Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Y SENEDD YMHERODROL. I

I ?- - - -,- - -G O H E B…

^TENYDDIAETH CYMRU.

News
Cite
Share

^TENYDDIAETH CYMRU. MR. GOL.—Mae Golygydd y Owron yn y rfiifvn am yr wythnos ddiweddaf wedi dyfod allan mewn leading artich ar Lenyddiaeth Cymru," a chymer arno ben- I derfynu y ddadl rhwng CaswaBon" a W yn yr Athenceum, ar gylchrediad y Newyddiadoron Ctm. reig," am yr hon y crybwyliai M" yn eich rhifyn am Ionawr 21ain. Ein hunig amcan yma yw myuegi fod awdwr y leader yn y Otoron yn camarwain ei ddarllenwyr, ar fatw: 9 bwys-r-qater yn wir ag sydd yn golygu hanfod y ddadl. D'ywed fod Caswallon" yn yr ATHENIKW, ac M." yn yr AMsERAtr wedi camddeall "W" sef mae fboddi nifer y cylchrediaeth blynyddol ydoedd "W," ac i C*Sr)SMlIon" ac M" d?bi el vtt eu hamryfusedd mai yn tM/?o<c{, neu per single kme, ydoedd "W" yn ei feddw?. X?t.Uai y bydd Gol. yr AmsFiki- mor garedig mi ddyyredfd wrth y darJlelJwyr ag na chawsant y fraint o ddarllen llythyrau rhyfeddol W," fod y llythyrau hyny o fy rtlaen yn bresenol ar y bwrdd, ae mai nid cywir yw i Caawallon'' ae M" gamddeall W," yn bendai)t "weekly''—hyny yw, efe a ddywed fod cylch. re Had yr AMSEKAC yn ystod y flwyddyn 1858 yn 107,725 weekly"- wythnosol (tua dwbl circulation y TIMES!) ac eiddo y GWBON yn 52,000 weekly- wythnosol—dyna y ffaith. Rhaid i yi dybied un 0 diau beth, sef naill ai na ddarlleuodd Golygydd y GWRON y llythyrau a wnai adolygu, neu ei fod yn fwriadol yn attinarwain-de- wiser a fyner, mae y ddau yn dangos syniadau moesol pwl, llac, a phenrydd. I. Un o'r petnau a awgrymwya yn aaiweddar yn y llythyrau yn yr ATHENÆUM, ac ,yn y MBRTHYR II. GUARDIAN ar fater y cylchgronau Cymreig ydeedd, ell bod wedi myned yn rhy ami a man a holltol i ateb v farchnad Gymreig, ac oblegid hyny fod tri rhan o bed war o honynt a'u cylchrediad yn analluog i dalu am olygwyr yn meddu nodwedd iad llenyddol." Yn awr braidd na fyddem yn gofyn ai nid ydyw y leader dan sylw yn brawf arall o hyny. Dyma olygydd yn ysgrifenu llith arweiniol yn sylfaenedig ar anwiredd noethlwm, a'r anwiredd hwnw ar y mater ag sydd yn goblygu asgwrn y ddadL Mae y ofiipgyn- iad dan ein sylw yn dwyn i'n cof leader nodedig aj&li gan ol ygydd o'r un ysgol mae yn debyg, yr hwn a ddarluniai yr Esgob Protestanaidd yn cysegru mynwentydd trwy ganwyll a halea," a siaradai yn sobr ond bygythiol am yr Esgob neu yr Offeiriad, fel dygwyddsai y peth yn conjifrmo." Yr EVENING STANDARD wrth grybwyll y mater hwn fel engraifft o j ddysgeidiaetb gwyr lien Cymru, a roddai gynghor difrifol i'r golygydd hwnw. Ond mae i'w ofni na I dderbyniwyd y cynghor ni fyddai profi i ryw fath o I ddynion eu camsyniad, ond eu gwneyd yn fwy mursenaidd a chlochdarllyd. Mae gan awdwr y leading article dan sylw yn y GWRQK farn uchel, yr wyf yn gweled am lenyddiaeth Gymrèig. 14 W;" tebyg hefyd fod gan "W" farn uchel am gymwysderau golygyddol awdwr y leading article hwn, ao hyd yr wyf fi yn gweled, y mao i'r ddau lawer o roesaw i farnau da eu gilydd; ond braidd na feddyliwn fod "W" yn edrych dipyn yn bwt a llipa wrth ganfod ei nodd- wr yn gostwng mor ddiseremoni ei 107,700 i 2,000 beth bynag fe all Caswallon" ao M" yn awr adael rhwng- y ddau Gymro mawr yma a'r mater. Llawer o ddioleh i Caswallon" ac M" am eu llythyrau pwyllog a gwladgarol, fe fyddai yn dda hefyd pfe gwnai ein beirdd cadeiriog yn nghyd a'n gwyr Ilea gyfryngu eu dylanwad yn mater yr eisteddfodau, neu fo taleenau- Slip" yma yr Tierii sefydliadau can- ec rtethol yma yn erbyn y wal; maent wedi en evmwyso i droi melin tafarn a chapel. Nid oes gehyf ft ddymuniad yn erbyn na thafarn na pob petitGymry, aowyl ar ei waeicd ei, buo., CAIMEX.

LLENYDDIAETH AC ADDYSG YN…