Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

11 L. i.l HOMOEOPATHIC BOOKS AD MEDI- U_ CINE CASES. r T,au1'Íe'" Domestic Median*, ;.)s. Ce to ditto :)I, Jh. Hering's Domestic Pbvsicinn, Ss. Cnse to ditto .)4. Dr. Laan'e's Epitome of Domestic Medicine, .59. Case to ditto, :j2¡¡. Dr. Malan's Pocket Book of Homoeopathy, 2s. Case to ditto, '21;, Dr. Laurie's Homosopathic Guide for Families, Is. Case to ditto, 17a. Dr. Lanrie s Guide to Twelve Remedies, 1 s. Case to ditto.lOs Dr.Thomas s Guide to Six Externllt Remedies 9d. Case to ditto 7s. fid. The above sent free on receipt of a Post Office Order y y for the amount. TTILTTSTRATED PRICED CATALOGUES, GRATIS. EDWARD THOMAS, Homreopathic Chemist, Caxiou Buildings, Pepper Street, Cheater. MEDDYGINIAETH AN'WRTHWYVKB \T)WT. ENAINT HOLLOWAY. CTLCHT.TTHYR n CLAF. Man v Hifwfptldvgon yshvttai hlaenaf a'r cvhooddwvr rnedd- ygol F.wrf>p*idd, yn addef priodoled'lau aughydmaral wrth en"o] ac lachaol vr Enaint hwii; mae llywixlraethau yi nomi ei ddefnvrtdiad Tn en gwasanaeth llvcgesol a milwml; 1ro y me y eyffrediu yn y wlad hon a ttirwyir hyd yn rhoddi "TrytnrtdiHed mwyaf yn ei rhuveddau iachad. Y mae yu treiddio ffvnonellan t-nvn fa a llv^r^dd sydd vn ^orwedd o tan yr iQú. alianol o afiechyd. ac yn diefFelthio yr elfennu podhlyl sv44 yn porfh5 fie yn Hid. v elsfyd. CYMALWST. IDDWF. Mae y rhai hyn yn mhlith y r lefydau mwyaf dyehrynllyd a dirbwnol, er hyny yn eu ffurf woetiinf, aphan vn yrrddanuos Murr f, t pha,, .1 vn ån(erld"iI1¡a'E'thol. y maent yn dillnnu.$n ddiauwadal o 4oc gymhwysiad dyful y gwrtbweilhvdd llinarol ac iachaol hwn i hoen ac CLWYH B RENIN. DOU'RIAl* LLYCHE-DBN, CYMAL- AU YST iTH. ^M ewn aclwsioi) 0Brenin lie y Mae (lyfroødd me"ay!iniaeth01. mPr1tly!r:'dhttU, a phobcyn £ »ormeddygvT wooLen profi yn ddilf»», cyflawna yr Enaint iachnd t-ya-li. Ineb aiol-tiriaii llvchedenog yn fuan o dan ei effeithiau, an y Mae ei effe»thiau J11\AI)I a- ewvn.n ewtocrol vn wir rvfeddol. T-XYNYKOD Y.MARI.LWYSOL Y Base cyfaewdiad imwaf liynod a hapng vn cael ei gyn- ,-rchu,m.ewn ymddangosiad llyijorod mwyaf. adwythig, ar 01 yr Enaint hwn ychvdipo weith-lait. Mae v coebni n diilann, a sfronvnan 0 gnawdiachns "n dechreu •' Brawn. ymarllwyaol. Mae y cyfnewidiad hWTI mlaen yn fwy nen iai hnltn, nes v mfle v hriw. ■ji i lenwi i fynu i sylwedd iach a'r llynorwedi ei A3- i-eiddioi. GAIR I FAMAU. ,3 dnt v dyoddefwyr, am1af oddiwrth niweidiau san ??my ?yw pob mam !!81 y darpnriad iaohaol t,) .'Ob Amsfer vn barod wrth law., Y mao inialrth anfeebi?oroI f fronau dolnrus, a syrriiid i vn gvflvm ddohiHan crswnop, y rhai sydd weithiau yn anhardda penan a gwvrmtmu ptwnt. FFEITHI VU PWYHIG.; Mpavr Knairjif h^vn vncael oi rtdo/ivpddio yn crvf\n^(:rio! *r fwTiM forfilaidd ^for Werydd A'r \[or Tawel, fel med:ly<rmia^th i nrahollion a briwias. Rhoddwyd arehiadau nm g?mi4(lau helaeth bono 1n d?tive(ttrr gan y$ultan o Twr(, tt,i -,b?n,,?n I lk.CH.AD ttHYFEDItOE COES DDRWG AM 17AIR BLYNEDD. CJ!11f:8dir1\lcsPp/¡ Shurp. Apothecari, Salford. AtPro;(es,r Hollow a v, ,r,Tma" ,fi foddhwi Mawr i mi ann Icll bvsbysu T"- y jrwllb'Srt rl^feddStia dctv Piel,. En. 8it çh Pelenaa. ,Dy<xidefodd Mrs. HOlmeR. -?Vbert Street. Wwot Strept Salford, ma?r dost oddiwrth (?oes ddrwtr am dati 1-.Iynedd,' lei na alia' am cifles ?w mi? o amsej- trisqo ea $,nA pb. Wedi clywà cymaint 0 glod i'cb Enaint 9.el PeFenau, tneddwyd hi i "y(j prawf o tnnint, ac m ygpfid yrR-JrU wythnósa.u" daeth ai eiuieeau yn snvld ddirmn f ac lach lowh 1, f?t y gan jn wr ijerddod nnrhvw ); ?ebwl(rleirn?lo'r hoep na'r anghylfeusiira Ueiaf. Td W Syr. Piddooh pl birchua, F, PN sharp. iAC#vn mrfFEDTtnr. o nnoT.uRTATt V-Z Y u-YNEB.. Went i nOE \IEnny,;¡SLŒTII AltALL FETKt". Coln 1;¡thyrcddíu;rt4 Mr. Joseph. Barll£s,Sandy, Bf"rl..h1re. At Proffeswr Hollowav,— vr -Am aniryw fltrTddati oddiwrth nifer fawr o ddolviriau dnvg iawn or wa^ianol rtuian o'm corph. ac yn enwedic ar fy wyneh, yn srymaint (env, fel fill vr oedd rhan fawr (fm,frwvll ivedi ei fWyæ ymaitti. Ar oi tn ibwysiB-iu 1Í1tl- rywiot 0 feo(Iyginia8thall. v rhai a fethas -nt, o;J, tneddwyd P. i brviiu pran NI r. Sponff: rfitw Jvmaint o'ch "Knnint a'eh Pelen- mn anmhrisiadjvi' Defny.llliai¡¡¡ hwynt aiii hødwar m¡. ac v mae'n orfoledd j?enyf (l,1w'vd, fy mod yn awr mewn j^rffa.i^u ioflhyd, so "frtdi pftrhan felfv bh or pan dd.