Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

H YR EGLWYS YN NGHYMRU,"

- - ! Ylt HEN FFARMWR. I

I DEDDF PtlODAS.

News
Cite
Share

DEDDF PtlODAS. Cof gan rai o'n darJlenwyr fod ei Ma.wl'hydi, fod ei Mawrbydi, | ar yr 28ain o Mehefin, 1847, wedi penodi dir- I pnyeth er ymofyn i sefyllfa a gweithrediad i deddf pnodas, gyda golwg ar briodasau a I weinyddid allan o'r deyrnas hen, ac yn enw- edigol y rhai a gymerent le o fewn i rcyfath- rachau gwaharddedig. Y dirprwywyr a ben- odwyd felly oeddynt Esgob Lichfield, yr An- rhyd. J. Stuart Wortley, A. S., Sir S. Lush- ington, D, C. L., M. Anthony Richard Blake, Sir Edw. Vaughan Williams, a Mr. Andrew Rutherford. Y mae adroddiad cyntaf y dirprwywyr i'r Freniness yn awr wedi ei gyhoeddi, yn cynwys tvstiolaeth, Lu tystion a holvvyd, yr atddod- iad, &c. Cyfeiriodd y dirprwywyr eu hymo- fyniad yn benaf i'r achos o briodas gyda chw- aer gwraig drengedig, yr hyn ydoedd brif am- can yr ymholiad. Dywedant fod pnodasau i o'r fath hyny yn cael eu goddef, trwy "esgus- odeb" (dispensation) neu ryw ddull a rail, agos yn holl wledydd Ewrop. Ymddengys eu bod yn cael eu gwahardd yn eglwys Rbafain fd pwnc o ddysgyblaeth ond y gellir esgusodi y gvvaharddiad hwnw gan y Pab, ac y gwneir hyny yn fynych, neu gan ereill yn gweith- red u drosto, a'r eg.vyddor oddiar yr hon y rhoddif y cyfryw esgusodeb yw, am fod y gwabarddiad wcdi cael ei roddi gan yr eglwys, ac nid gan gyfraith Duw ac o gardyniad, j bod yr eglwys mor rydd i symud, ag ydoedd i osod y cyfryw waharddiad. Go ride fir y cyfryw briodasau hefyd mewn gwledydd Protestanaidd, a gweinyddir hwy trwy esgusodeb neu drwydded, dan awdurdod eglwysig neu wladol. Yn Unol Dale:tbiau yr America, y mae eyfatbrach rhwng dyn a cllw. aer ei wraig flaenorol, nid yn unig yn cael ei ystyried yn gyfreitblon mewn ystyr wladol, ond hefyd mewn ystyr foesol, grefyddol, a j Christionogol; ac, beblaw byny, yn dra chan- moladwy. Tystiau y barnwr Story fe! y can- lyn Nid oes dim yn fwy eyffredin yn eithiau yr A, merica na pbriodasau o'r fath hyn; ac mor bell ydyw eu tuedd foesol o gael ei ammeu, ag yr edryehir arnynt yn ein plith ni fel y rhyw goreu o briodasau. Ni chlywais yn fy oes yr awgrymiad lieiaf yn eu herbyn, sylfaenedig ar ystyriaethau moesol na theu- luaidd." Pan yr edrychom ar eglwys Groeg, gwelwn fod y priodasau hyn yn cael eu hystyried yn llosgach, ac o ganlyniad yn cael eu gwahardd fel yn hollol anghyfreithlon. Ond nid yw y cyfryw briodasau yn anghyfreithlon yn Rwsia, os na fydd y pleidiau yn perthyn i eghvys Groeg. Nid yw y gwahanol enwadau o ymneilldu- wyr Stisonig, vn btinu fod y priodasau hyn yn waharddedig yn yr ysgrythyrau sanctaidd yr unig awdurdod a addefir gan v dospeirtk parcbus hyn o'r cymundeb Cristionogol. Yr oedd y dirprwywyr yn naturiol vn bryderus am gael gwybod barn clerigwvr yr eglwys sefydledig yn Lioegr, ar y ddau bwnc o egwyddor a chyfaddasrwydd :-I. Pa un ai yw priodas a chwaer gwraig drengi- edig yn cael ei wahardd yn y gyfraith Ddwyf- oi ? Neu, 2. os aad yw, pa un a ddylid ei wahardd ar ryw dir arall ? Yr oedd y canlyn- iad o'r ymholiad hwn yn anfoddbaoL Y mae y clerigwvr mor vvahanol yn eu barn ar y ddau gwestiwn hyn, fel y mae yn annicbonadwy datgan barn bendant y dospar(l) Iluoso-g a phvvysig hwn. Y mae y rhan fwyaf, yn enw- edig yr luddewon, yn ymddangos yn erbvn y priodasau byn, ond oddiar wahanol resymau ac y mae barn gweinidogion Presbyteraidd Lioegr yn benderfynol yn eu herbyn. Terfyna y dirprwywyr eu badroddiad yn y geiriau canlynol Yr ydym wedi ym- drechu, yn ffyddlon a diduedd, i osod allan ffrwyth ein hymchwyliad ond pa un a ddy- lid dwyn unrhyw fesur ymlaen, neu pa fath a ddylai hwnw fod, er cyfnewidiad yn y gyf- raith, naill ai i'w hysgafnhau neu i wneyd y gwabarddiad yn fwy llym., rhaid i ni adael hyny i ddoethineb y Senedd."

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.