Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HOMOEOPATHIC BOOKS AND MEBI- ■ CINE CASES. Dr. Laurie's Domestic Medioine, It's. Cage to ditto .)1s. Dr. Herin¡t"s Domestic PhY!!ician, $13 Case to ditto 54s. Dr.-Laurie's Epitome of Domestic Medicine, 5s. Case to ditto, -i;2s. Dr. Milan's Pocket Cook of Homoeooathv, 2s. Case t-, ditto, 2-j. Dr. Laurie's Homoeopathic Guide for Families, 1. Case to ditto, 17g. Dr. Laurie's Gniileto Twelve Remedies, h. Case to dirto.lOs Dr.Thomas's Onide to Six External Kemedies, 9J. Case to ditto "'8, 6d. The above sent free on receipt of a Post Office Order for the amount. ILLGSTRAIED rRICEZ" CATALOGUES, UEATIS, EDWARD THOMAS, Homeopathic Chomist, CaxtoD Buildings, Popper Street Chester. MEDDYGIAETH Y MYRBDIWN, ATHRONLAETH A FFAITH. 2ELEXAU HOLLOWAY. \CHOS CYNH YRFIOL SELNI. Y gwaed ydyw peiri.iat byvvyd-gy nali.id. Diwalla ansodd- au y cnawd, 8.sgwrn, cyhyr. giaa a'r croen. Y eylia yn ei gweithiad, y ffwythi ei dosparthwyr, a'r ymyssfaroedd v gwytliredau (channels) trwy ba rai mae ysylwedd swrthod- edigyn ei gvnyrchiad, yn cael ei fwrw allan. Arycyll* y cy Ichrpdiad a'r ymysgaroedd, mae y Pelenau hyn vn gweith- reda ar yr un- p-ryrl, gan weIJa anghy:Idraul, puro'r Ilif- noddau. a rheoleiddio r vmarthion, YR AJFIECHYD CENEDLAETHOL. Anghylldriul ydyw'r afiechyd mwyaf cyffredin yn mhlith pob dosparth yn y wlad hon. Mae yn cymeryd mil o wa- hanol flnrfiau, ac yn ffynonell wieiddiol glefydau pervglus aneirif; ond pa fath bynag ei ragnodion neu arwyddioo, pa rhor vstyfni? bynag ei wrthwynebind i gynghorion meddyg- ol cyffredin, gildia yn barod a phr-sur i'r feddygiaiaeth ddwfn-dJfeiddiol ac anffaeledig hon, HAINT GERIG A-gneddae ansawdd y geri o hwys anhebgorol i iech- n yr Lion 3ydd yn didoli y llifuoddi au yn bencdol, gan gywiro yn dd- o gwella yn effeifbiol y cryd melya, >g, a'r holl amrywiaethau o glefydau aniiaturiolyr ermig. AT VENYWOD. ar afreoleiddiau y rhai ydynt flin- ooc:, iaf, a'r rbai, pan eu nesgeulusir, sydd boo amser .i einioes, ydynt yn cael eu symud am yr amser r-rest. ae yn cael eu hatai am yr amser dyfodol, trwv hail o r nawsallai tyner ond trwyadl hyn. Iachad Nodedig o Anghylldraitl a Phoen tost yn y Cylla. Adyggrifen o lythyr oddiwrth Mr. G. Horsley, Cyfferiwr Gweinv ddol a Thenluol, Morriston, ger Abertawe. At Proffeswr Holloway, Syr,—wyf B-ewydd dderbyn y manylion cryno adchwan 'I egolo achos yn cyteirio at un sydd wedi bod yn bwrcaswr o'ch Petei)??u efinaint bob amser yn fy sefid?iad i. Dy- wed Mr, David Lewis, L'angyfelach, Pi fod wedi dyoddef oddiwrth yr ymosodiadau mwyaf Ilym n AnghyJ1dnwl, a phoena ilym yn y cylla: pwaodd y rhal hyn am droB chwe rgis, ac wedi treio yn ddi?DIynaidd bob meddyginiaeth arll, symndwyd hwynt o'r diwedd yn hollol try ddefnyJdJad dlydd a pharaol o'ch Pelenau gwirioneddol aunihrisiad w y Y mae y rhai hyn yn unig gyda ch Enaint yn cael eu gwerth- fawrogi yn fawr trwv fy ardal, ac y mae eu gwerthiant yn gyfatebol helaeth. Ydwyf, Syr, yr eiddoch yn barchus, (Arwyddwyd; G. HORSLEY." Iachad Rhyfddol o Ddiffyg Anadl. Adsgrifen o lythyr oddiwrtli Nir. JQhn Bailie, le a,, Trafnid- ydd, JJallynahinch. Co. Down, Iwerddon. At Protfeswr Holloway, yr,- Y mae getlyfyr hyfrydwch mawi o anfon i chwi fan- ylion o iachad anarfarol arall o Ddiffy^-anadl, wedi cael ei effeithia gan eich meddygiaeth werthfaw-r, wedi i bob m^ddyginiaett arall ferhu. Yr oedd Mr. James Furey, o Dnnna^hihrs, Kilmore, Co. Down, wedi bod yn cael ei boent gan yr afiechyd arswydus hwn am 20 mlynedd, ac yr oedd yn gywir yn y radd olaf o r anhwyldeb, pan y dechren- odd gymeryd eich. Pelenaa, ac Y:1 rwbio yr Enaint yn dda i'r ddwyfron nos a boreu. Y mue geiiyf yr hylrydwch o'ch hys PYSII, ei tod. ar ol parhau gyda'ch meddyginiaethan fel y crybwyllwyd ucuod, am wyth wythnos, wedi cael cwbJ iach- ad, ft byth er liyny wedi mwyniiau yr iechyd gtreu. i dwyf yn parhan, Anwyl Svr, yr eiddoch vn gvwir, (Arwyddwyd) JOHN B.ULIE, leu. Peleita" Holloway ydynt y jv.dtiycftaiaeth orfu y ywyddtr am d<tni yn y byd at yr anhusylderau canhjnol:— Cryd. Diffyg anadl Anhwylderau geriawg Llmcrrod Anhwylderan y coltiddion Bolyddwai Rhwymiad y coluddion Y darfodedigaeth Nychdod Dolwgwddf Craianwst Crwyddion ail-raddol Gremanod Dyfrglwyf. Clefyd y gwaed Tan iddwf Anhwylderau benvwaidd Twymyn o bob math Ffitiau Troedwst Cur yn y pen AnntLreuliad Tic Doierenx Folorod Enynfa Clwyf melyn Afiecliyd yr alu Llwynwst Ffolenau (Piles) Cymalwat Atalfa dwfr Clwy'r brenin Anhwyldeb y gian Llynger o bob math Gwendid, &c. Jcc., &c., Sec. J Arwerth yn sefydllady Proflfeswr Holloway,224 Strand, ger Temple Bar, Llundain, an 80, Maiden Lane, New York, a chrn y rhan fwyaf o Fferyll wvr a Gwerthwyr C yfferi drwy yr holl fyd gwareiddiedig, am y prisiau eanlYllol: Is, lie. 9c; 4a. 6c.; lis.; 228. 33s. y blweh. V mae enill mawr trwy gymeryd y maint mwyaf. DIM C HWANEG 0 BELENAUI NAC UNRHYW GYFFER ARALL, At Rivymedd, Annhreuliad, (Anghylldraul,) An- hwylderau y Giau, Oeriau, a'r lafu, Peswch, Caethiwed, Darfodedigaeth, a Gwendid. "F~AE Revalenta Arabica Food danteithio] VI DU BARRY yn arbed 50 o weithiau ei gost mewn CyfTcrian eraill, ac yn tacbau yr !