Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^GEK-DRAMWYFA RHWNG LIVERPOOL ? ?- A CANADA. 1 $WMgyda Llywodraeth ei Mawrhydi am Drosglwydd- ? iad y Hythyrgodau). •t ?'Yrie'IiryrAgerIeatriYagriwga1!nogo'r ??t? osbarth Maenaf, pertbynol i'r Montreal )coan Steamship Company, T;0 SAXON.Andrew M'Master. AMEBIC N..William Grange. Thomas Jones. '? WiU'-m Ballantma rhwng ^ANO, U.S., ys trwy na u t trwodd rhesym <W nmd Trunk Railw j&j 9T9. James and Ale In 'uo; yn Llundain, ,II ..y??j?? e, 17, Gracechurch-street; u yma i and GILLESj. buildings. Brunswick-stre Boston Packets. Jt' 20s. am dnnell-fesuriad; Wgelfl 4.- gedig igytundeb penodol. ARlfe N A THAYER, (Olynwy* i TBAIN A CHYF.) **«&V (Yrhon gWr unig Linell reolaxdd a sefydledig,)^ J/BSR. RHWNG • LVERPOOL A BOSTON. Ni dderbyjiir unrhyw Nwyddaa ar y dydd hysbysedig 1 hwvlio. X Gorweddfan Llwytho, Ochr Ddehau Waterloo Dock. Yn hwylio o Liverpool yn ddiflael ar y 5ed ar 20fed o bob Mis, 1857. Hon?e Llywydd. nn I hwyho. Cicero. B. Soring 1100 20fed j ?Ion. Plutarch Barker ^OO 3'0am,, SeaKrag G. Barker 140o 5ed Chwel. ?rlia?t.G-M. P.Uard. ?2 n)ragoon,G,J.WMton,Jun. ?SedM.wrth Arkwrignt J. Davies. 1540 20fed Messina Hatch. 0 4 S. Curling, S. Curling •• "Weetorn Empire F Soule 1400 ?hawmup. J.C.Higgina 1148 TrankPMroe.. Leech ?J Jeremiah Thompson..C.H. Blake lolo Chariot of Fame, A. H. Knowles 2050 of Empire, D. 2050 JamosNesmith, J. K. Watts. 1000 George Washinton.. J. S Cumings. 1658 JUary E. Balcb.J. W. Woodberry 1199 Wellfieet. 1353 Harps-well A. C. Stover 800 33ridgewater.E. W. Burston. 1-500 ■ST Am Gabon Dramwyfa,—Ugain Punt. Darperir pobpeth ond Gwinoedd. h- T mae bri y Jlinell hon am fanvlrwydd, trosghvyda- iM) oyfljw, traddodiad dioedi o Iwytbi (mewn trefn dda), f ■<!r»bystys i at-gludyddion. Am frioht neu baslKLge, ym .yn<r yn Liverpool a .ynU.JAlØ){POXI aTHAYER. Fenwick-cbambers, „ Fen.wi.c-*v Street, ao yn Bof Ion a THAYER A WARREN, Constitution Wltrf. Am -i: ?, pool. Cyfleuir Nwyddau trwodd i San Franoisco. 4 ( CYPLEUSTRA AGEBAWL RHWNG il. AGERAWL RHWNG i LIVERPOOL, MIL FORD, ABERTAWE. A BRISTOL. Bwriedir 1 Agerlongan y LiTer. t pool and Bristol Chanel Steam j Lf t Navigation Company, 8ery n;c f ^P^MONTAG-UE (NEW s. S.) l:n j Cadben CLARKE. -'=- S 0 V ERE I G N (New S. S.) Cadben W. J. BECKETT; v Nen. rhyw lestr arall, i bwylio tfyda nwyddan a phersonau oddirithr en hatal gin unrhyw amgylchiad diragwelediq) fel y carrVyn (gyds neu heb bilots, a rhyddid i lusgo llongan):— 1 O LIVSHPOOL I MILFOUD, ABERTAWK, a BRITOL Glanio t. Teithwyr am Swansea (y tywydd yn caniatau) oddiary Mum- bles. IONAWR. • Sadwrn 24 am 9 „ fBoren. 8adwrn. 31 am Ii „ Prydnawn ,.1 0 LIVERPOOL I ABERTAWE. r' Mercher 21 am 6l „ Boreu Meroher 24 am 8 „ Boreu. o BRISTOL I ABERTAWE A LIVERPOOL. ii (Yngalw yu Milford.) Mawrth 20 am 12 GanoI Dydd 7 Boreu. 0 ABERTAWE I LIVERPOOL, 1 (Yn galw yn Milford.) i • Mercher 21 am 12 ganolrtydd, galw Milford Sadwm 24 am 3l Boren 0 Mercher 28 am 6 „ galw MilIord Padwrn 31 am 8 TALIADAF. Iaverpool i Abertawe neu Bristol—Caban, 12s. 6c.; Deok Se. Liverpool i Milford-Caban, 1,), Deck, 6s. 6c., yn cyn- y tal arri gweh yn Milford. BH YBTJDDGellir cael Tocynan Adchwel (Rrturn) yn —"El inddlO1 am Ddwy Fordaith yn yr Agerlestri bjn, gan y Gor- Il':1Í' nchwyl-wjr a enwir isod.non y Cadben. Liverpool i Milford, <i')t Ahertawe, Den Bristol, ] 7s,: Milford i Bristol, j:}8. Phaid i'r Nwyddati 1\ fwriodir i'r .Steamrrs uchod, 0 Liver- if ¥°ol,iod yn y Trafalgar Dock ddwv fwr cyTl vr oriau hyspys (ij.. ediKi hwylio. Goruchwylwyr :— Gfor^t ii. Evans, Liverpool Steam John Edwards, Swansea; C. H. N. Hill, Milford; John Kenworthvand Co.. Manchester; and FJTZSIMONS, API'LEBEE, & CO., 20, Water Street, Liverpool. (5R) (Jln->? LIVERPOOL AND MOSTYN. >-rld n', hw ;'i ¡: ¡1': ¡':i"f; 1' f .u THE TRAVELLING PUBLIC to Md from ? North 'W?es, are re9pectfu!rv informed that the Y C??. TELUTE Plies between LIVERPOOL and MOSTYN ,.„ *o the BtWpxnentioned date». v JOHN WAT KINS PKOPKIETOR. N.B.—Omnibusses wanted to run to and from Denbigh -V.: FBOM LIVERPOOL raOM MOBTYW TO H TO MOSTYTF. XTLVERPOOI*. e» J. JANUARY. JANUARY. rni H. M. H. M 1. Thursday 11 0 Morn 2, Friday 3 0 Even. Saturday. 1 0 Even 5, Monday. 3 15 do U1- B, Tuesday 7 0 Morn. 7 Wednesday.. 8 20 Morn L" Thursday^ 8 0 do. 9, Friday. 9 0 do 10, Saturday. R 30 do. 12, Monday 1 0 Even c. 1. Tuesdav II 0 do. 14, Wednesday 1 0 do c 15, Thntsday 12 0 Noon. 16, Friday 1 0 do J 17, Saturday. 1 o Even. W, Monday. 230 do k, Tuesday 2 -0 do. 21, Wednesday j.. 8 10 Morn k, 25, Thursday 7 0 Moru. Triday 9 0"do. 94, Saturday S SO do. 26, Monday. 12 45 Even. .3 <7. Tuesday, y.t 1J::JO do. 28, Wednesday., 1 Odo. Thursday. 11 0 do 30, 1 0 do i » i JS'itprday .1 S0Even (21) LIVERPOOL AGER I AMERICA. ??f?n? Y mae CWMPEINI AGEK-LONGAU ,nj?   VERPOOL a PHILADELPHIA ,yn bwr- "!f.?t)tjmJS?JtSMda ^nfon allan "u ha?er-toagaa Aagrwy .? ,hfd<tm (Full-powered C?<<<&«?< 7?-cn «-?<p???M M<yt)o LIVERPOOL. Baltimore. -I Jscw ork .fo)c)icr, -J on. "Mm.  t t W roo. I PhiIad?)ph'a..Merchpr. ''Chwp.fl!eg. I T S i hWf\flle.. I ?' ?MyofWMhmgt<Mt..IXewy?;k..MeMher. „ 99MH. Tal am Caban, 21 Gim, I? Gins, a 15 Utn?no.bBef?Tnot j yeyfsdtMttd yn y prif ge?au; yr oil yu meddn vr un brein+- t*a ac arlwy Iuniaeth; a nifer y Teithwyr wedi eu penodi. 1 Philadelphia a New York to 8 Gin i yr UtI. Am fanylion ychwanegol gwe?r Bradshaw's Guide; neu ynwfyoer a WILLIAM INMAN, 1, and 13, Tower Buildings, Liverpool. (11) J Ymfudwyr Cymreig, Daliwch SYL W x AN fod Mr. Ekaxer Jones, vn nghyd à'í I i- \JT denIu gwedi hwyJio i'r America er y 3ydd 0 Mebefin, yn y Llong" John Blight," gwybydder o hyn allan mai myfl I .ydd wedi ymgymeryd a'i swydd. Nid 008 yr un Cymro arall yn Liverpool wedi ei drwvddedi gan y Llywodraeth yn Licensed Broker. lr ydwyf yn byw yn yr untvagybuMr £ leazer Jones ynddo o'm blaen, sef, 11, UNION STREET fgynt 45). Gan Iy mod gwedi croesÏr Atlantic bedair gwaith fy bun, Yn nghyd a theithio miloedd 0 fiiltiroedcl yn America ■jm yspaid y tair blyneddy bnffi yn arcs YDO, mall genyf tun- taia niù bjclmn er cyfarwyddo yr Ymfudwyr. Gallaf 1Iickedo yr Ymfudwyr i.4wstra-lia gydar Mail I'ackets, ac i .4mmca nda'r Steam Ships rhad, £ 8 Hs" oddivma i ew York neu OP., yn nghyd a lloiigau hwyliogoreu,parai •ydd vn hwy]io oddiyma bob wythnos. Cnwch boh hysbys- rwyd drwy anIon llythyr yn cynwys dau Hostage Stamp. JAMES LAMB. 4rl; Vnion Street, Liverpool. (70) RHYBUDD — Mae Llongau y Llinell hon wedi gwneyd y Mor-deithiau oanlynoi, yn gyflymach nag y cyflawnwyd erioed gan unrhyw Long nfÍu Ager-long yn y byd. -dO Liverpool i Melbourne, ) 0 Melbourne i Liverpool. O Xiverpool) Melbourne ac yn 01 heb gynwys attaliad ar led1 o Lwerpoo] i Melbourne ac yn 01 yn cynwys attaliad ar led. ROYAL AUSTRALIAN MAILS. s am y for14 ac uchod. Black Ball Line 01 BRITISH AND AUSTRALIAN ROYAL MAIL PACKETS. 