Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Y LLYFR DU. "I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y LLYFR DU. I PEN. III.— TRAUL BRENINIAETH. I Pwrs cyfrin y Frenines, cyflogau gweision teulu- aidd, biliau masnachwyr, eluseni breiniol, &c. £ 392,165 Tal blynyddol y Tywysog Albert 30,000 Eto fel maes-lywydd a milwriad 8 000 Due Cumberland (Brenin Hanover) 21,000 Due Cambridge 27 OftO Duges Gloucester 16,000 Y Dywysoges Sophia 16,000 Adelaide, y Frenines Waddolog 100,000 Duges Kent 30,000 Leopold, Brenin Belgium 50,000 Y Tywysog George o Cambridge 6,000 Y Dywysoges Augusta Caroline o Cambridge. 3,000 [Cyflawnid y job ffiaidd hon yn 1843, ar yr achlysur o briodas y foneddiges a mab i ben- sioner ar elusen Lloegr, Prif Dduc Mecklen- berg Strelitz. Yr oedd ei dad yn nai i'r Frenines Caroline, ac am hyny rhaid i bobl Lloegr dalu pension iddo.] X699,1651 PALASAU, GERDDI, A PHARCIAU BRENINOL. Y draul flynyddol at gynnal a thrin y rhai hyn 70,000 Yn dangos traul uniongyrchol breniniaeth yn Lloegr yn £ 769,165 Y GWOBR-WEIS (PENSIONERS) BRENINOL. I I I una pan eiom yenydig pellach, m a gawn wedi eu rhwymo wrth odrau breninoliaeth (royally) lu o wobr- weis urddasol o bob math—o'r mammaethod a'r dawns- feistri i'r babanod breninol, i foneddigesau yr ystafelloedd gwely, prif ystafell-weis, a rhingyllwyr (ushers) y gwi'ail o bob lliwiau. Y mae gweision yr holl freninoedd treng- edig, heblaw eu bod wedi derbyn y cyflogau mwyaf gwas- traffus dros yspaid eu gwasanaeth, yn cael gwobr-dalion yn y dull esmwythaf, sefyn unig trwy roddi y bys swyddol yn llogell y wladwriaeth. Dyma yehydig o engreifftiau (jrweision y diweddar frenines Charlotte £ 3,8:13 Eto Brenin George III. 5,282 Eto Frenines Caroline. 421 Dysgawdwyr German, Ffrengaeg, ac Italian i'r Frenines Victoria. 250 Eto canu, miwsig, ac ysgrifenu, i'r un 300 Mrs. Bourdin, dysgawdres dawnsio i'r un 100 Sophia Wyndard, am wasanaeth i'r teulu breninol 200 Tywysog Mecklenberg Strelitz. 2,000 [Derbynia y wobr yn unig am ei fod yn nai i'r Frenines Charlotte Dugnid y pension iddo yn 1798 a dangosai Mr. Hume fod y pension hwn yn unig wedi ychwanegu X335,000 at y ddyled wladol j Augusta E. D'Este, merch ir di weddar Ddue Sussex 1,000 Col. Syr A. D'Este, yn ychwanegol at ei gyflog fel rnilwriad 467 Pump o ferched William IV. o Mrs. Jordan, a phob un yn brïod, X500 yr un. 2,500 [Caniatäwyd y gwobrwyon hyn gan Sior IV., yr hwn oedd yn dra haelionus i'w blant bastardd- aidd ei hun, y rhai sydd erbyn hyn wedi derbyn agos i gan' mil o bunnau ] Augusta Arbuthnot, am wasanaeth i Sior III. 100 Arabella Bouverie, am wasanaeth ei gwr i Sior IV. 300 Augusta loudenell, am wasanaeth yn y teulu breninol. 202 Baroness Cathcart, yr hon fu ysgolfeistres yn y teulu. 