Œhwylderau ncllo<1 a."u CAn, lyniadau, megys gwyntogrwydd, dirdyniad, surni, dwir poetb, curiad y galon, pengur gieucfg, hysterics, ticdoloureux, byddardod, swn yn y pen a r clustian, poenau yn mhwlt y cylla, a rhwng yr ysgwyddau, tan iddwf, tarddiad allan yn y croen,anmhuredd a pLirinder y gwaed. manwyna, pesweb caethiwed, darfodedigaeth,dyfrglwyf, orydcymalau,troedwst gwrthedd a selni yn ystod beichiogiad, ar ol bwyta, neu ar y I mor; iselder yspryd, cwlwm gwytbi, cramp, fRtiau dirlceeol, y ddueg, gwendid cyffredinol, anesmwythder, aninmedd, gwridiad anfoddus, parly3,[tremors,) anhaifedd o gymdeitbas anaddaSrVydd i efrvriu, colliaut v cof, lledrithillU, y bendrii goriifiad v gwaed i'r pen, byspyddiad, pruddglwyf, ofnau di sail, anmhendelfvnolrwydd, truenr srwydd. Heblaw liyny ete ydyw yr ymborth goreu i falauod a rhai gweiniaid yn gyffrmhmrot, gan nacfydyw un anise' yn troi yn sur ar y cvlla gwanaf, nae vn ymyru ag ymborth helaeth da, ond yn cyf ranu archwaeth iachus i fyr-bryd a chiniaw, ae yn i adferyd y 1 galiuoedd o dreplio, ac yni giawi a chyhyrog i'r DlwyaJ Jleetg. GOCHELIAD 0 BWYS yn erbyn peryglon arswydus dynwaredion ffugioi. CaDjaitodd y Khasr-Ganghellydd, Syr Willia Page Wood G waharddheb ar y 10fed o Mawrth, 1854, yn erbyn Alfred I Hooper Nevill, am ddynwaredu "Ymborth Kevalenta Axar bicaDu Barry Barry Du Barry, & Co., 7 7, Regent Street, London. Hhoddir yma ychydig nifer allan o 50,000 o weilianau Gwelijant Rhif, 71, o aughy— draul, oddiwrth v Gwir Anrbjd Atgl Stuart De Decies, Yr wyf wedi der!,yn ilesuad maw? oddiwrth Ymborth iievalenta Arabica Pu Bury, AC '.nei ystyried yu ddyledus i chwi a'r cyhoedd i awdurdod cy hoeddiad y flinellau hyn.- STUART DE DECIES. OddiwTth IAELLES WADDOLOG CASTLE, ST (j ART. Gwelliant 52,6I2-RossLrevor, Swydd Down, Iwetddon, 9, Rhagfyr, 1854 Y mae Iarlles Waddolog Castlestuart, yn cael ei chymhell mewn gofal am ddynoliaeth ddyoddeius, i fynegu fod Ym. borth ReTfttenta Arabica rhagorol Du Barrv wedi ei hiachau hi, wedi i bob meddyginiaeth fethu, o Annhreuliad, geri. gihaint, a chylhruddiad, o barhad am lawer o flynyddoedd." Y mae yr Ymborth bwn yn teilvngn yraddiried pob dyoddef- ydd,a gellir ei ystyried yn fendith wirioneddol. Atebi r un- rhyw ymolyniad yn llawen. Gwelliant Rhif. 49}32. Symuùwyd dirboen annisgrif iadwy am ddeg-mlynedd-ar-hugain oddiwrth angr:ylldrani; gihaint, caethiwed, peswch, rhwymedd, gwyntogrwydd, cwlwmgwythi, selni ya y cylla, a ehyfngiad, gan Ymboith rhagorol Du Barry. inlarlaijoly, Wortham Ling, ger Diss, Norfolk." Gwelliant Rhif. 47,121.—Miss Elizabeth Jacobs, o Berig ordy Mazing, Walthamoross, Herts: gwellhad o gihaint tostaf. anghylldraul, casgiiadau, iseldar ysbryd, a dychvm- ygion gihaintiog. Gwelliant Rhif 48,14.—Miss Elizabeth Yeoman, Gate- acre, ger Liverpool; gwellhad annhreuliad o ddeng mlynedd o harhad,a holl arswydion cythruddiad gihaintiol. Mr. William Martin, iijchad o 8 mlynedd o gyfogiad dydd- ioi. Richird Wiiloughby, Yw., iuchad o anhwylder genog am lawer o flynyddodd. Wedi eu sypynu ibob inatiio h;nsoddan,gyda chyfarwydd I iiulaa llawn. Mewn canisters, am Is lIe; I pwys,2,j,9c.; 2 bwys, 4s fie.; 5 pwys, 118.; 12 pwys, 22, Puredig gorel; ¡Sl;.pn- refined quality), I pwys, 69. 2liwys,lls.; 5pwys,22s.; 10 pwys, 339. Ani'onir y canisters 10 pwys a 12 pwys ynrhydd oddiwrth gost clndiad, ar dderbyniad Post Office Urlie" I Barry Du Harry & Co., 77, Regent Street, London Forlnum, >Iason, & Co.,pui vevorB to Her Majesty, 128, Piccadilly, a'l GORUCUWlLWYH CANLYNOL:— Aberamen, R. P Charles Abpravon, 15 M. Davies Aber, ayron.W. Griffiths: -Abc-rclare D. i,. Evans, J..v. Thomas John Jones; Abergele, Wm. Ellis Aberystwyth, John Cole T. Williams, Druggist, H. Hnmphreys Bangor, J.W Spence, Thomas i.ewis, Medical Hall, T B:rkett; Eeaumeris. J Mccarty; Hrecon. John Jones, Chemist; liridgend W.Peth- erwick; Biynn.awv, F; rd & Co Builth, H. & P. Morris Chemists; Cardiff, J. B. Hopkins: Cardigan, J R. Jumps, Carmarthen. H. M. Davic8, 40, King Street, D. W. Harris, i). L Mortimer, Chemist., David Kees, D. ic W. Davies, Guildhall Square, D. Jones & Co.; Carnarvon, Robert OweD, Druggist, R. Griffiths, High Street; C'oiwen, E Edwfade; Denbigh. W. Lloyd Dolgelley, T. Chu'ilow Roberts, R 0. Lees ;"Fj^hgtiard. Vaughan, ClJemit; Haverfordwest, 0, F. I)avics, T. D. Meyler, Clieniiet. John Phillips, Druggist H. E. Potter, Booksel'er, &c.. W. ffiilitms, 17, Markt t St. • j HolvlJe-ad, Jobn Hughes, Stanley Creceut, G. J. Boherts; Medioal Hall: Holywell, Vv Williams. Greenfield Street' '1' A. Roberts, John Jones; Lampeter J. Kvans Llttndov- erv, W. 1'ees, I'. L. Morgan, Medical Hail; LJanelly, Ucorye ¡ Broom, 'Ilios. Pri,l barn, Chemi t, David Evans, Park Street, I! avid Jones, E. Hughes: Dairies, Drug- Ciet; Uanid!oe<<, WiIliallJ Jones, Chen" 21: Llanrwst, J. Jones; Machynlleth, H. M. Pugh; MerthyrTvdfil, T. Price Market Squm-e, Mrs. M. W White, C. W. Gay, High Streei; inlertiiyi-, Thcs. Lo,e¡jdVf'. Chewis1.; :a!d, Priug & Price, Booksellers Nurberth, Nicholas & Griffith, David Joues; II Ncafh, A Hayman, New strpet: Oswestry, J. Askew Rob- eits, Griiffth, Surgeon & Ch-mist Pontypiol, H. Hughes, W. H. J-nundcrs, J. B, Churchill; Pontypridd, Cbos B asset t; Rhjdyfelin, near Cardiff, R. Morgan Ruthin, it. Hoose, U Marker, J. J. Bancroft; St. David's, E. Wil.ianiR, Chemist; Swansea.Williams ik Co., G. Barker. Grocer, Chan. T. Wil- son, Castle Phinip8 ee Son, Castle Bqnsre ;TTe degai Chaa. Peaty, Welshpool, J. William", Medical Hall John Jonei Broad i-'twet: Wrexham. W. Overton. Anfonwch dri Stamp ceiniog (gyda'r Post) a der. byniweh yn rhydd, y 0;3 Argraffiad. o draethawd pobloguidd wedi oi gyfaddasu i'r darllonydd cyffredinol :— V GWELLHAD hob Gvfferi, anghyfieubtra 1 na chost, 0 rwymedd. aniilirealiad, ("1IghylldrauJ,) rhvddr.i, cornboer, gwaedglwrf, gihaint, anhwylder geriog, ac afuad gvyntogfwydd, dirdyniad, surr.i, dwfr poeth, cur- iad y galou, piOn-gur gieuog, byddardod, awn yn y pen a'r clustiau, taniddwf anmhured.: tt pbrinder y gwaed, manwyn, pesweb, caethiwed, dolur yn y gwddf, darfoHetligaetli, dwfr- giwvf, cryd cymalau, troed,t, gwrthedd a selni yn ystod beichiogiad, ar 01 bwyta, nei ar y mor, isolder ysbryd, cwlwmgwythi, cramp, ffitiau dirloesol, y ddiifig, gwendid cy- ffredinol, anesmw-vther, anhnnedd. g-wridiad aatoddus, par- iys. tremors, anhoffedd 0 gymdeithas, annddasrwvdd i eirydn, comant cot, Uodritl.iau, y bendro, gorlitiad y gwaed i r pen, hyspyddind, prrddglwyt', cfctu disail, an 11 dienderfynol- Twnld, truenusrwydd, nieddyliaa hunan-ddinystr,— trwy foddion hvfryd a natuiiol, vr hyn a arbedn htider cant o weithiau "i gost, mown medayginiaeti.au eraill. Yn cael ei gefuogi gan .iystjoiaethaii o>idir.