0 dan gytundeb i gaio llythyrgod ei • JB ?.. Mawrhydi, yn hwylio o YM!?)?? LIVERPOOL, ar y 5pd 0 bob Mis, ] M E LBO 1.J R }" Yn anfon Teithwyr yn mlaen gyda; Ager i boh porthladd yn AUSTRALIA, TASMANIA., A NEW ZEA- LAND, ar gost y Llong. Llon. Tun. Llyvytkl. Dyddiad. Lightning. 2090 Enright.. Chwef. 5eri. Morning Glory un.. Hobbs. Chwef. 12. War Spirit .1284 Ropgers Mawrth 5. Montmorency 1000 Kiddie. Mawrth 12. Commodore Perry224,3 Webb Kprill 5. Ocpan Chief 1092 KpriR 12. Y mae y Llinell uchod yn gynwysedig o'r Trafnid I Longau mwyaf, gwychaf, abuanai yn y byd, Ac wedi eu hadeiladu gnn adeilr.dwyr mwyaí enwog y dydd, yn cyuwys o Boston, a Hall o Aberdeen. Y maent yn cael eu Ilywyddu j Jan ddynipnj ag ydynt wedi hynodi eu hunain; 8c y mae eu tacliadau a'u cymhwysiadau yn an. Ihyroarol gau unrhyw linell o longau yn nofio. j Amy llwythlog a chludlog personau, ymofyner Vr Perchenogion, » lAMES BAINES, & CO., R LIVERPOOL. (87) ?-—??FUltrAETR ..1 øt L? ThA r, ,T I, ? WK^,X^IF.IUC\ BRYDEINM, gyda'r all 'I^TON LINE OF PACKETS. ? Cadben. Tnn. Ihwyho. Franklin KinsL* Borland 1800 .Washinton ?h?,?. White -r—r Empire t ?TZerega ?. 200g^ Progress Caso 2M<f Arctic • Feiega 2000 Ellwood Walter.. Maloney." 1000 E. Z, Green E. Zi, d Crocket Spencer 2000 York Mc'Kinnon ». 2000 City of Brocklyn Mitchell.. 2500 Switzerland Conway 2000 Richard Robinson Robinson 2500. Oceari BSsnarch Zerega 2580 R. A. Lane ».• •• William Rathbone Pratt. 1500 E. C. Scranton Spencer ..2642 I NEW YORK, GAN ACER. eitylof Beltimoi-e I ADE PHIA. Ion. 28ain. I PHILADELPHIA. Black Diamond" Line, ar y laf o bob Mis. I PHILADELPHIA. itangaroo Chwef. Ileg. I EW YORK. City of Washington. Chwef. 25ain. I QUEBEC, TRWY Y TYMHOR. C edwir ystafelloedd arngauedig i deuluoedd aewyllysiant fod yn fwy ar wahan, ac a fyddant yn eu herchi. Gellir sicrhau berths yn y caban goreu a'r ail, a'r steerage. trwyanfon £10 ernes i'r enwau isod. yrhai a roddant un- rhyw hysbysrwydd mewn perthynas i'r passage i'r porth- laddoedd uchod, ac i wahanol barthau o'r wlad. SABEL and CORTlS. No. 3, Regent-road, Liver. pool, and 177, Broadway, New Yor neu James Lamb, 41, Union Street, Liverpool. (65) SWYDDFAU LLONGAU AMFRICA TAPSCOTT. SWYDDFA iiFDINOL-OLDI.-rALL,OLDHA-LL ST. SWYDDFA 'r'EITHWY'n-ST.GEORGE'S BUILDINGS. REGENT ROAD. Bvdd i'r '??? LLONGAU CANI^NOL o'r DOSBABTH BLAENAF gael eu hanfon allan ar 6udyddian penodedigfel isod:- I NEW YORK. Tun. I bwylio. Constellfltion, ALLEN: .« .S.SOO 1; 26eR. Middlesex, POMELT 2500 Okwefl. Albion, WILLIAMS .2500 51- Wm. Tabscott, i3 ELL 25oo „ lOfea. Underwriter, ALLKN !.50o Sbamrock, DnANE" 2000 Rock Light, D&uMMOND ■ 3000 A Palmer, RICHARDSON 2800. ?,. Centurion, COOMBS.2000 EmertJd.CooK .2000. „ „ Jas. R. Heeler, ALLEN 2 0 00. „ „ Kossuth,DAWSON 2500. „ „ W. Nelson, CitiRvpr, 2000. West Point, HArDiNO 2000 Isaac Bell, JOHNSON 2000 George Hurlbut, POST 2000 Carolns Magnus, (new,) COFFIN -25CO John J. Boyd, THOMAS .2500 Samuel M.FOX,AINSWORTH 2500 Calhoun, Truman 2500 Benjamin Adame,CHAsR .2600 R. J. Lane, ConiUard 2000 Emerald Isle CORNISH ) 2,50el Andrew Foster, SWIFT 2000 Dreadnought, SAMUELS 2500 A'r Llongan fydd yn cafllyn bob Pnm DiwrijlSd. LLINELL COPE I PHILADELPHIA. garanak, Rowland ».w 1000. 12fed Ion, Tonawanda, Junes .1300..12lodChwef. Wyoming, E. BROOKS .• .1100.12fedMrth Tuscarora, DIUNLEVY .1232.12fedEpril HEFYD I PHILADELPHIA, Lancaster, DECAN .152.5, Westmoreland, DECAN 1250 „ I NEW ORLEANS. Kossuth, DAWSON .2500 Montmorency BROWN Rappahannock, CnsHiNO .2500. Cambria, PRRRY .2000. „„ Y mae y llongau uchod o'r Dos parth mwyaf, ac yn cael eu llywyddu gan ddynion o brofiitd, y rhai a gymersnt bob rhag- ofal tuag at gadw iechyd a chysur -y teithwyr ar hyd y for- daith. Ystafelloedd neilldnol i Deuluoedd neu Bersonau a ewyll- yslant fod yn fwy detholedig, i'w cael ar bob adeg. a dylid an- fon XI o ernes er sicrhau Berths, i'r hyn y telir sylw dy- tadwy. Gall Meddygon gael trosglwyddiad yn y Caban yn rhad yn y llongau uchod. G ellir darparu y rhai a ddewisont a ThaJbarai a Chyfncwid (Drafts and Exchange) am unrhyw SWIll, ar New York, yn daladwy vn unrhyw barth o'r Taleithiau Unedig. Am fanyl. ion ychwanegol ymofyner, trwy lythyr wedi talu ei glud- iad, a W. TAPSCOTT & Co., Liverpool, and 7, Edm-quay, Dublin, Agents for TAFBCOTT and Co., New York. K&- Gellir cael Tapscott's Emigrants Guide, I'umed Ar- grafliad, trwy anfon Chwe' Postage Stamp. (45) TUE LIVERPOOL LINE OF AUSTRALIAN PACKETS. To Sail on the L'OUI Instaut, !,ending Berth, north-cast corner Que:.n's Dock. FOR MELBOURNE, A (Taking Goods for G E E L 0 N G,) The splendid new Clipper Ship BKOUGH T ON HALL, R. IZE-N-NIE, Commander; 1,493 tons register; A 1 at Lloyd's for seven years. This ship has been built expressly for the trade, and having a largo part of bpr cargo angftged.will ssil pnretually as above. Apply to the Owners, J. SDR WOLF & Co.orto JAMES M. WALTHEW, 40, Chapel-street..5") LLINELL Y WHITE STAR" 0 LONGAU PRYDEINIG AC AWSTRALIAIDD, DI- WEDDAR Y LLYTHYRGOD BRENINOL. 0 dan gytundeb i hwyHo yn ddiffael ar nawn y dyddiau a benodir yn yr hysbysiad BE— o Liverpool 1 Melbourne, Ac yn glanio Teithwyr yn GEELONG, SYDNEY, HOBART TOWN, a holl Borth- Iaddoedd Awstralia, am brisiau trwodd, a chyda Ager-lestri o'r dosparth blaenaf, Llongau. Rhestr Llwytb Cadbeniaid I hwylio Salem ?"5 2800 Flinn „ 27ain. Red Jacket 2464 5000 M. H. O'Halloran Chwef. 20fed. n/iirlcii Fra 1643 4000 H. A. Brown Mawrth 20fed Mermaid W20 3500 Edward Dp,y Eprill 20fed I MELBOURNE, PACKET YR 27AIN n IONAWR, 18<rJ7, YUongfithafAdnabyddusAl, "SALE M," 916 Tun. Rhestr, 2700 Tun Dwyth: Cadben Flynn. Anfoniry Llongaunewydd ardderohoghyn at an yn ddiffael ar nawn y dydd cyhoeddedig i bobun, gyda Liythyrgod Itwyth a theithwyr. Y mae ganddynt gyfleusderau rbagorol i bob dospartb o deithwyr. Cyflenwir y Saloons a gwelyawd a phob ftngen rheidian. Stiwardiaid i'w cael yn yr Ail Gaban ac mae eu deciau canolog yn hynod o uchel.ao wedi euhawvrujyn dda. Am bviscludiad llwyth neu deithwyr, ymofyner ar Per- chenogion,^ T. WILSON, AND CHAMBERS, 21, Water Street, Liverpool, Neu a'r GORUCHWYLWYR YN Y DYWYSOGAFITH,—Gan pa rai v gellir cael pob hyspysiada^hyfarwyddyd, a r rhai sydd wedi cael eu havTdnrdodi i dderbyn ariin gWYBtl (Deposit) er eicrkau De:- Mr. Williftni G^riffiths, Chemist Aberavon & Covvbridgp, Mr. David Davies, Stationer Aberdare. Mr. Thomas Evan*?, Ohemi6t