Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

•.■»»1,—— I -GOHEBIAfiTHAU.

1AT BWYLLGOR CYMANFA DDTRWESTOL…

IATYCYMRY. 'j

'— I Y TRAETHODAU DIRWESTOL.

[No title]

BARA AR WYNEB Y DYFROEDD.

LLOFFION CELYN.I

!NOSWAITH GYNTAF Y SENEDD-DYMHOR.…

Y SENEDD EGLWYSIG. .j

-GOGLEDD. I

-! MAN ION CYMREIG.

"* RHEILFFORDD NEW,

}lHEILFFORDD TAFF YALE. -…

RHEILFFORDD DEHEUDIJl CYMRU,

!RHEILFFORDD NLWPORT A PHONTYT(tV)T.-

j WESTERN A ALLEYS RAILWAY.

iRHE] LfFUHlJn DYFFRYN NEDD.

TY Y CYFFREDIN. |

News
Cite
Share

gwrthdystio yn erbyn rhai rhanau o'r Araeth oddiar | yrorSedd. Yn y lie cyntaf yr oedd yn owyno 0 herwydd y distawrwydd mewn perthynas i'r rhyfel Persiaidd, ac nad oedd Arg. Palmerston wedi ateb y owestiwD, pwy a ddechTGuodd y rhyfel, a phwy oedd i dduaxndanol Yr oedd yparagraph menn perthyn- -UiChina yn cymeryd yn ganiataol, mai ar lywydd Canton yr oedd y bai, yr hyn nad oedd efe kMr. (iibspil) gyda'i wybodaeth breseno), yn barod i'w ifr oecldid hefyd yn dweyd fod y wlad mewn o foadlonrwydd, ao nad oedd diwydrwydd 1 wedi ei 1 trwy y rhyfel. Ond ni4 oedd r, oble "-¡oM wedi daohreu 'kpejsi*' xjh y trethi, ac yr wn wedi eu hatal sefydliadau rmau Mr. au y blaid heddycM yt m. J.V. liyn y. riai y Ty tuo. ti deuddegi  -h<- ? DXPDM.ERCH v "?y Ty am hann? VSyr J. ?<?- U %,awrhydi. ? y Ty biad i Araeth e' o.wrhydl. Id a gwynai nad oedd yr areithiau by n, j I !?d F.6adaf yn cynwys un math o ?"d oedd eisoes yn wybyddus. Ac hydfcjg iawn o gydymdeimlad un am- oaek- tangos tuagat ein cyd-ddeiliaid yn y >] 8t, a dangosai y pwysigrwydd oedd i ni gefyogi ynTndia, trwy gadarnhau teitlau y ryots i wddiant eu tir, dyfiant cotwm yn lie derbyn ein had- • Ryfl^wad o daleithiau caethwasiol y taleithiau. Llyngesydd Walcott a fawr ganmolai ddewrder a "Gander Llywydd Bombay yn nanfoniad ein gallu- oedd i Persia. Mr. Y. Smith a ddywedai nad oedd yn gwybod pa beth oedd ar Mr. Hadfield ei eisiau, ond byddai y IJyw»draeth yn barod iawn i ystyried ucrhyw gynyg- Mdpwdantawneid 11,. Cydsyniwyd i'r Anercbiad. Cynygiai y Milwriad French fod y Pwyllgor Sef- ydlog i edryeh ar ol trefniadau cegin y Ty. Cydsyn- lwyd i hyny. Gohiriai y Ty tua hanner awr wedi un o'r gloch. DYUD IAX;,—Chwef. 5. I Cymerodd y Llefarydd y gadair am 4 o'r gloch. I Rhoddai Mr. Spooner rybudd y byddai iddo yn I -raliell pymthegnoa ddwyn yn mlaen gynygiad i ddad- Waddoli Maynooth. Cwmpeini Hudson Bay, I Mr. Labouchere wrth gynyg ar fod pwyllgor pen- Dodol yn eael ei benodi i ystyried sefyllfa meddianau Prydeinig yn Ngogleddbarth America, neu ar ba rai y mae gaaddynt hwy drwydded i fasnachu, a hysbys- li y rbesymau paham yr oedd llywodraeth ei Mawr- nydi yn barnu yn ddoeth i alw nylw y Senedd at sefyllfa y tiriogaethau hyny, gan fod y cwestiwn yn dwyn perthynas