>cl)'eiiai8 dlel. nyddia eich Enaint rhyfetklo], a ohymeryd eich Pelen ill, ers yn atfosd cuiwy fynedd. Wyfyn rarhau. Hyr, eich ii fiii, i Was, lArwyddwyd) JOSEPH D.i.lDiE. Dylid deinvrfdioy Pelenan yn gysylltiodig a'r Enaint yn ritei fwyar o'r aohwylderaa cpnlynot Coesan drwg Bronan drwg Pwnddnvnod Brathiad 1 £ oscketoes- Cyrn tneddal [a Sandflies Cocoabay DwyTawagenog Ohiego-foot CjHWlaa eyfyrtgedig ElepftuntiBais Cancran [ so anystwyth Troedw^t ,s Festulas Dolur gwddf Ffolenau Ch -.vyddiad y Berwllosgifidau Didenaudolurua CymaJwst 4fleobyd v croen Scurvy Crygiti feiiAu do;urus Briwiau Ilinorog Envnfaoedd Awbottion, &c. Yaws Ar werthyn sefydliad y Proffeswr Holloivay, 244, Strand, ger Temple Bar.LTundain. ac «0, Maiden Lane, New York, a cbany rhan fwvaf o Fferyllwvr a tjwerthwyr Cyfferi, dr-y yr boll fyd gwareiddiedig am y Prisiau canlynol ;-I;1d. 211.9.; 4s. 6. lis. 22s. -33e. y blweh. HW Y-maeenill mawrtrwy gyrae-yd y Pot mwvar. N., B.—Rhoddir cytUrwyddiadau i gleifiou o bob math o aflechyd gyda phob blwch DIM CHWANEG 0 EELENAU NAC UNRHYW GYFFEH ARALL, At Rwymedd, Annhreuliad, (Anyhylldraul,) A1I- "hwylderau y Ginu, Geriau, a'r lafu, Peswch, Caethiwed, Darfodedigaeth, a Gwendid. MAE Hevalenta Arabica Foo.) danteithiol .1 DU BARRY vn e.rboo 50 o weithinu ei post mewn Cyffflriau eraill, ac yn mcban yr anhwyltfenia nchod a'n can- lynind,am, megys gwyntog:1"rydd, dirdyiiind,, snrni. dwfr poeth, enriad y galon, pongur gieuog, hy<to, ics, tiedolourenv, byddardod", ftWn yn y pen a'r clustiaa, po^nan yn mhwll y cyllit, a rbwfi!? yr yBgwyddan, tAn iddAvf, tnrddiad allan yn y erMB,amubnredd a plirinder y gwaed, rmnwyna, pesweb caethiwed, darfodedigaeth.dyfrclwvf, t'ryrl r<TmRJ!\1] tr'J,?,l W;¡t gwrthedd a selni yn ystod beiehiogiad, ar nl hwvta, nen sr y mor; isetder ysprvd, cwrwm gwytbi, cramp, ffitiau r1i1'l"e'1. y drtnlt, gw-endid cyffredinol, anesmwvihder, anbtmedu,' girridiad anfodflns, pariyadfrenrors.) anlioiwtrT o gymdeithas anaddasrwydd i efrydu. colliflr-t v enf. JJ¡-drithill.D, y bondro gorlifiad y gwaed i'r pen, hvspyddiad, prnddgl^vf, ofnau di salt, ftfrrnheTitfetfynotrwydtf, trnenr srwydd." Heolaw hvny efe 7dvw 7r ymborth goreu i fabanod a rhai gweiniaid yn gyftredinol, gan nad vdyw un amser yn tr"i yn 'mr ar y cv11a gwna Bac yn ymyru ag ymborth helaet M da, end yn cyf ranu ar?hwaeth iach us i fvr-bryd a chinimv, ac yn adferyd y galluoedd o dreulio, 4I.e yni giawl a ohj hyrog i'r Ulwyat Ilesg. GOCHELIAD 0 BWYS yn erbyn p^ryglon arsTrydiss dynwaredion ffugiol. CanWodd y Bhag-Gangheilydd, Svr W iltia Page Wood, Gwaharddheb ar v iOfed o Mawrth. 1ft, yn erbyn Alfred Hooper Nevil!, am ddynwaredii "Ymfcoith Ilevalenta Ara- bicaDu Barry Barrv Dn Barry, k Co., 77, Regent 4trept, London. tHloddir yma vchydig nifer alliin o 50,000 o ivellianau Gwelliant Rhif. 3906.T..air blvnedd-ar-ddeg obes«' -l:,nn nhrealiad, agwendid cyffredinol, wedi ei synmd g11 "1m. borth Revalenta Arabics rhagorol Du Bari v. Athol Street, Perth. JAM ?S PORTE R. Gwelliact Rhif. .\304-Casa jPansilippo, Pisa in Tuscany 9 :Vlawrth,]8.Jô. Dymuna A no j,.T^taki.t. Chtr k. hysbysn Meistri Barry On Barry a Chyf., ei fod wedi cael ei berffaith wella o'r troed. wst, pengur, fmigraine) coll cof, &c.,gan en Hvmborth Revale entaArabica anmhrisiadwy, ar 01 gwueyd prawfy deng inly nedd atwedded o bob Weddygiaeth arali at yr anbwylderan hyn, heb ddim lies. Mae caniatad perlfaith i wnEjyd an rbyw ddwfcydd a fynont a'r llythvr hwn Owellinnt Rhif.53,018.— Weimar, Ohwef. 29. t6. Yn wyf wedi derbyn budd mawriawa odtiiwrth Bevaleuta ArabicaDti Barry. • í de PLCSCOW, Maes-lywydd, Vditch's Hotel, Edinburgh, Mawrth 15,18.56. Gwellftnt Rhif, 5D,0.