-rth y profleswyr enwog niewn iUfvddiaetli y Dr. Audiew Ure. Dr. Sliorluad. Dr. Harvey. Dr. Campbell, Dr. Gattik",r. Dr, WUTzer,"Dr.lngram, a llawero bersonau pat chus eraill, iechyd pa jai a adlerwyd trwyddo, ar ol i bob moddion meddygiiiiaethol eraill fethu. London 0, Pateniostei-row. I.'AKAOVIN), XR.WROKT, A LI\ESH><J<-U—Y mae yn liawe" genym weiod fod Owmpeini pare litis jn Liver- pool wedi dyfod i bendertyniad i redeg Agcrdd-long ysplentdd a chyriym rilwlig y livii-evileutra ac yr oedd aDROn mawr am dauo; a gobethiwn y bydd iddynt, yn awv. tra yu cych wyn, dderbvn pob celnosraeth a ehynorthwy i gpno r anttiriaetb allan yn I fanteisiol i'r moddianwyr cystal ao i'r cyii^edd. Am amser bwylio. gwel Hysbysittd. r 0LEW LLWYDWYN AFU Y PYSG FENFEA8 ¡ 0 DDARPARfAD Y DR. DE JON^-H. I Dr. De JongJis Light-Brown Cod Liver OS, Cymeradwyir e pLeoodir yr Olcw hwn gan y prif fedr-ygen yn Mrydain Fawr He ar y Cyfarsdir fel meddygteissth j'? DARFODEDIGAETH, DOLcn CWTT,?', TT.O^T:WST, CYIL'.T.- I WST, ASTHMA, CROEH-DBOLUEIATT, GWESDID LIt OS. RWYJIYN NETJ WAEDT, LLESGEDD MENYWAID, GIVESIIID BABANnn, AC AFIECIIYD YR ESGYRN MEWN PLANT A DYIC- COK [EWN OEDRAN, A THOB MATH 0 DDOLTJRIAF MAY- TYXOO. Ru v feddygi aiaeth .vir effeirhiol hon yn foddion iestvn llawer einioes. a gwellhau anhwylderau pryd yr oedd pob gobaitham wellhad wedi eael ei roddi i t'yny Darperir ef yn Yny»oedd l.otToden, lie v ceir yr Olew bras- af allan o afu y Pvsg Pcnfras niewn ffordd ag sydd yn sicrbaa v nerth mwyaf vnddo. Profir efar olhvny gan Dr. de Jonsh, 0 Hague, yr hwn a gydnabyudir gan y broffes feddygol trwy Fwrop, fel yr awdurdod uchelaf fIr y pwnc. Ar ol ei archwilio rlio ldir yr Olew i fyny mewn costrelru. dan gauad metalair'd, HI d'vyn urgraffDr. de Jongb, ac felly dyogelir yr hylif rhap poii rvni vsg^dd a llwgr. Y mae y gweliiadau an?rfero! a effeithir trwy ddefnvddio yr Olew hwn. wedi cren ™alw mawr iawn 3m dano yn mlia lc bynag y mae ei rinweddau wedi eu cael allan. Y canlynolion vdvnt ddvfvniadan o rai o'r pri; Gvmeradwy- fietban Maddvgol a" Cbeifyddol a dderbyniwyd o blaid Olew r.lwydwyn afu y Pysg Peniras, o ddarpariacth y Dr. De Jongh:— Y DIWEDD ATI JONATHAN PEREIRA, M.D., F.R.S.E.. F.L.S Prolfcswr yn Mhiif-vsgo! Llundain, Awdwr yr Elements of Materia 'iedica and Therapeutics," <^rc., &c. c' Yr oe,ld yn addas i Awdwr y dosraniad a'r ymcbwiliadau goreo i briodoliaethau yr Olew hwn,fod ei hunan y ±-)ar,;it:-wr a'r feddvginiaeth bwvpfawr hon. Yr wyf yn teimlo, modd bynag, ryw yswilcler wrthanttii-lo i gvflawni eich dymuniad, trwy rodlli i chwi fy marn am an- sav, dd yr Olew y rhoddasoch i mi gyfranohono; oherwydd vr vdwvf yn gwebod nad oes neb yn fwy adnabyddus, ac ond vcliydig mor adnabvddus, a phriodoliaethau anianol afferyll- ol y feddyiniaeth hon, a chwi eich hunan, YR HWN WYF YN TSTVRIFD F E I. VR AWDURDOD OCHEI.4F AR Y PWNC. "Pa fodd bynag, nis gall fod geny yr un petrusderyn tighylcli y priodoldeb 0 gvdsynio a'ch cais. Yr Olew a rodd asoch i mi oedd or ansawdd goreu, pa uu a yatyrir ef gyda chvfeiriadat ei liw, ei flas, nell ei briodoliaethau ffervllol; ac yr wyf fi yn terfTaith foddhaol nas gellir caei Olew tecaoh a rhagoracii at ddybenion lnp.r1,IY[.5ol:Ebrill 16, lft54. CHARLES COWAN, M.D., L.R.C.S. Meddyg fienat Ysbvty Breninolswydd Berks, Meddyg Cyd gynghorawli Feddygdy Reading; Cvifeithydd" Louis on Phthisis," &c., &c Mae yn ddywenvdd .gan y Dr. Cowan fod y gelfydsdyd wedi alrhvw sicrvvydd rbesymol am erthygl pur. Yr Olew a werthir vn awr a amrywia yn agos yn mbob ifydliad lie ei prynir, a'r toeddiad i ddewis Olew li-liw a di- las, os na wrthwynebir ef. a berygla yn y diwedd enwog- t A" dd CyfTvr agsvdd vn ddiamheuol yn wevthf*wr yn mhlith 7 Cvffejriau Meddvgol. Dr Cowan a ddvmuna bob llwydd- iant Ïr Dr. DE JONGH yn ei anturiaeth ganmoladwy. Ion- awr 26, 1855. ARTHUR H. HASSALL, M.D., F.L.S. A e'iod o Gol eg Breninol y Meddvgon, Meddyg if Ysby t Breninol Rhydd, Awdwr Food and its Adulteration, & ,k c. "Yrwyfwedi talu, fel y gwyddoch, lawer o sylwi'rpwnc gvmvsgiad llvgredig cyffvriau. Yn mhlith yr erthyglau ciiwiliwvd, nid yw un morbwysfawr ag Olew Afu y Pysg Pen fras wedidianc vn ddisylw genvf; a hyn yn fwy neillduol ga ei fod vn feddvginiaeth hoff iawn genyf fi ac hebiaw hvny, ei fod rnorddarostyngedig i waethygiad trwy gymysgiad Olew Pysg craill, o ansawdd isel iawn. Yr wyf yu hysbysu fy mod mwv nag unwaith, ar wahanol amsernn, wedi gosod eich Olew Llwydwyn chwi dan ddosraniad fferylIawl-A HYNY TN ANHYSBYS I CHWI-a chefais efyn wastad yn rhydd oddiwrth bob anmhuredd, ac yn gyfoethog yn elfeuau cyfansoddiad y gori. Mor fawr yw fy ymddiried i yn yr erthygl, iol yr yclwyfyn arferol o'i roddi yn hytrach nag un math arall'i'- dyben o fod yn sicr i gael y feddyginiaeth vn ei cliyflwr puraf a goreu.' Rhagfyr 1,1854. T. H. TANNER, M.D., L.R.C.P., Meddyg i Yshyty y Gwrfigt-ld, Awdwr "Memoranda on Poisons," A Mancal of the Practice of Medieine &c. "Mae y Dr Tanner wedi defnyddio Olew y Dr. De Jongb yn dra helaeth. yn ei ymarferiad cyffredin yn gystal ag yn yr Yshvty, er ys rbaimisoedd yn ol; ac y mae t-fe wecli cael fod ei alluoedd meddygol yn fwy nag eidclo olew cyffreclin Afu y Pvsg Penfras, ei fod yn achosi llal o wrthwynebrwydd, ac nad yw ei flag mewn un modd yn anhyfryd. Ionawr 25,18ao. WILLIAM BAYES, M.D., L.R.C.P., Meddyg