Abergavennv, Mr. Joseph March, Railway Hotel Abervstwvtfi. lr. J obn 'MatthewA, Land Surveyor Amlvvcl:, Mr. Hugh Hugbes, Draper and Statiouer Daia Mr. Evan Jones, Painter I Bangor, Messrs. Parry & Co., Rbip buildei 8 Barmouth, Mr. I). Jones, Cheiiiist Bethesda, Mr. Robert Jones, stationer Blaenafon, Mr. T. E. Williams Provision Dealer Builth, Mr. Thomas Thomas, Grocer Cardigan, Mr. Thomas Edwards. Merchant rt,]iOn, Mr. \V,¡¡jam Wi::lcy, Br!llge,treet ? ^rivona M^ JoTn Jones, Ste-nn Packetumoe Corwen,?Nir. Evan arocer C wmtwrch. Y stuJy fera, Mr. Thomas G nffith' 1UaiIway Maohine D?b?Mr. Hugh Hughes, Dr.per, Golden Eaglo TlnleelW Mr. R. O. Iieea, StatiOuet F&iciog Mr. Robert Griffiths, Melbourne House ?uard: Mr; John Davi?. Draper, Castle-square Harlech, Mr.H. Hughes,Chemist Haverfordwest,Mr. G. Haekleum, statIOner Lampeter. Mr. D. Kvaiis Sta.tjoner TJandoverv, Mr.J. D. Hodenck, Stationer Llandudno, Mr. Thomas Williams, Chemls Llanelli, Mr. 1). Bowen, Thamas-street L?nidtoes. Mr. R. Mills, 3t^l")'(! JLIanfau, Montgomerysbire, Mr. Thos. Hug ee. Iron. monger L an ryll in, Mr. C. n.-?aeaDraper Llangefui,Mr. R0bert Hughes, Chemls L}ang&?essr?. &S.^G^FFLTLJ8'^R0CERS ^IRONMONGERS Llaiir?pt, Mr. -lobu Jon e's Chemi't Maeh yni'e A^Mr?1A t^n ^Wns^ ^"Mer M?rthyr, Mr. Reea Lewis, ?H?tgh-btreet Nllntyglo, Mr,JamosAl1en'r 'I,' "Ñ Narberth Mr. D. Meyler Newcatle-J'mhn Mr. J. H. V?1"8'/ NMr. W. johll. (,*omm(,rcial-ati,ect I Newtown, Mr. Thomas, Stationer Northop, Mr. William Davies, Draper & Grocer Pontypool, Mr. William EdwRrds Post Pontvpndd, Mr. William Jones, Ur?gen?d H?ou? Portmudoc, Mr. Bennet Williams, Broker P,)Ibcli, Mr. Tar)i,,s Ja-r(,tt Pyle, Jlir. Robert Watson, North Road ltliuyuilr, Mr. W. R. Jones, Draper, &C'. Rhos, i.ear Wrexham, Mr. John Wriglu, Tant Rhj'imi'JV, Mr. Edward Evans, Stationer, Church-street It Rbvillnnd, Hendre, Mr. Robert Morris Riiihii', Mr. Isaac Clarke, Stationer lUiFca, Messrs. C. H- Perkins & Co.2". (Msher-street. Trodef «r, Mr. John Thomas, Book-seller Ti' aai in, Messrs. J. & P. Davies, Drapers. I ']-ELI) I'A'I'E 1. SED IN THE ROYAL LAUNDRY, IN T B l ?', P-,OYAiI i VAJI?,-STY'S PRONOUNCED BY HER MAJESTY'S LAUNDRESS, TO BE Tli E FINEST SHF, EVER USED. Sold by all Chandlers, (; rocei-ki, &c., &e "l37>7^ GH OE Ll\'ERPOOL.-PRINTING 1.) \V i» STATIONERY.—'The Health Committee an- ready torc -i"' TENDERS for PRINTING and STATIONERY reo i £ <' in the several departments under their control, for the f:isv:.ng ititee years.. K,v oi i ■ nations and forms of tenders may be obtained at the To\vi'-clerk's Oflibo. Public Offices, 2, Cornwnllis street, and slum (1. of the various urtioles required may be inspected at the i of the various departments in that building. Th J cf iamittee do not bind themselves to accept the low t or 1' tender, ???) .ha tenders, endorfed respectively Tender for Print. iu(' ',Jl! Tendol' lor Stationery," Midross?d "(h?rKian of the h Committee," to be It'ft, Healed, at the Town-clerk fi Off rr> 'ornwQilig-strHfct, on or boforo the ^Oth January, 18o7. 1\oÍ<'Hlor will be received unless made on tbe printed I forn. is,- tLd from that offioe.-By or.ler, WM. SHUTTLEWORTH, Town- clerk. :1, Cos wellie-street. 15th January, 1857. l' ;;¡¡¡¡; jf- .<"? ?-? ihvr'i &i'r 1, 'i "T.: ¡ I j, ',( 0 é;n t,}; ,)[ ¡; é 'i> '< t :f, ¡ FAN C Y D RES 8 E $; < MAE J. CARMTCIIAEL a Chyf., HEDDYW yn dangos PRYN^I* HELAETH o ¥ J. CARM WHAE'L a Chyf., HY," yn dangos PR r.NJ.lt !lTH 0 'i V J vcu:r • D ]) E S.E S F LOU NeED A 'f.U,N rl" • it- 6. 3d. to 11s. 9d, 'j<:i:x;t: 'f :')<.J.<,uL' .). 1. Gwerth 1013. 6d. to 239. 6d., "¡¡.¡;¡¡i'1d' f.- "'(: .):{""f:j,' !?''?'?!<?.?.? S E F Y D L I A D Y LIVER. (51) LEWIS'S LEWIS S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S MELTON CAPE MOHAIR CAPE ANGORA CAPE VECUNA CAPE DURHAM TALMA i Fechgyn. » Fechgyn, i Ftchgyn, t Fechgyn. ( Ftehgyn, .■ 'v-•» «;i. "■"•• » :v^- «>V • ;u F- ) '1 '-V ->T. TK! Vi -T WHHO- • C- -V V^- >'( '?' ':?' ?. -I ■(.. b 4 ;.?"' -.J • T- 'h s i i'-i i' -tt'A'J ■ r /l,T LEWIS'S .?-.?-<?"?"' v.v- LEWIS'S HEREF^TALMA DILLAD BECHGYN YN UNIG t!NIRSITYC!PE » Fechgun. J F,c!agV". GAN  r ) LEWIS. 'i. J {- JLJLL WiO.?,-?. i, Mae y SEFYDLIAD NEWYDD, fK't<MM<?? a< J.f.-i?)'f; i Wneuthuriad a Gwerthiad DILLAD BECHGYN -? T P^r WIS'S y?:?VJ<?,yH?!??y??G'O?B7). Mae trafnid- T FWVTfQt 'Q Ij?Wia? ??o'r ?/t?«M?tt;<<atA<')?M<?Atr?Mr. T.??, NORFOLK TALMA ?tf?t/Mt?M?o?yM Z?rpoo! wyth cant a deunaw-a- DEBY 1ALMA i fefAy?t. <AW«?a:? o dai at icneuthuriad PtHad J9?M:o<t,?)? ?<c?yt. nid yn at u-neuthuriad rhai Bechgyn yn unig. Mae i J Meistri LEWIs a CHYF., yn grnled yr angenrheid- > I'W i t rwydd am y cyfryw sefydliad, wedi agor,ett Ystorfa ( t ? gyda'r cymathiad mwyaf helatth a'i amrutviaeth mwyaf >. iI' c ci- t- ), o bob Angenrheidiau Gwisgaduy i Fechgvn o bob oed. f ran, o cheu, ch i ugain mlwydd. -j > ,1; »v. ,r.. l' .i1 ,)"; ( .;d; ■*■>}•<> LEWIS'S LEWIS'S R A N E L A G H STREET LEWIS'S I GRANILMA. RAN E LAG II S T R E E T RUT;?'liMA. i Fechgyn. Fechgyn. '?'\ '?.?'? '"?' .t.u?"t' ??' • ?. •!< x i?? i' j' i. 'j,;c?;;f:{:f. ::j,:f; •: J-' „ .A r '? '"? r,T f M'r • j• .• • '• > V. m C LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S SACKVILLE TALMA LEINSTER CAPE CARLTON CAPE DUBLIN CAPE MOUNTJOY CAPE i Fechgyn. i Fechgyn. i Fechgyn, i Fechgyn. i Fechgyn. (115) SEFYDLIAD DILLADIAi) C YFFRE D BN0L CASTLE-STREET, RUTHIN. YMAE WALTER DAVIES yn dymuno hysbvsu yn barchus ci Ddycbweiiad o'r Partbau jL Liaw-weitb faol, gyda STOC rhagorol o y§n^y ■ nwyddau AT DYMOR Y GAUAF. yn gjnwysedig o Frethynau, Mantellau, Scarffiau, Sholiau, Bonetau, Hetiau, French Merinoes, Coboiirghs, Dresses, &c., &c. Y MEUDWY CYMREIG. f I T A N G Y N O G YMAE gan W. APBREY, Printer, &c., Llan ? T y' erchymedd, yehydig gopiau o'r ar?ramad cyntaf o'r ATHRA W YSGOL DDYDDIOL LlyfrrhYfo?d?chod. Pris.trwyy PosSt,A3gR. BOTH. T \r!S EISIAI sen^ -vrl c fw-y dJ erbU ym• olI)N TDVis- Y TRAETHAWD AR Y SABBOTH. V? EISIAI (dyn seng! yn fwy derbymol). Dig. YMAEganddo,hefyd,ychydS? o'r Traethawd ar y 1 gwylir y bvdd Y sioIdy N cwydd yn barod y. Sabboth ar law. Gwerthwyd o'r Traethawd hwn dros 4,500 lie uchod ddechreu mis Mavrth nesaf, pryd yr am- ewn ychydig fisoedd; ac v mae v sylw y mae yn gael gan cenir efydlu a chario vn mlaen vsgol rydd heb gy- einpoblobobenwad,ynbrawfo'iwerth. Yma"dannawdd fvTlOT1 ?? nr neb o'x delliaid 0 berthvnas i'w ?lyg. y Parchedigion E. Abwyl, H. Hess, R. Jones, Llanfyllin ?Trigu cliria ar neb o'x deiliaid o be a hvnas i'w golyg- D. Roberts, D. JoBps, a W. Thomas, Caernarfon. Pris idau crefyddol. mewnniam.trwyyPost.ls. Rhoddir???dMceivsgoliona ¡Am wybodaeth fanylach, cyfeirier yn ddidraul at oneddigiona erfyn Bm 1- gyda u gllydd. a Mr. WTinAM Sw?COA?