Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

AT EtN GOHEBWYR.I

News
Cite
Share

AT EtN GOHEBWYR. I dw Pey'n hanrhydeddid a.g enw ysgrifenydd dysgedig a thatentog y Uythyr synwyrlawn a duwiolfrydig yn nghylch rhyw bobi anfoddog, nad oes dim a'u ptesia mewn na byd nac eglwys," buasem yn cyhoeddi ei ysgrif gampus. Gresyn na chawsai ein darUenwyr yr adeitadaetha'rdifyrwch o ddarUen ffrwyth meddwl mor ddiwylliedig. SW Teimlwn yn ddiolehgar i Greudàynfab am ei awgrym- iadau, a gwneir defnydd o honynt rhagllaw. OW Y mae yr hanes am y fenyw rinweddol a theilwng hono yn Ceredigion, yr hon a ymwrthododdagwr leuanc prydweddol a gadwai gyfeiUach a. hi, pan ddaeth cyhuddiad o'i anniweirdeb gydag arall yn ei erbyn, yn dra anrhydeddus a chanmoiadwy i'w synwyr a.'i theimlad ond oinwn y gallai ei gyhoeddi archoll) meddwl rhywrai ereill, yr hyD, tebygem, nas mynai hi ei wneuthur. GW Cyrhaeddodd y Hong fawr Constitution, yn yr hon yr hwyliodd Ilawer on cydwiadwyr o'r porthladd hwn i New York, yn llwyddiannus i ben ei thaith. 4W Yn rhestriad y br'i'odas a gymerai !e yn Bodfary, yr 2fed o'r mis h"n, yr hyn a ymddangosodcl yn ein rhifyn diweddaf, dygwyddodd i'r gair "capel" gael ei roddi yn He eghvys." Rhyw gamgymerlad di- fwriad oedd hyn. 4W Gan na wnaed un sylw yn yr Amserau ar lythyr a ymddangosodd, ychydig wytlinosau yn ol, yn y ivo;-tlt Wales Cllj-onicle, wedi ei arwyddo 0. W., nid ydym yn barnu y dylem wneyd cats Ymneillduwr, sef cy- hoeddi dadgyffesiad edifeiriol y gwr, yr hw n a ym- ddangosodd yn y papyrhwnw yr wythnos ddiweddaf; oblegid gallai hyny beri i rywrai feddwl fod Anghyd- ffurfwyr Cymru yn teimlo oddiwrth yr ymosodiad gwirionffol a wnaed arnynt. <?* Y mae yr Engtyn i'n Seneddwyr yn rhy atgas oblegid er cynddrwg y diehon rhai o honynt fod, y inae yno rai da iawn. Meddyliwn y bydd y IIinell gyntaf yn ddigon i argyhoeddi ein darllenwYf, os nad y bardd ei hun, ein bod ni yn barnu yn .Hed gywir yn hyn Dyma fel y dywed- Unernawl dreiswyr ffyrnig,-byn eonwn." 4W Gwell fyddai i Un oY Bobl gyfielthu y dystiolaeth y cyfeiria ati bob gair fel y rhoddwyd hi, ac yna gofyn yn barchus am brofion o'r hyn a ddywedwyd am y trigolion, heb wneyd un math o sylwadau nr y tyst- iolaethwr. Ffeithiau noeth yw y petbau mwyaf efF- eithiol i ddangos gwrthuni, ac i ddadymchwel haer- iadau disaii. 4W Dilys yw fod Penbwl yn euog o'r ymddiienwad gwaethaf oblegid y mae ei lythyr)Jl ddigon o brawf nad oes ganddo un hawl i'w alw ei hun yn benbwi. Paham y dewisodd efe wneyd hyny, goraf y gwyr ef ei hun ond gwir a ddywed y Sais, There is no accounting for tastes." Ni fynem ddigaloni un bHchgen o athrylith ag sydd yn ceiaio dynwared beirdd, ond byddem yn ddiolehgar iddynt am ddangos cynnyrchion eu dychymygion i ryw iardd o fri" cyn eu danfon Pr Amsemu. Dywedwn wrthynt, yn ngeiria.u ein hen gyfaiti hôff, Pedr Fardd, Gyrwch hwyitt, goreu i chwi, I'f prif-feirdd er eu pron." ørGallai Uwi(ym gaeI Flemming's Rise and Fall of tlte Papacy trwy unrhyw ly&werthwr parch us yn y Dywysogaeth. Pris yr argramad diweddaraf yw Is. 6c. Gwel yr hyspysiad mewn colofn arall. Yr oeddid wedi cysodi yr banes a welir mewn ewr araH, am y ddamwain erchyll yn Victoria, cyn i lythyr ein gohebydd caredig D. J. N. ddyfod i law. Diolch- wn yn fawr iddo ef, er hyny. Caiffpennillion Dewiymddangos yn ein nesaf, os gellir.

[No title]

FRIS HYSBY81ADAU.

AT EIN DOSPARTHWYR A'N IIDERBYNWYR.

YR AMSEBAU. -I

Y SBNEDD. I

FFRAINGC. I

NEWYDMON DIWEDDARAF.

Y LLYFB DU.