Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

•.■»»1,—— I -GOHEBIAfiTHAU.

1AT BWYLLGOR CYMANFA DDTRWESTOL…

IATYCYMRY. 'j

'— I Y TRAETHODAU DIRWESTOL.

[No title]

BARA AR WYNEB Y DYFROEDD.

LLOFFION CELYN.I

!NOSWAITH GYNTAF Y SENEDD-DYMHOR.…

News
Cite
Share

NOSWAITH GYNTAF Y SENEDD-DYMHOR. A ydyw yr hen deimlad eiddigeddus yn parhau rhwng y ddau hen Ganghellydd y Drysorfa ? Dyna lie y maent yn eistedd, pob un yn ei le—p:.b un wedi tynu ei bet-pob un yn gwylied am y cyfleusdra i Syr Andrew Agrew i eistedd i lawr, er mwyn eael os bydd modd, lygad y Llefarydd. Y mae Disraeliynllwyddo j -y mae Mr. Gladstone yn eistedd i lawr, ac yn rhoddi ei het am ei ben. Y mae Arweinydd yr wrth- blaid yn agor gwaith y Sesiwn gyda gallu adnewydd. ol. Y mae yn tynu darlun o Ewrop fel yr oedd yn sefyll ar y 30ain o Fawrth diweddaf, ac y mae yn des. grifio ei thuedd i eistedd i lawr a bod yn daw el. Y t mae yn dangos pa fodd o'r amser hwnw hyd yu awr, y mae elfenau newyddion o anghydgordiad wedi codi i fynu fel yr oedd hen elynyniaethau yn cael eu meddyginiaethu. Yr oedd rhyw ddylanwad dirgel- aidd ar waith bob amser, i dynu sylw oddiwrth aeh, osion cartrefol at gwerylon tramor. Yn gyntaf Am- erica, wedi hyny Rwsia, yna Naples, wedi hy" ny Switzerland, ac yn awr Persia a China, y maeat oil yn eyflwyno anhawsderau y rhai sydd yn mynu svl w, v rhai sydd yn cyfansoddi esgus digonol dros beidio gwneyd dim gartref, ac ynesgus cyfleus dros dreuliad gwastraffus. Y mae Arg. Palmerston, meddai, yn creu dyryswch ar ddyryswch, allan o ba rai y mae wedi hyny yn ein dadrus. Yr oedd ei ddesgrifiad o wladlywiaeth dramor Arg. Palmerston yn gyrhaedd- gar, ac yr oedd rhai o'i sylwadau yn dra hapus. Parodd nid ychydig o syndod pan hysbysodd i'r Ty fod oytundeb dirgelaidd rhwng Ffrainc ac Awstria yn bod, ac yn cael ei gymeradwyo, os Dad ei achosi gan ein llywodraeth ni, yn ol pa un yr oedd Ffrainc yn dyogelu i Awstria ei meddianau Eidalaidd. Ar y pwnc o ddal i fynu fyddin fawr sefydlog, yr oedd bron yn hollol rhyddfrydig. Ac yr oedd ei gondemniad o'r dreth a'r incwm mor gryf a phe buasai wedi dar- paru ei araeth ar gyfer cyfarfod festri. Ar y pwnc hwn cyhoeddai ei fwriad i gymeryd barn y Ty yn i mhen tua pymthegnos, a rhoddai gynllun bras o'r penderfyniadau y bwriadai eu cynyg. Ni chlywsom ef erioed yn siarad yn fwy rhesymol, yn fwy difrifol, nac yn fwy teilwng o'i sefyllfa mewn cynulliad ym- bwylliadol. Dilynwyd ef gan Ganghellydd y Drysorfa, mewn araeth fer iawn, yn condemnio, wrth gwrs, ddyfod i benderfyniad, cyn i'r amcangyfrifon gael eu cymerad. wyo. Yr oedd llawer iawn o anesmwythder yn bod yn ystod yr ychydi" fynudau yr oedd ar ei draed. Ar ei ol ef cawsom Mr. Gladstone. Cyffyrddai yn ysgafn a'n llywyddiaeth dramor, yr hwn nad yw wrth ei fodd ef, yr oedd yn hawdd canfod. Ond ei brif bynciau ef ydoedd, yr angenrheidrwydd yn gystal a'r ddyledswydd o leihau ein costau milwrol i'r byn yr oeddent cyn toriad y rhyfel allan a Rwsia, a'r cyfritol- deb yr oedd y Tyfi fod o dano i'r wlad, i ddefnyddio y drtih a'r inewnrtra yr oedd yn parhau at y dybenion dros ba un yr oedd wedi cael ei osod ar y dechreu, sef ad?-drefni?d bollol ar ein cyfundrefn drethol, A gadae?iddo d?fod yn 1 b60. Araeth drom iawn. yr bop &??.??i?,gyda dyddordeb dwys, ac ni a hyder- Wn 11.11. buddiolde b gan y wlad. .<# £ tedrawdsiai Arg. Palmerston ddwyn y ddadl tY<??t??''Tmwiai i Mr. DisraeH ei aHuoedd dychymygol, a dywedai nad oedd ei fras ddartun o lywy ddiaeth dramor y llywodraeth ond rhawantiad pur. Dywedai fod Mr. Disraeli wedi treulio rhan o'r Gwyliau yn Paris, a'i fod wedi ei gymeryd i fynu gan y dynion medrus hyny, y rhai a arferasant eu gallu- oedd dychymygol i ddiogelu gobemouches. Am y I cytundeb dirgelaidd, yr oedd y boneddwr anrhydedd- us wedi ei ddarganfod, dywedai yr arglwnrdd urddasol nad oedd efe yn gwybod dim am dap.o--nad oedd y fath gytundeb mewn bod. Hyspysai fod Ferouk Khan wedi dech- reu ymdrafodaeth ag Arg. Cowley, yr hwn yn debygol iawn a roddai derfyn ar y rhyfel yn Persia-rhyfel ag yr oedd yn edrych arno fel peth hollol ddibwys. Ond er fod yr arglwydd urddasol mewn tymher dda ac yn bur ddigrifol, ac er fod yr hysbysrwydd a rodd- odd ar ddau neu dri o achosion tramor, yn fwy bodd. aol nag y disgwyliasid, eto ni ellir dywedyd ei fod wedi gadael argraff ar y Ty a duedda i gryfhau ei weinyddiaetb, yr hon, yn ol ein barn ni droir o awdurdod cyn y Pasg os na chaniata lawer o bethau i'r wlad yn fuan.—Y "Nonconformist."

Y SENEDD EGLWYSIG. .j

-GOGLEDD. I

-! MAN ION CYMREIG.

"* RHEILFFORDD NEW,

}lHEILFFORDD TAFF YALE. -…

RHEILFFORDD DEHEUDIJl CYMRU,

!RHEILFFORDD NLWPORT A PHONTYT(tV)T.-

j WESTERN A ALLEYS RAILWAY.

iRHE] LfFUHlJn DYFFRYN NEDD.

TY Y CYFFREDIN. |