- Llange. vnogS, Oswestrv DiLu Ropi da o'r MONA ANTIQ UA ar wortb. "ILL?M &?A?OA?,.[?a!.igynog,uswestry. LEWISES LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S PARIS HATS CLOTH CAPS SILK VELTET CAPS LAMB'S WOOL STORINGS LAMB'S WOOL SINGLETg for Boys. for Boys. for Boys. for Boys. for Boys. .,1 W' • .'J.V il J ?' J H t H '"fl^ i-. •> ■ '• -.7 t» .i< =.. • .f t -» j?- ■ j? ''?' f <' e A e.: 1 !-• '-u u A •'  1: j o;ivl- ¡-Vr, ['1ri 1 •••»j* LEWIS'S f.h .Y. '• '• ,y: LEWIS'S LEMWUIFSF'LS ER8    LEATHER BELTS LEMWUIFSF'LS ERS LEWIS^ 'S- ( BOYS' CLOTHING ONLY. ;1. -1 )4-1 ,n t.t< y? NEW E8TABLISHMET, ?'?f?? "8f ? ■ 'r J ? ManttfMtur and Sale qf BOYS' CLOTHING LEWIS'S '< OXLY, is NOW OPEX. A busin"?? o/ti.d'nd has LEVIS'S LEWIS'S >" • "II lonq be;? needed. There are at present in Liverpool LEAVTS'S KID GLOVES eig?t hudred e,,nd ?tve,,tl-,ight ho s,f?, the ,?n, BEAUFORT SCARFS ??- Bo?. far hire of ?fn'? Clothing &'? not une /fr that of ? .B?. ■' Boys only. Messrs. LEWIS 4" CO., seeing fllc n'- cessity for such an establishment, have ?p-?d thetr a A Warehouse with the most extensive assortment and .l: .ft'ff., 'h, ¡" the greatest variety of every Wearable Beqiiisi fe, for • • 1 Boys of all ages,from six to twenty years. LEWIS'S RANELAGH-STREET. LEWIS'S ELASTIC BRACES NECK TIES for Boys. • ) .?t'Bpy?. i*«-r ■•«>•»'4. 1 i" i ii-J > ""Ji J.f « V .-?.-)?.f;-t. ?'?.?'M'i/t'rff' J ? v- I, d-ic r <■• .& 'm<' ,}¥■ s~r'f* •??" • 1 ■ i'-?- > -i '» LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S LEWIS'S I ELASTIC BELTS BYROM COLLARS SCHOOL SATCHELS BOOTS AND SHOES WHITE SHIRTS /orj5?<. for Boys. /orBo?. for B?t/ /?r!3o!/B.(J!? GYDAG AGERDD I AWSTRALIA 0 DAN 60 DIWRKOD. J Pris y Fordaith, E14 ac uchod. j Agerlongau c?odfawr y LIVERPOOL & AUSTRALIAN NAVIGATION COM- jBBa? PANY, mewn cysyHtiad a'r EAGLE LINE OF PACKETS. 1 DEOSGLWYDDIAD BRIGHT, BROTHERS, A CHYF., Am MELBOURNE. Yn anfon Teithwvr vn mlaen i GEELONG, SYDNEY ADELAIDE, HOBART TOWN, &c., ar gost y Llong. GLKAT BBITAIN s.s., J Gray, 3500 Tons 500 H.P., 15th Feb. CRIMEA MORGAN 1080 Tons 15th Mar. ROYAL CHARTERS ,S s,, BOYCE 2792 Tons, 200 H.P., 15tll Ap. EAGLE, MtmrHY, 1052 Tons 15th Jan. Mae Llongan yr "Eagle Line" wedi eu dethol o'r Llestri gwychaf a buanaf a a'leiladwyd, ac yn cael en gwnrantn hwylio i'r diwrnod. Disgwylir ynhyderus y bydd i'r AGERLONG nui y I Med o (,,HWEF]IOR,vrAgei-longglodfawry" GREAT BRITAIN,' vr hon sydd wedi ei darparu agysgriw codl, wneyd y fordaith fwyafcvflvm mewn banes. Ymofyner a GIBBS, BRIGHT & CO., 1, North John Street, Liverpool, neu Bristol. (71) ?. A "Y BLACK S WAn" LINE OF PACKET SHIPS. LINE OF PACKET SfilPS. i'.£..i LIVERPOOL I NEW YORK. Cadbeniaid. Tun. Tun. I hwyl. Rogist. Llwyth. Webster J.J. Lawrence 1727 3000~1 CitvofN«w York (new)" C, H' Safter 1830 3500 1 HoiirvGlav D.CMUdns 1507 2?71 Excelsior S.D.HadW n&<2?4 1 Jeremiah Thompson(Qewehip)C.H.Blakol800 3500 1 Empire State I.J. Briggs 139;3 2392 | Calhoun D. H. Truman 1749 3000'i Orient G. S. Hill 1560 2720 f Lady F-klln J.Jordan 1374 )-1 m Lucy Thompson C. B. Pendleton 1490 2550) Star of tbe West ..J.Woodward 1191 2884 1 America i. T. H. C. Barstow 1180 2023] Sardinia E. D. Huston A02 1403; Ellen Austin (newclip.) W. H. Carriok 1500 2270 1 Typhoon J.S.Salter 1611 2400J Y maent oil yn llongau o'r dosbarth blaenaf, AGOS OLL YN NEWYDD, wedi en hadeiladu o'r defnydd goreu, ac yn hwylio jn nodedig o gyflym. Y mae en 11 ywyddion yn ddynion o broflad ac o farn fordwyol, ac yn gydnabyddus iawn a'r alwedigaeth. Y mae y cabanau goreu wedi eu dodrefnu yn y modd mwyaf prydferth a chvfiens, ne v caiff Teithwyr bob eysar I adiwalliad sydd yn bosibl, ar deleran rhesymol iawn. Y mae yr ail gabanau a'r steerages yn uchel ac awyrul, ac y maect wedi eu haddasu yn mhob mo,ld i ddwyn yn mlaen gysur ao iechyd y teithwyr, y rhai a allant yn y modd hyn gaeltroaglwyddiad ar delerau isel; rhoddir pob hysbys- rwydd ar dderbyniad ymofyniad trwy lythyr. Cedwir yn fanwl at y dyddiau penodedig i hwylio. Telir yn New York ar archiad, symiau o arian a dder. Telir yn 'ew York 'ELr archii5a#d ce Orders neu rywfodd bynir yn Liverpool trwy Bost Office Orders neu rywfodd arall, neu a gint en hanfon i unrhyw barth o Unol Dal- eiihiau' America yn ddigost. Ymofyner a C. GRIMSHAW & Co. 10, Goree Piazzas, and 50, Waterloo Road, LIVERPOOL. (47) WINTERSAILINGS. Hwylio yn ystod y Gauaf. PRINCE^OF WALES, AgeriongHniarn ddewisol ??*?'?"? Ea&r Y Ct<y of J9M6M? Company," (0 lwyth.400 tunell, a 200 nerth ceffyl,) wedi dechreu hwylio dydd Gwener, yr 2il o Mai, fel isod:-O BONT MENAI, dyddiau LLUN, a GWENER, am ddeg o'r gloch yn y boreu; 0 PRINCE'S PIER-HEAD, LIVERPOOL, dyddiau MERCHER a SADWRN, am 10 o'r gloch yn y boren yn galw yn Bay Llandudno (y tywydd yn caniatau > lo?i? a Herhvn fo;41,-a- I-ont ifesai, JfedHydref 18nf". (81). NORTH ATLANTIC STEAM NAVIGATION COMPANY. FROM LIVERPOOL TO PORTLAND. Calling at St. John's Newfoundland, and Halifax, N.S. out and home. —t The beautiful new Iron Screw Ship, CIRCASSIAN, 2,400 tons burthen, and 350 horse power, Chas. Powell Commander; and the Steam Ship KHERSONESE, 2,300 tons burthen, W. H. Thomson, Commander. Will sail for the above Ports every Four Weeks, as follows: From LIVERPOOL. IRCASSIAN. Saturday, 7th March KlIEUsONESfi Saturday, 4th April CIRCASSIAN.Saturday,2nd may From PORTLAND. CIRCASSIAN Saturday, 4th April KHERSONESE Saturday, 2nd May CIRCASSIAN Saturday,30th May Cabin Passage Money to St. John's, Newfoundland, Halifax, N.S., and Portland, Maine, 16 Guineas. Third Class Passage Money, 7 Pounds. A few superior Rooms in Third Class, at 10 Pounds. FREIGHTS: Liverpool to St. John's Newfoundland, 45s. stlg.,& Ií per cent. prm. Liverpool to Halifax and Portland, 50s. stlg., & 5 pei' cent, prm. and (.-?it(?bec, Liv?-po? to S'. John, .B., Montreal, and QnbecJ 65s. stlg., X- 5 per cont. prm. Messrs. SABEL & CORTIS, If), Water Street, Liver- ¡ pool, Agents far Third Class Passengers. For further particulars apply to 1. WIER, COCHRAN, 8s Co., Weaver buildings, Brunswick-street. 1,116) OROIJGH OF LIVERPOOL.—PRINTING I i) AND STATIONERY.-Tlle Watch Committee are ready to rece\vf TENDERS for PRINTING and STATIONERY required in the Head Constable's and other departments for the ensuing three years. j t STvci ii cations and forms of tender majCbe obtained Ja.