Hide Articles List

24 articles on this Page

Advertising

- - - - . - I - I - - - -…

. q -YR WYTH:a-::- I

News
Cite
Share

q -YR WYTH:a- I Acfonvyd y Senedd ddydd Alawrth wdv"thnos i'r ) diwedijaf T)aiileawyd araith ag ofd. meddld, I yn cynrychiok goJypni.lHu ei Mawrhvdi y Freri- hines. ar noae yr yserit hono o llaeo ein darlien- wyr. t'aiiuorsroii, t'ei y mae yn hyshvs. sydd yn "qel ei adlewvrchu yn yr araith hon, ac nid Victoria. GwJoidlywiaeth ae y-pryd Paibierstoii a gnir yna yn gyfan-gwbl; aehosion trarnor vw I)i-i 'f bynciau yr araith, J..I y mae holvutioii gwledvdd estronol yn brif faterion goiai ein prit w,ibidog (.:eii- vrna (idiizori, a mwr na di^on. o ryw fath o grybwyllion am fi-tpnon tram or tra na cl-,eir yma and y nesai at ddirp mewu perthytuis ■ in hachosion oartrefol. Gofelirhefydrhaghysbysr, gormcrf am (14iiin prm, yn wir, y mae yina ddim yn cael ei hyabyau uad ydoedd yn hoflol livsl kr,, o'r blaen, gvda golwg ar yr hyu a aeth beibio. yr hvn sydd yn oymeryd lie yti iwi-, ]jvn svdd mewn. bwriad yu y dylüâoi. !eall»?i fod gradd helaeth o ganiiicb yn hyn. Sicr ydvw fod vina fantais i Arglwydd Palm erst on a'i NVejnvddmeth. Ni bydd ceo ar 01 hyn yn cael acbivsiir siomedig- aeth oherwydd ditiyg rytlawniad dim fig ocdd I wedi cnel el addaw, oherwydd nid cm "mil addew d am ddim I r udd Y Ule hefyd yn rrlO" mwy o rydd'd n ryw uttb i'r ]]y^vodraeth yn go, ,naint ag cad ydvw wedi vrnr-vvvmo j wneuthur dim penodol, nac i ddiiyn uci hyw gwrs j rhag-drefnedig, bydd at ei rhyddid i gyuieryd yi cwrs a fydd yn fwyaf mantei.sioi nr y pryd. Prin iawn o bysbysrwydd a llawn o ffurf-\ niadrod<iion i cyffredin ao ystrydebo), tel y mae yr araith lion, nis gallwn lai nag anngbymeradwvo yr yspry d ag sydd yn ganfyddadwy mewn amryw 01 hymad- roddion ae yn etiwedig yn y cryhwyliion a Vneir j o'r ymrafaelion a Pbersia a C-hina. Y mae vma fam bendert'ynol yn -'ael pi chyhoeddi. a tiono j oddiar-01 ?edd Brydain, ar y pynciau hVllV cvn fod y wlad wedi cael y moddion priottol a'r cyfleustra i tTnrfio barn drosti ei iiiin Mae y cwrs a gymerwjd gan swyddogion Rrytieinjg yo y parthaa pelienig Joyny yn cael PI amddiffvn mewn yspryd pendertyn-i, aaffiieiedig. tra v mae y wlad yn g, ttredinol, ocldiar y wybt dacth ag sydd hyd yn. hyn wedi eigael o'r amgylehiadan. bron yn aafrydol vu ei goudenmio. (,h pria vdvw vr araith, pa livr.ag. y mae yn brin yn mbob petli Os nad ees yma iawt.r oddaioni. a phethau J dainri-its, yn cael eu rnvnegu. y mae geoytn aehos i fo t yn ddiolebgar fod amgvlcbiad.au ein gwlad j ein bunair,. yn gystal a gwledydd ernill y } vd v nyfryw fel nad ydoedd vebwaith. ddim llaweroi bethan drwg i gael on traethu. Rhv barod ni, blant dyaioE, i edrych ar y drwg ar annghofio y da—i ii lvvi, cyfrif. a manyiu ar ein pethau Vliiiion a gofidus, tra y mae y daion: annhrdetli- adwy gydd o'u bamgvieh ar bob Ilfi.w vi) cael ei adae! yn ddidw Efiillai. befyd, nad ydym vn gwbi mor ddieuog ag y dylein