Hide Articles List

17 articles on this Page

.-==iamU: mt:'at:;:;::o._==-c-T…

[No title]

News
Cite
Share

IjT.YTHYR &OD DuBHN.—Dydd Dun diweddaf, yr Ofdd y mail Gwyddclig a gychwyna o Lundain am wy!h &'r g-ioch y nos, i fyned trwy (3a<*rpybi i Dnb- Hn, (yn He t) <"y Hirkt>nhead), ac yr oedd i g'yrhaedd Dublin ha:)pr dydd dranoeth. Dysgwylir ymhen ycliydigid(li gyrtiaeddvd yno !awer cynt na hyoy. Ar yrut.diwrnod. yrbedd y mail s gychwyna o'r Hythyrfa. yn DubUn 20 mynyd wedi 6 yn y boreu, i gyciiwyn da:r awr diweddarach, ac i pae! ei gFl1 trwy Gaergybi yo !Ie trwy L!verp!)o!. Y mae mail y nos t !<h'erpoo!; bathau fe! o'r bla.fn. CvFAin. GonEu.—Y mae Robert Owen, y SociaL ist, wcdi cyhoeddi !)yttiyr, cyfeiriedig at y ft'enines, ac yn ei dtUbfnu gyda'r yma<'rodd, oddiwrth cyf- aill goren etch mawrhydi yn y tymhnr hwn ochw! droadau." Rhaid y huasa: ein hynaws frenntes yn bynod dhnvd ac amddifad pe Robert Owen fuasai ei chyfai!) goreu," T'! ai DjEFNYDntOL.—AdroddaI O'Connp!) y chwdt gan lynol mewn cymdelthas o pyfrftthwyr:—"Y cnaf penaf o gyfrcithiwr a glywais eriocd aM dano oedd I Cliecllev y d-— Yr oedt! yn dwrnai drus !eid)' a br<'<id rytvdru yn marnJys Cork. ProHd etiogrwydd y dyn n)or egltir fe! na ymddat!Ko"at y gobaith tiHtaf i neh y diangai yn fhydd. Wfdi darfod hoH y tysti.u) yn ei frbyn, E{of- ynai y barnwr a ocdd dim tystion crosto Atebodd ydaileuivr, 'Oes, fy afg!vydd, y man tri.' Cehvch hwynt.' ebR y baruwr. Arweiniodd Cheeklt>y wr i'r Hys weill ei d<!i!iadu yn debyg i fffrmwr gonest a phtrchus, gari ddywedyd mat tyst ydof dd i garif tor y ca)'et);tror. Dechrfawyd ei hoH a adwaenai cfe y carcharor? Adwten -.vn, er yn b'entyn." ehe yntaa. Gofynwyd iddo fihvaith pa fath air oedd iddo? Anmhosib1 fud g;vaczl) gair i nHb, fbt: luian. Ym- ddyrysodd y d.uHeuwr, ond gorchymynudd (Uif'ckiey iddu fyned ymtaen Cofynwyd iddo yn mh ie yr oedd y carcharor ar y ddeg'ted </r mis, y diwrnod y cyt1aw¡.wyd y Hadrad. Yr ofdd yn agos i Castle" tnRrtyr/ cbf yntau. Dywedal ei fod yn hoHoi sicr u hyny, obicgid ei fod yn dycbweiyd adrt'f o'r tfair y nosor) it:)n(', aphan yn ymy! ei dy, gweial y carcharor tr y ffordd ychydig o'; Haen. Gwyiiodd ef, a gwelai ff vtt"iaert eii3 (I ynneidiodrcs y ehwdd i'r ardd, a. djymeru!id raw nfwydd oddiyno ,ig oedd ei feistr tir, Argiwv,lti Shannon, wedi fi rbi'd'U yn ,'lirheg iddc pf. M"!hudd ei ddal, and ,,we!,vyd y rhaw yn ei dy hyn sytwudd y barnwt, 'Y mae yn ;m!wg f"d yn rhaid rhyddhau y eart'hart'.r. Y mae v tys! proti yti eglur fud camg-ymeriad mewn b')d, ,'¡)Jqid y mal' CastiffHmty)' yn agos i driog-ail! i'inifiir o Bantry.' Rhyddhawyd y carchar. or, ond 4c,)t-eliyiiiytitvyd y tyst i godi warant yn e{ {'rbvn am !adra(ta y rhaw, yrhyn aaddawaiwneath Hf gyda phit'scr. Ni weJwyd y ca'charor na'r tyst mwy. Sid ,¡edd h.d! ystori y tyat am y rhaw, ac Arglvv,,ilit Shannon, a')' .udd, <t'r cwbl, ond cciwydd Wfdi c<tt'i ei dtlysgii idd'. gan Chec!<i''y y d— er Mwyn twyiio y bHrrm'r a'r rheitbtvyr i oHwng y tro.seddwr yn rhydd.

-__-_-_ - -CHESTER AND SHREWSBURY…

CHESTER AND BIRKENHEAD RAILWAY.…

11 1 FFYNNON CAE COCH. TREFRIW,I…

[No title]

UVERPOOL, Pydd Mawrth, Awst…

[No title]

CANOL HtUS Y GRAWN, Gorphcnhaf…

MARCHNAD ANIFEILIAID, Liverpoo!,…

PRISIAU CYNKYRCH AMAETHYDDOL.…

-.- I MARCHNAD Y CfWLAN. ?…

MARCHNAD LLUNDAfN.I

fmarhttl.

PRICES OF METALS.

LIVERPOOL TtMBER MARKET.

M A R C H N A D Y D E U L…