i Feddvgdv Brighton, Awdwr On Nervous Dis- ease conneeted with Dvspepsia. On the Inple As pect of Chronic Disease," &c" &e. Yr wyf er ys llawer o fiscedd wedi bod yn yr IlrferiaJ o beidio gorchvrovn un math o Olew heblaw eich OlewLlwyd- wvn chwi o Afn y Pysg Penfras, yr hwn aymddengys t mi ei fod yn meddu ar lawer o fanteision nwchiaw pob math arall o Olew, yn ei fod o un crvfd^r anghyinewidiol, yn ei fod yn fwy I blasus, ac yn ei fod yn llawer mwy effeithiol Anfynych yr Wj f yn gorchvmyn dogn mwy na llcinaid 11 wy ffrwvth;. ies- sert spoonful), kc yr wvf yn ystyried fod Ifo/i&id lltvy de yn gyf,y,i-talyn ei i lonrtid bcridlwy o'r Olew Gwelw. Mae un fantais ag sydd mor bell ag v mae fy mhrofiad i yn myned, vn perthyn yn ncillduol i'ch Olew chwi, sef e; du. edrliad i atal rhwymiad o'r coladdion, ac felly caniatau iddo gael ei weinyddu mewn rhai achosion lie y byddai yr Olew cyffredin yn anDerbyDiol. Chwefror 21,18-5.5, AR WERTH GAN ANSAE, HARFORD, A'R CYF 77, STRAND, LLUNDAIN. Unig Ddir],vywyr a Throsfaelwyr cydnabyddol Dr. De Jongh, dros y Deyrnas G-yiunol a'r Trefedig- aethau Prydeinig, ac hefyd gan bob Cyffyriwr cyirifol. HANER PEINT, (10 wns.) 2s. 6c. PEINT, (20 WTIS,) 4s. 9c. CHWART, (40 wns.) 9s. M E S Ii R ANMHEBODROI.. Y mae Olew Llwyd-Wyn Afu y Pysg Penfras i'w gael y- wastadol gan y Tferyllwyr canlynol yn Ngliymi u, y rhai a hen id'.cvd yn Oruchwylwyr i'w wcrtnu • Aberdar, John Jones. "-h..rgayelli, J. Watl.lns. Abergele, Edv.ard Edwards. Abertawe, J. Harris. Aberystwyth. J. Cole. Bangor, William Griffith. Beaumaris, J. Slater. Bsthesda, Hugh Rowlands. Caernarfon, Griffith Owen, Cserdydd, Benj imin Smith. Caergvbi, H. G Hughes. rastellnedd, W. Hibbert. Chepstow, Mrs. Williams. Hwiflordd.Gwvnne Harries. Llanidloes, William Jones. I.lnndilo, W. Davies. Llandudno, R. Thomas. Maesteg, Morgan icomas. Mac hyr, Ueth, J • W. LI o yd. Maentwvog. E N Evllns. | Menai Bridge, J Davies. I Mvnwy, W. Spencor I Narberth, Grifflth!\ Nicholas, Newport, T. J. Jonog. I Newtown, T. Davies. Portbmadoc, M. E. Morris. Pwllheli, D, Will.ams, a M. Roberts R utrlin, I Roose. I'enby.W. 'Valkington. Tremado- TL J. Jones. Wrexb-" H. Johnson, aW. nO"\ Welsh i, Williams &. Son. Gocheliad,— Os cyfarfyddir a' arbawsder Ileiaf 1 gae yr Olew hwn, neu bod vmgais ddiegwyddor yu cael ei gwneyd i roddi matbau erail! yn ei Ie, pan y gofynir atn un Dr. de Jongh. gwna Messrs. ANSAR, HARFORD, & Co., iy rhai y mae Dr.de Jongh wedi ei drosglwyddo iddynt) 77, strand, I London, anfon Pedair Haner-Peintiau wedi eu gwneyd i fynu yn ddiogel, wedi TALU eu CLUDIAD i unrliyw barth a Loegr, ar dderbyniad Post Office Order am ddeg swllt. MEDDYGINIAETH WIRIONEDDOL NATUR. I Sarsaparilla Dr. Townsend. Uf- Y mae tri prif rbeclle trwy ba rai y mne Natur yn bwrw allan o r corph vr hvn sydd yn angenrheidiol i gael ei fwrw allan o bono. Y tii by" ydynt yr Ymgarth, Froeth a Chwvs dvllau. RHAII) i'r rljai hyn gael eu cadw mewn cyt Iwr iachus, cnite Y mae afiechyd yn sicr, MAE RON YN DDFUDF OSODEDIG a ac ni all yr un bod dynoj ei hesgeuluso yn ddyog-el. Yn vchwanegol at hyn, rhaid i. Afu gael ei chadw mewn cywair. YR AFU YDYW'R PEIRIANT MWYAF YN Y CORPH, ac y mae ganddo rai o'r swyddi mwyaf pwysig i w cyflawni. Y mae yn rheoleiddio y bustl, ac o ganlynia, y cyildratu a'r coiuddion, Hhaid Ïr cylla gael ei ynio a i gwneyd yn iach- us. Yn ychwanegol at hyn, rhaid i nerth a thon y cyfansodd- iad gael eu cadw i fyny gan luniaeth priodol, ymarferiad, a goiphwysdra. MAE Y RHAI HYN YN DDEDDFAU EGLCr. A SYBIL; A phan y maent oil yn gweithio yn gvson, y mae y person mewn iechyd da. Ni amheuiry gosodiad hwn. V3r Yn awr, pan y mae y cyfansoddiad vn afiach, yr amcan mawr cvntaf ydyw rhoddi yr holl swyddi hyn ar waith, er bwrw allan Glef- yd. ac adferyd yr lechvd. Rhaid ago" v coluddion, eu cartbu, eu llinaru, a'u cryfhau: rhaid ir dwfr gad ei wneyd i yniadael ag ef yn iachus. a natunol, ae i rlaflu ymaith anmhuredd y gwaed rhaid i'r afu a'r cyUa gael eu rheoleiddio ac iiwghlaw'r cwbl rhaid i r CHWYS-DYLLAU gael eu liagor, a'r croen gael ei wneyd yn iachus. Wedi v gwneler y pethau hyn. a natur at ei gwaith, a bydd i iechyd gwridcoch eigtedd ar v rudd; a BYDÐ IECHYD F-To YN FOETHUSDRA. Golvgwu achos un yn cael ei gystuddio gan anhwyldeb geriog. viae cur yn ei ben, mae ei chwanl bwyd yn wan, poen yn ei esgvrn a'i gefn, mae yn wan a flprvous,mae ei wedd yn t'elyn, y croen yn aych, a'i dafod yn gennog. Y mae vn rnvned at v meddyg am wellhad, a rhoddir iddo ddogn o ytreri i'w weithio. Mae yn ei gymeryd, ac y mae yn ei wejthiovn or-idigonol, ac v mae yn cael rbyw wellhad am- serol, Ond nid yw wedi ei Feddyginiaethu Mewn ycbvdig ddvddiau mae yr uu arwyddion yu dychwelyd, a'r nn hen feddvglvn ïw weithio yn cael ei roddi iddo; ac felly yu y bitten, hvd lies y mae y dyn truan yn dyfod yn ferthyr i ga; iheion trymion. Yn awr pa both lyddai y GWIR YMARFERIAD yn y cyÎry, r.chO:3: Pa un yw'1' ymarferiad a Doda natur 13; liun allan ? Wei, qosod mewn gtreithredidd iachusol yr HOLL foldion ?