>i — Foneddigion, Bum am ddeng mlynedd a chwnneg yn dyoddef yn barhaus oddiwrth cryd cymalan yn fy mhen,ac wedi caei fy nghyneori gan fy nghyf. piUioa, cymerais ganiater 10 pwys o'ch Farina, yr hwn a'm iacbaodd yn y modd nnvyaf effeithiol, gan nad wyf wedi caele adohweliad o'r anhwvldeb am chwaneg na blwyddvn. Gwii^wch -anrhyw ddefny.id o hwn a -.ypiocii yn dda, II eba n. iat1!. i mi dànYlIl{tlfitJ fy hun. Eich illydd wasanaetbydd WILWUI PKIKGT.E Citd. Ceylon Rifles. WOwelliant Khif 4,14.—Miss Elizabeth Yeoman, Gate- SCTe, ger Lilprpool; jwellhad annhreuliad o ddeng mlyneJd o bttfb«d,a iio}iarsrwydion cytbrtiddiad gihaintiol. Martin, tachad o 8 mJyuedd 0 gyfogiad dydd- Richard Willonghby Ys- iaehad o anhwylder geriog am lawer o flynyddodd. AA edi en sypynu 1 bob math 0 hinsoddau, gyda chyfarwydd ladan lfilwn. Mewn canisters, am Is 1c.; I plvys, 2,3. ge bwye, "S "c.; 5 Pwy9, 1- s. ? 12 pwvs, 2i; Puredig goreu refine* quality), 1 PwY?'?, cs.; 2 bwys. 1 is.; 5 pwys, 22s. 10 j- "i "8- Anfon' y canuter< 10 P-3 ft 12 pwys yn rhyrid oddiwrth g?Ft clndiai, rr dderbyniud .Post Office Orde Harry Dt; Barry & Co., 77, Regent Street London Fortunm, Mason, & Co"purveyor to Her Majesty. LiS piecatlilly, a,, GORlCnWYLWYR CANLYNOL J> Abernrnarc, R. P. Cbarles Aberuvon, f3 M. Davies- Aber ayren, W. Griffiths Abordare, D. E J ,v Thomas' J oh r. r nnes; Aberg-cie. Wrn Ellis Aberystwyth, .J nr.n Cole 4 Williams, Drttggist, H. Humphrey? Bangor J.W Spenee Thomas r ewi, Medical Hall, Birk,>tt; ReltllmaTÎi!, J' Merarty Brecon, John Jone9. Cbeinist: Bridgend W. Peth erwick: Brynmawr, F >rd LSe Co.; Builth, H. & P. Morris ChemiMs; Cardiff, J. R. Hopkins; Cardigan, J.R.James. Carmarthe! R. M. Davies, 49, King Street, D. W. Harris- Ü. L Mortimer, Chemist. David Keen, n. & W. Dariee. Guildiinil Square, D. Jones & Co.; Carnarvon, Robert Owen, Drogjdst, R. Griffiths, High Street Corwcn, E. Edwards. Denbigh, W. I.loyd; Dolgelley, T. Chidlovv R,,1;ert, U 0; Rees Visliguarti. Vm¡ghf!11, Chemist Haverfordwest, 0, E. Dav-.i. s, T. T). Meyler, Cberriist. John rhillipa, 1) rurrdst, H, E Potter, Bookseller, č<" W. Williams, 17. Market St. Holyhead. John Hughes, Stanley Ciecent, G. J. Roberts, Médi, Hall; Holywell, w. Williams, Greenfiold Street; T. A Roberts, John Jon"s; T,nmpetcr,.J. Evans Llandov- ery, W. ¡:t"<j, T. L. Morgan, Mcdical Hall; Llanelly, George Br.P1, Th"s. Pridham, Chemist, David Evans, Park Street, David Jones, F., Hughes; Llanfyllin, John Davies, Drug, Illn; L1an\dloe!>, William Jones, Chemist; Llanrwst, 1. Jones; MaebYlll1eth, n. M. Pugh; Merthyr Tydlil, T. Price. Market S<1nare,l\frs, M. W. White, C. W. Gay, High Street; Merthyr Thos. Lovei idge, Chemist; Mold, Pring & Pric&; Booksellsis Narberth, Nicholas & Gdmth David Jones; Neath, A Hayman, New Street; Oswestry, r. Askew l,ob erts. Gnffith, Surgeon & Chemist Pontynocl H. Hughes' ■'?:!u"cier=. j- B.Cuurchill; Pontypri'i-i, Cha5f3as8ett; (UThv, ydyfenn#near '?ardiff, R. Morgan !tuthin, R. Roose H Harkp.J. j .Bancroft; St. David's, E. Williams, Chemist: Sw&Dseu. WIllIams &- Co., G. Barker. Grocer Chas T Wii son, Castle Square,T. Phillips 5c Son, Castle Square; Tre. degar Cbo».l'o«iy Welshpool, J Williams, Medical Hail John Jones Broad Street: Wrexham, W. Overton Anfonwch dri Stamp ceiniog (gyda'r Post) a der. byniwch ynfhydd, v 9T ArgrafRad o dmetliawd poblogridti wedi ci gyfaddasu i'r darllenydd cylfredinol :— 'T GWELL?AD hd) Gyfferi, angbvHenst? y -a chcst, o T-?ympdd, annhre?had, (??n<?hyIIdrau? ) rhyddr.i, cornboer, pwaedglwyf, uihaint. anhwylder geriog, ac afuad, gwyntogrwydd, dirdyniad, sorni, dwfr poeth, cur- ind y giilon, pen-gar gieuog, byddnrdod, awn yn y Pon a I- clnstiau, taniddwf anmhuredd a pitiinder i, rrwaed, man-,ry!1) peswch, caethiwed, dolur yn y gwddf, darfodeditraetli, 'dvvfr- .wyf. cryd cymalan, troedwst, gwrthedd a seini yn ystod béchlogiad, ar 01 bwyta, neu ar y mor, isekler vsbryd, CwlwrogwytW. cramp, ffitian dirloesol, y ddneg, gwendid cy- ffredinol, anesmwyther, r.nhunedd. gwridiad anfoddns, par- lye, tremors, anh^ffedd