Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

•.■»»1,—— I -GOHEBIAfiTHAU.

1AT BWYLLGOR CYMANFA DDTRWESTOL…

News
Cite
Share

1 AT BWYLLGOR CYMANFA DDTRWESTOL CAERNARFOX YN 1^50. FONEDDIGION,-Gan fod llawer o amser wedi ehed- eg ymaith er j' Gymanfa nchoJ, hwyrach nad yw pawb 0 honoch 4r y rhai byw erbyn heddyw; eto ?am'wyf nn? ? ?r)l gofvn.—pa Ie v ?e y C i SoeddiaA sylfaen?d- gen??, j?v?'?S????'-? ychn hwnw fu yn ?y fTQioodHioIl helyn?t?n Dirwe?t, a galw ei byd M «Qfc* Y? agbyd am gytnaint o amser ? Ie po. Ie' „ 'Ii a ,¡daeh o hwnw? 1\. "oll i yn analluog, o ran pellder, i fod yn y as fu uchod, nid yn fuan yr annghofiaf yr ym. ddiddiin in rbyngwyf a Shion Tyuchaf, a Dafydd y Go^ p in qlywsqm yr Udgorn bach yn. dweyjffod yn eich Li yd "ael iyfeoeddiaa misol mwy oran maintioli thell) n'ah yn mhob ystyr, yn ei le; a'i fod yntau n o'r neilldu i roi Ile i un mwy galluog, &c. Ha vyr bach, meddai Shion, mae'n rhaid fod pwyllgor mawr mewn cymanfa fawr fel hon, ac maent yn bur siwro wneyd penderfyniadau mawrion, o werth mawr, ac o sicrwydd mawr, yn ateb i'r dis- gwyliadau mawr a greir yn Nghymru am dano ac felly, gvfeillion, cawn Udgorn newydd braf, digon rierthol i wneyd yr holl Dywysogaeth glywed ei sain y tro cyntaf yr udgana." Gallaf eich sicrhau fon- eddigion, mor bell ag yr wyf yn cofio, fod yn dda iawn genym, un ac oil, glywed eich bod yn bwriadu mor benderfynol i anfon Misolyn o'r fath allan ond bu unwaith ychydig o ymddiddan rhyngom o barth newid yr argralfydd. Nid oedd yn bosibl i ni o bell wybod dim am y manylion, a'r rheswm dros ei newid, ond barn em i chwi wneyd ag ef yn dra anrhydeddus, ac yn ol ei deilyngdod, am wasanaethu yr achos dir- westol mor egniol am y tymor a gafodd. Ond gan na welodd yr un o honom ni y cyhoeddiad newydd yn y rhan hon o swydd Feirion, onid yw yn naturiol gofyn pa un ai wedi gwneyd ei ymddangosiad yn y byd y mac, a marw yn ei ieuenctyd; yntau, ai un mewn bwriad yw byth ? Os y eyntaf sydd wir am dano, mae yn ofynol i chwi wneyd apology i'r byd dirwestol am droi yr Udgorn o'r neilldu. Ond os yr olaf sydd wir, paham yn enw rheswm na elwch am gynorthwy pen neu arian i'w gael allan bellach; neu wneyd yn hysbys beth arall sydd yn eisiau i'r dyben o'i gael ? Nid gwiw i chwi ddweyd nad oes ei eisiau, oblegid byddai byny yn groes i'ch penderfyniad eich hunain. Tra mae gan bob enwad crefyddol ddau neu dri o gyaoeddiadau perthynol iddynt hwy eu hunain, mae synwyr eyffredin yn dangos y dylesid cael un o leiaf, ac y dylasai hwnw gael ei gynal yn anrhydeddus cydrhwng pob enwad crefyddol, yn gy- maint a bod Dirwest yn aches mor gyffredinol, ac yn cael ei bleidio gan yr oil o honynt mor ddiwahan- iaeth. Ar ol Itadd yr Udgorn beth sydd genych i roi yn Haw y miloedd plant sydd yn ymrestri tan faner y Band of Hope y dyddiau hyn ? Gan ddisgwyl ateb i'r gofyniadau blaenorol, y terfynaf. Ydwyf, Foneddigion, yr eiddoch yn Ostyngedig, troswyf fy hun a'm Cymydogion, MEIBIONFAB. At Garedigion Dirwest yu gyffre(UEfol .-Wrth wel- ed mai, plant o 6 i 14 a 15 oed sydd yn aelodau o'r Band of Hope, carwn gael gwybod pa gymdeithas sydd genym i addysgu, ac adeiladu y cyfryw ar ol y tyfant i oedran addfetach. Mae'n drueni gweled rhai o 15 i 20 oed yn cael eu gadael i fyn'd yn benrhydd ar hyd ein pentrefydd, (a'n trefydd hefyd, o ran hyny), fel pe byddai effeithiau yr addysg a gawsant mewn ocdrau llai yn ddigon i wrthsefyll pob temptas- iwn a all eu cyfarfod. Gailasai cyfarfodydd llenydd- ol ateb y dyben yn rhagorol; ond ai nid oes Ile i farnu nad yw ein blaenoriaid a'u dynion galluocaf yn esgeoluso rhoddi help llaw, a'i holl ddylanwad o blaid y sefydliadau clodwiw hyn ? Dywed rhai fod ilawer o'r oed uchod mor aDwybodus na fedrant ddim OD d darllen Cymraeg, ae felly mai y peth addasaf i'r cyfryw fyddai cael ysgol hwyrol, i ddysgu gwahanol gangenau gwybodaeth. Wel, rhaid i mi addef fod gormod o wir yn hyn i'w wadu; ond gofynaf, paham na sefydlir y cyfryw yn mhob aidal, fel y gallo y sawl na chawsant addysg ddyddiol, y fantais o gyraedd gwybodaeth ? Ai nid diffyg yn y rhieni ac athrawon ein cenedl yw'r achos o hyn ? Gan hyderu y bydd i ryw un neu ragor roddi gair yn yr Amseratl pa beth a wneir i'r dospeirth esgeulus- edig hwn, y gorphwys—CAKWR PLANT.

IATYCYMRY. 'j

'— I Y TRAETHODAU DIRWESTOL.

[No title]

BARA AR WYNEB Y DYFROEDD.

LLOFFION CELYN.I

!NOSWAITH GYNTAF Y SENEDD-DYMHOR.…

Y SENEDD EGLWYSIG. .j

-GOGLEDD. I

-! MAN ION CYMREIG.

"* RHEILFFORDD NEW,

}lHEILFFORDD TAFF YALE. -…

RHEILFFORDD DEHEUDIJl CYMRU,

!RHEILFFORDD NLWPORT A PHONTYT(tV)T.-

j WESTERN A ALLEYS RAILWAY.

iRHE] LfFUHlJn DYFFRYN NEDD.

TY Y CYFFREDIN. |