/ mar Natur yn feldianol arnynt i dajlu allatio r cyJ'"n~oddia.d achosion ajiecktid. Hhaid i'r co'udáio" 0 -t'? | enrhcidrwydd gael eubarloesi, ond nid yw y gwnith ond yn ) dechmt yn y radd hon o r ywaith. Hh<t'd cynhvrfu yr aren- au i wneyd eu gwaith, o he-rwydd Y DJae ganddyut waith o'r mwyaf pwysig i'w gyflawili rhaid glanhau y cylla, R mwy na r cwbl, rhaid rliyddhau y chtrys-dyllau, a n galluogi i daflu ymai, h y didoliudau y rhai a ddyient basio trwyddynt allan. Yr ydyin yn ail-ddywoUyd mai trwy Y COLUDDJON-Y DWFR Y CHWYS- DYLLAU, I y rhaid i'r aifonhyd gael ei fwrw alia;) o'r cyfansoddiad, ac nid trwy v coluddion yn unig, yr livri yw'r arterind cyffredin. Ac i effeithio bvn oil, ni sua Meddyginiaeth o fath cyffred n ateb v dvhen. Rhaid ymwneyd a meddyginiaeth sydd gyd- naws i r c'yfansoddiad dvuo, meddyginiaeth sydd yn cryfhau tra y mae yn darostwng afiechyd. Y cyfryw yclyw y feddyg iniaeth a ueir yn Sarsap-arilla Atnencnnaida, a Fhclenau yr Hen Ddr. Jacob Townsend. Gwnant lanhau a chrvfhan v cylla; carthn yn rhwydd y coluddion: achosi y dwfr i lifoyn iachus aglow; agor y chwys-dvliau • rhoddi tvmhenad a thon hytryd l r croen, a gwneyd hyn oil yn y modd tyneraf, heb dreisio y cyfansodd- Mae y Creawdwr wedi gosod i lawr ddeddfau sefvdledig dilys ac unghyfnewidiol, y rhai a lywodraethant y dyn an- janol a itioesol. Un o'r rliai hyn yclyw, 10d1 bui) peth syùd ywJd • GYMERYD YMBORTH-NEU FARW. Pa betli bynag sydd wedi ei gynvsgaeddu iL bywyd, rliuid iddo gael cyllenwi y bywyd hwnw a r el fenau syddyn ei gynal. Ei yinadifndn o swm pi-iodol o faetli, ac y mae v corph yn diflanu ac yn TUarw, Ar yr egwyddor hon y mae attechyd yn achlysuro ansawdd afreolaidd y' cyfansoddiad, ae yna y mae meddygiaeth yn dyfod mor angenrbeidiol ag ymborth. Ond y cwestiwn ydyw, Pa be!h ydyw'r iawnfath o Fedtlygiaeth ? Mae rheswm a gwyddor yn ateb, Yr hyn sydd yn rhoddi yn ol i'r corph v defnydd natunol ae iachusol oï swyddogaethau. Ma" y f eddygiaeth hon i'w cliael yn Sarsaparilia yr Hen Ddr. Jacob Townsend. AR UN RHYW DYMHOR OR FLWYDDYN nid ydyw cyfansoddiad dyn mor agored i ymosodiadau fif iechyd ag yn nhymorau Gwanwyn a Chwympiad v (lail. Y mae pob dyn yo myned o dan gyfnewidindaa penodol gyda'r tymhor, a plian y mae r Gwanwyn yn eanlyn y Oauaf, y rnao'r corph yn cael ei feichio a llwvth o aninhureddan, y rhai a fagant afiechyd oddieitlir eu symud yu fuan. Mao' y gwaed yu "yrowl yn mlaen yn llesgaidd, gan ri fod yn ddl1 a thew, gyda gorJiflll1 a sylwedd dadfeiiiog, mae y cylla yn cael ei I gorlenwi gan bustl, tra y mae rhwymead ar un llaw, a rhydd. ni mawr ar y i!aw arall, yn flyn a, ac y mae'r cot-pn yn barod i suddoo dan afiechyd. I gvfarfod a'r amgylcliiaduu hyn ar bethau, rliaid cyrchu atfedilygiaeth a wna I BURO Y UWAED, I ac ar y run pryd gyfranu yni, egni, a byvyd i.ewydd i'r holl I heirianwaith auianyeJdoJ. Warehouse. ;173, Ptrsnd, Llnndain. Haner Peintiau. F-, Peintian, ti. 6c,; Chwartiaa, I Vid oe. dim yn cyni/rc'tu Gwendid Oieuany, Henaint, An- hwylderan, ac yn byrhau Bywyd IJynol, yn f>cj <na;/ An- '• hwiihleran v Frun. o J>AN XOD1)1 A'1\ run y FRENI¡E HK:B1èFIGION Y3 UNIG Wnl. ?BRNRORNTJIKNT NET FUDDYOIAFTH MEWNOL YDYW POPER'S ROYAL BATH PLASTERS, 11 V at Beweh, Caethiwed, Crygi-A, .änhvlldHP]\, Cudad y Galop, Gwddfglwyf (Croups, y Pas, Hen Ysig- iadau, Briwiau, Llwynwst, lien boen yn ? eefn, Ilaint As. I gwrn y cefu a chymalwstog. Afiechyd y Fron, a Pnoenau Sefydlog. ALLA:" 0 FILOEDD 0 WELLIAHTAU RHYFEDDOL. AT HF.*7 BESYCHIADAU OAOST. Brnsna Mills, Clara, 28ain o'r MIS laf, ISSFT. ^oneddigion,—Yr wyf eto yn cael fy ralino gan fy HETS besweb gauaf, a welweh chwi fod yn dda anfon i mi UA ai*all o'ch Roper's Plasters; gan i mi dderbyn esmwythtd mawr yn y ddau auaf diweddaf, yr wyf yn bryderns am hrofi û" rliii-weddau effeithiol eto, (Arwyddwyd) JosFPn FLKTCRE?.. i O. Y,— Cvmhell.iis y Plaster i John Iiner, yr hwn "y(1; yn F'elinydd '11 y pentref hwn gyda mi, y mëe yn dwoyd ei fod eisioes » di cael esmwythad trwy ei ddefnyddio. J. FTETCHSI?.. IACH.VD CYLLA GIHEINTOG. High SET ool, Loughborough, 23ain o'r 4ycl(1 Mis, 18 >5 Anwyl Sl —Gan fy mod wedi derbyn lleshad mawr oddi- wrth eich I I?,C]"S Plaster at anhwyldeb giheintog y cyll yr wvf yn erN od Roper's Plaster yn cael ei ystyried, pan yn adnabyddus drwyad'.o flaen pob meddvyiniairthau eraill at yr anhwyld ),-on liyny at ba rai y bwiiedir ef. Yr I idoch yn gyvir, J. B CAULFIBLD, M A. GORWEIDDOG BEDWAR MIS. Mae yn bleser mawr gan Mr. H. Maiden, Bury, dros glwyddo i Meist.riRopera'i Fab,gvmeradwyaeth i Roper'sPlas. ters, gan Mr. Wiiliam Dui30n, Earl treet, Bury, atenyniad llvr.I yr ysgvfaint. Piti yn orwei ldiog bedwar mis, ac y mae yn ddilys ganddo bod ei iachad i'w briodoli i gynorthwy am. serol Roper s Plaster gwerthfawr, yr hwn a brynodd yn fy maelfa. r ydych at eich rhyddid i wneyd defnydd o byn niewn unrhyw fforLld a ystyriwch yn gymhwys, er budd y cyhoedd yn gyffredinol. I Mawrth 13, 185:3. íae Masnachwyr diegwyddor er mwyn elw, wedi bod yn gwerthu efelvchiad ffugiol. Rhoddir gocheliad gan hyny i brynvyr i SYLWI ar y geiriau, "ROIEI'S ROYAL BATH l' LA 5'J'E 1," PLASTE I, — j wedi EI gerfio SWSS. I ChyosgrifyPer < k chenog aicefn, fel hyn w E D I BAROTOI YN UNIG GAN ROBERT ROPER 'I FAll, CYFFERWYR, SHEFFIELD, Ar egwydclorion Medico-chemical, o Ddail Brytanaidd a Suddau a Phernoddau yr Hinsawdd Ddwyreiniol, lie The trees drop balsam, and on all the boughs Health sits, and makes it sovereign as it flows." Plasteri llawn maint, Is. lie ac i blant, !» £ c, yr un, nen trwy'r Post ar d(I ii-byniad Is. 40., neu Is. mewn llythyrnodau. Ar werth gan y nifer fwyaf o Werthwyr Cyfferi Breintebol yn y Deyrnas Gvfunol. YMOGELWCH RHAG DDYNWAREDIADAU! Bydd- well ofaltis, a gofynwoh am ROPER'S PLASTERS. BYDDARDOD A SWN YN Y PEN, GWARAXTIR YMW.UIED DIOED A PHARHAUS. Nswydd ei gyhoeddi, gydag eii'.vau a llawn gyfeiriad 20CI o bersonau byddar, a adftrwyd i glywed yn berffaith. Ffeithian rhyfedd. DARGANFYDDIAD HYNOD — pa un a alluega bersonan bvddar iawn i glywed swn ymddL ddanion cyflredin mewn (lau fynud ar ol ei gymhwyaiad, heb arfervd unrhyw offeryn, clustgorn, iia thriniaeth feddygol. Newydd ei gyhoeddi, pris 7c., yn rhydd trwy y post ar dder- byniad saith o lythyr-nodau. Y mae y dull swynol hwn o HUNAN-IACHAD yn ntaliad hol.o' ar prach feddyginiaeth. ac yn ddinoethiad o ddargar.fvddiadan ymhongar a thwyllodrns 'an 3 n)hongai- a thwyllocirtis hocedwyr y dyddiau hyn