Hide Articles List

5 articles on this Page

LD J&eixrtJtJ LDiiitrobral.

ITY Y CYFFREDIN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TY Y CYFFREDIN. DYDD GWENFR, Gorphenhaf 21, Arglwydd J. Russell a roddai rybudd o'i fwriad i ddwyn i'r ty dranncth ysgrifraith i awdurdodi Ar- glwydd Raglaw Iwerddon i cymeryd i fynu a da I- yn gaeth, hyd y Jar o Mawrth, 1849, bawb oll a amheuer eu bodyn ryd fwriadu yn erbyn ei Mawrhydi neu ei Mywodraeth. Ar waith y ty yn ymffurfio yn bwyiigor ar ysgrif- raith y siwgr-dollau, Arglwydd G. Bentinck a ofynai i Ganghellwr y lrysorlys a oedd ef ddim yn foddlon i dynu yr ysgrif- raith yn ol, a ehynyg un newydd yn ei lie ? Canghelhvr y Trysorlys a ddywedai nad oedd, ond nodai un cyfnewidiad bychan a fwriadai gynyg fel gwelliant ar yr ysgrifraith bresenol. Ownaed atji- ryw gyfnewidiadau mewn rhai dosranau o'r mesur, a phesid ef o'r diwedd trwy y pwyllgor. Mr. Keogh a anogai appwyutiad pwyllgor dethol- edig i wneyd ymehwiliad i'r gyfraith a'r arferiad o blgO rheithwyr i brofi troseddwyr yn Iwerddon, ac yn neillduol amgylchiadau pigo rheitliwyr yu ach is- ion y goron yn ddiweddar yn erbyn W. S. O'Brien, Ysw., A. S., T. Meagher, a J. Mitchell. Honai nad oedd cyfiavvnder wedi cael ei weinyddu yn yr achosion hyn, a gwnai ymosodiad chwerw ar y llywodraetb am drahausora yn erbyn Pabyddion yr Iwerddon, yn ngwaith swyddogion y goron yn taro eu henwau Oddiar restr y rheithwyr. Syr G. Grey a ddiffynai y llvwodraeth, gan haeru bod Protestaniaid yn gystal a Phabyddion wedi en taro odfliar y rhestr, ac am IS o Babyddion bod 30 u "rotestaniaid wedi eu gwrthwynebu. DYDD SADWRN, Gorphenhaf 22. Cymerai y Llefarydd y gadair am haner dydd. Arglwydd J. Rnssfil a ofyriai am ganiatad i ddwyn me?n yr ygrifraith y rh uidasai rybydd am dani y dydd o'r biaen, er awdurdodi Arghvydd Ragiaw Iwerddon i dda! a chaethiwo, hyd Mawrti; laf, 1849, bawb oil a amheuid eu bod yn bvvriadu terfysg a gvvrtliryfe], &c. Cymerai oIwg ar gyflwr cythryblus preseriol y wlad hono, er dangos yr angenrheidrwydd ydoedd i'r ty ganiatau i'r llywodraeth yr awdurdod fawr hon a ofynai ganddo. Mr. F. O'Connor a ddanodai i'r llywodraetb ei bod eto yn dyfod i'r ty i ofyn am awdurdod orthrecbol. Credai ef pe buasai Syr R. Peel mewn awdurdod na buasai angen am iddu ddyfod i'r ty i ofyn am y fath fesur a IIwiI. Crrdai ef bod pob dosparth yn Lloegr yn edrych ar Syr R. Peel fel yr unig un galluog i Iywyddu aciiosion y viladtvriaetli. Syr R. Peel a ddywedai y rhoddai ef y gefnogaeth fwyaf c,*tioll()g i,r mesur a gy nnygiasid i'r ty. Ys- tyriai ei fod vu llivvr a holloi angenriieidiol yn wyneb ag wedd presi iiol Iwerddon. Credai ef y buasai y gor(,ri yn alltiog i amddiffyn a sefydlu ei hawdurdod leb y mesur hwn, oud y gallasai gostio coll gwaed echrydus Mr. Oshornfi a deimlaidan rwymau i roddi cefnog- aeth gvliueddus i'r mesur, er mor ddrwar oedd ganddo all) hyny. 1\1 r^•rft,vfor(^ a anogai welliant, yn cynwys na thyi-ai mesurau gortbrechol er tawelu y wlad, tra yr atehd mesu Ian di wygiadol. Wedi peth dadleu, riianodd y ty. Dros y gwelliant 8 Yn erbyn 2J\ Mwyrif yn erbyn —263 DYDD LLUN, Gophenhaf 24. 