Hide Articles List

6 articles on this Page

I Y LLYFR DU. I

DALL8LE!D!AETfi CLERIGWR.…

Family Notices

[No title]

Ittaiutr terwit P- lcf)!)big.

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.

News
Cite
Share

StOK.—Na, yn w:r, yr ydwyf H yn cono peth, neu mi 'roeddwn t neithlwr pe dawn t yn medru eu dweyd nhw. Mi ddywedodd un stori go ddigrif i ni am ryw hen flaenor o gryddj yn ————, nes yr oedd pawb yn chwerthin. Mi roedd y crydd yma —— Siencyn.-Aros, S)on bach, os na fedri di Ml i ni beth o sylwedd y hregeth, m fynwn D! mo stori y crydd. Yn wir, Slams, y mae arnaf fi ofn fod gormod o wmndawyr clust- vsig Cymru yn debyg' i Ston. Fe fed rant go6o amgykhiRdau, a chario ymalth wehH- ion y bregeth, end yn rhy wan I ddwyn ym- aith ddim sy!weddo!. Da law)), ttefyd, os ydyw ai-nbelf- bregethwr potlonIaidd heb fbd, lai8 penudd, neu a'1 "wit," a'¡ ddychymyg, &'i ddigrifwch parod, yn marchnata a'' ffae!- eddau ei wraudawyr—yn chMart'u aryteim!- ad anifci!a!dd, ac yn trin tan dielthr." W edi enill y wlad i wrando, fe ddylai gwyr y Pwipud fod yn ofalus i'r eithaf rhag llvrru I archwaeth eu I,.i,wrandawyr, a darostwng orddas yr areithle ger eu bronau. Y inaent icewn temtaslwn i wyrc y ffordd yna. Gwil- led y gwiliedyddion