Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

JHLAWEH MJEWN yCJttVJOttf.

News
Cite
Share

JHLAWEH MJEWN yCJttVJOttf. "Jack," ebe teithiwr masnachol wrth -idyn gwMa.idd, ''pa, itordd sydd i fyned i Harlingford-" "Sut y gwvddech chwi mat fy enw I oedd Jack?" gofynai y gwladwr. Dyieisio darfum I," ebe y gwr a'r cod. "Ynadyfeisiwcheichdordd i Harlíngtord," ehe Jack, canys dywedafn ddim i chwi." Y mae digon o haiarn yn ngwaed un dyn i v neyd cad- wyn o gryMer digonol i'w rwymo. 1 Gwel! ych' vdig lie y mae cariad, nag ych tew a,g ym- Mdia. en?Awd. fel I- y eigydd pati Yr wyf yn colll cnawd." fel y dyweft-u y ci. gyd,o pan y canfu dyn yn Ua.dra.tta o'i drol. Tri cvdvmsith y aydd a pha rhai y dylai dyn ymgadw yn wastad ar deterau da-ei wraig, ei gylla.; a.'i gydwybod. Tymer dda, ifji'tun dda, a chyfaili da, ydynt dair o drugareddau rhagoraf y bywyd dynoL AethMr. Pricke, gweinidog Denham, i ymweled ag un o'i biwyfolion cystuddif'l, a gofynodd iddo pa fodd yr oedd. "0 sa) iawn, syr." Pit fodd y gorphwysas- sch ? 0 i yn ddrwg rhyfeddoi, canys ni ddaeth fy !lv!?aid at ew gilvdd er's tair noswaith." "Beth yw yr aches o hyny ? Ah syr," ebai ef, am M fy Bhrwynrhyngddynt." Os nad ymresymwn, dallbleidwyr ydym; os aa. fedrwn, ffyliaid ytym as r'a. feiddiwn, sla&aid ydym. Nid oes dim !Iai nag un-ar-ugaiti o Fanchesters yn yr Unot Dateithiau. Dvu," ebe Adam Smith, sydd auifail ag sydd yn gwaeuthur bargenion. Nid oes yr un anifail arail yn gwaeyd hyn—nid oes yr un ci yn cyfoewtd esgyrn à.g un a.ra!L Dvwed:r fod v taiveddar Archesgob Caergamt (yr liwn, er ei fed yn byw mcwti tywysogol, agos freninoi wych- der) wcdi casg!u.ei20,000, heblaw ystH.daurhyddi'eddtaJ!t, ac iddo adae! yr ho!l o'i eiddo anferth I'w weddw, Mrs. How)ey. a dim cymaiu!. a swilt i unrhyw set'ydhad eius- eBgar neu grefyddol. Dvwed y lVatÙmal Temperanct, Ciwonicle mai nifer y pibelli tobacco a ddef&vddi.d yn Hundain y flwyddyn ddiweddafoedd 364,000 o ddwsinau, neu 52,41H,00<) o bib- elh. Rhydd hyn fwy nag 20 o bibeiu yu Synyddol i bob dys., dynes, a phlentyn. Arferai Sydnev Smith adrodd hanesyn am hen fon- eddwr clerigaidd, yr hwn oedd wedt dytbd yn bu.r an- mhoblogaidd gvda'i NwyMion, ac iddynt hwythau adeiladu capel ar yr ochr arall i fryK QPdd yn gwahanu eibiwyfei'oddiwrth un araH. Un borcu Sabboth dy- wedai ei glochydd wrtho, pan vn ei helpu i ro'i ei wen- wisg am datio, Syr, ni i'ydd yma yr un gy!inuUeid& heddyw bcren; ma.e'r bob! i gyd wedt myued drosodd at y capei. I hyn yr atebai yr he'i foneddwr, "A welsoch chwi rhywfaiut c'r degwm yn myned dros y bryn ? Darfu i un n denantiaid Arglwydd Frederick CampbeH, j yr hwn oedd a!lan yn hela gydag ef, ei gyfarch mor ami a "Fv ardwvdd," ac "Eich arglwyddiaeth," t'et, mewn I iRtrdd i gad Truwared o hono; y neid'odd Argiwydd Frederick dros lidiart uchel iawa ond duynid ef gan y j dyn, vr hwn a waeddai, "0 Argiwydd 0 Arg'wydd' j fy argiwydd, dari'u i'ch argiwyddiaeth gymeryd naid I ofnadwy! Gofynodd mhraw i fachgenyn hychan, yr hwn oedd vn nosbarth vr a-b-ab," yn un o'r ysgolion Sabbothol, a wyddai ef paham y dart'u i'f Creawd?'l' roddi i ni ddau I Ivgad, dwv giust, ac onid uc tafod ? Ar ol peth amser, I atebai v bachgen, "Pel y galiem weled a chlywed ddwy- waith cymamt ag yr ydym yn ei siarad." Y mae ing meddwi wedi gyru miloedd i hunan.lndd- iad; in)! corn'orol ond ychydtg. Prawf hyn bod iechyd II y meddwi o !awff mwy pwys nag ydyw iechyd y cortf. ''Conwch, syr," ebe westvwr wrth foneddwr ag oedd I M ymadaeL o'i dy heb datu ei gyfrit. conwch, syr, os ¡ c'Jiwch chwi eich pwrs, na ddarfu i chwi mo'i dynu aHan vma. Pan ofynwyd i ddyn ag oedd yn arfer s:arad ag ef ei ban paham y gwnai feUy, atebai ei fod yn hoSi ymddi- ddan & dyu o synwyr. Dodir y fodrwy briodasot ar