fod o geisio diwvgio Yr hyn sydd ddrw? trwy pi fpirniadu a'i gonilemn- 10 yn fwy na thrwy osod esiarripl o r da ar ei gvfer. Ymddengys mai gorehfvgu drygioni trwy ddaioni ydvw y drefn wir athronyddoi. (hvir foci gwybod- aeth o'r clwvf vy an;('nrheidiol n18wn fiefu i'w weilhau; end y mae yn annigonol a hoJIol aueti- I eitriuil oddigerlli iddi arwain rywbetii yebwaneg*. i Y mae ilawer o f'eir liaau ar ati nioesol, drygau eymdeitha.ol, drygau gwleidyddol -vn ein gwlad s'u byd rn cud pur vchvdig. i debygem ni—rhv fychail, etallai—svdd o osod y foddygimaeth mewn gweitbrediad. Codivy craeh, a chedwir yr archolhoti a r doluriau yn agored vn U.S, fel pe bvudai hynv yn ddigonol i'w, iiiaciiau. l.'ylid eofio mfei eet'u gwiriowedd vw y negydd-jl: y gweithredol ydvw ei wyneb a lid y wynea hwn. iel heulwen drviuehar, yr. ei oieun: a 1 wres, ar y byd, yn lu-ig a ddichon ei iaebau. Ni i res on.l daa yn end ell ervlnv.vll VI, yr araith gyda golwg ar welliant cartrefol—iiu'er jgwHlhau a ebcrphori y gytraitb, a'r Hall er hyr- ) wyddo ac eangu ein cyfuudrefll arianYlldtll. Ond y mae aelodau annibynol wedi dcehreu amlygu na fydd dim prinder siarad yn y tyuior|presenol ") eisiau ruaterion ac mae yn bed dehyg na frdd yno ddim prinder siarad o eisiau gwrtb-bleidian a gwith-ddadlu. V mae larll UPT hy ft ,I r, Disraeli —y mae Mr. Gladstone a Svr James Graham—v mae larll Grev ttí; Arglwydd John Russed-—vmae u. Cobdeu a Mr. Milaer C-ibi)n-i g-yd yn fyw; ac er fod vn anbawdd iawn ar y pryd presenol I wnoyd hyd red alledred y uni:! nar Hall o'r pleid- | iau byn, rn raid olni nne ambcn am foment y byddant ar eu traed yn fyuych, ae iiiap. ffaitii hono yndm ei ban yn cyuwys y bydd vno iawer o wrtb siarad. Pa fodd yr ymdavawa Arglwydd Pitlmer,;ton a'i eiuycidiaeth nis gwvddom. Y nine larll Derby a Disraeli yn gystal a pbleidiau I eraill, wedi dechreu gwneuthur ymosodiadau nerthol ar eu castell, a diau mai hvrddio yn eu herbvn a wnant. Amser a ddengvg pa un a fvdd yr amdditfyni'a vn alluog i ddal all-m yn hwv na'r Pasg. Prophwyda rbai na fydd. Dvwedeui ninau ar unwaith na fyddai Aglwyrld Palmerston yn ei swydd am dri mis o'r diwrnod hwn pe gwplid rhywun a fedrai ddat yr awenau yn ei le. Ond y gwirionedd ydyw, er fod gan un allu mawr i fod yn wrtbwynebwr. priu y byddai yn alluog i ddal awenau y llywodraeth am wythnos. Mae v Peehaid yn gedyni i wrthwynebu—mae y Radical!aid y 11 nerthol i sefvll vn erbvn-ond j priu y gailn feddwJ. pe gosodid y naill neu y Hall o'r pleidiau hyn i lywndc.tpthn, y byddai yn abl i gadw ei lie am wythnos. Y (faith lion ydyw y castelt crytnf sydd gan Palmerston a'i blaid. j Etallai mai byrdra a chyfyngder ein golwg ni ydvw yr achos, ond yr vdym yn rÍlydd i gybddef: ein bod yn methu gweled na fyddai yn fantais i'r j wlad i gael y cyfryw ddynion a Mr. Gladstone, 3vr James Graham, Arglwydd John Russell. h, i Richard Cobden, Mr. John Bright, yn ngnvd a j larll Derby i'w gwasanaethu mewn modd mwy