Hide Articles List

24 articles on this Page

Advertising

- - - - . - I - I - - - -…

. q -YR WYTH:a-::- I

cyurr- A DYSG HID [AETH

CYNRYC11I0LIAD CYMRU. I

Family Notices

[No title]

; -1 - - - . I . I I.. -I

NAPLES.

PERSIA.

Y T Y\V YSOG AETH A U DANURATDD.

I ... Y MOR DU.

! GROEG.

I AMERICA.

i I AW ST R ALIA. I

I AMRYWIAETHAU.

iAIANION. !

News
Cite
Share

AIANION. Aeth tuag ugam o ddynion o gwmpas parth o Lundain ychydig o ddvddiau yn ol, (ran fwgwth y | pobwyr a'r rhai oeddcnt yn gwerthn hara, nes pen i lawer gyfranu arian a bara iddynt rhag eu ¡;ofn. I ;nd aethant i un siop He nad oedd ond merch ieuanc, a phan aethant i helpio eu hunain. i ymaflodd yr enetb ddewr yn y gellell far a, a dy- | wedodd y rhedai i mewn i'r cytitif a gyffyrddai a dim oedd ya y siop, a bu rhaid iddynt ddianc. Y mae y Gymdeithas Heddwch wedi danfon cofeb at Arglwydd Clarendon o blaid cynygiad America, gyda golwg ar wnevd pob llong ac eiddo personol yn rhydd mewn amser o ryfel. Cydna- byddodd ei arglwyddiaeth dderbyniad y gofeb. ond ni wuaeth un svlw arni. Y mae bellach yn sicr bron y bydd i Alexander II. Ymherawdwr Rwsia dalu ymweliad a gwaban- ol wledydd Ewrop yn ystod y flwyddyn hon. Disgwvlir y bydd iddo adael St. Petersburg yn gynar yn y gwanwyn. El yn gyntaf i Berlin, ac wedi hyny i Nice. Nid ydys eto yn gwybod a dal efe ymweliad ag unrhyw fan arall. Y mae gorchymyn wedi ei roddi gan awdurdod. au y Morlys i baiotoi gyda Wiob brys, lvnges -Y.,IINVAI-Iogol holactli i China, ac y mae llythyrau vn cyfarwyddo y cvnrycbiolwyr Prydeinig Yll Canton wedi eu danfon allan, yn gOfYll ar iddynt arfer y mesurau mwyaf egniol er mwyn gwneyd i'r Chineaid ymostwng. f Y mae dyn du yn Woodstock, ermont, wedi eyrhaedd yr oedran teg o 126 ac yn ddiau efe yw yr lienaf yn y wlad. Y mae ei hanes wedi. ei olrhain gan Mr. N. Haskell ysgrifenydd tref Woodstock, ac y mae yn ymddangos ei ipd wedi ei eni ddwy flynedd cyn Washington, ei fca vn-I 40 oed pan gyboeddwyd anibynitleth yr Cnol Daleithiau, a'i fod wedi pasio amser terfvnedig dyn sef deng mlynedd a thriugain yn mhell cyn yr ail rhyfel a Phrydain. Dywed y Le Nord mae'Svr Hobert Peel yn ystod ei ymweliad yn ddiweddar a Rwsia oedd y dyn mwyaf ymbongar torsvth a balch o hob un o aelodau y Genadaeth jirydeinig, ac mai nid rhyfcdd gan hyny ei fod heb dderhyn dim parch, yr hyn niewti canlymsid oedd wedi chwerwi ei ysbryd gymaiut. Dvwedir fod Tywysog ieuanc Gymru wedi troi allan i hela, a'i fod wedi dangos ei hun yn farch- ogwr rhagorob Bydd yn sllethu yn fynych iawn meddir yn Home Park ac anaml iawn y bydd yn methu dwyn ei aderyn i lawr." Y mae map newydd ei gyhoeddi o dan awdurdod ei Mawrhydi yn dangos y fantais fawr a enillasai Rwsia pe buasai Bolgrad y buwyd yn son eymaint am dani yn ddiweddar yn perthyn i Rwsia. Hwyliodd y "Lightning" y llong enwog bono sydd yn perthvn i Mri Baines, a Chyf, meddian- wyr llinell y Black Ball, o Lii-erpool i Melbourne, ddydd Iau, gyda 300 o fordeithwyr, a tbros fit o dunelli o lwyth gwerthfawr amrywiol. Y mae gohebydd i'r New York Times o Parisny rhoddi hanes am ddyn yr hwn yr oedd ei wraig yn sal, vr oedd rgyw ddolur yn codi ar ei liochr Gan ei bod yn wraigbrydweddol dros ben, ofnai y gwr antuno ei gadael i fyned at y meddyg rhag i hwnw wneyd yn rhy hyf arni. Ond trwy fad y gwr yn deall ychydig ar y gelfyddyd gywrain o Photography byddai yn arfer tynu lliw v dolur bob boreu ac yn ei gario i'r meddyg yr hwn a lwyddodd i wella y clwy felly, er nas gwelodd et erioed. Y mae y llvwodraeth yn talu dros fHiwll o bun- iu bob blwyddyn am gario y llythyrgodau dros y moroedd. Y maeSyr W. Clay A. S. wedi rhoddi rliybudd y bydd iddo gynyg dyddimiad y dreth eglwys yn y Scssiwn presenol. Dywedir fod y ddynes hono yr oedd ei gown yn i-by fudr i'w wisgo ac heb fod yn ddigon budr i'w olcbi heb benderfynu aut i weithredn hyd heddyw. Y mae v Kentish Mercury yn hyspysu tod bywyd dyn wedi ei Rberthu yr wythnos ddiweddaf am geiniog. Iaii oedd y trengedig yn myued i'w dy yn agos i Dejitford, aeth dros bont y Creek Gomeddodd dalu y doll o geiniog, rhoddwvd ef yny carchar yn ei ddillad gwlybion, cafodd fI f- iecbyd, a. bu farw mewn canlyniad.

[No title]

THE LIVERPOOL PRODUCF, -

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHEKODKOL

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

BRITISH WOOL MARKET.'

. - - - - - - -LONDON CATTLE…