*t t.!h,e j Town-clerk's Office, Public Offices, Cornwallis-stroet, and samples of the various articles r?quired may be inspected at the oiBcpH of the several depm?menta for which the articles are '-eqtiired. The Committee do not bind themselves to accept the lowest or any tender. I Sepeiato tonders, endorsed respectively "Tender for Print- ing and Tender for Stationery," addressed Chairni,iii of the Waich Committee," to be left, sealed, at the Towu-clerk's Office, Cornwallis-street on or hefol" the 26th January ,1857. No tender will be received unless made on the printed I form issued Irons tllat office,-Hy order, l WM, SHUTTLEWORTH, Town-clork. 2. Coniwallil-street, 16th January. 1857. V. R. MILGASGLFA (Menagerie) Breninol Castell 1. VJ. Windsor EDMONDS', (diweddar Wombwell) R.YFERDYX A SWYDDFA NEWYDD Y POLICE, DALF.-STKFET. RHYBUDD.—Mewn canlyniad i'r llwyddiant parhaus, tu- eddiry Moddianwr hwyhau ei ARHOSIAD am un WYTH- NOS ynychwaneg: hyny yw, hyd ddydd Sadwni, Ionawr 24. Yn agored o ddeg y boreu hyd ddeg prydnawn—Pris Is. Dosparth Gweithiol, a pblant 0dan 10 oed, 6e. RHYBUOP.—Dau ddiwrnod neillduedig i borthi y croadur- iaid ysglyfaethus, MAWBTH ALAR, am dri, yn nghyd a haner awr wedi naw prydnawn. Amser porthi, 6c. yn rhagor. FLINTSHIRE TIMBER. t TO BE SOLD BY TICKET, BY MR. BELL, On WEDNESDAY, the 28th l\Il' next, at three o'oleck pr?cis(i'?y,4?t the Houee-of Mr. William Jones, Swan Inn, Mo'-tyn, subject to conditions then to be produced. ?? ? THE following Hedge-row and Outstand- JL ing TREES,now grow!DgupoAttie several Farms and places of Downing, Bychton, Ysga{»; rnewydd, Bank. i hall, I'anrboa, f,rl)nha¡¡]og, &c., In the p i sh of Whitford 52 Oak, III Ash, H2 Syoamore, 55 Elm, IS Mixed, Alder. Cherry, Lyme, Scotch, &c.,ail scribe marked. 2. The following Hedge-row and Out-standing TnEES, now growing upon the several Farrab and places oi Piastir-! ion, Kinsale, Mertyn Isglan, Bryn-y-baw, elle Coch, &e. 81 Oak, 98 Ash, 24 Sycamore, and27 Elm, all scribed marked. IIJ. 98 Beech, oflarge dimensions, now growing upon the | ancient inclosura of Glol, in the said parish of WhItford, and are also scribe marked, The above Trees can be shown by application to Mr. THO- MAS JONKS, Glanllyn, near Lloc, Whitford and further in- formation afforded by applying to Mr. EDWARD JONJSS, Pendre house, Holywell. j FLINTSHIRE TIMBER. TO BE SOLD BY TICKET By Mr. JAMES WILLIAMS, On MONDA, the 26th day of January inst, at three o'clock in the afternoon precisely, at the HiJuseofMrs Mary Lloyd, j the Rising Sun, on the Mold and Denbign Tumpike-road;, near the Village of Nannerch, subject to conditions then to be produced. Lot '/?r'H? following TRES, now Growing i Tnpon the aeverat Farms apd places of Ddo)- Felin Gonglog, Brynbarig, Bronfadog, Bron Eirion, Bryn- shone, Croes Faen, Gelli Loveday, and Merllyn, in the Parish of Ysoeifiog, in the county of Fflint: 115 Oak 476 Ash, 2091 Sycamore, 49 Wyoh Elm, 1 Cherry, 43 Alder: al! scribe marked. The Timber will be shown 'by Mr. Edwin JHutfbeg, Gams keeper, Mynydd Llan, Ysceifiog, and further information afforded on application to Mr,Er>WA»D JONEB, Pendre-house, Holywell. FLINTSHIRE TIMBER. TO BE SOLD BY TICKET, By Mr. ORMISTöN, At the House of Mrs. Anne Edwards, The Dinorben Inn, in the Village of Bodvari, on SATPBDAY, the 31st day of January, 1857, at Three o'clock in the afternoon precise- ly, stibject to conditions then to be produced, L t THE following Hedge-row and Outstand- Lot I JL ing TREES: Trees standing upon the several Farms of Tan y-Fallen, Geinas, Hendre. Ty'n-y-Ffordd Pis. till Bach, Gwernhwlkin, and Nant Gwilym Gwyn in' the Parish of BOPVAEX: 297 Oak, Ash" 93 Elm, 3'J Syamore, Pikrish of BOT)VARI: 297 Oak, 64 h (),3 Elm 1 3,j Sycamore, 33, Alder, I Poplar, all scribed marked, Lot 2, The following Trees growing upon the several Farms and Places of Nant (i wilym Goch, Henblas, Ty-newydd, Glan- r alan, and Pant Evan, in the Parish of TRRIlIE lRCHION and its ont-skirts 027 Oak, 113 Ash,54 Sycamore 62 Afixed Elm, Cherry. Beech. Poplar, Lyrae, all scribed marked, Theabove Timber can be viewed on application to Robert Morgan, Woodman, Caerwys, and further information afford- ed by appheation to Mr. Edward Jones, Pendre House Holywell, 1 ALLAN O'R WASG, Rhag. laf, pris 4c.gyda'r Post, yr Ail Rifyn. o'r BARDDONIADUR C?MREIG. IwgaelcM BW. WHLIAMS, STALYBBm8a, MANCHESTER. r- T""Oo.t. PLAS UCHAF, MOSTYN. IMPORTANT SALE OF FARMING STOCK Crops, Improved Implements of Husbandry, Steam Engine and Boiler, Threshing, Gorse, and other Mills, light Phipton. Household Furniture, Dairy Utensils, dc., | COMPRISING TWENTY-THREE cross-bred in-C?f and Barren i Cows, two-years-old Bull, 12 yearling Heifers, ) and 7 yearling Bullocks, 7 in-Calf two-year old Hei- fers, i two-year-old Bullocks, 12 Rearing Calves, 10 powerful Cart Horses and their Gearing, useful Chesnut Mare Pony and Phaeton, Carriage Horse, 5 very promising Cart Colts, fat and store Pigs, 4 Stacks of Potatoe Oats, 2 Stacks of Beans, 2 cooks of Wheat; Threshing, Winnowing, Gorse Crushing, and Chaff- ing Mills, high pressure Steam Engine and Bailor, 8-borse power, broad-wheel and Scotch Cart's, Wag- gon, Drills, Ploughs, Harrows, Cultivators, orweg. ian Harrow, and other Implements, all of the best makes in the kingdom. HOUSEHOLD FURNITURE. Dairy rten-nis,. Smithy Tools, See. &c.. and numerous other effects, on the Premises, at PLAS UCHAF FARM, MOSTYN, (Within an olasy walk of Mostyn Station on the Chester and Hohhe3d Railway), TO BE SOLD BY AUCTION, BY fR, ORMI8TON, | On MONDAY and TVESDAY, the 26th and 27th of. JANT ARY instant. | For Further particulars, see Bills, Catalogues (in j preparation) and future advertisements. Wigfair, St. Asaph, January, 1857. j ILYFEAU CYMIIETG. DA N F 0 N A D. J. RODERIC, Stationer. LLANDOVERY, v Mvfran canlynol i unrhyw address yn ddidraul, ar-dderbyniad Order neubostayr Stamps am eu pris. Adlwedd y Cyssegr, Sec., gan D. Owen, Brutus); ar- graffiad newydil, yn rhwym mewn llian.bs. Cylchprawn y Gymdeithaa^sr taenu gwyhotlaeth fuddiol, a olygwyd gan y diweddar Barch. J. Blackwell.M.A. (Alan), gydag ugeiniau o ddarluniau herld, 4s. yn rhanau, 5s. yn rbwym. Brutiia- iana, &1;. Sl 48. Ninefeh, &c ganLayard, 5s. G-j. Gwiti- Uan y Bardd, 6s. Bedd Gwr Duw, gan Tegid. Awdl ar y GreacUgaeth, &c., gan Gwalchmai, 6c. D. S,-Cyfeirier, D. J. RODERIC. LLANDOVERY, S.W. Newydd ddyfod o'r JVasg, Pris 6c., (n, SWYDDFA YR "ARWEINYDD." PWLLHELI), LLYFR ar RESYMEG, GAN HUGIf TEGAI. Y mae y Llyfr hwzi N-r iin faint a'r un llythyren a'r GEAMADEO 6c., o witith yr un Awdwr. D. S.