Hide Articles List

24 articles on this Page

Advertising

- - - - . - I - I - - - -…

. q -YR WYTH:a-::- I

cyurr- A DYSG HID [AETH

CYNRYC11I0LIAD CYMRU. I

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

6cw!imaet!|air, ricrasau, a ESG0E<jDD,— Ion. 29, gwraig Air. Thomas Roberts, bricklayer, New Street, Beaumaris, ar ferch. -:10, gwraig Mr. Owen Owens, saer llang-au. Borth, ar ferch. Cbwef. 2, gwraig Mr. Henry Roberts, slater, Beau- maris, ar iereb. • 5, gwraig Mr. William Swancoat.c nrria, LJan- idloes, ar ferch. PSIODWYJU, Ion. yn nghapel yr Annihynwyr, Lhmwrtvd, gan weinidog y lie, yn mhresenoldeb y cofrestrydd, Mr. William Jones, Melin Llanwrtyd, a Miss Mary Jones, C'wrt Newydd, Rhandir ganol. Cbwef. :1, yn eglwys Amlwch, gan y Parch. M. Williams, Mr. Thomas Davies, Cefn Coch, a Miss Hughes, merch henat' y diweddar Air. William Hughes Trysglwyn. yyi Llanidloes, gan y Parch. J. P. Morgan, Mr. Williain Griffiths, gynt o Lanfair, a Miss Mary Jenkins, Llanidloes. -5, trwy drwydded, yn eglwys St. James, Piccadilly. Llundain, gan y Parch. J. R. Byrne, Mr. William Thomas, mab Jonathan Thomas, Pontzareg, NewCastle Emlyn, ag Eliza, merch ieuengaf Mr. William Davies, Coach Builder, Hereford. BU FARW. lonawr 9, Thomas Joseph Thomas, o'r scarletina, yn wyth mlwydd a thri mis oed, ar ol saith niwrnod ogystadd; unig blentyn y Proffeswr J. Thomas, Heol Seymour, Lle'rpwli. Y mae pawb a'i hadwaen- ai mewn gaiar ar ei ol, yn etnvedig ei anwyJ rieni, o berwydd yr oedd ynddo ryw bethau t* hvnol, a dengar rhvfeddol, ac ystyried e I oedi-an, ond rhaid oedd ei ollwng pan ddaeth yr alwadam dano oddiwrth ei Dad Nefol, er pob anwy.lder, ac ymdrech y prif teddygon i'w gadw. Y mae heddyw wedi hlaenn i roesawi ei rieni adref i'r trigti.mau dedwydd, lie na bydd raid ymadael mwy. -JO, yn Nantgwilym, Bodfarri, Mary, merch ieuangaf y diweddar M. Jones, gynt o Plasuchaf, Whittord oi-d S4. priod Mr. David Williams, ysg,lifei!tr, He01 fawr, Llanelli, er galar mawr i'w anwvl briod a'i deuiu gilaiui. -21), Mr. Morgan Walters, Graig-y-eeifr, Llan- arthney, awvdd Gaerfyrddin; oed ,? Yr oedd yn llaenor parchus gyda'r P.T., ac yn hotf iawn gan bawb o'i gydnabod. :J0, j.Mis. Laura Hughes, PottUmado^ » Yr oedd yn aelod parchus gyda'r T. W., ac yn hoff iawn gan bawb o'i chydnabod. Gadawodd briod a phlentyn i tlat-u ar ei hoi. Clywsom y newydd galarus iddi gael ei dychrvn gan ddvn pan oedd yn agos i' w thump. Pa bryd y dysga dynion i fod yn debyg i ddynion ? -:n, y Parch. J.au J ones, Tremadoc; oed Hl. eillduwYll ef gan ei frodyr i bregethu yr efengyl er's oj o flynydilau Urddwyd ef i waith y v einiaogaetb 43 o llyn • 1 -wri vji 01. Mae Cymru agob oil >11 gwybod am Mr. Jones, e; fod ef yn bregethwr doniol, vr oedd etc y. siar idwr eglur dyrchafai ei lais vn beraidd; yr o d ei agwodd yn iywiog- a glan- wed. n 'i nodiadau \:J cgbirA» hryno. Gwasanaeth- Olfrt ei I'n\f'- 1 r. dda, a gorphenoJd ei yrfa mewn tanguefed 1. Dywed,u yn ami, nad oedd arnn ofu dim ond yr atoti. Ciaudwyd ei gorph yn mynwent Llan Pe.nniortr!, :,r y 6ed o Ciiwefror. Hvdcrwn y cawn banes el fywyd yn helaethacli yn fuan, gan ryw un teilwng. Chwef. 2. yn Gwalcbmai, Moo, Mr. Owen Thomas, siop; oed 72. Yr oedd ei ddiwedd yn dangnefedd. Teimlir colled ddirfawr ar ei ol mewn llawer ystyr. Bu yn ddiacon da a ffyddlawn am -19 mlynedd gyda'r I Methodistiaid Callinaidd. Yr oedd yn werthfawr iawn yn ei gymyuogaeth fel meddyg, ac ful un bob j amser yn awyddus i gynoithwyo mew 1 angen. Pa achos da bynag a ddygid o'i flaen, byddai ei ymdrech- iadau yn ddiflino. IIN-n dra sydyn, Mr. Griliith Thomas, surveyor, Heol-J-pjrc, Llanelli. 0, yn Gwalchmai, Mon, Mr. Evan Griffiths, o'r Crygor; oed < 2. Bu In diacon da a dyddiaun i gyda'r Methodisdaid Caldcaidd am lawer o tlynydd- ced-d. Er ei fod wedi ei ddnwis yn dlliacon fe1 y dywedwyd, nid oedd yn meddu digon ohjder ynddo ei hun i wneyd Rawer yn gyhoeddus; er hyny yi oedd yn un gwir dda a defnyddiol. ac yn meddu rlian helaeth o wybodaeth gyffredinol, a barn dda. Yr oedd yutau, lei ei ?yi?i] anwyl Mr. Owen Thomas, 3.,l t!li,(, yii ijir,?eiv?-cli i, ,vr 3-i? aros vn nghysgod ir Ilollalluog." ar(,s ?-n ir 0, Catherine Pugh, W?rn, Llanerfy?, sit Dr?f aldvvyn oed 21;. Ru yn aelod iiafurus gyda'r Trefn yddion Calfina'ld yn Gus-n, y 7 mlynedd oiaf o'i hoes. yn Rhud'iian, Edward Holland; oed Ii: Wedi bod yri a ityddlawn gyda'r Trefnyddion Calfinaidd U mlynedd, ao yn ddirwest- wr selog dros JO mlynedd. Dydd Sadwrn canlvnol. daeth lluaws i ddangos ou parcl. iddo, trwy ei hebrwng i'w we!y p idd,T)ryd y jiregeiiiodd y Parch. Wr. Morris yn-y capel ar yr acliil, slir. _n

[No title]

; -1 - - - . I . I I.. -I

NAPLES.

PERSIA.

Y T Y\V YSOG AETH A U DANURATDD.

I ... Y MOR DU.

! GROEG.

I AMERICA.

i I AW ST R ALIA. I

I AMRYWIAETHAU.

iAIANION. !

[No title]

THE LIVERPOOL PRODUCF, -

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHEKODKOL

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

BRITISH WOOL MARKET.'

. - - - - - - -LONDON CATTLE…