389 David Davies, am wasanaeth i William IV. 938 W. J. and John Dundas, am wasanaeth eu tad i Sior IV 233 Charlotte Ernst, am fod ei thaid wedi dyfod drosodd i Loegr gyda Sior 11 113 Arglwydd Falkland, am briodi merch i Wm. IV. 184 Ann Hayman, is-lywyddes i'r diweddar Dywysog Cymru 266 Elizabeth a Sophia Hayton 101 Ei Uchder Breninol Landgravine Hesse Homberg, perthynas i'r teulu breninol j qqq Thos. Jordan, gwas i'r diweddar Dywysog Cymru 78 Lady Robert Ker, am wasanaeth i'r tenlu breninol 276 Parch. W. Kuper, athraw Allmanaidd i'r Dywys- oges Charlotte 400 Augusta Nocolay, ei thad yn feddyg i Dywysog Cymru 100 Myles O'Reilly, (nid oes neb a wyr am ba beth) 222 Catherine Pelham, un o ferched ystafell-wely y Frenines Caroline 233 Ann Scott, merch i physygwr i Sior IV. 250 Amelia Sherkin, gwasanaethyddes i'r Dywysoges Charlotte. 102 Richard Shirley, yr hwn fu gerbydwr i'r un 67 Parch. A. Starkey, yr hwn a fu athraw i'r un 400 leulu Sydney, plant i un o ferched William IV. 500 Ardalyddes Westmeath, yr hon fu yn foneddiges ystafell-wely i'r Frenines Waddoledig. 386 Y oyfan (er nad yw ond rhan fechan) L2;i, 193 CYFLOGAU UCH-WEISION Y FRENINOLIAETH. Yr Arglwydd Ytaellyd (Chamberlain) £ 2 000 Yr Arglwydd Distain (Steward) s'orto Meistr y Ceffylau 2'000 Meistr yr Iyrch-helgwn r?c?o??" .i WOO Mejstr yTylwyth Is-ystafellydd Trysoryddy Tyiwyth.?.?. 904 Cyfaj-chwyliwryrunrhyw  Prif Farchwr (Equerry) 1 qq<i Pedwar Isfarclwyr ( £ 750 yr un). Vooo Meistres y Gwisgoedd '5qq Wyth 0 Foneddigesau yr Ystafen-wely.?.?;? 4,000 wyth o Rïanod o Anrhydedd (Maids ol Honour) 3/2 0 Wyth 0 Arglwyddi at Alwad .???;?:? H? Wyth 0 Farchweis at Alwad 2*685 X31,391 "XT 1 i mae iraui ceroydwyr rhag-farchogwyr, a phedestrwyr y Frenines yn unig yn X12,563, neu 0 fewn £ 4,000 i holl draulllywodraeth weinyddol yr Unol Daleithiau! Der- bynia yr wyth Arglwydd at Alwad (Lords in Waitina) swm mwy na thai blynyddol Arlywydd yr Unol Daleith- iau x mae y cyfrifon canlynol yn dra hynod TRAUL ARGLWYDD DISTAIN (NEU BEN COGYDD) Y TEULU BRENINOL AM UN FLWYDDYN. (CiVil list.) £ ara £ 2,050 Ymenyn, caws, ba- cwn, ac wyau 4,976 Laeth a hufen ] 473 Cig-fwyd. 9,472 Ednogion (poultry) 3,633 Pysgod 1,979 Groceries. 4,644 olewon 1^793 Ffrwythydd a chy- ,,793 ffeithyrau (confec- tionary) 1,741 Llysieu 487 Gwin 4,850 T Gwirodydd, &c. 1,843 X Cwrw a bir £ 2,811 Canwyllau Cwyr ] ,977 Canwyllau Gwer. 679 Lampau 4,660 Tanwydd 6,846 Papyr, llyfrau, &c. 824 Turn-waith. 379 Efydd-waith 890 China, gwydr, &c. 1,328 Lliain. 1,085 Golchi Ui'ein. bwrdd 3, i 30 Llestri arian 355 X63,907 Byddai hyn ya ddigon i brynu tua ?eJa!? mil ar tM," plwdwar c(M? 0 gwtreU o win, am bum' swllt yr hun! Nid oes yma, poed fyno, ddim dirwest. fathyma ddigon i gael dwy jil a thri chant o alwyni o wirod, yn ol 16s. y galwyn. Wfft i'w bariaeth J Gellid a'r swm hwn brynu un mil ar ddeg-ar-ugain, d:iu gant a deg-ar- ugain o alwyni, digon i foddi Pharao a'i lu! Fel hyn y gwastreffir arian trefh-dalwyr gwasgedig Prydain Fawr

TEYRNAS NEFOEDD.I

I -" EGLWYS Y DYN TLA WD."