfyna yr eiddoch yn bryderus am atebiad o'r fath a ddymunai un sydd yn Hyffordbwr YR OES A pbel. I Ohwefror Aeg, 1857.

HYNODION METHODISTIAETH. I

TRETHOEDD UNIONGYRCHOL AC…

[No title]

- - - ,.. ! AMRYWJAETHAU.

LLENYDDIAETH AC ADDYSG YN…