Gal! pei-soiiazi byddar adferyd eu clywedigaeth eu hiii-tain, gan ryddhau y dyoddefydd oddi- wrth bob swn anghvsurus yn y pen Y mae'r llyfr hwn wedi iacfeau miloedd yn mliah parth o'r hyrl, heb iddynt absenoli eu hunain oddicartref, na rhoddi heibio eu orch- wylion o gwbl. Cyhoeddir ef gan feddyg Sefydliad Suffolk Place, er iachad bvddardod, FRANCIS ROBERT HOGHTON, 2;1, Suffolk Street, Pall Mall East, London, Member of the Lon- don Royal College of Surgeons, Mai 2, 1845, a Licentiate of I the Apothecaries Company, Ebrill :)0ain, 1846, Kr buddioldeb i fvddariaid ae nid er mwyn el w. Tystebau a thystiolaethau gan feddvgon yspyttai, a chan y Phvsygwyr a'r meddygon onwoeaf yn Idoegr, yn mhresenoldeb pa rai yr iachawyd per- sonau byddortrwy ddarganfvddiad newydd F, R. lioghton. I ac Y mae rhai canoedd o ddyoddefwyr lieillduol a weilawyd y gellir eu gwele.d a ehvf irio atvnl. Oriau i ymgynghori o II hyd 4 yn ddyddiol. Llythyrau i'w cyfeirio fel uchod, i j. Now promises upon this land a thousand thousand blessin'/s.—SlIAKSPEARE. 1 JONES' BALSAM Cli, AND Meddyginiaeth anffaeledig at y Peswch, yr Anwyd, y Diffyg J Anadl, y Pas, y Crygni, a holl anhwylderau yr ysgyfaint. STYRIR bon mewn amryw fan an yn feddyg- ,1 inineth fwyafllwyddianus yr OES, Maeyg,verth'yg-, he1aeth y mae wedi sierhau mewn amser mor fyr, a'r IJC3 dirfawrymae cymaint wedi dderbyn oddiwrthi, yn brawf ei bod felly. Pris I s, I lo,, y Yn holl anhwylderau yr ysgyfaint mae y Squill wedi cael oi lirofi y leddyginiaeth fwyaf defnyddiol. it. HOOPER, M.IL F.R.S. Horehound ydyw y feddyginiaeth fwyaf cymeradwy a llwyddianus at y Peswch ac Asthma. T. REDWOOD, Professor of Chemistry & Pharmacy. 1, Oddiwrth J. F. Wheatley, Yaw., Birmingham (cyfieithiadl. Mr. Jones.—Syr,—Gyda r hyfrydwch mwvaf yr wyfyn anfon i chwi fy nhystiolaeth am effeithian anghydmaro' y feddvginiaeth vdveh yn ei darparu, Cvi gwneuthur defnyld ¡ o boni, yr oedd wn wedi c.IEL fy mhoeni ynrldirfawr n08 a S dvdd am nsoedd gan beswch mewn canlyniad i anwyd trwn; d ) gefais drvvy fod allan ar ddiwrnod oer a gwlawog. Gwnaeth- ¡ um ddefnydd o am ryw feddyginiacthau teuluaidd, a phob moddion eraill v gwvddwn am danynt, ond y cwh] yn oter. !I Tueddwyd fi o R diwedd i wneuthur prawf o'ch meddygin- f iaeth chwi; ac wedi cymeryd un botelaid o boni, teimlais ly bun yn llawer gwell, ac erbyn gorphen yr ail, yr o?dd y pes. wch a'r anhwylderau sydttyn ei ganlyn, wedi fy llwyr adael, am biechyd vii llawer gwell nag erioed. Mae yn anhawdd siarad yn rliy uchel am ei effeitbiau rhinweddol. Cynghoral bawb i'w ddefnyddio. Ydwyf yr eiddoch yn bnrchus, J. F. WHEATLEY. Oddiwrth Mr. Poole, Butler W. W. E. Wynne, YSW.,A.S Yr ydym oil drwv y ty wedi cael ein llwyr wella amryw weithiau mewn ychydig iawn o amser o Beswch tie Anwyd trwm, t rwy ddefnyddio Jones' Balsam ofSqnillsand Hore- hound," ae yr ydym yn ei hystyried yn riiagoriar bob medd. vginiaeth arall YN ei diogelwcli aï hetfeithioldeb. A beramffra House. E. Poole. Oddiwrth Miss Parry, Gwanas Hall. Yr wyf wedi bod amryw weithiau yn defnyddio Jones Balsam of Sqills, &c" ae wedi cael gwellhad buandrwyddo bob tro o Beswch ae Anwyd. Gwellhawyd Cath. iVilliams, Caehir, Dolgellau, wedi di. oddef llawer oddiwrth yr Asthma a Pheswch dros ysbaid uqain mlynedd, drwy gymeryd divy botelaid o R feddyginiaeth hall. Yr oedd wedi cymeryd llawer gac feddygon, ondy cwbl yn ofer. Mae y Ffcryllicyr, fy c., canlynol ivedi eupenodii'iv werth u i yn NyoyleddCymru a'r trefydd Sa oeonaeg. SIR FEIRIONYDD :—Dolgellau, n. Ü. Roes, a J. C. Roberts Bala, NV. Thomas. Corwen, T. Jones. Towyu, R. Joues Harlech, H. Hughes. Llanbedr, IL. Griffith. Ffestiniog Willams. Sip. DREFAI.DV/RS; Trefaldwyn, C. Williams. Dref- newvdd, n. Morgan Llanidloes, W. Jones. Machynlleta, H. M.Pughe. Trail win, O. il. Jones. lanfair, Mrs. Hum. phreys, Llanfyllin, C. R. Jones. Llanrhaiadr, Maurice Jones. SIR DDINBYCII:—Llangollen, G. & S. Griffiths, Rhuthyn, R, Hoose, Wrecsam, W. Rowlaud. Brymbo, James Howard. Abergele, E. Edwards. Dinbjch, W. Edwards. Llanrwst, J..Jones. Hhyl, E. Williams. Huabon, E, Davies, Slit FFLINT: Wvddgrug, T. E. Birch. Treflynon, T. Gregory. Bagillt, LJ. F. Jones. Fflint, J. Haywood. Llan. dwy, R. Davies. SIR GAEINAIFON :—Caernarfon, H. Humphreys, Llyfr. ■verthwr, a R. Griffith, Medical Hall. Bangor, M. Roberts. Jonwy, T. Roberts. Llandudno, R. Thomas. Menai Bridge, I 3HN Davies. Bethesda, T. Williams. Pwllheli, M. Roberts, ^ortljmadoc, H. Humphreys. Tremadoc, R. J. Jones. Sir FON :—Caergvbi, H. G, flughob. Beaumaris, R. Tho- mas. Amlwch, D. Edwards. (Llanerchymedd, G. Willia'ra. 1 lanfachreth, H.Jone< Llangefni, R. Hughes. Trefydd Saesonaeg: Manceinion, R. Jones, 58, G -eat Jackson Street. Uynlleifiad, F. G. Jones, Paratlisp Street Amwythig, Mrs. Humphreys, Mardol. Caer, J. E. Williams Foregate Street. Croesoswallt, R. Evans, Cross Street. Wholesale Agents.