Hide Articles List

6 articles on this Page

I Y LLYFR DU. I

DALL8LE!D!AETfi CLERIGWR.…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

ESGORODD, Meliefit) 21 priod Mr. Joseph Jones, Shot Tower, TreHynnon. ar ferch. Gorphenhaft9, priod Mr. John Joties, druggist, Liaiii-i%,st, ar fab. ? Corphenhaf3,riod Mr. WHIiam Thomas, bragwr, St. Ofars, Stfydd (:a.-rfy:ddir., ar ferch. Gorphenhaf!8,pri))d Mr. Henry Tovey. oriadur- ydd, Caerdydd, ar fab. Gorphen'taf 16, pr!"d y Citdhc)') Evan Gt-iHtth, Lovt'ty, Banker, ar efciHiaid benyw. G''rp!)fnhaf m, priod Mr. Hug-It Owen, pregethwr g yda' Trpfnyddion, I,lanfair, Men, ar ferch. Gorphenhaf !6, pnod M' John rri(?e, o westv yr Antc!ape, Huthyn, ar fab. Goi'pbenhaf 22, priod Mr. 0. Owens, Anglesea House, Bangor, ar fab. Gurphe!)haf27,prn)d Cadbctt Et'an Thomas, o'r Herbert, Banger. PRIODWYD, Gcrphon!tafl!,yri nghrtpe! Ehenczer, Rhcs-y-cae, ?a? weinidog" y lie, Mr. Robert Roberts a Miss Mary .d\fi!.rds, o'r fielygain. Gorphcnhaf 13, yn swyddfa y cofrestrydd.yFenni,! W. Roberts, Tredfgar, a Miss Etans, o'r un Ue. Gorphenhaf 15, yn Tihapel yr Amiibyim'yr, Tre- ifynrwn, tran y Parch. D. W Jone", gweinidog y He, Robert Edward:! ag Anne Rowlands. (jorphenhaf t7, yn y Cysegî", Mostyn. 6'an wf;'nidog' y lie. Mr. Edt!'a.d Edn'ards a Miss Mary Waitc, o'r i Mm'sgtas.. G.'rphcnhaf 21, yn Bcanmans, Cadboii John Hug-hes, o'r Anne & Catherine, ag Anne, merch Mr. Hngh Jones, ceidwad y carchar BU PARW, Mehff-n 9, yn 13 oed, wedi dyoddff mis o eystudd trwm, merch i Mr. HL]flil Junes, btaenor y gpan yn! Sermon, Man. Dyw('dai wrth f; chyfei'tion fod Scsu Grist yn ddil)nol ac adda.. (rRidtvad, ac yr) !)trud :'<v derbyf) hi i'w freiehiau trugarog, a'ig'var- j <'dn riiag pob ruwcd. j <[<)rp))fnhaf 5, yn 22 oed, yn Mcrthyr, Mr; Evan Lewis, g'wr ieusne dcfnyddiol iawn gyna'r Bedydd- 'tyr am (I(Ieg ) Synyddofdd. i Gorphenhaf8,y!)20 oed, Mr. fsaac Samue!, o'r j B"! 'a-!as, Birtenau Cu'ent. Givir ieuanc duwioifrydig g-yda'r Bedyddwyr. i Horphenhaf 13, yn 32 u<'d, Cadbpn David L!oyd, o'r Gratitude, Cafrdydd, gnn adael 14'vraig a dau II I)lf-,rityn i a! aru ar ei u!. Bu yn &.c!ud o eght'ys y nt'<id)t'yr yn Dt&cnwaun, iLC yr oedd y Huaws ?nyddtnd"i yn ei ?iaddedigafth yn braHf o'r parch II a dt'iiniid tuag? nto. Gurphenhaf 14, yo 67 oed, ar o! ychydig ddyddiau o Cathprine, pt'iod Mr. Cadtvaiadr WuHams,! Ct'fn, Llaneng-an. Gurphcnhaf 13. yn 26 oed, yn Dinbyeh, JaneJ pdod serfhus Mr. L!oyd Jotte.i, siopwr. t!t'u! y I Dyfryn. (ii)rphnnhaf 20. yn 63 oed, a.r ol hit' gystndd, vt) y Ni.nt, Bodfean, JUIIll, maù y cliiv(,(Itlar Mr. Richard,! (T):ftiths, Hfridre, Bodfean, gfr Pwi!he!i. ()t)rphi'nhaf2i,y!t 7S ocd, yn Conwy, Mrs. Margaret WiDiams, nn o'r.a..J.odau !)yna.f a ph&rchusaf g),dit'r Trefnyddion Catfinaidd yn y )te. Bu fhnv inewn Gorpht'nhaf 23. yn 75 oed, E)izab<*th, prif'd ger<'h- us Mr. William Eva:is, o'r ECa. a!n haner Ci\ut o Synyddau. ="Irf1f

[No title]

Ittaiutr terwit P- lcf)!)big.

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.