Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

H YR EGLWYS YN NGHYMRU,"

- - ! Ylt HEN FFARMWR. I

News
Cite
Share

Ylt HEN FFARMWR. I AT LYGWRS Y MYSERE. I MR. Glygwrs,—Toyddwn I ddim yn 1 meddwl y basech chi yn rhoid fflythur dwaetha i fewn yn ych papyr, a fine yn ych trin chi mor rywinol: ond rydw I'n gweld sut y mae I hi-onti roydde chi na faswn I butb yn sy- fenu chwedin tase chi yn i gadw fo allan, ag I y basech chi drwu huny yn colli wmbreth o I' ddyrbyniwrs. Mae arna I ddigon o flus i rhoid hi i chi elo am rai pethe ydach chi'n ddeyd wrth gynffon fflythyr 1; ond walh tewij run tipin. I Mi weles ine'r pitiwrs digri digri rheinij royddech chi'n son am dan) n nhw yn Mysere dwaetha; a mae nhvv yn y mhlesio 11 narvy iawn. Dene dalud i'r prwuwrs yn i cwine i hinen ddusgud iddyn nhw geusied j yn gneud ni a'n plant yn sport i'r bud., u Dyma nhw chwedi i gneyd yn sport i hinen i'n plant ni, a'r hen bobol hefud, a Lord Shon Rwsel i'w calyn nhw. Ondydi Lord Shon Rwsel yn rhw lipacb o beth sal ddireswm, ys rhwbeth tebig i'r llybegun su'n sefulld ar ben y stol yn y pitiwr ydi o ? Y mae'r lordied sy o'i gwm pas o yn gryduried asw iawn, byg-1 wn L Mae arnyn nhw eisio tynud crib trwv i pene rhufeddoi. Mae. nhw'n gneu- thur gwnebe, a thirsie, a gwfle tripes. Gwarchod ni! toeydd ryfedd yn y bud i'r plant yn y scoSion /oi tebion chwith i'r prwy- wr hwnw, os tydi o mor hull a mae i bitiwr yn i d ianos o. Ni weiis I wistwil mor an- ghleuar rioed a'tn golwg: roydd o'n ddigon i chrynud y plant, drien, ou sunlnvyre. Taswn I'n gwbod py sut i'w directio nhw, mi faswn yn i gyrud nhw yn breeant i'r prwywrs, gayl iddun nhw weld wel mae nbw chwedi gwryd- wuddo i hinen wrth geisio'n gwrydwuddo iji. Ond mae gin I fater arath i fund ato fo'r tro yma, Mi rydw l'n derbun y Trythodudu es blvvuddun bellach, wedi i mi weld wel y .roeddech chi yn i ganmol o yn y Mysere a chin belled y medra I ddalit, liufur da bur ydi o. Y mae yntho fo lawer o bethe rhu ddufn i mi a ffasiwn, Tydw I ddim yn medrud calyn y bobol scedig yma; rhaid i mi gayl flordd ffan i feddwl a sy fen u. Ond mi rydw I'n coili ffstori. Mi synes I narw iawn pen ddyrllenis yn y Trythodudd am y pyrsonied a'r Hau!. Wuddwn I fawr ddim bud am yr Haul, ond mi gododd arna I aw- udd cayl i weld o, a mi ges fenthug cowled o bono fo gin glochudd yn plwy ni; ac ar y ngwir gonest I, cldulis I rioed fod y fath stwtf yn cay! i brintio a'i deunyd yn Nghymru. Gafodd y prwywrs ddim gwbod am dano fo, figwn I ? Mi fasen sport braf iddun nhw tase nhw'n medrud i ddalit o mi gowsen rw sail i'n gwaradwuddo ni wel pobo! ddifoesol, drwy ddanos yn bod ni yn derbun ag yn dar- llen peth mor wrthun. Toeyddwn r ddim yr. coyHo'r Trythodudd bod run person yn y wlad mor ddigownt o hono i hu-i, lieb son am ddim arath, ag y base fo yn cynogi'r Haul; ond erbun i mi holi a raofun, rydw I n dyalit fod Ilawer o hoiiun nhw, wel mae garwa modd, yn derbun--u-.i ddw-in, a'r llall haner dw-sin, i'w rbauud rbwn y plyfolion. Beth pe codid papur wel mae'rTrythodudd yn son,i roi ) i bane's nh v i'r bud ? A tawn I ddim ond syf- enu byny a wn I am danyn nhw yn ffoes, mi fudde'n bapur na fu rioed i fath o'n y bud yma. Mi dJyle'r bobol syn bnw mewn tai gwy- dur fod yn falus i beidio