'lir, a itliviii s),Iw y ty at ddeiseb a gyf- i I ynai o Liverpool, wedi ei lawnodi gan y niaet-, yi- ynadon, it Uuaws rnawr o'r marsiandwyr a'r bancivyr, a phe- Sllllan o bob gradd, yn datgan ell llawenydd j at ° r llywodraetb ddwyn mesur effeitbiol yn ullaeo (r tawelu terfysgwyr yn Iwerddon, acyn erfyn _v- ar fod i dref Liverpool gael ei noddi a mesur cytfelyb iddo, gan ei bod raor agos i Iwerddon, a chynifer o Wyddelod yn byw ynddi, y rhai a ymffurfient yn I glybiau, ac a ymarfogent er bod yn barod i gyd-daro a'u cydgened! yn Iwerddon. Mr. Hume a wnelai ymofyniad yn nghylch yr hyn a gymerasai Ie yo Edinburgh ar y 3ydd o Gorphen- haf. Yrutldangosai bod arwerthiant dodrefn ty wedi cymeryd lie ar yr heol y dydd hwnw, er codi y dreth tuag at daiu cyflogau gweinidogion Eglwys Sefydl- edig Scotland. Galwasai y sirydd y milwyr allan i ddyogelu yr arwerthiant rhag anfoddlonrwydd y bobl. Chwenyehai efe (Mr. Hume) wybod, paharn ygehvid y mil wyr allan yn lie y police. Yr Ar?hwdd Dadleuydd a ddywedai bod y dreth a j elwid the <!MHM!? tax, er Cynnaiiaeth y ctcri?wyr yn Edinburgh, wedi myned yn hynod o anghymeradwy yn ngolwg y bobl yn ddiweddar, o herwydd mawr gynnvdd ar rifedi Ymneillduwyr yn y ddinas hono. Profai yr awdordodau yn atihawdd iawn iddynt allu gosod y gyfraith mewn gweithrediad, a chodi y dreth a theimlai sirydd y ddinas, ar yr achlysur dan sylw, ei bodyn ddyledus arno i ddwyn allan yr boll awdur- dod oedd yn. ei feddiant i godi y dreth, ac i gadw yr beddwch. Nid oedd nifer y police ond ychydig yn Edinburgh, ac ni allasai y grym gwladol ateb y dy- ben dan yr amgylchiad, felly nid oedd dim i wneyd ond v?.iw allan y grym milwraidd, Mr. Hume a ofynai drachefn, a oedd y llywodraeth I ddim yn bwriadu darparu at g-ynnaliaeth y clerigwyr I mewn rhyw fforddarall, a gochel yr anfoddlonrwydd J a'r terfysgoedd annymunol hyny. j Arglwydd Dadleuydd a ddywedai nad oedd efe ddim I yn gwybod bod un mesur mewn bwriad i'r pwrpas hwnw. J Mr. Pagan a agorai y ddadl ohiriedig ar acbos detholiad rheithwyr yn erlyniadau y llywodraeth ar y rhai a gyhuddid o derfysg yn Iwerddon, yr hwn a ddygasid a flaen y ty gan Mr. Keogh, yr aelod dros I Cathlone, gan gymeryd plaid yr aelod anrhydeddos j yn erbyn y llywodraeth ar y mater h wn. Mr. Grattan a ddilynai. gan gynghori Mr. Keogh j i beidio gwasgu ei anogiad yn mlaen yn sefyllfa der- fysgus a thruenus bresenol Iwerddon. j Arglwydd J. Russell a ddiffynai ymddygiad y cyf- I reithwyr dros y goron yn mhrawf Mr. Mitchell, gan ddangos na allesid eu cyhuddo o ragfarn yn erbyn y Pabyddion. gan fodCyfreitbiwrCyftredinoiyr Iwerdd- on yn Babydd ei hunan o ran ei grefydd. Gadewid i'r anogiad syrthio i'r llawr heb ymraniad. Bit hir drafodaeth ar draul y iyddin. (lyrinygiai i Mr. Hume a Mr. Osborne amryw weithiau at gae! lleihad a'r y naill SWIrl a'r Hall a ofynid at amrywiol ranau y gwasanaeth milwraidd, ond collent eu ham- I can bob tro, a phleidleisid yr arian ymaith wrth fesur yr ugeiniau o filoedd. Darllenid