bedwerydd bys Haw merch, &m mai ar ben y bawd, yn y Surf gynteiig o brfodas, y'i I dodwyd gyntui, gyda'r geiriau, ? Yn enw y Tad;" yna ar y bvs nesaf, gvda'r geiriau, a'r Mab; ac sr y bys g y au ?n Ciu:ol/gyda "a'rYsbryd GIa.n4" ac yn ddiweddafoU I at y pedwerydd. gyda'r Amen." Gyrodd apothecari ofyneb (bilt) i foneddiges, yr hwn a, redai fel y canlyn:Am weila eich gwr hyd ei farwoiaeth. I Ysgrifena arolygwr Uythvrdy at oh gydd newyddtadur i yn New York fel y can)yn:—"Syr, ni chymenretchj papurau cyieiriedig at Leomdas Jinks o'r swyddfa bon.. Bu f&rw Mr. Jinks pedair biynedd yn ol, ac er y pryd hyny ni alwodd am danynt." Y mae deg catrawd o 61wyr yn yr tweT'idon, ac omd un yn Scotland, Dywedai clerigwrunwaithwrthgiochydd, ?Gt'un?ydd. yr ydwyf ti yn ucion yr un fath a Thi'indod o Bersonau. Pa fodd hyny ? ebc'r clochydd. Wei, yr ydwyf -ti Williams, ty'n-y-coed, person Hanhaiarn, a churad Lianystymdwy; a'r tri hyn un ydynt." Yr oedd y marwolaethau yn Llundain yn yr wythnos oedd vn dibenu Ebrill i8ted, yn un mil a saith a deu gain. Yr oedd hvn yn rhagor na chant awchlaw y cyf- artatwch eynredin. Achosid hyn yn benaf gan y clwyf melya, y freeh goch, a'r pas..Nifer y gened)gaethau yn yr un wythnos oedd deuddeg cant a deugain. Dywed y newyJdiadurol1 (;xl Zephaniah WjIIinnns, yr hwn a aUtudiwyd gyda Frost a Jones mewn canlymad i'r terfysgoedd Siartraidrl yn y (.!asnewydd, wedi caei ei I ddeafrydu j nwvddyn o wa.ith caied mewn cadwynau yn Poft Arthur, o herwydd ceisio dianc o'i gaethiwed. Traddododd oSetriad, o'r enw O'Connor, araeth, yn ddiwfdda.r, yn Limerick, yn galw ar y bob! i yma.rfogi vn ddioed. y" oedd yr araeth oil yn bur waediyd; ond dywed y Limenck Reporter am yr areittuwr; mai "gwr i Duw ydoedd, a chyda'r mwyneiddiaf o'i urdd! i Trecgodd Cymdeiihas Nawdd Amaethyddiaeth Gog- ledd .swydd Laacaster yn -wirfoddol ar y dydd cyntaf o EbnU. Diwrnod pur gyfaddas iddi drengu. Y mae Argiwydd Brougham wedi troi i Meidio crogt fel cosp gan hyny y mae yn bur dcbYJ! y dertvdd crogi <-yn hir, oblegyd aflwydda pob peth a bleidir gan ei ar-! glwyddiaeth. Y mae Father Mathew ar ei nbrdd yn bresenol i'r Amerig; ac y mae pob arwydd y cain dderbyniad hynod. c siriot vno. Dywéd y Times fod Louis Philippe yn hynod o .í.lawd gan hyny y tebygrwydd yw ei fod yn anferth gyfoethog, o herwydd y mae y 2t'NM< yn anferth gelwyddog. Dvwedai Esgob Rhvdvchain, ychydig ddyddiat: yn ol, yn ei Ie yn Nhy'r Arghvyndt, iod plaid odaiàllan yn bragaldio yn ynfyd, fel y mcddyliai ef, am ddileu cospau marwfiaeth, ac roddi i fynu hawl uchaf i!ywodraeth fei gwciu vddwyr cynawnder oddiwrth Dduw at ddyn." Go diawd' vdyw ar ./a<A Ketch, gan fod esgob ac Argiwydd Brougham yn dechreu ei amdditfyn. Arfefai hogyn drwg arcs altan yn hwyr y nos, a rhervddid ef yn drom gan ei neni. Gwad&i efe ei fuogrwvdd, a haerai ei fod yn ei wely rhwng naw a deg bob nos, Wrth sy!wi cafwyd ei fod wedi nodi y post un ochr i'r gwely a'r mgiwr 9, a'r post yr ccht araH a'r tHg- iwr 10, ac felly yr oedd yn ei wely mwng y ddau. Bu larw gwraig yT' y lwerddon o'r en! Mrs. Moran, yn chwc' ugair' ac un nwydd oed. CcUwyd papvryn can' punt yn Manchester yn ddiweddar; cafwyd ef gan forwynig anwybudus o'i werth; aeth trwy dd.vylaw amryw o Mantyrha.: m wyddent beth oedd; coltwyd ef eilwalth; cafwyd ef gau ddyn a tedrai ddarUen; ac etc er y cwbl o!I, daeth o'r diwedd yn ei ol i ídit y gwr <t'i collodd.

Family Notices

-,-,-,-,-,- -'- - ENGLYNtON

[No title]

I LIVERPOOL, Dydd Mawrth,…

! CANOL-BRIS Y GRAWN, Mai…

! PRISIAU CYNNYRCH AMAETHYDDOL.

IMARCHNAD ANIFEILIAID, Mai…

MARCHNAD Y GrWLAN.I

I MARCHNAD LLUNDAfN.

_:___ ? ., - - - - - . -I…

I PRICES CURRENT, LIVERPOOL,…

PRICES OF METAL.S.

i LIVERPOOL TIMBER MARKET.…

I I 'HIGH WATER IN LIVERPOOL.…