Hide Articles List

9 articles on this Page

AT EtN GOHEBWYR.I

[No title]

FRIS HYSBY81ADAU.

AT EIN DOSPARTHWYR A'N IIDERBYNWYR.

YR AMSEBAU. -I

News
Cite
Share

YR AMSEBAU. Pryd y mae y dygwyddiadau pwysicaf yn cymeryd lie yn y byd o'n bamgylcb,—chwil- droadan mewn H ywodraethan—gorseddfeingc- ian yn crynu, ac ereill yn syrthio—a'r cyn- hyrnadan mwyaf o6iadwy yn cynym olynu eu gilydd,—gresyn fod yn rhaid i'r Cymro arcs am bytbefnos o amser cyn cael gwybod dim braidd am y pethau dyddorol hyn, a'n cylfelyb: a cban fod Uuaws o'n dospartbwyr a'n derbyn- wyr eisoes wedi amiygu y dymuniadau taeraf, o bryd i bryd, am gaet yr Ylipscrau yu wyth nosoi, (ond Iddynt. ei gael am lai pris,) barnodd y PwyUgor mai y IFordd oreu, er mwyn cyf- arfod a'r cyfryw gais, ydoedd argraR'u a cby- hoeddi y papyr yn Ynys Manaw, (i'r bon y mae agerfadau dyddiol o'r porthladd hwn,) ac hefyd ei gyboeddi yu y dref bon fel o'r blaen trwy byny gellir ei gael am DDWY GEiNioc yr wythnos, yn ei faintioli preseuol, cauys bydd yno yn rbydd oddiwrtb y doll geiniog a delir yn a.wr ar bob papyrleu a chaiff fyned trwy y llytbyrfa i bob man yn ddidoll fel newydd- iaduron ereilL Gan nad ychwanega hyn ond dimai yn y pythefnos at bris pob papyr, neu Ryrling yn yr wythnos, ac y bydd y derbyn- wyr yn cael DAU bapyr bron am bris un yn awr, meddylir y bydd i'r cyfnewidiad bwn gyfarfod a chymeradwya.etb unfrydol pob un o honynt. I'r dyben o eneithio y cyfnewjdiad ucbod, y mae y PwyHgor wedi trosglwyddo meddiant y papyr i Mr. JoHN LLOYD, (ea Goruchwyliwr hyd yn hyn,) yr hwn sydd ar ymfudo i'r ynys ddywededig, (sefyr Isle of ITIan,) i ddwyn yr a,mcan ymlaen; a theimlay pwyHgor yr hyder cryfaf y bydd iddo arfer pob ymdrech i ddwyn yr Jmserau allan, nid yn nnig i ddyogeiu ei ledaeciad presenol, ond i deilyngu hefyd ych- wanegiad mawr at nifer y derbynwyr; oblegid caifFgynnorthwy y Golygwyr presenol, a chy- mhorth effeithiol yr Ilen Ffarmwr, yr bwn sydd yn penderfynu rboddi i fynu ei fwriad o gyhoeddi ei bapyr ei hun, ac ymroddi o ddifrif i ysgrifenu i'r -4mserau. Yn awr, dalier sylw, mai yr unig nbrdd i sicrhau llwyddiant yr Amserau, ac i gadw y rhai a berthynant iddo yn ddibrofedia-aeth, ydyw, arfod-I hoó derbyniwr anfon talymlarm; am chUJe' rhff!¡n o leiqf, wrth ei oy-dro; oblegid uis gellir ei anfon trwy y llythyrfa, i neb ond a gydsynia a'r rheol hon. A chan na fydd y tuliad am chwe' rhifyn ddim end swilt, hy- derir y dichon I bob un o'i garedigion gyHawni hyny yn hur hawdd. Ond anfouii- ef fel o'r blaen i'r sawl y ma.e eu rhagdaliadau yn cyr- haeddyd ymhellach na.'r nmser presenol. Dymuna Mr. LLOYD hysbysu i'w gydwiad- wyr, fed Mr. JoHN JoNEs, (tad yr JfMMer<m, ac un o'i Oiygwyr o'r dechreuad,) wedi cael ei benodi ganddo yn oruchwyliwr cyNredinol iddo dros Gymru a Lloegr a, bod i bob orders am yr.dm8erau, yn gystal a phob taliadau am dano rhagllaw, gael en hanfon i Mr. JONES; ac i'r Post-offiee orders a aaionir, gael eu gwneyd yn daledig iddo ef. Cyfarwydder y cyfryw orders a tbaliadau, a phob bysbysiadau a go- hebiaetbau, fel y canlyn :—My. J. JoMM, 14, Mona-street, Liverpool. Bwriedir i'r rhifyn cyntaf yn Ynys Mauaw gael ei gyhoeddi ar yr 20fed o'r mis nesai, Gorphenhaf, (neu o bellaf y 27ain,) a rhaid i bob eirchion am y papyr fod yu y dref hon, gyda'r rhag-dalion, erbyn dydd Sadwrn, Gor- phenhaf 1.5, fel na byddo i'r derbynwyr a fyddont yn ewyllysio ei dderbyn gael eu siomi a,m dano yn yr amser pnodol.

Y SBNEDD. I

FFRAINGC. I

NEWYDMON DIWEDDARAF.

Y LLYFB DU.