-Dyina y Llyfr cyntaf yn yr laith Gymraegf ar REs- YMEO, ac fe ddylai fod yn llaw pob gwr ieuano o Gymro. CA Sg!DDI:EFF?TI: &c.1 CYHOEIJDEDIG (iAN E. GRIFFITHS, ABKRIAWY. Wedi ei rwymo yn. hardd mewn roan, gilt edges, 8s. mewn morocco, 3s. 6c. DYMUNA E. G. roddi eiddioIcHgatwchi'w Df?ryfeilliozi Am en CPfngaeth gwe80g l':r pyl ucbod. Hvdera fo4 glwàdo yn awr ddigon t? gopi?n W?3ii i jLAwymo i (idiwalru y galwadan sydd yn yfod i law. 4 Hefyd, dymniia ar y rhai ynt yn aros am- Ajor biad Bychan, i fod yn amyneddgar dros ycbydj ymdrechir gorphen hwnw mewn amser byr; ei bris fi-dd Is. 6c. Saith llyfr am birs chwoch o'r naill a'r llall.. | I Yn awr yn barod, pris Chwe' Cheiniog incy y Post, I' AWDL Y BAIIDD, ) YR AWDL Fuddugol ar y prif destyn yn j ■ Eisteddfod Machraith, Mon, 1855. Gan 1 ROWLAND I WILLIAMS, (Hwfa Mml. I Anfoner yr boll eirehion i Rev. R. Williams, (Hwfa Mon), nrt/mhn. JJ ,xhQ4f." • 124 1,UZiti AI!FhTrrE, THE, WANT OF DUE ENJOYMENT OF FOOJ) ANDJN noiu.r, d'vi WEAK DIGESTION 'USE 1', kV l- h, lftf'tJ "¡ !.t.Hl 1: 1, tff; T H 0 M A 8 MERIONETH SHIEE SAUCE, W?r????????? Pbarm?eut?l principles, pro?ot?sthe due perfonnar.ce ?f the die&ti.\ and as£imilative processes; and imparts a relish be most exquisite to Steaks, Chops, Roast Meat, Curries, Gravies, lsh, Game, Soups ndsaladV- a tehahtue most exquisite to Steaks, AND IS THE MOST DELICIOUS, ECONOMICAL, AND GENERALLY USEFUL SAUCE EXTANT. "old in Liverpool bv Jorl5, Paradise str* c 1. ^„Rar?elaStreet-London ;-Messrs. Diet.hchon and Co. 63, Oxford Ht"eet.-Dublm, °?B? \? UDDer S«vi^ ]i0.7, UeUamy t? Spireal Sueet.-??ch?tcr T^r?nlJigh,^ T L Ue:laJriy' ''i; S|,ire'i1Street.Manchester ?n??e??u?n,where TthHrOoM?ASh,oMut? .?&????h W?T ale.?n & Hon,-Birkenhead: W. J" f'oulkes; Thomas Fore, Chemists; and every where throZ ughout J Woith and S out h Walea,in ]3ottles, at 18. 6d- each. Prepared (oNLy) by W:LLi? THOBLL North Wales (111) N;l r^■g" ff SOLD BY MOST Oi' 'l'H (•'ItKBPKCTABLt! CHEMISTS. •( ?'' L ?-' .fMsnLDBt'?X?l'aF'i'Ht.ttKSPHCrAB:?; CHEMISTH..( .■ 1. MESSRS. UARKIKI.'S ROYAL T 0 0 T H P 0 \V D E R JW6"" This Tooth JVjw-der is universally udmittHd to be th3 best extant. Free from any injurious substance. it whitens and preserves the teeth and gums. • FOR STOPPING DECAYED TKETH.Tlie WHIIK GI TTA PERCHA KNAMKI. is placed in the (IPctfyed tooth in a soft state; will prevent tootbaclia. Piui'i: In. 6d. TilE HOX-, or will he aaut on leceipt of 20 postage stamps, by Messrs. GABRIEL, Dentists, tlio inventors. iar No. 112, DUKK-S I IIKK r, LIVERPOOL, :n. LUUUATB HIH., LONDON, whore they may be consulted daily, fret, of charge. from ten to seven. ARTIFICIAL TEETH. 112- DUKE STREET 112 1\J~ESSRS. GABRIEL, (the Old-established) .1 DENTISTS, beg to announce to their Patients <n? tbe fubhe ReneraUy, that they may be cdmuU.edr.aHv. from Ton to Seven, at their Establishments e-3?~ 112, DUKE-STREET, LIVERPOOL, ANI, I 33, LUD GATE-HILL, LON DON, IMPROVEMENTS IN DENTISTRY, Messrs. C. have lately introduced a new and very import- allt improvement in A R T I FI C 1 A L T f E T H. 1 Which tbp-y continue to SVipply FROM A SINGLE TOOTH TO A COMPLETE PKT, Without extracting any teeth or stumpt and also witlioui causing anv pain, AT STRICTLY MODERATE CHARGES, While the work will bo found stiproriorw what baa boon in- troduend to the public lor so many Neai-g The m uch-approved.of E NAM E LLE D TEETH are fired 0,1 the most tender gums, without extracting any teeth or stumps, or causing any pain, at tbe following scale of cliiii- ges, namely: A Single Tooth from ;\s, ed. and-Ts. (>• Complete £ 4 49. and £ 8 fts.^Guaranteed to answer everv purpose for which nature oidaiued the originals. Tiiesc' i.icnutiful teeth ne\'crcha1)gl colour or decay. Stopping with Gold, 5s.withSuccedanouin, 2s. i>J. with MK»SRS. GAUKIKI/S WHITE NA:4KI.,5». A Pamphlet 011 The Loss of Teeth" may be had grab" on application to 112, DUKE-STREET, LIVERPOOL STOPPING THE TEETH WHITHOCT TAIN, WtT:IGm.DAXi)T!IKSu<;(m)AKF.tJM. S ealing, Extr ,i ;t. and all Operations performed at strictly moderute char- MESSRS. GABRIEL, S G R li EON D E. TIS T S, 112 DU ICE-STREET, LIVElli,OOL- i 10 33, LUDGATE HiLL, LONDON. NoTitK.—Messrs. GAIUUEL beg to stato that they h;w ezila-ged and improved bejr Mechanical Departmenio so that they ore now enabled to complete orders with a very short notice; also Misfits by other Dentists remodeilod, and one visit only requisite from country patients. N. B.Every information respecting the teeth and 1":s. ond consultations, free of charge. Ymwelir n Chaemsrfon Nu VVelmiol, o llyn y vhod.tir rliybudd prydlon yn y Carnarvon Denbigh Heiald." Y r ymweliad lie eat a Chaemarfon fydd «r y tydd o Fswrtb vu yr I'XBKIDGE AEMS. tar sow> NV MOST or TIIK RKSPHDAULJ: CHKAHHTS. L'OR KTOPL'INO OF,CA\ KD TllETH. —\VHITH G<n.v I'KRI IIA —This valiml LC filling is placed ic .£ the ,lecayc'¡ tooth :n a 80ft f?f0t,. DB<1 li".cme« hrml in liulf on hum vwl] prcveut 1()()thtlv mid prevent tho ..f?'thfTom?eonyhit. It i, ti liefoi-e u;,F(l. t'r.?rL'?.'r'!t'H'Ot-wi))bea?"t.oti ncelpt of 2:) postagn PTI mpp, by MBSS' K. (IAllIMK! I ipiitists, the ir.vrntorH, | No. 11-2, 1) ? i? -,4,j,ItF F, il,i vtR i,oo i, where tbey uiay he consulted daily, two of charge, from ten to auvsn. ?- Kvery one ecu (IS" the enamel, as ini' directions ure ouclosM. Ij —— —— I LIVERPOOL FURNISHING 1 JRONMONGERY WAREHOUSE, No. IS, BOLD-STREET. WM. BRIDSON, PEOPKIETOE. H A N J-] S CYMEU." A CHENEDL Y CYMRU, OR Cyhoosoedd hyd at farwoJaeth TJeweh-n apGruffydd; yn nghyd a rhai eofiaint pertlivuol' i'r nmseroedd o'r pryrl hwnw waered. Gan v J'AP. H. T, PRICE, (Carvhvanawe). I F. I.-Dyfudiad y Cvmry i Ynvs Pi vdain—Brut y Bren- hi noeJd-Y Tair Gonnes—Y 'frioe.J.d-Enwan VnysPrvd- ain— flaniad y Cymry— Defodau—Y Derwyddoo—Y Beirdd -I)Ull v I.lywodraoth—Llivythan cvsefin. Ge])!r .pi v !,]\fr rtx?rt o! hwn mcwo :hwymiad hardd trwy y PMt, a,ii Post off,T Orarr 168 gan Mr Dav;,]I >Villiams Printer, CiickhoRell. ?- ?"? D.S. -Rhoddir mai-tuts i ?ybian a y'me¡o t? t?fo gilydù, lTX EISIAU, BACHGEN Cn-f, o lti j lR X oed, wedi eaol peth ymnrfrri»d fel <^i'gydd. Bydd iddo f!aol hi w gvda'r tf,.nlu, a pl,.ob mantai- i dd\s]gn eigyddiaeth yn drwva<H. Cjflog cynvddol. Cvfeirier 'fel y L:anlyn:- Mr. I'AliliV, Butcher, 22'i, Falkner Street, Liverpool. TO rARETS AND GUARDIANS. ? RANTED, A Respectable YOUTH, as an Y T .-rpr?u?cp to th? <Tp)?e]'?? Drapery nnd ,ilk Mer- cerv Trade. Apply to J. ROBERTS. Warwick House, & lo. Mill Street., Liverpool. ?"N E1SIA L ?ORWYN Dda, at Wasan- Y ?,h CySredinol. Bydd Mdi gad myned i r!i? addoiud y bydd yn dew is boh uos Sui, u i,efy<t unwll.