Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

•.■»»1,—— I -GOHEBIAfiTHAU.

1AT BWYLLGOR CYMANFA DDTRWESTOL…

IATYCYMRY. 'j

'— I Y TRAETHODAU DIRWESTOL.

[No title]

BARA AR WYNEB Y DYFROEDD.

LLOFFION CELYN.I

!NOSWAITH GYNTAF Y SENEDD-DYMHOR.…

Y SENEDD EGLWYSIG. .j

News
Cite
Share

Y SENEDD EGLWYSIG. Yr un dydd ag yr agorwyd y Senedd yn St. Stephens, agorwyd y Senedd-Eglwys neu y Convo. cation, yn Westminster, wedi ei alw gan Archesgob Caergaint, ac yn Efrog gan yr Archesgob yno. Carai y brodyr hyn roddi grym deddf, i'w penderfyn- iadau y mae vn ddiau, ond yn bresenol nid yw y cyfan ond ymdriniaethau unrhyw gorff arall o Ym- neillduwyr. Dydd Mercher. I I uyiariu aeioaau y xy ucnai yn owyaaia yueen Arm's Bounty, Dean's Yard. Archesgob Caergaint yn llywyddu. Cyflwynai Archesgob Chichester ddeiseb oddiwrth luaws mawr o'r clerigwyr yn cwyno fod yn ihaid iddynt ddarllen y gwasanaeth claddu uwchben dynion hollol annuwiol. Cymerodd < dadl faith le ar y mater, ac yr oedd yr esgobion yn ■ gyffredia o'r farn fod gan yr esgob allu i atal i gler- j igwr gael ei gosbi pan yn gomedd darllen y gwasan- aeth o dan y cyfryw amgylchiadau. Dywedai Esgob Rhydycbain nad oedd yn petruso dweyd na ddylai y gwasanaeth gael ei ddarllen mewn unrhyw amgylch- iad pan fyddai y person farw mewn pechod marwol. Cyflwynai Esgob Exeter gofeb yn achos Denison, ac yn datgan fod y dyfarniad yn beryglus i'r eglwys. Cymerodd rohjdig o siarad le ar y mater, ac yna gorchymynwyd peidio derbyn y gofeb. Y TY ISAF. Cylarlu aelodau y Ty isaf yn Jerusalem Cham- I bers — Y mae y cwestiwn o gyfieithiad newydd o'r Ys- grythyrau yn dehyg o dynu sylw y Ty. Rhoddodd Canon Silwyn rybudd yn gofyn am benodiad pwyll- gor o ddynion dysgedig i gymeryd o dan ystyriaeth y diwygiadau yn y cyfieithiad awdurdotledig o'r ys. grythyrau i'w hystyriaeth, a rhoddai Archddiacon Denison a Canon Wordsworth rybuddion gwrthwyn- ebol. Yn y Glwyseisteddfod yn Efrog ni wnaethpwvd I dim ond pethau ffurfiol yn unig. Dydd Ian. Ni chyiariu y Ty uchaf beddyw. Yr oedd y Ty isaf wedi derbyn cenadwri oddiwrth y Ty uchaf yn gofyn ar fod wyth o'r Ty isaf i gael eu dewis at wyth o'r Ty uchaf i gydystyried achos y dreth eglwys. Cydsyniwyd i wneyd hyny. Treuliwyd y gweddill o'r eisteddfod i drin y pwnc dyrys o ddysgvblaeth Eglwysig, ond nid oedd yr I ymdriniaethau o un dyddordeb cvffredinol. Dydd Gwtner. I Cyfarfu dau Dy yr Eisteddfod Eglwysig heddyw. Pwnc ystyriaeth y Ty uchafydoedd y modd i wneyd yr Eglwys yn fwy etfeitbiol yn ei gweithrediadau cenhadol. Yn y Ty isaf, yr hwn oedd dan lywyddiaeth Deon Bristol, cawsant Ymioeliad oddiwrth wr dieithr. Mae yn debyg y bydd Hawer o'r clerigwyr nad oeddent yn gwybod ar y pryd, yn synu pan welant 'n y newyddiaduron v newydd o'r ymweHad a gawsant gan wr pur ddieithr. Tra yr oedd aelodau y Ty isaf ar weddi, a thra yr oedd rhai o'r proctoriaid y rhai oeddent yn hwyr yn aros tua'r drws hyd nes y byddai y weddi drosodd, daeth gwr tal, parchus yr olwg arno i mewn i'r lebby, yn ymddangos fel clerigwr enwog, a gofynai a oedd Jerusalem Chambers" ar yr ach- lysuron hyn yn agored i'r cyhoedd. Hyspyswyd ef gan Mr. Burrows, y gwr moesgar sydd yn oadw y lie y gallasai gael ruyned-i mewn os cawsai archiad gan aclod, ac ar hyny daeth Archddiacon Bristol yn mlaen, yr hwn sydd yn un o brif arweinwvr yr Uchel Eglwyswyr, a dywedai yn bur foestara charedig wrth y gwr dieithr, y teimlai yn bur ddedwydd ei gymeryd i mewn gydag ef. Deehreuodd y ddau foneddwr ymddiddan yn bur gynes, a pban oedd y gweddiau drosodd, dygodd Archddiacon Thorp ei gyfaill newydd i mewn gydag ef, o enw yr hwn yr oedd yn anhyspys. Parhaodd y gwr dieithr yn y lie am ran fawr o'r dydd, ac ymddangosai fel yn teimlo dyddor j deb mawr yn yr ymddiddan. Enw y gwr dieithr ydoedd yr enwog Mr. Binney, o gapel Weigh House. Treuliwyd yr holl eisteddiad i ystyried cynygiad I Mr. Seymour, sef bod llevgwyr i gael eu derbyn i mewn i'r eisteddiad eglwysig. Bu dadleu brwd ar y mater. Cvnygiodd y Parch. Mr. W oodgute welliskni yn erbyn y cynygiad ar y tir fod pawb yn awr, pa beth bynag fyddo ei grefydd a'i fuchedd yn perthyn i Eglwys Loegr. ac mai gwell fyddai N ii gyntaf ben derlynu y cwestiwn, pa beth oedd yn cyfansoddi aelodaeth eglwysig cyn penderfynu y cwestiwn hwn. Wedi i lawer draethu eu syniadau, cynygiwvd y "cwestiwn blaenoroJ" gan un clerigwr, er mwvn osgoi datgan burn ai y mater. a dlariwyd hyny trwy I fwyat'rif. Ã

-GOGLEDD. I

-! MAN ION CYMREIG.

"* RHEILFFORDD NEW,

}lHEILFFORDD TAFF YALE. -…

RHEILFFORDD DEHEUDIJl CYMRU,

!RHEILFFORDD NLWPORT A PHONTYT(tV)T.-

j WESTERN A ALLEYS RAILWAY.

iRHE] LfFUHlJn DYFFRYN NEDD.

TY Y CYFFREDIN. |