yr ysgrifraith er rhwyddhau gwerthiant etifeddiaethau dyledog yn i Iwerddon v drydedd waith, heb nemor ddadleuaeth. Darlienid ysgrifraith y doll ar rum yr ail waith. j I DYDD MAWRTH, Gorphenhaf 25. Mewn atebiad i ofyniad Mr. Disraeli, dywedai Ar- J glvvydd Palmerston ei fod yn hyderu y dygid yr ym-, rafael rhwng Denmark a'r Duciaethau i benderfyniad', bttldychol cyn hir. Syr W. Molesworth a alwai sylw y ty at draul y j! weinyddiaeth drefedigaethol, mewn araeth hirfaith, yn yr lion y dwys feiai ar gam-tveinyddiad y swyddfa t drefedigol. Dywedai y byddai iddo, yn gynar yr eis- Ii teddiad nrsaf, anog appwyntiad pwyllgori ymchtvilio i'r boll amgrlcbiadaa. I Mr. Hawes a ddiffynai y weinyrddiaetli mewn araeth alluog. j I Gobirid y ddadl, ar anogiad Mr. Scott, hydbythef- nos i'r un dydd. DYDD MERCHER, Gorphenhaf 26. Ar ddurlleniad trefn y dydd er ail-vmgymeryd a'r ddadl ohiriedig ar ddatodiad yr urtdeb rhwng Iwerdd- S on a'r wlad hon, Mr. R. M. Fox a ddywedai nad oedd ef yn caru codi dadi ar y mater hwn yn sefyllfa derfysglyd bresenol Iwerddon anogai ef, gan hyny, fod i'r ddad! gael ei gohirio am chwe' mis. Syr B. Hall a (idi i Mr. Fox am arbed iddo ef y drafferlh 0 wneut. yr unrhyw anogiad j oud gweH oedd fod i'r ddad^gael ei gohirio ar anogiad I un o'r repealers eu t?ain, gan y byddai hyny yn dangos yn fwy effeithf* afresymoldeb a gwrthuni eu boll weithrediadau. Edliwiai i Mr. J. O'Conaell ei arnddifadrwydd o wrolfrydedd moesol i ddadleu ac i gymeryd ystyt iaeth y ty ar later a ddygasai efe ei hunan yn mlaen. Cymerai amryiv o aelodau ran yn yr ymdrafod a I godasai oddiar anogiad Mr. Fox. Arglwydd J. Russell a nodai rai o'i wrth-resymau yn erbyn datodiad yr umleb; ond yr oedd yn dda ganddo gydriabod y gwaluuiiaeth dirfawr oedd rhwng y rhai a geisient ddstodiad drwy nerth rheswm a dadieuaeth, a'r rhai hyny a amcanent ei ennill drwy nerth arfau. i DYDD GWENER; Gorphenhaf 28. Mr. S. Crawford a anogai y penderfynia(i canlynol: — Bod sefyllfa gythrvblus bresenol lwerddon yn galw am ystyriaeth y senedd yn ddioed, i'r dyben o drefuu y cyfryw fesurau ag ydynt yn angenrheidiol er gwelihau ei chyflwr, a symud ei chwyniou, &c. Dadleuai dros j ei anogiad drwy gymeryd golwg ar, boll amgylchiadau Iwerddon, ac esgeuiusdra y llywodraeth i ddwyn yn mlaen y mesurau o ddiwygiad a addawsai. Arglwydd J. Russell a amddiffynai y llywodraeth, I gan ei hesgusodi am oediad y mesurau, o herwydd y terfysgoedd presenol, a'r anhawsdra i ddwyn y cyfryw fesurau yn liwyddiannus drwy y ty. I Mr. Herbert a Mr. Monseii a bleidient anogiad Mr. Crawford. Mr. Osborn a lefarai o du yr anogiad, an a roddai un o'r dirlithiau llymat i Arglwydd J. Russell a'r Whigiaid a gawsant erioed. Ar anogiad Mr. M. J. O'Connell, oedid y ddadl hyd dranoeth.  I | DYDD SADWRN. Gorphenhaf 29. j Dygid y ddadl ar sefyUfa Iwerddon i derfyniad. 1 Llefarodd amryw aelodau dros ac yn erbyn aijogiad j I Mr. Crawford. i Ar raniad y ty, yr oedd— Dros yr anogiad 24 Y n erbyn. 101 Mwyrif yn erbyn. 77 i

TRAETHAWD BUDDUGOL AR AMAETH-…

---STATE OF TRADE.

[No title]