Hide Articles List

11 articles on this Page

-_U_h_U-_UUh_:h -.I

- - ?- -- -I- 11 - ---I YSTYEIEE…

YSGOL FRYTANAIDD DWYRAN, MON.I

BUDD GYMDEITHAS LLANGEINWEN.I

News
Cite
Share

BUDD GYMDEITHAS LLANGEINWEN. I Dydd Llun y Sulgwyn diweddaf, aelodau "Budd Gymdeithas FIingoinwon," Mon, a ffuriiasant eu hunain yn orymdaith hardd a destlus, a chych- wynasant o ystafell y gymdeithas naw o'r glochy boreu. Blaenorid hwy gan beroriaethwyr (bands) Clwt-y-bont, Arfon. Cyfeiriasant eu cerddediad tua Menai-fron, palas un o'r aelodau mygedawl, y Parch. W. W. Williams. Wedi'r cyfarcbiad ar- ferol, aetbant yn ol, a rhoddasant eu presenoldeb o flaen front Talgwynedd, palas y Parch. R. R. Hughes, ac oddiyno aethant yn dyrfa fanerog yn ol, gan aiw gyda Mr. Owens, Quirt, ac anrhegwyd y gymdeithas yn hardd gan Mrs. Owens. Oddi- yno drachefn aethant, dan chwareu yn soniarus, tua Maes-y-portb, palas E. Lloyd, Ysw. Wedi presenoli eu hunain ger y front, Mr. Lloyd a roddes ei siriol bresenoldeb, a chawsant yr hyf- rydwch o groniclo ei enw yn rhestr yr aelodau mygedawl: ynn. daethant drachefn, tan berseinio trwy bentref Dwyran, i eglwys Llangeinwen. Darllenwyd y gwasanaeth gan y Parch. W. W. Williams, a thraddodwyd pregeth ragorol ar vr achlysur gau y Parch. D. L. Williams, Niwbwrcb. Wedi hyny aetbant yn rlieolaidd o'r eglwys i ys- tafell y gymdeitlias; ,ac yno cyfranogasant yn llawcn o'r arlwyadaun, baratowyd iddynt. Wedi eu (ligoili a lluniaeth ac a llawcnydd, ail-ymffurf- iasant yn orymdaith, gan hwyljo eu cerddediad tUil thrcf Niwbwrcb: ccrddasunt i lawr ae i fynu ei lusolydd a'i hystrydoedd. Cyn iddynt ymadael a'r dref, anerchwyd y canoedd gwyddtodolion gan un o'r brodyr, E. A. fierce, yn ddoheuig, ar y ddy- ledswydd, y daioni, a'r cysur deilliedig o ymuno a chyfryw gymdeitbasau daionus. Gan adaw Niw- bwrch, aethant tua Llangalfo. Wedi myned yn ol ac ymlaen trwy y peutref, safasant mewn man cyfleus, pryd yr anerchwyd y dyrfa luosog gan un o'r peroriacthwyr, a clian y brawd W. L. Ellis; ysgrifenydd y gymdeithas, mewn dull tra debeuig, medrus, a boddbaol. Yma drachefn cyfarfuasant ag ewyllysydd da, mewn gair a gweithred, i'r gym- deithas, sef Mr. n. Hughes, masnachydd. Yna troisant, gan fyned tua Llangeinwen, eu cycbwyn- fan ac ymhen ychydig wedi eu dyfodiad yno ym. waliadfisai,t, ac aetbant i'w cartreli wedi eu mawr foddhau, er yn fiinedig. Cafwyd hiu hafaidd; a rhoddwyd tystiolaeth grcf yn meddyliau y canoedd edrych wyr yn y gwa hanol ardaloedd, na welwyd harddach gorymdaith yn tramwyo y broydd. Pa genyrn ddeall fodTiifer yr aelodau yn brysur ychwaijegu. Hir. oes a llwyddiant fyddo i'r cyfryw gymdeitbasau a'u kMiodau. Dwyran. EUBDLUS. I

Y "SAINT" A'R AMSERAU.

IEUAN GWYNEDD AT ETA DELTA.

GOFYNION.

GUANO.

7"AMDDIFFYNIAD Y SAINT."

AT OLYGWYE YH AMSEEAU.

! CYNNADLEDD BLYNYDDOL Y CYNGRAIR…