a dynoliaeth a chyfiawnder. Rhodd- ai fraslun o'r tiriogaethau dros barai yr oedd hawliau y Cwmpeini yn cyrhaedd, a'r telerau a'r amgylchiad. au ° dan ba rai yr oeddent yn eu meddiannu. Mr. Roebuck a ddymunai weled y tiriogaethau yil cael eu trefedigo, yr hyn yr oedd y Cwmpeini yn ei WTthwynobu. Yr oeddent hwy yn awyddus i gadw y He yn aaialwch er mwyn y orwyn a'r far. Amcan Lloegr, ddylai fod i dori i fyny yr anialwch, ac i lenwi y wlad nid A Uwynogod ao anifeitiaid, ond a dynion. Carai efa weled deddf yn cael ei phasio i amddifadu y Cwmpeini o'i rhagorfreintiau. Mr. Adderley a siaradai i'r un pwrpas ond dy- "Wedai" Mr. E. Ellice fod areithiau Mr. Roebuck a Mr. Adderiey yn dangos eu bod yn hollol anwybodus o a sefyllfa pethau, yr hyn oedd yn un rheswm cryf dros ymchwiliad. Mr. Gladstone a gymeradwyai y cynygiad am pwyllgor, ac ystyriai y byddai ganddo ddau gwestiwn j, W dadleu, yn gyntaf,—hawl gyfreithiol y Cwmpeini, yr hyn yr oedd ele yn ei fawr ambeu, a'r ddoethineh 0 ganiatau iddynt awdurdod ar y fath diriogaethau ang, ao yr oedd efe yn ei ystyried yn warth ar y aenodd ei gaiftiatau cyhyd. Gyda golwg ar y cwest wrx olaf yr oedd yn ymddangos iddo ef ei fod yn lVsstad ar ran Lloegr o'i dyledswydd i gau i fyny rhag diwydrwy 1 ei phlant wlad, ag a roddai le InslVr iawn i'w hanturiaeth a'u hysbryd masnachol. Wedi ychydig o ymdriniaeth pellach cydsyniwyd a, r cynygiad. Ar ol trin rhai pethau eraill gohiriai y Ty tua han- ler awr wedi saith o'r gloch. DXDD GWENEE,—Chwef. 0. I 1 vymerwyd y gadair gan y Ilefarydd am bedwar o r gloch. Yr Eisteddiad Eglwysig yn Caergaint. I Mr. J. G. Phillimore a ofynai a oeddid yn bwiiadu Oaniatan i'r eisteddiad eglwysig yn Caergaint i barhau eu heisteddiadau. Syr G. Grey a ddywedai fod y Ty yn gwybod fod y Convocation nen yr eisteddiad eglwysig wedi cyfarfod Wswn ufudd-dod i wys oddiwrth y Goron, ond riid oedd yn meddu y gallu o wneyd canonau neu i gyd- Mgyngh' ori i'r perwyl hwnw heb drwydded oddiwrth y Goron. Nid oedd dim trwydded wedi ei roddi y flwyddyn hon, ac yr oedd efe yn tybied gan hyny na fyddai un weithred a gyflawnid ganddyntyn gyfreith- n* Yn ol ei farn ef yr oedd yn annoeth hwybau yr elsteddiadau yn unig er mwyn dadlu, ac os na wnai yr archesgob arfer ei allu i ohirio, byddai yn rhaid arfer gallu y Goron i'r perwyl hwnw. Y Rhyfel Persiaidd a Chineaidd. I Mewn atebiad i gwestiynau oddiwrth Mr. H. Baillie dywedai Canghellydd y Drysorfa mae y trefniant a wnaed rhwng Llywodraeth ei Mawrhydi a Chwmpeini ■•■Ddia'r Dwyran mewn perthynas i'r rhyfel Persiaidd ydoedd fpd y wlad hon i dalu hanner y costau. Yr oedd y llywodraeth gartref i dalu y costau nnarferol 111 y rhyifel Chineaidd, ac yr oedd y rhai hyn eisoes yn < £ 590,693, ond yr oedd swm llawer iawn mwy na hyny yn ddyledus