unioQgyrehol fel gweinidogion. Ar amryw ystyr, laetbau mae vn ddiddadl eu bod allan o swydd i yn goiled i'r wlad ymddengys fel pe byddai j Rhagluniaelb wedi cvfaddasu rhai o'r boneddig- Ion eraill at wasanaeth penodol yn ngweinyddiad llvwodraetli eu gwlad feallai ar yr un pryd, tod rhai y styriaetliau eraill ag sydd yn ei wneyd yn well eu bod allan, yn annibynol, fel y maent. Ond pa fodd bynag y bydd, sicr ydvw mai nid llawer o dawelweh a gaiff Prif Weinidog y Rhvf'el a'i Weinyddiafth I fwvnhau ei swydd vn y tymor hwn o heddweh. Da. cedd genvm weled yr arddan gesiad a, wnaed yn y ddau Dy o deimfad r-rvfvn erbyn ein gwiadlvwiaeth dramor, ac vn etiwedi" 1 ein rhyfeloedd diweddaf diweddaf—yn Persia a China, l'a fesurau a fyddant er mantais >.ryfired- inol i'r wlad a ddygir i mewn ac a wneir yn gyf. reithiau yn y >esiwn breseuol, y dyddiau sydd yn dyfod a ddongys. Arwyddion i.eddweii sydd i'w e an fod rhwng y wlad hon a Pbersia; ond drwg genvm weled fod ueheltrydedd swyddogol heb lwyr vmddigoni a gwaed dynol yn Canton. rlle v llvthvrau di. weddaf a dda,thant drosodd yn ein gadael bron yn vr un man gj da golwg ar annynoldeb. t>r>ghyf- I iawnder, ae annghristionocrwydd v dinystr a wnaed gan ein cvd- Frydeiuwyr yn y northladd a'r dflin as bono. Er y dywed Syr John Bowring, mewn l'ythyr at Mr. Consul Parkes, dyddiedig Hyd. 1 leg, nad oedd gan yr Arrow" un h""I i godi y fflag Frydeinig, o berwydd fod tymor ei thrwydded wedi terfynu ar y :!lain o Fed] etc dywed yr un gwr. mewn llythvr at v Llywodr- aethwr Yeh, dyddiedig Tach. lTeg, nad oedd vr un amheuaeth nad oedd gan yr "Arrow" hawi gyi'reithlon i godi baner Fiwdeinig. Ond pa un by-nag a oedd bawl ganddi ai peidio, mae yn ddigon amiwg fod Syr John Bownng yn ystyried llad oedd ganddi hawl i amddiffyniad y faner Frydeinig pan yn gorehymyn yr atnddirfy-nfeydd a'r ddinas yn yr bon yr oedd miliwn a baner o drigolion, i drugaredd magnelau y Llyngesydd Seymour. Da fyddai genym weled rhvw gawg yn rhywle yn mlHt un y gallai Prvdain olehi ei dwy- law ar ol y gytlafan bon. Hyd yma yr ydym heb ei ganfod ae y mae ein ealon yn ddolurus wrth edrych ar greulonder a barbareidd-dra diachos ein cyd-ddeiliaid yn yr achos hwn. IIeb ymrwvgo y mac crystyn v llosg-fynydd yn J rtali ond y mae y trwst a glywir yn Sicilv a Naples, a'r munnar a dreigla gyda'r awelon o Lombardy a Venice, a pbarthau eraill o'r Or- vnys, yn arwyddo nad oes tawelwch i fod yno livd 110s bydd Itati unwaith eto yn deyrnas, a'r Ital- ? aid yn <?enedl.

cyurr- A DYSG HID [AETH

CYNRYC11I0LIAD CYMRU. I

Family Notices

[No title]

; -1 - - - . I . I I.. -I

NAPLES.

PERSIA.

Y T Y\V YSOG AETH A U DANURATDD.

I ... Y MOR DU.

! GROEG.

I AMERICA.

i I AW ST R ALIA. I

I AMRYWIAETHAU.

iAIANION. !

[No title]

THE LIVERPOOL PRODUCF, -

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHEKODKOL

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,

BRITISH WOOL MARKET.'

. - - - - - - -LONDON CATTLE…