o gymdeithus, anaddasrwydd i drydn, colliant cofi, lledrithian, y bendro, gorlifiad y gwaed i'r pen, hyspyddiad, prnddtrlwyi; ofnnn disail, arrihcrderfvnol- rw ydd, traennsrwydd, nieddyliau bnnan-ddinystr,' — trwy foddion byfryd a naturiol, yr hyn a arbeda hanor cant o weithiau ei gost mewn meddytdtuaetbau eraill. Yn cR..1ei I getnogi gan dystiolaethau oddiwrth y proifeswyr enwog mewn Elfyridiaeth y Dr. Andtew Ure. Dr. Shorland. Dr. Harvey, I>r. Campbell, Dr. Gattiker, Dr. Wurzor, Dr. Ingram, I a ilawero bersonau parchns eraiil, iectyd pa iai a adferwyd rwyddo, ar ol i bob moddion meddyginiacthol eraill ibllia. I Lontkin 9. Paternostei-row. IJCAERDTFDD, NEWPOBT, A LIVERPOOL.— Y nuw yn I Jlawcn genym weled fed CwL?ini p?rchusyn Liver- pool wedi dyfod i benderfyniad i redeg Agerdd-Ion? j ysplenydd a chyfiym rbwu." Y 1l,tjoed.l hyn-CYflenstra I ac yr oedd ar:vpn rdawr ani dan,); a gobethiwn v bydd iddynt, yn awr, tra yn cvehwyn, dderbvn pob cefnogaeth a cliyoortLwy igario'r anturiaetb allan vn BDteisioI i'r rBe:Mianwyr cystai ac i'r cvhoedd. Am j fm?et hwyho,<?c., gwel Hysby??d. -1 OLEW LLWYDWYN AFU Y PYSG PENFRAR ? 0 DDARPARIAD Y DR. DE JONG1- Dr Be Jo?A'S L???-jBT-OlPM Cod Liver <:A?.<-? CTmpradwy'r a phenodir yr Cipw bwn gan y  I y n Fawr ae ar y Cyfandi- fel med.iy.i?h ur DARFODEDIGAETTI, BOLUR GWDl F, T?Er?ST, C' M.T? WST, A STRATA, CROF.N-DDOIitrrjATJ, G-,IDIJD AT I GZ TWVMYS NFiTT WA-ET-r. LLESGEDD MENY WATT,, GWEHDID BARANOD, AC AFTRC HYT) YR E3GYP.NMF.WN TLAHT A DYN- TON MEWN OEDRAN, A FHOB MATH 0 DDOLUMAU M"- I WYNOG. I nuvfe(HviniReth wirc^eithiol hen yn foddion i Pgtyn l'awef einioes ■< ^.vellhan nnhwylderan pryd yr oedd pob Mhaith am w»Mhad wedi npl Pi roddi i fyny Pareerh?ef v'n Ynvsoedd l.offoden, lie v ceiryr 0? bras- af pllan o ,r,,vrv?TpRnfrasmewnfrorddan ayddyna'crhaa n?f v?ddo. Profir efRr 01 hvny ?" Dr. de-Tonah, 0 HMup ?-hwna ?ydnabvddirgan y broffe? feddy?trwy Ew,.àn f1 vr awdnrdod ucbclaf ar y pwnc. Ar ol ei archw^io ?o?-' vr O?w i fvnvmewn coatr?au. dan'?nad me.alMdd. J vn r1WYll' argra:T Dr.  ac feUy dyogdir yr hylif rhag vn??ra:TD'de Jong'u, ac feUydyc?-hryrhyhfrhag ?Y'  a?rfe?a?.-th.rt.r.y????????? Olcw hwn.v..cd;crou??? mawr -awn am dano yn mha 10 byMgymM-?v'nweddt.niwadietica.elaHaa. I Ycanh-noHon vdynt ddv?-niadauo?i ?P'???? ..tb.nMeddv?of .Ch?fyddol a dderbyniwyd o i)ltti(i Olew Uwydwyn afu y Pysg Penfras, o ddarpan?cth y Dr. De T,Iwy(iwyn afu y Pysg P eiifras, 0 (Icl-,Irpairitoth y Pr. Do YDY?'EDD&R JONATHAN PEREIRA, M.D.,F.R.S.E.. F«L-S Pro?wrynMh?f-v?oIL'?dain. Awd?yr Eiementa "f?'\Ftiterin 'Iedien ani &a., &e. Yr oedld vn addas i Awdwr v dosraniad a r ymchw.hadan ?ren iMo??t?n vr Oewhwn.fodet htmM y?arp.r?r o'r fNlrlVl!'illiReth liwvsftt?vr b(>n. Yr wyf Yll tein, 10", mOlld hynag, rvw ?vnder wrth ?tun-o i cyH?i eich Tmnnind. trwyroddU chvi fv marn am an- gnwdd yr O?y rhoddasoch i Ml ?h-an ?ano;.herwydd vr vdwvf yn gwvbod nad oes n? vn fwy adnahyddus nc ond ve?hy,l!V mo; adnaiiy(l(lus ?phnodoUaethMKnumo! afFeryn- ol v fHdyginiaetb ?n% chw. eich hunan, TR HWN WYF TN ITST?P.TFT) FPL TR AWDHBDOD nCHRLXF \R Y PWN^r  "Pa fodd bvnag, nis gall forI nyf yr un petirnsd,er vn nK'.v?h v ph?dol.teb o ?-d9ymo a oh OM? Yr 0!ew a rodd asoeh i ml ocdd .'r an?wdd Ko?u. pa nn a 7atr"- ?f ?a ?hvfe'nadat ei liw, ei Has.nen ei bnodobaethau fferJ vHol ac Yr wvf fi vn berffaith foddhaol nas gelhr cael Olew tecach a rhafrbrarh at dtlvbenion rtieHflTffol."—T^briU CHARLES COWAN, M.D., L.R.C.S. Meddyg henaf Ysbyty Breninol swydd Berks, Meddyg Cyd- gvnghorawli Feddygdy Reading, Cyfleithydd Louis on Phthisis," &c., ice. Mas yn ddywenydd gan y Dr. Cowan fort y gclfydayd wedi cael rhv)? sicrwydd rhesymol am erthygl pllr, Yr Olew a worthir vn awr a amrvwia yn agos yn mhob "rvdtiad lie ei prvnir, a'r tueddiad i ddewis Olew di-liwa di- las. os na wrthwynebir ef. a berygla yn y diwedd enwnR- r (vvdd CvfTyr agsvdd vn ddiamhenol yn werthfawr ymmblith 7 Cvffeirinu Meddygol. Dr. Cowan a ddymnna bobllwydd- innt i'r Dr. T) E J ONGH yn ei anturiaclh ganmo aawy. lon- a w r 2 r), tSM. ARTITTTR H. HASSALL. M.D., F.L.S. Aelod o Goleg Breninol y Meddygon, Meddvg i r Ysby t Breninol Rhydd, Awdwr Food and its A fipile ration," & Yrwvfwedi <a)n. fpl v ?vyddoch?awcr e ?vlw ? .??ad r.?