Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

,=. -J EGLWYS I'R TLODION.—Y mae cyfarfod wedi cael ei gynal yn Llundam ychydig o ddyddiau yn oJ, i sefydlu neu i agor yr hyn a elwir yn Ysgol- Eglwys. yn Spittalfields. Y mae wedi cael ei wue\'d o dan nawdd esgob newydd Llundain, a chyd t ehymeradwyaeth a phleidiaoth Mr. Glad- stone, A.S., a'r Parch. Mr. Maurice Yr amcan yw gwneyd prawf grefvddol newydd. Y mae adeil- ad yn cael ei chodi, yr hon sydd i uno priodoledd au lie o addoliad, ysgol newydd, a neuadd o ddifyrwcli cymdeitbasol. Ond prif hynodwead yr adeilad, pa fodd bynag yw, fod yr adeilad yn cael ei gadw yn arbenig i'r tlawd, yr anghentis, a'r isel; gall y cvfoethog a'r arianol gadw at eu heglwys blwyfol eu hunain, heb beryglu dylod yn agos at yr agweddau a'r arferion anfoesgar hyny a allant beryglu eu dyhewvd. Nid oes dim amhcllaeth nad yw amean y rhai sydd yn ymsymnd yn yr aehos hwn yn dda, ond y mae yn syn er hyny, na ddarfu i un o honynt weled eu hod tra yn dadleu o blaid i'r cvfoethog ofalu mwyam y tlawd, ac wrth encil- io oddiwrthynt i fyw mewn rhan wahanol o'r brif ddinas mai eu dyledswydd oedd gwneyd rhvwbeth ar gvfer eu manteision crefyddol, ac felly dwyn y ddau ddosbarib i gydymdeimlo mwy a u gilydd eu bod tra yn gwneyd hyn, meddwn, yn defnyddio moddion i'w cadw ar wuhan. Ond i wneyd cyfiawnder a hwynt er hyny, y mac yn ymddangos ou bod yn dechreu gweled fod rhai eglwysi plwyfol uad ydynt yn gymwys i'r tlodion Y mae yn rosyn fod yn rhnicl gosort lIe arbcnig i'r tlodion yu vr un lie o addoliad, ond TnWY o resyn ydyw lod vn rhaid cael lleoedd o addoliad gwahanol iddynt fol ag y mae cerbydau o'r radd gyntaf, yr all a'r trydydu ar y rheilffordd yn'-oljmodtlion y tramwy- wyr i dalu am danynt. ALLTCDIAETH.—Nos Lun diweddaf ond un, tiaddododd Mr. Passmore Edwards ddarlith yn I.lundain ar alltudiaeth a thretniant y tocynau rhyddid. Dadleuai nad oedd y cynydd diweddar mewn tro?ddau i'w bnodoii i docynau rhyddid, ond i'r rhyfcl diweddaf. Yr oedd rhyfel yn ychwanegl1 trethoedd, yr oedd trethiad yn gwasgu ar ddiwvdrwydd, ac yn ychwanegu tlodl, ac yr oedd tlodi yn fynych iawn yn arwain i drosoddau. Yr oedd gollwng yn rhydd dros 50,000 o gitrtrcflit hefyd yn effeithio yn niweidiol. Nid oedd y dyn- ion hyn yn hynod iawn am eu harferion diwyd a ritinweddol cyu ymrestru, ac wedihynv trwy rodd1 i fyny mown tafarndai a siopau cwrw, lie yr oedd troseddau yn cael eu magu, yr oeddent vn fynych ntwn yn myned yn wneth, Yr un modd yr oedd gyùa'r lluoedd tl'amol' a ddadgOl'phorwyd. Ysgum cymucithas drarnor oedd y dvnion hyn yn gytired- liD.

J TY YR ALOLWYDDI. I -

TY Y CYFFREDIN. |