Hide Articles List

11 articles on this Page

-_U_h_U-_UUh_:h -.I

- - ?- -- -I- 11 - ---I YSTYEIEE…

YSGOL FRYTANAIDD DWYRAN, MON.I

News
Cite
Share

YSGOL FRYTANAIDD DWYRAN, MON. I Cynnaliwyd arholiad cyffredinol yr ysgol hon Mai 30. Cyfarfll y plant wrth ystafell yr ysgol hanner dydd, ac ymflPurfiasant yn orymdaith drws- iadus, yn cael eu blaenori gan faner, a clierddasant drwy y gymydogaeth, gan soniarus byncio eu can- iadau perseiniawl. Dyehwelasant i'r ystafell erbyn un o'r gloch, ac aetbant bob un i'w le dan ganu. Yna galwyd H. Owen, Ysw., Ebyddgaer, i'r gad air, a dechreuwyd yr urholiad gan yr atbraw clodwiw, Mr. Joseph Griffiths, trwy arlioli y 7fed a'r 8fed dospeirth yn y rheol auraidd o rifyddiaetb. Wedi hyny holwyd yr ysgolyn gyffredinol mown braslun o ddaearyddiaetb, yngliyd ft daearyddiaeth Ewrop, ac yn dra manwl oddiwrth ddarlunlen o Loegr a Chymru oedd wedi ei linellu ar y black board gyda chalk. Yn nesaf at hyn holwycl y 7fed a'r 8fed dospeirth mewn rbifyddiacth feddyliol, gan yr atb- raw, a chan y Parch. John Phillips, yn Gymraeg a Saesoneg, er mawr foddlonrwydd i'r dyrfaluosog oedd yn bresenol. Actli yi- athraw yn rnlaen gau holi yr ysgol yn gyffredinol am bnnesyddiaeth a daearyddiaeth y Bibl, a dilynwyd ef eilwaith gan Mr. Phillips, am y gwahanol enwau a rocldir i'n Hiachawdwr yn yr ysgrythyrau, ynghyd a'u bystyr a'u tarddiadau gwreiddiol, &c. Yr oedd atebion y plant y fath ag a barodd i bawb synu. Adlyw- iwyd y cyfarfod yn fawr,rhwng pob gwers holiadol, wrth weled y plant yn myned trwy eu gwahanol exercises, a gwrando arnynt yn canu. Wedi i'r arholiad fyned trosodd, annerchwyd y gwyddfodol- ion gan y Parch J, Phillips, gan d'dangos, oddi- wrth yr hyn a welwyrl ac a glywyd, pa mor effeithiol ydyw y drefn Frytanaidd i weinyddu addysg, &c. Yr oedd yr ystafell wedi ei hamwisgo yn bryd- ferth ag adduvniadau gorwych o waith y bechgyn yn darlunio, &c., ac o waith y genethod yn cyw- rain wau ysnodenau, a rhwydwaith o bob math, ynghyd a, gwfiiadwaith. Yr oedd canfod y shawls, a'r laces, a'r holl ddieithrwaith, yn achosi syudod nid byeban, yn enwedig pan ystyrid mor ieuauc yw yr ysgol yn yr ardal: ac nid yw ond eyfiawnder rhoddi parch a chanmoliaetb i Mr. a Mrs. Grif- fiths, am eu ffyddlondeb a,'u llafur gwastadol a diflino yn ngweinyddiad eu dyledswyddau pwysig. Ac y mae yn ddywenydd genyf weled fod llwydd- iant yr ysgol fel hyn yn adenyn zel y cyfeisteddwyr, ac ereill, nes peri iddynt ddyfod allan gyda grym a phenderfyniad newydd i gefbogi y scfydliad gwerthfawr hwn. Buan y byddo ein gwlad wedi ei llenwi a'r ysgolion benditbiol hyn. Dwyran, Mon. TIMON. I

BUDD GYMDEITHAS LLANGEINWEN.I

Y "SAINT" A'R AMSERAU.

IEUAN GWYNEDD AT ETA DELTA.

GOFYNION.

GUANO.

7"AMDDIFFYNIAD Y SAINT."

AT OLYGWYE YH AMSEEAU.

! CYNNADLEDD BLYNYDDOL Y CYNGRAIR…