—Loudon Messrs Evans, Lescher, & Evans. Liverpool: fessrF!. Evans, Sous, & Co.,& Tr, ali IT Clegg. Carnarvon: H. Humphreys, Proprietor, D. Jones. Chemist and Bookseller. Barmouth. J. W. BENSON'S WATCH, CLOCK, A' D Itk. GATE HILL, CHH01\O\IETEH LONDON. ESTABLISH J), 1749. J W. B E N SON, fj oF GOI.D & SILVKR WATCHRS ••f every description construction an,1 pattern, invites atten- tionl" his magniflccnt and unprecedented displav of Watch- es, which is admitted to be the largest and beet selected Stock in London. It Dansiat of Chronometer, Duphx, Patent, Detached Lever, Horizontal,and Vertical Movements, Jewe ied, .fce., with all the latest improvements, mounted in ^uperblv-tinished engine-turned and engraved Gold and Silver Cases. The designs engraved upon many oftll" eases are by eminent artists, and can only be obtained at this manufactory. If the important requisites, superiority of finish, combined with accuracy of performance, elegance, durability, and. reasonableness of price, are wished for, the intending purchaser should visit this Manufactory, or send for the ILLUSTRATED PAMPHLET, puplisbed by J. W. BfcNSON/and sent post-free on application,) which contains sketches, prices, and directions as ti what, Watch to buy, wher3 to buy it, and h.1iV to use it. OPINIONS OF THE PRESS. From the Morning Post," October 30. Exibits exquisite artistic feeling in ornamentation and perfection ot mechanism in structure." Fr,m the" Mornimj Chroni l> October 'ill Excel1p,llce of design, and perfection :11 workmanship." From the Morning Advertiser," November1. The high repute which Mr. Benson has obtained for the qualities of his manufacture stands second to none." Fr("t the" Morning Herald, November 3. "Th high standing of lfr. Benson as a London Manufac- turer must secure for him a large amount of public patronage. From the "Globe," November 3. All that can be desired in finish, tlBte, and design." From the" Sun," November 3. Mr. Benson, as a long-es ablished City manufacturer, has gained a reputation for the quality of his productions, which stands second to none in the City.' From the fit -nrlard," November 3. Leave Nothing to be desired but the money to buy them with." From■ the" Observer" November •• The watches here exhibited surpass those of any other English manufacturer.' GOLD WATCHES, horizontal movements, jewelled, &c., accurate time keepers, jB3 153., El X5 1.5s., to £:W each, Gold Le,er Watches, jewelled, and highly fini3hf>d movements, Xti 6,9., ;C," Ms.. CIO Ms., XI2 12s, XI t I ts. XIMs. to 100 Guineas. SILVER WATCHES, horizontal movements, jewelled,&c., exact time-keepers, X2 X2 15s.. X3 1513., to X10 10s. each. Silver Lever Watches, highly finished, jewelled movements, X3 10s., X4 10s., £{. 10s. £7 10s., fS IOJ,, X10 10s. to 50 Guineas. A two years warranty given with each Watch, and sent carriage paid to Scotland, Ireland, and Wales, or any part of the kiugdom, upon receipt of Post Office or Bankers gate Hill, Loud jn. Ihippei-s, tnd Clubs supplic-ci Old Wfitchesj taleit in Exchange or Repaired- UNDER ROYAL PATRONAGE. ???-  ttak_t T3ERFECT Freedom from J, Cough in Ten Minutes aft,??r I | HOKBIMHHLKM IHP. Instant Relief and a apid cure of ASTHMA, CONSe,\1 p- 1TON, and aH Disorders of the IJai- Ai n and LUNGS, is insured by DR. LOCOCK'S PULMONIC WAFERS. The trtily wonderful pnwers of this remedy have called forth Testimonials from all rankstof socie^, in all quarters < of the world. The following have just been received:- CURE OF A 14 YEARS' ASTHMATIC COUGH I, Thoma Carter, Egremont, Cheshire, had an asthmatic cough for fourteen years, nothing (ver gave me relief until I commenced taking Dr. Locock a Pulmonic Wafers, Three boxes of which have entirely cured me. (.Signed) THOMAS CARTER. Witness, Mr. Geo. H well, Chemist. Dale-st., Liverpool. Cure of I'd Years' Asthmatic Cough. Middleton, near Manchester. Sir,—lamnow 44 years of age, and I have been afflicted with an asthmatic cough since I was a boy of 15 years of age; during that time t have resorted to every means in my ui)tit la?3t ??Linilay, ?vh(,ii 1 power to remove it, but in va:n, until last Bnn,1ay, when I sent for a small box of Or. Lo cock's Wafers. I have taken two boxes since, and from the effects they have had upon aie, i fLel no doubt ')1' a speedy recovery. (j, STRINGER. Witnoss,]\1. LYNCH, Chemist, Market.street. Important to all who Sing. From Mr. Edward Page, Director of the Choir, and Organist of St. Varie's Catholic Church, Newporti Man. Gentlemen,—Having frequently suffered much from reo laxation ot the throat, I have often been obliged to resort to various preparations; but since I have had the good fortune to try Dr. Locock's Pulmonic Wafers, I am now but seldom obliged to resort to them, for the extraordinary good effects they have produced are most surprising. Even when the throat appears to be completely exhausted, and the voice to be nearly gone, two or three (at most four) will, in the short space of half an hour or so, completely restore its flexibility and power, and th'y do not act as a mere temporary exciting remedy, nor do they leave any lassitude after. Having felt the great value of the remedy, I feel it a duty to generally recommend it, as I am con- vinced that all persons will find immense benefit from th c general and persevering use of it. EDWARD PAGE, 10, Stow Hill, Newport. These Wafers, containing antacid and sedative properties, effectually prevent irregularity of the bowels. The particulars of many hundred cures may be had from every Agent throughout the kingdom and on the continent To Singers aid Public Speakers they are invaluable, as in a few hours they remove all hoarsoess, and increase the power and flexibility of the voice. They have a most pleas- ant taste, Price Is. ljd, 2s 9d, and lls per box or sent free by post for Is. 3d, 3s, or He 6d, by DA SILVA & Co, 1, Bride Lane, Fleet Street, London, old by all Medicine Vendors. Also may liehafl. Dr. LOCOCK'S COSMETIC. A delightfully fragrant preparation, for Improving and Beautifying the Complexion, rendering the skin clear, soft, and transparent, removing all eruptions, freckles, sunburn, tan, pimples, and i-oughiie, ss-c o ri rig gnat bites, and the stings of insects gene- rally.