Hide Articles List

5 articles on this Page

LD J&eixrtJtJ LDiiitrobral.

ITY Y CYFFREDIN.

TRAETHAWD BUDDUGOL AR AMAETH-…

---STATE OF TRADE.

[No title]

News
Cite
Share

RHEILFFORDD CAER A CHAERGYBI.—Dydd Mawrth diwoddaf, Awsf 1, daeth rhestr newydd o brisiau ar gludiad teifhwyr i weitbrediad te y mae y cerbyd- oedd goreu a r ail oreu yn caei eu gosHvng ychydig. sef 3s. y buiit, a'r trydydd class yn cael au codi i ljC. y tilltir yn lie ceiniog, Y mae y cwmpeini hefyd yn bwriadll rhoddi cerhydres serieddol hot ffordd—(sef un cesiniog y tilldir, yr byr, y gorfodir hwy i wneyd gan y gyfraitli)— v gerbydres o O.ifr am wyth o'r glocb y buren, a'r un o Barigor am ehwech y prydnbawu Pyd(I y class cyntaf, yr ai), a'r trydydd, ineddir, eto trior IJchd, fel y gyrir y teitdwyr i'r gerbydres seneddol, neu i'r boll deithwy'vr o Manchester, Caer, a Liveqwul, i fyued gyda agenestri, y rhai a gariant y tcitbwyr o Liverpool i Beaemaris a Bangor yn awr mor radlawn. Yr oedd yr boll reilftordd i gael ei iiagor yr wytiiiios hon i., Ciaer i Oaergybi, oddigerth y bont dros v Menai, vr hon a edy o dair milkir i dair a haner VII anorphenol, a Ctiiudir y tcitbwyr hyny o ifordd mewn oerbydau. YSEEILIAD ELYNYDBOX, CYMDEITHAS Y CVFEILI- ION.—YH llytbyr blynyddul Cymanfa y C.{feillio« (Quakers) at. aelodau y cyfundeb parcluss hWIJw, (ii- wedir fel y caniyn —" Derbyniasoin gy-frifon, fel arferol, o dtlyoddeoadau "in baelodau yn Mrydain Fawr at; Iwerddon, mewn aiuddiffyniad i'n tvstioi- aetb yn erbyn pob bawliau egl-vysig. Y inao swiu y cyfrif a wnaed, rhwng- y eostati a thraul yr attafaei- iadau, uwcbbiw naw aiil ac un cant u buunoed<i, Dymnnem dfacliefit gyflwyno ein tystiolaetb Grist ion ago! hoc, i gefnogaeth barhau a ffyddlon ein huB gvieiihyn, o dan ba amgyb hiadau bviiag y bvddent, pa un ai fel meddiaiiii^ys ai fel daliedyddion. [Byddai beio yr eglwys am yr ysbeiliadau eyfreitbio.1 hYiJ yti annbeg, efailai ond y mae y peth hwnw, ag sydd fel hyn, o flwyddyo i dwyddvn, yn attafaelu meddiannau deiliaid ffyddion a diniwedei Mawrhydi, yn ymdJangos yn dra annbebyg i grefydd y Testa- ment Newydd, o dun ba enw bynag yj g,hvír. MellI'[¡ gwirionedd, y miiM yn JJawn bryd i'r wlad gael gwar- oddiwitb ueth ie! bvjj.]