-.di K cyfTyri.u. Yn mbluh yr ertbyg\au ?hw{)iwyd nidvwnnmorbwvaf.?ra?OtewAfuyr'xsKPon fr,vedldiano\n ddi.ytw?nyf-. a hvnvn fwy n¡'illdÍ1ol ga ?i fod vn fpddy?niaeth hntT.awn ?nyfn: M heb?wbhv? .i fod morddarostvn?dig i waethy?i.d trwy cymys?ad Olew Pv? n?.n. o an?twdd isel iawn. Yr wyf yn hy?yau fy mod mwvnag unwaith, ar wahanol amserau, wedi goswl eieh iOle? L?ydwvn c?K.Landd<M?TMaA fferyllawl-A iw«y TN ?HY.snY?i cHWT—achefMsefyn waet?dycrhydd f)ddhuth bob anmhuredd, ac yn gyfoethog yn elfeuau cyfansoddiad y geri. ??Mor fawr yw fv ymddif?d i ynyr arthy?. I'd yr ydwyf yn arferol o'i roddi vn hvtrach nag un math arall, i'- dyben o fod yn sicr i gaei y feddyginiaeth yn oiohyflwr puraf a goreu." Rhagfyr 1, lM,L d T )., L. R C 1 ??' T? H. TANNER, M.D., L.R.C.P., Meddyg i Ysbyty v Gwragedd, Awdwr "Memoranda on Poisons," A Manual of the Practice of Medicine, "&0. Mae v Dr. Tanner wedi defnydd'o Olew y DT. De Jongh yn Ira helaeth. yn ei ymarferiad cyffredin yn gystal ag yn yr Ysbyty, er ys rliaimisoedd yn 01: ac y mae efe wedi cael fod f-i altuoedd meddvgol yn fwy nag eiddo Olew cvffrodm Aw y P vsg Penfras, ei fod yn aohosi llai o wrthwynebrwydd, ac nad yw ei flas mewn un modd yn anhyfryd."—Ionawr 25,185-5. WILLIAM BAYES, M.D., L.R.C.P., Meddyg i Feddvgrly Brirthton AwdwT' on ^ervocis Dis caso connected with Dyspepsia, On the Triple As pect of Chronic Disease," &c., &e. "Y?y? ?r ?!aJe? 0 f\80edd wedi bod y?.yT Mferiada hc.d J ?orchy?yn nn math n Olew heblaw cnch OewUwyd; wyn chwi o Afu y P?g Penfras, yr hwn aymddengyat m ei fod vn meddu ar lawer o fanteision nwclnaw pob math arall o Olew, yn ei fod o uncrvfder anghyfnewidiol, yn ei fod yn fwy blasns, ac yn ei fod yn llawer mwy efTeithiol Anfynych yr wyf yn gorchymyn dogn mwy na llopai 1'1'Y fTrwythaii (des- sert spoon/u/),ac vr wyf yn ystyried fod Uonaid Ilwy tie yn iiifartal yn ei effeithiau i lonaid bwrddlwy o'r Olew Gwelw. Mae un fantais ag sydd mor bell ag y mae fy mhronad i yn myned, vn pertbyn yn NPHW-ttoli oh Olew ohwi, sef ei du- oddiad i atal rhwvmiad or coluddion, ao felly caniatau iddo gaol ei weipyddù. mewn rhai achosion lie y In-ddai yr Olew cyffredim, vn ¡wnerbyniol,Chlvefror 21, ]8,j,j j i I AR WERTH GAN ANSAR, HARFORD, A'R CYF I) 77, STRAND, LLUNDAIN. I Unig Ddirp. A-ywyr a Throsfaelwyr cydnnbyddol Dr. De Jongh, dros y Deyrnas Gyfunol a'r Trefedig- aethau Prydeinig, ac hefyd gan bob Cyffvriwr cyirifol. HANER PEINT, (10 wns.) 2s. ûc. PEINT, (20 wna.) 4s. 9c. CHWART, (40 wns.) Os. MESUR A N M H E R 0 D R 0 L Y mae 0)ew Dwyd-Wyn Afu y Py<; Penfras i w gael y- wa?ndo) gan y Fferyllwyr canlynol yn Nghymm,y rhai a ben o Iwvd yn Ornchwylwyr i'w wevthu Aberdar, John Jones. I M??tfg. Morgan ThomM. Abfr?veni. J. ,,r? t, ?fachylUeth. J. W. Uoyd. Abfr?ote. Edward Edwards. I Maentwrog, E. N. Evans. Abertawo, J. Harris. I Menai Bridge, J Davies. Aberystwyth, J. Cole. I Mynwv. W. Spencer. Bangor, William Griffith. Narherth. Griffith a Nicholas. Beaumaris. J. Slater. iNewport, T. Betheada.Hugh Rowlands. I Newtown, T. 1)?ivi?s. Caerna"fon. Gr'?tn I en Porthmadoc, M. E. \?orris. Caerdvdd, Benjamin Smith. lpwllheli, D. Williams, a M. Caergybi, H. G-Hughes. I Roberts C?teUn?d.W.Hiitbert. I Ruthin, R R?oe. Chepstow, Mrs. Williams. Tenby, W. ?'atkin?to)). Hwlffordd,Gwvnne Harries. I Tremadoc, R. J Jones. Llanidloes, William Jones. 1 Wrexham, W. H-Johnsjn, a Wr. UftndDn.W.DaTiea. I Rowland. Dandndno. n. thom. We!ahno«t. Witliams & Son. Goeholiad.