tawlll cerig at bobol i eriii, Yn lie bur coeddiade misol, a chithel eto'ch Mysere, na basech chi chwedi codi i grio cwiddil ar bawb syn syportio peth wel yr Haul? Pam na newch chi wthredu efo'r Trythodudd i roid peth wel hun i lawr P Mae o'n ddigon i neid i wallt y dun mwya anstvriol sefulld ar i ben o, wrth weld wel y mae o'n cmysgu pethe cryfyddol a phethe ffiedd efo i giddiL Mi gewch bregeth ar rw destyn o'r bibil, ag ninion ar i hoi hi, rufl arsaafedd butra, a tafod d rwg, a sen we ar rwrai. Mae o'n ceisio bod yn grefyddol a diwiol dros ben yn y fan yma, a dene fo n cablu ag yn llibio rol hynu ar yr un gwunt. Mi rown i gare tae o'n bodioni i siarad iaith y gwr drwg o hud, cin mae ar iNÜitl: y gwr drwg y mae o, ond, wrth gofio, mae'r gwr j drwg i hun yn ceisio myrithio wel angel gleini, weithie. Ond gwauth na'r cvvbwi fod y pyrsonied 8U chwedi i gosod gin y llwodr- eth i ddusgud moese a chrefuddd i'r bobol, ac un caul i talu n dda am hunu, yn sbarthu peth o'r fath yma rhud y wlad. Ai tybed mae rhw foese a chrefudd wel yma mae nhw yn ddusgud vn Rhudychen ? Mae'n dda gin I feddwl na dydi pawb o honun nhw ddim neuog; ond mi ddyle rhai euog gaul i trin i'r pen pella. Mi fudde'n wradwudd i I botiwr, ne dincer, ne swip simdde, sbarthu'r Haul, chwaethach i berson ond mae Ilawer potiwr a swip yn well i foese, ran hunu, nag ymbell berson dwaenwn L Mi ddyle'r dun sun priniio ag yn coyddi'r j Haul gaul i neyd yn bncsivvn i'r hollt wl&d. j Gin siwred mod I'n y fan yma, mi fudde n well gin I fund i ddal llugod ffreunig, au blingo nhw, a gwerthud y crwyn i ynill y nharned, na gneud gwailh y dun hwnw, pw bynas ydi o. Mi glwis I ddeyd fod o'n styried i hun yn wr byneddig gwr byneddig yn wir, mae'r plagard gwaetha Nghymru, Ii yn my" genach gwr byneddig, na'r dun a brintie ag a goedde ynllibie, a thafod trwg, a I senwe, wel su yn yr Haul. Ai wrth hel a chra- fud pob baw, a chmysgud pob budreddi, a't deunyd o rhyd y wlad i'w werthud i bobol, I mae'r dun bwnw'n mund yn wr byneddig Ffei o hono fo. Rhyfedd gin I na fudde j arno fo gwiddil danos i wuneb i'r bud. Mae j rhwrai yn ych musg chithe, 'r Neillduwrs vma, yn i help'o nhw'n ddistaw, hefud, mae'n I rhaid fod a mi fudde'n dda i chi dreio caul I gwbod pwy ydun nhw, ay bwrw nhw i'r gwr I drwg gynta galloch chi, os budde'r gwr drwg mor isel a'u cyrnud n hw. Mae arna I eisie i'r hollt goeddiade godi ati hi o ddifri, a gneyd printiwr yr Haul, a phawb syn i syportio fo, y butho'n gas gyn- then nhw feddwl am danyn i hinen Syfen-I ed rhwnn su 'n ddigon o slaig at y scobion, a myned wbod gynthen nhw a ydyn nhw'n lowio i'r pysonied sbarthu'r Haul. Mae un o'r scobion yn dyalit Cymraeg, meddan nhw i mi, a rhyfedd gin i ys nad ydi hwnw yn gwbod rhwbeth am y mater a stydi o, mae'n syndod sut mae o'n diodde i'w eglwys gaul i gwradwuddo wel hun. Mae'r Trythodudd chwedi dechre, a dyma fine ehwedi dechre, I cynlynwch chithe arni hi bellach, mi dawa I am dipin i edrych beth neweh chi. Mi rydw I chwedi dwad ar draws Ilawer o ddryge, er ] pen ddechreis syfenu i'r Mysere, a mi ddo ar j draws Ilawer eto, os bydda I buw a iacb, end tydw I ddim am syfemal iawn chwaith. i Wk IIEN F.FARMWIT.

I DEDDF PtlODAS.

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.