Îtl, yr "ythno. I lIlofyner yn No. 4, Seymour Street, Tranmere, Cheshire. AT LVFRWERTHWYR. I I L L 1 A .N I G 1 L L i N G T t I-I.VFRWERTHWR CYFANWERTH, I a6 & STVNORTH JOHN-STREET, IJN-EEROOL, A ddymuna hysbysu y Fasnach fod Meistri W. ac R; Chatubers we. i ei beuodief yn UNIG OEUCH- WYLJWR am eu CYHOEDDlADAUyR Liver- j pool a'i hamgylchedd. ac y bydd cyflenwad helaeth I o'u holl Weithiau Addyggiadol a Chyfhodol yn cael eu cadw mewn Ystor, a gellir cael Catalogues o'r cyf- ryw trwy ymofyniad. Mewn canlyniad i wneyd ychwanegiadau dirfawr at ei Yfetorfa, bydd W. Gilling yn alluog i dalu sylw ychwanegol i'w Oruchwyliaethau eraill. JJETIAU -F.OLIAN ELSON A CHYF.. G" G,lli, diweddaraf (6 ijr 7 Yu: cap. 65.) I | Rhif. 1.. Rtif. 2. Rbi!.3, I 10s. 1. Vhff. 2. R4if. 3. 6d. 13, -0d. I Cys d. NELSON A (]HYY '? I GWNEUTHERWYR HETIAU (BI!V1NTEBYDDT,.N), I I I t c i. 74, I.ORD-STREET, LIVERPOOL BOROUGH OF LIYERPOOL. ORGANISTS FOR CORPORATION CHURCHES THE Church Expenditure Committee of the _L Council of the Borough of Liverpool are ready to leceive applications for the SITUATIONS of ORGANIST at St. George's and St. Luke's Churches, at the Salaries following 1 St. George's Church £ 40 per Annum. f St. Luke's Chui,eb Xqo per Annum. The Organists will be required to instruct and regulate the Choir of their respective ChurcheE. Applications, accompanied by Testimonhls. must be sent in on or before WEDNESDAY, the instant, a ldressed to the Chairman of the Expendi- ture Committee, Town-hall, Liverpool, endorsed, Application for Organist of.L. Church." By order. WM. SHUTTLE WORTH, Town-hali, Liverpool, Towu-clerk. j January 1?, l?f'7. lf*, I II Y S-li r S 1 AD. RHODDIR TR1 GINT 0 Wobr am y Farw- Qa'l'oreu ar ol y aiv eddar Ilarch. J. Wj 1 ,u AMS, Lleeh- [ elddior, swydd Gaernarfon Y Cyfansoddiadau i » hanfon gYQA. ffug-onwau (a. enw priodid dall sel), i law v Beimiau. sef Ebell Fardd, Clynop. eyn uen ar y dydd litfo Mai nesaf f Ionawr icd, 1857. DAVID WILLI VMS, TyJdewi Dinorwic, ner Caernarfon. RIIYBI DJ).—Mae hyn 1 hysbvsn I'?. Cv- R hoedd na?d 00s «an neb haw] I dde¡:'byn' R'iRt, perthvu- ol i lm mpeiui Mel in %W(-rdd (Steam Caerpjbi, o rid Mr. I': I J: It Hr.niEx. 1HJII trwy pi orclmnyu. louawr:!l, IOUILWI- SPRIN(>'FIELD SEMINARY, near St. Ane St., S Hudlshugion, conducted bv -he Misses ;M!l)'oWALl.. The E?gfish Department comprehends Instruction in the Etyniolccry, Meaning, and Grammsucal Coxi- stmction of tbe English Language, Composition. General Literature, Ancient aud Mod.^ni iliatory, Elements of Astronomy, Chemistry, and Botanv, Geography, physical and political, Writing and Arith- metic, PLun and Oinamenial Needlework, T'npitHundarreDYef))?c.A?"? '• Guineas pc- ai.uum. .?<o;'sfromF]Y(?o?iiiG Day Poarders Frencii Language and Literature 4 Piano-fo-tc, Theory of ttusk? I Aleinonts of ('ompositjnn., t Painting and Drawing a class i tin Sakrday audNVcdnesdav. 4 at Two o'clock, p. m, .J.j i 13 r Geri onn, JtKlian, ng. on the usual terms. The Pupils are c rciing to their progress, and attend to —un > oranchcs as are suited to their capacity, wit rplexing the mind, or overloading the uiemoi religious instruct- is consicU ie.] a sub" ject of pre.eminent imporian. The knowledge of j i Divine Trmh, in its sacred pover, holy influence, i attractive loveliness, is c.onstantlv ineuicated. .1 icated. The SCtlOOL DUTIES trill. COMMENCE on the 19th January, 1^57. For prospectuses and r.^rence apply Q: their residence, Springfield, Ll-v eitc)ol. I FUND inag at GYNORTHWYO y DYODD- >'>WYP. tf-wT GOLLHD PVWTD FAD v POINT Of llíiC TA III ltG_I F-V. TrWWiKFGOI.. Liverpool Pilots, per IVixon and Thfrw. 2 2 0 the Mayor 2.3 (1 Cannon 2 2 0 Samnel Johnstone & iFf R. Hoskins £ 2 0 Co. 1 ?, 0 oi | luS^M Inruy, & Co. 2 2 0 u.h Pierce.. J 0 0 ojllnmble. Grayson .kCo 2 5 0 Bird.Gilhlan. 6c Co. 10 0 f. Tnlloc:. and DeBll, H;,?tor? Halhead 5 0 oj Dumbai'ton 2 S (1 Don6l Kennedv &Cn.2:1 Fnml!biaÚi End Bodo, N. D Bold a u canneli 2 1 W311tum Gedde* £ u OjJolui Gordon and Co. 2 2 0 John Drinkwi'ter 2 0 ui.J. Mayers .22 0 Mrs. Newton. T)iiigle ,I Latham (LondolJ; 2 2 0 Monnt. 1 0 trJame6 Caw .„-• 2 0 Pri'prietor ,f the John W. Jons &- Co. 1 1 0 Lv rrj.di'lMail. IIG. I.. Foi??3er, 1 I 0 C •llect''db?7>amel C. James Davison 1 1 0 ;;h l¿)thgS' 1'[::5!!1\g1¡, i i g —frrst pavment .l.0 0 ojJ, Gibb 1 1 0 MembersoftheLiver- T. H., p, r W. r, 1 J 0 pool ^tock Exchange 53 'J 0 Edward H*IIL & Co 0 Edw.fd Bat"" 2~> 0 0 William Hadfieid 11 0 A.Dinir.stomi &- Co. 2(1 I' °1De'llnysto.nf orge co] 1 0 i'boi'ias Tobin 20 0 0 1 Dumbarton 1 I 0 Papnyanni and iiussa- Yr -kmpprau 110 hn,J 10 10 ()i ThomaR Kaye 1 1 .0 Edward-Tolmstoi..Sons i p L iii p (- il i?u 1 I 0 and Co 10 n OjJoItn' Scost 1 1 0 Fred. Hmh and Co. 10 o oC. A 1 0 0 Ravrson, Aikiu. & Co. 10 0 0 Ra-'Ims and Son. 10 0 I Thomson,Finlay,&Co,10 0 o|W. L. Nicholson 1 0 0 Jack, Brothers. k en 10 0 0;Thomas It Sh"crojw 1 0 0 Finley,Campbell, Co. In o OiiT. W. Waiter 10 0 Robert Hutchison 10 o ojRickarbv HadinS" 10 0 Joseph C.Ewart .M.P. 10 ii 0|G.*M Corquodiije&Co. I 0 Todd. Naylor. & Co. 10 0 oil. Alisoji, Bank-Hall, James Aikill, &- 1 0 0 01 Capt. T Iliggins. R.N. 1 (I Û Henry Woodiaa 5 0 0 Alfred Ii tuber 1 0 0 :1iJ1er. Mackay. Co 5 0 OjAlexander Chalmers 10 0 Robert E. Hw-,ev 0 I'jRichard Leftwich 1 0 0 -L). Anderson 5 0 OiD. A. Mavrogordato 10 0 William Tapscott 5 0 0|Robe,tC: lvuion 1 n 0 Raynes. Liipton.& Co 5 0 0 Robert Gladstone, jnn.l 0 0 DavId (annOD, So*s, Jjohn Gillan, Leith 1C 0 and Co 5 0 3jA. C. Boreham 0 15 0 Ridlfy. son, & Co. 5 0 0 Captain Flood 0 10 6 G.C.hemvabe 5 IlR, Cochran (110 0 Eias Arnaud 5 0 ojW. B. B,oadle 0 10 0 Job B:'otben 3 3 0 William Fletcher 0 10 0 Warren and Thayer 3 (1 B. Thornton OF 0 111e6 and Ht>E. 3 1-1. T. ,I -?l & d l k2 y I? Son.. -)2?) Iis. J. Mawdsley & Sou.. 2 2 01 Captain Risi«* J. "trong and HeJd 2 2 0,R. T. 1-,u" Robert M'William 2 2 O'Prancib cor I. L. Hausburg 2 2 OjA Fried. J. R. Pat'ison 2 2 0iEdward Clin? V. ¡]ham Myers 2 2 o| Ja;?, Steains a 3 OjR. E, Moreton. N D E R S n :X' S SLATER-COURT. CASTLE-QTREET. D. -indersonhasmucb pleasure in aanouncinpihat he has now completed his arrangements, and is pre- pared to accomodate with e.jmfort a greater Lumber of Ladies and Gentlemen that- he has hitherto done, in his Dining Saloons and Private Apartments. The a dditiens to his premises are: LADIES' E W PINING ROOMS. These are independent ofthe Large ,aloons.and have a separate entrance. All ADDITIONAL GESTLJ MFS'sROOM This room is offWJe Upper Saloon, and was formerly the Ladies Room. A NEW SMOKE ROOM. Thit Room is entered from the Old Smoke Room, of which it is a continuation, and is elegantly deco- rated, and furnished in a superior style. The venti- lation of both rooms has been carefully attended to. To accomplish the extra lahøur