oddiwrth y cwmpeini i'r Llywodr- "tb ac felly ni byddai rhaid gwneyd un taliad y "Wyddyn hon. (chwerthiniad) Yr Hysbysiad Owllidol. I Mewn atebiad i Mr. Milner Gibson dywedai 0 Canghellydd y Drysorfa y byddai yr amcangyfrifon y fyddin a'r llynges yn fuan yn cael eu gosod ar rWfdd y Ty, a byddai efe yn barod dydd LI up. neu dydd Mawrth i ddyweydpa gwrs yr oedd yn bwriadu l gymeryd gyda golwg ar yr hysbysiad cyllidoU 8icrhdai y Ty y dygai y pwnc jarer bron mor fuan h yr oedd modd yn gyson a chwrs y goruhwylion cy- ved«\Øø. v Yr Anorchiad. I ad J. Russell a ddymunai alw sylw at yr I hyll oedd,yn ymddangos iddo ef yu groes i'r dull cyffredin ar noswaith gyntaf y senedd-dynllsfer. 13Yddici ynaxierol o ffurfio yr Aoerchiad i'r Goron yrt y fath fod&W ag i atal rhwymo y Ty i unrhyw farn at y o^afiynau a allant fod yn destynau dadl yn ystod y Sewiwn. Ond yn yr Anerchiad nos Fawrth Ylr oedd paragraph yn datgan goftd fod ymddygiad IlYwodraetla Ter" wediarwain i ryfel a'r wlad hono, bod Persia wedi troseddu ei liymrwymiadau trwy gynieryd diaas bwysig Herat. Yr oedd efe yn gwrthdystio yo erbyn i hyn gael ei gymeryd. yn tarn yTy. Syr G. Grey a ddywedai nad oedd y Llywodraeth yn dymuno rhwymo y llywodraeth i ddim yn y mater "n. Mr. Gladstone a gwynai yr un modd ag Arglwydd John Russell. a gobeithiai na fydJai i'r fath beth QJdJi- gvpydd rbagllaw. Deddf Breinlen yr Arlaudy. I Canghellydd y Drysorfa a gynygiai fod pwyllgor yn cael ei benodi i ymchwilio i weithrediad deddf Brelnlen yr Ariandy yn 1844, deddf Ariandy Ysgot- land a'r Iwerddon yn 1845, a hefyd mewn perthynas i'r gyfraith gyda golwg ar fanciau joint stock. Aeth dros yr acbosion a arweiniasant i basiad deddf 1844, a tyderai y byddai i'r Ty gydsynio a'r cynygiad heb fyned i mewn i'r ddadl ar natur arian rhedeg, yr hyn a allesid ei adael yn hawdd i bwyllgor neilldnol. Nid oedd am gynyg dim cyfnewidiad yn y terfyniad am ledaeniad biliau y bane sef tua i'14,470,000, a chyda CYIlleradwyaeth y pwyllgor hyddai efe yn barod i ddwyn rheithsgrif i mewn er adnewyddu y Dank Charter Act am ddeng mlynedd. Am fane yr Iwerdd- on yr oedd efe yn cynyg rhoddi gallu iddynt i roddi allan arian ar ddyrogeliadau i swm penodol; a cliyda golwg ar Y sgotland yr oedd wedi ysgrifenu atynt yn gpfyn a oedd ganddynt ryw wellianau i'w eynyg, ac nid oedd eto wedi derbyn un atebiad. Ar y pwnc o Joint Stock Banks yr oedd yn barnu nad oedd y gyfraith yn gweithio yn foddhaol, a byddai yn dda lawn i sylw y pwyllgor gael ei droi at y mater. Ar ol dadl faith cydsyniwyd a'r cynygiad gydag ychydig o gyfnewidiad. Pygwyd rheithsgrif i mewn gan Mr. Lowe i ddy- ddlmu tollau lleol ar longau yn Dover, liamsgate, Whitby, a Burlington, a darllenwyd Jii am y waith gyntaf. Gohiriai y Ty ychydig o fynydau eyn haner nos.