-In theprocess of Sharing, it allays all smarting, and renders the skin soft and smooth. Sold in Bottles at] s. ld, is 9d, & 4s 6<1 each. Beware ofcounterfeits. Observe the name on the government stamp and outside the wrapper. Sold by all respectable chemists. DRYSORFA GWYBODAETH GY- FFREDIN OL. NEWYDD DA I'R CYMRY. Y MAE H. HUMPHREYS, Argraffydd, J. Caernarfon, yn dymuno gwneyd yn hysbys i'r Uyfr- werthwyr a'r Cyhoedd, ei fod wedi pwrcasu y cyfan o'r Stock ag oedd ar law o'r GVFROL GYVTAF o ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL, ac hefyd, ei fod yn gorptien y gwaith anmhrisiadwy hwn trwy gyhoeddi, yn GYMRAEG. yr Ai j, GYFROL, i ddo i allan yn rhanau. Cyfieithiedig gan E BEN FAROD; CALEDFRYN y Parch. OWEN JONES; Parch. DAVID HUGHES, B.A.; GWEIRYDD AP I1HYS; CLWYDFA RD D, ac eraill. Addysg Chambers i'r Bobl. y Gyfrol Gyntaf, lbs., mown Llian. CYNWYSTAD Y GYFROL GYNTAF. SeryrMiaeth; Daeardraith; Goruchiondraeth I Tywyfid; Daarlunireth Anianyddol; Aniandraith Llysieuol; l.lys- j ieuaeth Gyssodol; Aniandraith Anifeilaidd; Mildraitb Athroniaeth Naturiol; Llawgelfyddydau Peiriannaeth; Dyfrbwysiant; Awyrolaeth; Tremiadaeth; Swniadaeth; Tryrlalliaeth; Tvnfeinig; Trydan rlynfeinig; Amserydd- iaeth; Awronietetfi; Fferylliaetb Fferylliaeth, cymhwysedig at y celfyddydau Gweithfeydd Mold-luuiol; Gweithfeydd Gweol Mwnyediaeth; f wneion; Delidau; Deliaweithydd iaeth; Yr agerbeiriant- Cludiad arforol; Adeilyddiaetli; T" ymiodaeth; Goleuadaeth Dyfr ddarpariaeth Baddon- Ffos-dlau Amaethvddiaeth Triniaeth Tir Gwyllt Rhaw. ddiwylliaeth Y Geginardd; Y Flodeu-ardd; Y Ffrwyth- aidd; Coed-amaethiad Y March; ,i wartheg; Maerou- iaeth; Y Ddafad; YrAfr; Yr Alpaca; Moch; Dof-adar; Cwningod; coefl-adar; Y Fel wenynen; Y Ci Maes-helwr- iaeth Genweirio Mor-bysgotaeth Cadwxaeth lecbyd;, Dangosega Geiroglureg. Hefyd yn y Wasg, yr AIL GYFROL o Addysg Cham- bers i'r Bobl, T 4YDD RAN TN BAROD.—CRJJWYSIAD YR AIL OYFROL. Ymborth; Diodydd; Darpariaetl1 Ymborth: Cogyddiaeth Meddyginiaeth; Llaw-feddygiaeth Deliluuidd; Hanesiaetli Anillnyddol dyn; Cenedlyddiaeth; iaith Cyfansoddiad cymdcithas; Llywodraeth I-Tanesiietb a nati-itr eyfreithian Hanes hen Genedlaethau; Hanes Groeg Hanos Rhufain HanesvCanol Oesoedd; Hanes Prydain Fawr a'r lweradon; Cyfansoddiad ac Adnoddion yr Ymerorlraeth Brydeiuig Ewrop Lloegr a Chyrnrii; Alban; Iwerddon; Asia; India Ddwyreiniol; Affrica; Eangfor-dir (Oceania); America Ogle Idol; AmeiVa Ddeheuol; India Orllewinol Y Meddwl Dynol Pwyllwyddoreg; Rhesymeg; Moesoliaeth; Duw- inyddiaeth Naturiol; Hares y Bibl Cristionogaeth Y cref- yddau Paganaidd a Mahometanaidi; Ofergoelion: Dyl :d- | swyddau Neill(ILiol Bywyd Agoriad i r Calendar; Dyled- j swyddau cyhoedd a chymd ithaeol bywyd Trefnidedd Wladol; Poblogaeth Cyfreithiau y liodion; Bywyd Ys. wiriad; Trefnidau cymrleithasol y Graddan i-weithsar; YB. tadegan Poblogrwydd; Addyflg; Rhifyddiaeth Alsoddeg Meintonaeth; Llnnio Paentio; 1\1 aengerno Hynafiaetheg; Rheitbeg a cheinddysg; Argraffyddiaeth; Cerfiadaet h; Lech luniadacth; Goleu luniadaeth Peroriaetb Offerynau cerdd Awgrymiadau Teuluaidd Dangoseg a Geir-egluieg. WT Anfonir y Gyfrol neu y rhifvnau YN NNIORAOI, drwy v Post ar dderbyniad eu gvverth mewn Pu^t Office Order neu Postage stamps. Cyfeiriery llythyr fel hyn:—To Mr Iluflh Humphreys, Printer, Carnarvon, North Wales." CYMERADWYAETHAU I "ADDYSG CHAM- BERS I'R HOBL." ODDIWRTH Y PARCH. LKWlS EDWARDS, BALA, "lh iawn genyf weled boù "Cbambers's Information for the i eople" i gael ei gyfieitau. Llyfrau fel hyn sydd eisiau ar y Cymry,- nid i gau allan Grefydd, ond yn ychwxnegol at yr holl Lyfrau duwinvddol sydd eisioes yn ein biaith. LE IS EDWAROS, Bala. ODDIWRTH Y PABCH, D. SILVAN EVANS. Nis gvvn am un Liyfr yn yr iaith Seisoneg, o gyffelyb duedda.r ansawdd, vn iaeddu ei gymbar.i fl. 'Chambers's Information for the People,' ac nid bychan yw fy llawe.iydd ei fod yn awr yn cael ei gynyg i'r Cymry yn eu hiaith ea hunain, mewn diwyg da, ac ^m bris hynod 0 rarllawn. Dy. lid uchuh yr adeg i gefuogi dygiad allan y gwaith rbagorol yr a, ? I dan sylw, i'r hwn, ar wybodaeth yn gyffredinol, ni chynyg- iwvd idrlynt ddim yn dbyg erioed o'r blaen."—D. SILVAN EVANS. ODDIWRTH Y PARCH. WILLIAM RKES, LLYMLLEIFIAD. Yr wyf yn mawr gymeradwyo yr amcan o roddi Cham- bers's Information for the People' yn uvvylaw fy nghydwlad- wyr, yn eu hiaith en liunain.-Dyma, nid yn unig Lyfr, ond Y LLYFR ag yr oedd mawr angen am dano yn Ngliymru. Y mae bellacb gyflawnder a gorgyflawnder o Esponiadauyn ein hiaith, a Hawer o foddion gwybodaeth dduwinyddol, ond ychvdig iawn, mewn cydmariaeth, hyd yma, o foddion gwy- bodaeth gvffredinol.—Bvddwn fel Cenedl dan rwymedigaeth am y Cyfieithiad hwn i gyflawni y diffyg; nid amheuaf na chaiff v lath Gyhoeddiad dderbyniad parod a helaeth."— WILLIAM REES, Llynlieifiad, ODDIWRTH Y PARCH. JOHN PHILLIPS, BANGOR. Am fy mod yn vstyr:edgwyt>odaeth yn ymborth meddwl, ac mai'r meddwl yw'r dyn, a hod Chambers's Information for the People' yn cynwys y fath gyflawnder o wybodaeth gyffredinol, y mae'n llewenydd mawr genyf glywed ei fod i gael ei gyfieitliu i'r, t,'i gyhoedcli yn yr Iaith Gymraeg. Diau y liv id o werth mawr i'11 Cenedl ni; hyderaf na fydd diffyg a derbyniad i Addyag Chambers i'r HobL'-J, PHILLIPS, Bangor. ODDiWRTII Y PARCHRDIGION SAMUEL ROBERTS A JOHN ROBERTS, LLANBRYNMAIR. "Gan fod (AdrlYBg Chambers i'r 130bl' mor werthfawr, mor amrywiaethol,ac mor ddeniadol, ac wedi bodo fudd mor helaeth drwy Loegr a Scotland, bu arnom awydd cryf lawer tro am ei weled .)'n ngLyrhaodd y Cymry."—SAMUEL RO. BERTS a JOHS ROBERTS, Llanbrynmair. ODDIWRTH Y PARCH, JOHN WILLIAMS, DREFNEWYDD. Fy marll i yw, nas gall dim mewn ystyr llenyddol chwan- egu mwy at freintiau ein Cenedl na chael Addysg C ham- bers i'r Bobl'ived! i LYfieitliu." -JOHN WILLIAMS, Dref- newydd. Cyhoeddedig ae ar Werth gan H. HUMPHREYS, Caernar- fon, A r Wertb hefyrl glln John Thomas, Bookseller, Trede- ar; y Llyfrwerthwyr a'r Dosbarthwyr yn gyffredinol.

[No title]

J TY YR ALOLWYDDI. I -

TY Y CYFFREDIN. |