iuénIn her. t on an increase of trade, EXIESSITF. ADDITIONS HATE bken MAU, IX THE KITCHEN to tbe varioos Cooking- Ap, paratus then- employed, and extra Cooks engaged, to facilitate tL" business, ajici execute the orders witb despaicn and neatness. THE WINE i SPIH1T FAMILY ORDER OFFICE Is in the Entrv leading to tlJP Rooms. Th's Branch receives J), Anderson's special attention, as it is es- sential to his Rooms, and also to hi3 Family Trade, that his Wines be of the highest class, according to price. (HE GENTLE MEN'S NEW OUTFITTING ESTABLISHMENT Is in Castle-street, next to the Marble Archway, Siit- ter Court, is one of the first of its kind in Town, and superintended in its various departments by very superior Artistes. D. Anderson being always on the Premises, and anxkuF to cuit:vatf a large trade, will at all times exert himself to the utmost 10 merit the approval of his customers. SLATER-COURT, CASTLE-STSEET, NEAR THE EXCHANGE. L1YEHPOOL ISTITLTE. MOUNT STR. Prisid^nt-THOS THORNLEY, Esq. MY. HIGH :CBUOL 'lp" ,{ 'fAr Jr,-rEN C (yt ME RCIA L °sc H O O L } ^Cp.i.Mr. MAC ILVEEN "CHOOL SCHOCM OF ART, MR. FI-NNTE. THIS (QUARTER Commenced last MONDAT. the 5th n urry, Prospectuses may be obtained on applieatioc, either per. souallv at tbe Institute, or bv letter to ASTRUP CARISS, Secretary. BLACKBURNE-HOI SE. GIRLS' SCHOOL. I LACKB:T,¿S' SCHOOL. Tbe QS VRTER COMMENCEl' last W.'D:gSÜA, th 7th January m-ifiiii. tn. liHly ):- obtained on application, ASTUrr C.AR1SS. Se{)retar ¥ A It HILL S C H O O L, near CBESTEE. r:ESTAF LlSHKIi 184"). THE above INSTITUTION for the Board and Education of Youths, and the improvement of Adults, has been purchased and enlarged for the accomo- dation of Filly Boarders. Terms per Annurr. Board with Instruction in tr.o vanOUR brl\llelJC- of a sound Englifh and í.Ja,.¡i,tÜ Education, to prepare Youths for the Pro- •feseions. Trade.CommercF, Agriculture, or tue Sea under 10 vears of age 2f Guineas. into 12 -22 above 12 „ 2o .1 No adrar, c made on the Terms first charged while the Pupil remaius EXTFAE. MuSic; Frcnch, German, Italian, and Wasbinli:. each 2 Guineas per Annum- Dra^ng and Dsncicg „ A „ Parlour Boarders, 4 „ "NOTI'.—jen several accomplisiMnenti? are required-when two or brot] ars come together—or for Foreigners (who are usually taken for a term of some redaction is made ,ii Lbe above terms by spuria! agreement. NO rN FR". cm'Y.Fl's. A Quarter s notice or a Quarter's t"nn6 required prior to removal—but a pupil finishing, and for whom a situation offers, is released without notice, and charged for only to the day of leaving. Terms payable it, advance, for whicn discount is allowed. The use of English Class Books, will, in future, be had without charge—in order to avoid the great expense »f a new set of books on a change ot it 's, however, desirable to bring aLy Standard wo?ks, for the purpose of reading I- nJerenC'f' Ea?hpupi' to be provided witb a pair of Sheets, C!OthPe bag, desert or table spoon, knif,7, fork. and two towels >all to beretur-oed); also the proper necessaries for rroservingtkle hair and teeth. GEORGE EUSHEY, PROPRIETOR. (2ft) HOLT A CADE M Y, FOR YOCKG GENTLEMEN. Conducted FT THE REV. E.^POWf.LL. Ix Consequence ol the extraordinary success which has attended this ESTAEIISHMPVT sh.ee its com- mencement two years ago, Mr. I'ovrt LL considers himself warranted in calling the attention if Parents, &c., through- out the Principality thereto. It is aimed 8t in the above Institution to secure to the Puplr Useful Instruction, Cor- rect Moral and Religious Training, al,e1 the comfort. of a home, Tbe branches of study inojude English Grammar, Reading, c.omposit;on, Dicla;io¡;¡, Writing, Arithmetfo, Book-keepini?, Algebra.Geometry.Mensur.ition, Geography. Greek find Latin For Terms, &c" applv to The Rev. E. POWELL, W'. T. near Wrexham. EDrCATIONAL ESTABLISHMENT. FOR YcnTG LADIES. | HOPE VIL-L-A, SALTNEY GREEN, Seven minutes' walk from Saltney Station, and within a mile from the Centre of the City of Chester. MRS. HUDSON j Widow if the late Rev, R. Hudson, Ft ESPECTFU LLY announce? that &he has i remove^ ?rnm HoDy Ba?k. r&mdon. to the ahove,mimetl resilience, where she c rtinue? to re- ccive a limiteii number of Younar Ladies to Board, I and Educate ic every br9.IJC'h of all' a.ccompli8hd ar.d useUiI Education, aided by competent Profes- sors and Assistants. Terms, from 25 to 30 Guineas per Annum, according to age. The School wit re-oper. cu'TimsrAii, January th e :2:2 wi. Leierenoes on application. AT RIENI A GWARCHETLHVAID. (-' ALL Honedd?psn.u ]?uimc gael ADDYSG T ,;in 2? C,?I fiwyddyn mown Sefydliad trQ.-rhr- ol vii y 'Vlad, yn cae! ci ddwyn yn mlaen an ae sydd wedi liir vmarferiad mewn Addysgn, a'r hop t drtyszTydTnewn 8' fydliad o'r dosbcrtli t-Iaenaf yor! Paris. R\dd cylch yr addvsg yn cynwyø Gramadep Saesoneg. Daiardrath. Hruesyddiaeii, Y6grifenu. jHhifyddttttth, Gwaaanaetl; y Eilmvnaig, Cerddoriaeth. Be Al'h:1j, Bvdc B01 eddipcy aklezlog o r Cvfamiir yn dysgn yr l«-ili'icdd Fi'rengajou ac Ellmynaidu, ac >.i cydymudyddaa "11 gyfeiltaidd a'r Ysgoleigion. wown Ct-irddoritietii Ft eninu gar. T'onedd- iges 1J> oftesyddoi. 11, ill: dei'byn It-tir 'It,' 3'upil ar dBiernu manteisiol. Cunuteir cyiciriauau at Glerigwvr a Boneddwyr o barch- usrw\:o1d uchel. at Rieni Ysgoleigion. Am fanylion liawn, Cyfeirier—MISS DICEERS, Ladies Mchooi, Tetswrort; Dear O A ford. CLOCKS, WATCHES, CLOCKS. WATCHES. 2 4, EENSHATV.^TBEET. LIYERPOOL. Al; R A H A ?!: S 0 N .BROTHERS j IT is r, weil known ?act that for many yeare tb ■ InbabitatiU of T lverfiool and neighbourhood were necessitated to pay J8"g>2 sums umoney if they rtijuired to buy a ork or Watch, and DUTPP-IOUS of tbe Working Clasps conld not spar<- the "ione\ al once, they then bong't by Ifce wep'K v'r, -hey paid weekly instalments, but ihJ amount paid WI1 nearly a fourtl. more than th", Article was worth AUB^.MS™ BUOXUKB* have adopted tbe iystem to sell a first-rale Clock ,I,¡ Watch, at exceed- !n?y low prices, and are proud at the ptttrona? they have ga?t'e ?,? A? ClockB M)J WaL-hes are wa.n'nn'??. and W1Jj be ch„:ii_ £ r' if poi approved of. Mr Ai:itAn*sox, Janr. has foi many years been engaged by- :L.1O mùt cciiDent Watch Manu acturers in the King- dom and wishes to d-raw the attention 01 the Public tv the Repairing of all kinds of WacheE & Clocks, and is able, in con?cq?dBca of the enormous 'iUMUtY of 1n8trurneDt \?t' at! thp latest imp"o\emc:t" to (k Repair% cheaper 'IDN liOUl-? ii;Liveri,c?ol. I' you wish to bb sen-cd we'll, coinc to I ? You wi-'?, t, -b t-, ser% t?d w(-:?. CGII,C to REKSRAW.gIHEEI. LIVERPOOL.