-Ol ifyddir a'r anhawsder Ueiaf i gae yr Olew hwn, nc mgtiis ddiegwyddor yn cael ei gwneyd i roddi m eraill yn eile, pan y gofynir am un T)r. de Tongh. gwu i io«srs. Ansar, HARFOETD, &- Co., (y rhii y mae Dr. ct-alongh wedi ei drosglwyddo iddvnt) 77, Strand, London, anfon Podair Haner-Peintiau wedi eu gwneyd i fynu yn ddiogel, wedi TALU en CLUOIAn i unrhyw barth o Loegr, ar dderbyniad Post Office Order am ddeg swllt. DRYSORFAGWYBODAET H GY. FFREDINOL. NEWYDD DA I'R CYMRY. V MAE H. HUMPHREYS, Argraffydd, 1 Caernarfon, yn dymuno gwneyd yn hysbys i'r I.lyfr- werthwyr a'r Cvhoedd, ei fod. wedi pwrcal1 y cyfan o'r Slock EI'! oedd ar Jaw o'r GYFltélL GTVTAF 0 ADDYSG CHAMBERS ['R BOBL, ac hefyd. ei fod vn gorpben y gwaith anmhrisiadwy hwn trwy gyhoeddi, yn GTMRAHG yr A L GYFKOL, i ddol allan yn rhanau. Cvfleithiedig ean EBEN FARDD CALEDFRYNjy Parch. OWEN JONES; Parch. DAVID HUGHES, B A.; GWEIEYDD AP UHYS; CL.VYDFARDD ,ac eraiU. Jkddyag Chambers il, y Oyfrol Gyntaf, los., mewnLTian. CTNWYSIAD Y GYFROL GTNT-T. Seryddiaeth; Daeardraith; Goruchiondrpteth; YTywydd; Daearlunineth Anianyddol; Aniandraith Llysienol; t lvs- ienaeth Gyssodol; Aniandraith Anifeilaidd Mildraith Athroniaeth Nittiiriol T,Iawprelfyddydan Peiriannaeth; Dyfrbwysiant; Awyrolaetb; Tremiadaeth; Swtriaduo h; Trydaniaeth Tynfeinig; Trydan dvnfeinig; Amservdd- iaetli; Awronitietfi FferYlliaeth Fferylllaetb. cvmbwysedig at y celfyddydau; Gweithfeydd Mold-luniol Gweithfeydd Gweol Mwnyddiaeth M wneion Delidati; Delidweithydd iaeth Yr agerbeiriant; Clndiarl arforol; Adeilyddiaeth Twvmiadaeth Golenadaeth; Dyfr-dlarrariaoth; Baddon- Ffosellau Amaethyddiaeth; Triniaeth 1 ir Owyllt: Rhaw. ddiwylliaeth; Y Gegin-ardd Y Flodeu-ardd; Y Ffrwyth- ardd; Coed-amaethiad Y March; uwartheg; Maeron- iaeth; Y Ddafad; Yr Afr; Yr Alpaca; Moch; Dof-adar; Cwningod; Caes-adar; Y Fel-wenynon; y ei Maes-lielwr- iaeth Genweirio Mor-bysgotaeth; Cadw, aeth Iechyd; Dangosega Geireglureg. Hefyd yn y Wasg, yr AIL OVI"ROI• o Addysg Cham- bers i'r Bobl, T 4TDD RA-4 YN BAROD .—CYVWTSIAI) YR All. GY,R0I, j Ymborth; Diodydd; Darpariaeth Ymborth Cogyddiaeth J Meddyginiaeth Dfiu'.naidd: Hanesineth j Anianyddol rtyn; Cf-nediyddiaeth; faith Cyfansoddiad cvmdeithas Llywodraetli Hanesineth a natur cyfreithian Flaacs hon Genedlaethau Hanes Groeg Hanes Rhufain; Hane^ y Caitol Oesoedd Hanes Prydain Fawr a'r Iwer Idou Cyfansoddiad ac Adnoddion yr Ymerodraeth Brydeiniir Ewrop Lloegr a Chymru Alban 7 Iwerddon; Asia; ladia Ddwyreiniol; Affrica; Eangfor-dir (Oceania)-, America Ogleddol; Ameiica Ddeheuol; IndiaOrllewinol Y Meddwl Dynol Pwyllwyddoreg; Rhesvmeg (Moeeolinoth; DIIW- inyddiaeth N it.nriol: Hanes y liibl Cristionogaeth Y cref- jwldau T'aganaidd a Mahometanaidi; Ofei goebon: Dy' d- swyddau Neillduol Bywyd Agoriad i'r Calendar Dyled- sjwyddau cvhoedd a chymd ithasol bywyd Trefnidedd Wladol; Poblogneth Cyfreithiau y TIOdioo; Hywvrl Ys- wiriad Trefnidau cvmdeithasol y 6rall<11111 weithfar; Ys- tadegau Poblogrwydd Addysg; Rbifvddiaeth Alsoddi,g Meintona«i,b Llnnio Paentio: Maeagerfio Hynnfiaetheg; Rheitbeg a i-beinddysg; Argraffyddiaeth: Cerfiudaetb; I Lech-luniadaeth: Goleu-lnniadaeth Peroriaoth Olfervnau cerdd: Awgrymiadau Teuluaidd Dangoseg a fcSk" Anfonir y Gyfrol neu y rhifynau YN doijjpa t d'-wy y Post ar dderbyniad eu gwerth mown 1, t Office Order neu Pottage Stamps. Cyfeiriery llvthyr fel fiyn:-T,, Mr Hugh Humphreys, Printer, C'amarcon, North CYMERADWYAF,TYIAIT J "ADDYSG CHAM. BERS 1R BOBL. OPPIWRTH Y PAP CH. LKWS F.DW4IID3, I1AI.4. "Dttiawngenyfwetndbod "Chambers's Information for the People" i gaelei gyfleit u. Llyfrau fel hyn sydd eisiau ar v C .Ymry,-iiid i gau allan Grefydd, ond yn ychiranrgol ut uE .> IS EDWARDS, Bala. ODDIWRTH Y PARCH, D. BILVAN KVANS. Nis gwn am un Vyfr yn yr iaith Seisoneg, 0 gyffelyb duedd ac ansawdd, yn baeddu ei gymharu a 'Chambers's Information for the Peope: ac nid bychan yw fy lla>va:iyd d ei fod yn awr yn cael ei gynyg i'r Cymty yn eu hiaith en hnnam, mewn diwyg da, ac am oris nynoa o raoiawn. ;»y. lid achul) yr adeg i gefnogi dygiad allan y gwaith rhagorol dan sylw, i'r hwn ar .vybodaeth yn gvffredinol, ni ehvnyg- i J vd iddynt ddkn yn debygerioed o'r blaen.D. SILVAN STANS. ODDIWRTH T PAF.CH. WILLIAM RRES LLYNI.LKIFIAD. Yr wyf yn mawr gymeradwyo yr amcan o roddi Cham- bers's Information for the People' yn nwylaw fy nghydwlad- wyr,yn on hiaith eu hunain.