Hide Articles List

16 articles on this Page

- PARHAD Y GYMROG. -

liHEILFFORDD TR WY DDYFFRYN…

BEIRNIADAETH ¥RS ENGLYNION…

[No title]

INOSON GYDAG IEUAN GWYLLT…

IAT Y CYMRY. -I

News
Cite
Share

AT Y CYMRY. YN NGHY3lllU, LLOEGR, A LT.ANRWST. Gvdwladwyr anwyl, a welsoch chwi, ac a ddarllen- asoch chwi lythyr Hwsmon yn yr "Amserau"di- weddaf Os nad do, ymwrolwch am wneyd yn ddioed, ac wedi darllen, meddyliwcb, cynlluniwch, a gweithredwch. Wedi i mi ddarllen llythyr Hwsmon, meddyliais a chynlluniais, ac wele 11 gyda fy ysgrifell yn gweithrodu i ryw raddau—llvroa i chwi fy llu, ?T Fod cyfarfodydd eyhoeddus i gaol eu cynal yn mhob tref a llm yn Ng] i) iiiru, bob tri mis, i areithio o blaid, a ehasglu tuag at y gymdeithas er datgysylltu crefydd oddiwrth y llywodracth. '2. Fod i'r en wad a u canlynol, sef yr ivnnibynwyr, Bedyddwyr, Methodistiaid alfinaidd, a Wesleyaidd, i gael eu cynrychioli gan eu gwahanol weinidogion a'u blaenoriaid yn uihob un o'r cyfarfodydd. 3. Fod yr ail nos Lun yn Ebrill, sef nos LInn y Pasg, i gael ei phcnodi yii flaenffrwyth i'r cyfarfod- ydd, trwy ou cynal ar y noswaith hono yn mhob tref a Ilan o fewn y Dywysogaeth. L Fod i bawb a ddarlleno hyn, ddecbreu gweith- rodu yn ddioed tuag at gael y cyfryw gyfarfodydd. Od oes gan rywun gynllun gwell ac amgonach na'r uc-hod, gorou oil, moesed ei hln; neu os bydd rhywun yn dewis rhoddi ato, neu dynu oddiwrtho, gwahoddir y cyfryw k cbalon groesawgar; y nod yw, cael cynllun da, a cbael gan flaenoriaid y bobl, y rhai a broffesant ddysgu ffyrdd uniondeb o galon bnr yn holaetb, i weithredu o ddifrif er cel'nogi y gymdcithas uchod. Didderbynwyneb.

ICYMDEITHAS LENYDDOL MACHYNLLETH.

[No title]

| BE IRNIA D A j T) I I

AT OLYGYDD YR AMSERAU.I

AT DD1RWESTWYR Y DYWYSOGAETH.…

HYNODION METHODISTIAETH. I

TRETHOEDD UNIONGYRCHOL AC…

[No title]

- - - ,.. ! AMRYWJAETHAU.

LLENYDDIAETH AC ADDYSG YN…