Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

•.■»»1,—— I -GOHEBIAfiTHAU.

1AT BWYLLGOR CYMANFA DDTRWESTOL…

IATYCYMRY. 'j

'— I Y TRAETHODAU DIRWESTOL.

[No title]

BARA AR WYNEB Y DYFROEDD.

LLOFFION CELYN.I

News
Cite
Share

LLOFFION CELYN. HEN WEDDILLION YN CALIFFOHNIA.—Ysgrifena un Santa Clara, Califfornia, yn rhoddi yr hanes a ganlyn o hen weddillion a ddarganfuwyd yn yr ardal hono: — Cefais yn ddiweddar y cyfleustra o chwilio i mewn i hen weddillion a ddarganfyddwyd mewn tua chwe' milldir i'r dwyrain o Santa Cruz, pa rai oeddynt wedi en claddu yn y tywod. Cefais hyd i 23 o simneuau, a'u penau yn uwch na lefel y tir y maent yn rhai crynion, ac yn gwahaniaethu yn maint eu hamgylch- oedd, o bedair i ddeuddeng modfedd. Y maent wedi eu gwneuthur o dywod-faen, ac wedi eu llenwi a thywod coch. Y mae y cerig, gyda pha rai maent wedi eu hadeiladu, wedi eu tori YIl grwn, ac wedi eu smentio i'w gilyud. Tarewais fy nhroed yn y llawr, ac adseiniodd ryw swr. gwag, ynproftfod ystafelloedd gwag odditan y lie. Yn awr y mae tunnel wedi ei wneuthur o tan y bryn ar y eyntaf meddyliwyd sincio shatft, ond yr oedd y tywod yn dyfod i lawr mor gyflym, fel yr oedd yu dyfod ar y mwnwyr. Nid ydys yn gallu dimad pwy a udeiladoud yr adeiladau hyn. Y maent yn ymddangos eu bod tua mil o ilyn. II yddoedd o oedran. Ar ben y l.ryn hwn, yr oedd Pinwydden {Pine-tree) fawr yn tyfu a'r amser gof- ynol i'r tywod guddio y tai hyn, a fliirfio yn fryn, cyn i hadau y preu mawr hwn Haguro, ddylai fod vnddim llai na dwy til o flynyddoedd." CYNGUOE RUAG Lj,U"G EIKA.—I wellau llosg-eira, cymerer y dwfr, yn roba un y cafodd y pytatws eu belwi a golcher y man y mae yr ysfa dolurus yn bod, a hynv m'or boeth amg y gaDoch ei oddef, a byddweh yn sicr o gael gwaredigaeth rhagddo. III I y NN i th ddes, rifio y pwysigrwydd o ap- eliad uniongyrcliol at y dyn mewn perthynas i grefydd bersoiiol, arferai Mrs. Winslow ddyfynu yr amgylchiud tarawiadol a fu mewn c)sylltiad a hi pan yn Cambridge, o eiddo yr cnv.og Charles Simeon. Ar un amgylchiad rhybuddiwyd et'i ddyfod at wely marw brawd iddo. AVrlli fyned i mewn i'r ystafell, lledai ui beribynas ei ddwylaw nr led, a I ¡;byda chylhoad dwvs. dywedai, "Yr wyf yn marw, H. ond ni ddarfn i chwi fy rhybuddio o'r ?efy"lfa yr oeddwn ynddi, a'r perygl oedd i mi oedi iachawdwr- iactli fy enaid 1" STa, fy mrawd," atebai Mr. Simeon, defnyddiais bob cyfleustra rbesymol i ddwyn y pwnc o flaen eich meddwl, ac yn ami yn fy llytbyrau." "Do,"atebai yr hwn oedd ar drengu "chwi wnaethoch, ond nid oedd bynyyn ddigon ni ddaeth. och erioed ataf, cau y drws, a'm cymeryd wrth goler fy nghot, fl dywedyd wrthyf fy mod yn anychweledig, ae os byddwn farw yn y sefyllfa hono, y byduwn yn sicr o farw yn golledig. Ond yn awr yr wyfyn marw, ac oni buasai i ras Duw, buaswn heb fy ngliadw." Y mae yn cael ei ddweyd, fod yr olygfa darawiadol hon, wedi cael effaith anarferol ar feddwl Mr. Simeon. Fel y mae goleu dydd i'w ganfod trwy dyllau bychain, felly, y mae pethau bychain yn dangos eg- wyddorion dyn. Y dyn doeth ni cheisia ddim ond yr hyn a all ei gael trwy gyfiawnder, ei ddefnyddio yn gymedrol, ei ranu yn llawen, a bvw arno yn foddlon. Dylai plant yn foreu gael eu harferyd i allu gwa- haniaetbu rhwng dau beth tebyg i'w gilydd, megis, Cariad a Hunanyti-twadiad.-Ilatinah Moore. Ni ddylai dyn byth dynu yn ol, rhag cyflawni yr hyn y mae ei fusnes yn galw arno i'w gyflawni. Y dvn s.vdduwchben ei fusnes a all gaelei fusnes uwch ei ben ef.-Drew. Y dyn yna wrth ei hun, gellir ei alw yn ddedwydd. ae sydd mewn heddweli a'i gydwybod ei hun a'i Greawdwr.-Soutli,ey. Y rhyddfrydig John Howard, pan yn gwneyd ei gyfrif i fyny, ar ddiwedd un flwyddyn arbenig, cafodd fod y balance o'i du. a gynygiodd i'w wraig ag ef i gymeryd taith mor bell u Llundain, neu i unrhyw fan arall, lie y dewisai hi, er diiyrweh. "Y fath fwtbvn hardd a ellir ei adeiladu i deulu tlawd gyda'r arian hyn!" oedd ei hateb. Cafodd yr hunt gym- wynasgar yma dderbyniad croesawus, a chafodd yr arian cu defnyddio i'r dyben hwnw.

!NOSWAITH GYNTAF Y SENEDD-DYMHOR.…

Y SENEDD EGLWYSIG. .j

-GOGLEDD. I

-! MAN ION CYMREIG.

"* RHEILFFORDD NEW,

}lHEILFFORDD TAFF YALE. -…

RHEILFFORDD DEHEUDIJl CYMRU,

!RHEILFFORDD NLWPORT A PHONTYT(tV)T.-

j WESTERN A ALLEYS RAILWAY.

iRHE] LfFUHlJn DYFFRYN NEDD.

TY Y CYFFREDIN. |