—Dyma, nid yn unig I.yfr, ond Y J.L YFR ag yr oedd mawr argen am dano yn Nghymrn. Y mlle \.>e 11 ac h gyflawnder a gorgytlawnder o Esponiadauyn pin i,iaitli, a llawer o foddion gwybodaeth dduwinyddol, ond yehydig iawn, mewn cydmariaeth, hyd yma, o foddion gwy- bodaeth gyffreditiol.—Bvddwn fel Cencll dan rwymedigaeth am y Cyfieithiad hwn i gyfiawni y diffyg; nid amheuaf na "haiIT v lath Gyhoeddiad dderbyniad parod a helaeth."— WILLIAM REES, Uynlieiflad. OODlWRTfl T PARCH. JOHN PHILLIPS, JUNOOR. Am fy mod yn ystyried gwybodaeth vr, vmborth meddwl Re rni r m eddw yw'r dyn.abod Chambers's Information for the People' yn cynwys y fath gyflawnder o w^*)dncth gyffredinol. y raae n llawenydd mawr genyf glywe'd ei fod i gaelei gyfieitliu i'r, a'i gyhoeddi yn yr [aith Gvmiaeg. Diau y >'v,lrl o werth mawr in Cenedl ni: hvderaf na fydd dilTvg cefnogarth a derbyniad i Addysg Chambers i'r Bobl —J PHIL LI PS, Bangor. ODDIWRTH Y PA RC (IK P1 G ION SAMUEL HOBKRTS A JOHN ROBKRTS, LI.AJJHRYNMAIR. "Gan fo(I 'Ad(lysg Chambers i'r Bobl' mor werthfawr mor amrywiacthol, ac mor ddeniadol, ac wedi bodo fudd mor helaeth drwy I,oegr a Scotland, ba arnom awydd eryf lawer fro am ei weled ;yn nghyrbaedd y Cymry."—SAMUEL HO- BERTS a JOHN ?OS-K?T? Llanbrynmair. ??' ODDIWRTH Y PARCH. JOHN WILLIAMS, DREFNFWYDD. Fy man! i yw, HaS gall dim mewu vqtyr Ilenvddol chwan- egu mwy at freintian ein Cenedl na chael Addysg Cham- egu mwy at freiiitiau e,?u Cone(il iia chael A  (lv,?q Cl)firri- bers Ïr Bo!)!' wcdi ei gyfidthu.JOH-" WILLIAMS, Dref- newydcl. Cyhoeddedig ac ar Worth gan H. HOMPHREI-S, Caernar- von, ArWeitli hefyd gan John Thomaa, Bookseller, Trede. ,IU. y Lijtfrwortiiwj'i a'r DoabturtLfyi >u gyilrodiuolj ,t'. J. W. BENSON'S WATCH, CLOCK, 34,&35,LUD- AND GATE HIU., CHRONOMETER j J,ONDON. ■■ ESTABLISHED, 1749. -r W. B E N S 0 N, O MANUFACTURER OF GOLD & SILVER WATCHES of every description, constraction.wid pattern, invites atten- tion to his magnificent and unprecedented display of Watch- ps, which is admitted to be the largest and best se'qciQd S'ock in London. It consist, of Chronometer, Duplex, Pitent, Detached Lever, Horizontl, Rnd Vertical Movements, Jewelled, Ize., with all the latest improvements* wouittediii snperbly-ftnished engine-turned ancl engraved Gold and Silver Cases. The designs sugraved upon many of the cases are by eminent artists, and can Only be obtained at this manufactory. If the important requisites, superiority of finish, combined with accuracy of performance, elegance, durftbility, and reasonableness of priee; are wished for, the intendiag purchaser should visit this Manufactory, or send for the ILLUSTRATED PAMPHLET, pupHshed by J. W. BENSON, (and sent post-free on application,) which contains sketches, prices, and directions as to what Watch to buy, where to buy it, and hiw to use it. OPINIONS OF THE PRESS. From the Morning Post," October 30. Exibits exquisite artistic feeling in ornamentation and perfection of mechanism in structure." FrJm the "Morning Chrovi le" October 30. Excellence of design, and perfection in workmanship." From the Morning Advertiser," November ], The high repute which Mr. Benson has obtained for the qualities of his manufacture stands second to none. Front the Morning Herald," November 3. "The high standing of Mr. Benson as a London Manufac- turer mnst secure for him a large amount of public patironage." From the" Glo\>e, November 3. All that can be do si rod in finish, ta'»te, and design." From the Sun," November 3. "Mr. Benson, as a long-es'ablished City Tnatit!F.c! urer, has gained a reputation for tho qualitvofhi3 productions, Which stands second to none in the City," From the St mdard," November 3. "Leave Nothing to be desired but the money to buy them with." From the Observer November 16th. The watches here exhibited surpass those of any other English mnnufacturer," GOLD WATCHES, horizontal movements, jewelled, &c., accurate time-keepers, £ 'i 15s., E4 15s., £ 5 15s., to £20 each. Gold L'n or Watches, jewelled, and highly finished moveuights, S6 fis., £8 8é..£10 10s., #12 12s, £14 14s. £ 16 16s. to 100 Guineas. SILVER WATCHES, horizontal movements, jewf-Hed, &c., exaot time-keepers, C2 28. £ 2 15s., £ 3 15s., to £10 10s. each. Silver Lever Watches, highly finished, jewelled movements, £3 108., .£4 lOe. XS 10s. £ 7 10s., -68 lOa., Xlo 10s. to 50 Guineas. A two years' warranty given with each Watch, and sent carriage paid to Scotland, Ireland, and Wales, or any part of the kingdom, upon receipt of Post Office or Bankers Orier, made payable to J. W. BENSON, 33, and 34, Lud- gate Hill, L01!lrion.. Merchants, Shippers, and Wetch Clubs supplied. Old Watches, taken in Exchange or Repaired. CONSUMPTION—Its first indication is a slight tickling cough- o'tentimes improperly treated, or dtogether neglected.—A. B. MADDOCK, M.D. JONES' BALSAM OF SQOILLS AND HOREHOUND. Mcddyginiaeth a ystyrir yn anffaeledig fit y Peswch, yr An- wyd, y Diffyg Anadl, y Pas, y Crygni, a boll anhwylderau yr ysgyfaint, ydynt yn rhagllaenu y darfodedigaoth. TYSTIETAETHAU AM RINWKDDAU Y PRIF GYFFERIAU A GYNHWYSA- Yn holl anhwylderau yr ysgyfaint mae y Squill wedi cael ci brofty feddyginiaeth fwyar defnvddiol. R. HOOPER, M.D. F.R.S. Horehound ydyw y feddyginiaeth fwyaf cymeradwy a llwyddianus at y Peswch S'T Asthma. T. REDWOOD, Professor of Pharmacy It Chemistry. TCHTDIG 0 LAWER I) DYSTIOLAETHAU AM RINWEDDAU Y FEDDYGINIAP.TII. Oddiwrth J. F. Wheatley, Ysw., Birmineham (talfyriad). Yr oeddwn wedi cael fy mboeniyn ddirfawrnos a dydd am fisoedd, gan besweh trwm. Wedi defnyddio pob moddion v gwvddwn am danynt yn aflwyddianus, gwnaethum brawf o'ch meddyginiaeth chwi, ac erhyn cymerVtty)- ail botelaid, yr oedd y Peswch a'r anhwylderau a i canlvnent, vedi fy llwvr adael. a m hiechyd yn well nag erioedL Cynghoraf bawb i'w ddefnyddio. ¡ Oddiwrth Mr. Jjioya, Ahermaw. Yrwyfwe(li bocl yii dofnvrldio "ones' Balsam, &c." yn y teulu lawer 0 weithiau, a gallaf yn hyderus ei gymeradwyo fel meddyginiaeth ragorol at y Peswch a'r Asthma Oddiwrth Miss Parry, Gwanas Hall, Dolgellau. Yr wyf wedi bod amryw weithiau yn defnyddio "Jones' Balsam of Sqtiills," &c., ac wedi cael gwdlhadjbuandrwyddo bob tro o Beswoh ac Anwyd. "Odrlhvrth lr. Owen, Last Inn, Abermaw. Wedi cael peswch ac anwyd byddaf bob amseryn defnyddio J ones, Balsam of Squills," &c. ac vn cael gwellhad union- gyrchol. GORUCIIWYLWYS: Aberystwyth, COLK; Abergele, En. WARDS; Abergavenny,WATKINS Abordare, JONKS Amlwch ROOSE Amlwch Port, EDWARDS Bala, THOMAS Bnntor' ROBERTS: Bag-illt, JONS: Beaum%Lris, Triov.ts WILLIAMS; Brymbo, HOWARD; Caernarfon, GRIFFI-JYG HIJMFHRKYS Carmarthen, BATIKS^; Cardiff, SMITH; Con- wy, ROIBKRTS; Corven, JoxFs; Denbigh, EDWARDS D'ow- lais, HARRISON Dolgellau, ROBERTS a REvs; ,tinio, WILLIAMS; Fflint, HATWOOD Harlech,HUGHES Holyheltd HUGHKS; Holywell, GREGORY; Llanidloes, JOXKS Llandi- lo,DAVIES; Llanfair,HUMPHREYS; Llanfyllin, C. n JOXKS- Llanrhaiadr, M. JONKS; Llmgollen, Griffiths; Llanrwst, JONFS; Llandudno, THOMAS; Llanerchymedd. WILLIAMS Llanfachreth, JONKS; Llangefni. HUGHES; Ma-.hynlleth' Pu(IHE Menai Rridge, DAVIKS; rold, BIRCH a WILLIAMS; Montgomery. 1I.I.lAiR; Newtown, Mo ROAM; Portmadoc, HUMPHREYS a MORRIS Pwllhmli, ROBERTS; i'lnthiu Roost; Bonbon, DAVIES; Rhyl, Hit DITCH St. Asaph, DAVIES Towyn, JONES Tremadoc,JONES Welshpool, JONES ■ Wrex ham. ROWLAND; Swansea,EVANS Trefydd Saesonaeg: -Liverpool, Jones, Paradise Street Mancheflter, Jones, Great Jackson Street. Shrewsbury Humphreys, Mardol. Chester, Williams, Foregale Street'. Oswestry, Evans, Cross Street. Wholesale Agents.—Loudon Messrs Evans, "I.escher & Evans. Liverpool: Messrs. Evans, Sons, & Co; Clay Dod N.Caso; Tr ak ii Clegg; Sharp & Cattle; R. Forster, & Co., and from the maker, D. Jones, Chemist and HooksfJiler, Barmouth. D. S.-Gellir ei gnel He !lad yw yn brcsenol ar warth drwy ofyn i unrhyw fferyllwr ei geisio.

Y SENEDD YMHERODROL. I

I ?- - - -,- - -G O H E B…

^TENYDDIAETH CYMRU.

LLENYDDIAETH AC ADDYSG YN…