Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

GWASTRAFF 0 ARIAN. !

News
Cite
Share

GWASTRAFF 0 ARIAN. 1-MTHYB AT DDARLLENWYH Y PAI-TRAU BRYTANATDD. j I I <jrVFE!rj.io;-i—Y mae Seithiau ceaedlaethol vn j gofyn ystyriaeth genedlaetbol. Na fydded i onin- tynaurbag-ffurfedigneb.gan hyny. ei attairha? I rhoddiir ffetthiau tra gaiarus a dyclirynlltd oan- ¡ tynoj, yr astudiaeth fwyaf gofahts. Y mae y I deyrnas yn gurddfan o daa faich o bum' cant, o BIoedd o feddwon seiydlog, a chant o nioedd o tcddwon achiysurol. Cytnnr fod tua ,a;.f.n mil or I dorf augbymedrol hon yn mein? bob biwyddvn, trwy ddamweiniau a gyfarfyddfint vn eu riitdaw- doa. Ymaetraui y meddwdod cvifredmo! h\7ii t ynddirtawr- ymaco leiafyc. ddeuddeng miHwn a deugain o b::nnau hob* blwyddyn; ae mewn I chwech a deuga.ni o aynyddoedd, y mae wedi I!vQgCU mil, L,!yth cant a naw a thringaín oJiliynau, I naw cant a phedwœrar dde.? a 1)7ietlwa2- ugain <9 ¡ filoedd, t< naw cant .X ckwech a' deug(Ûn <? bunngdd I (.81.869,994,946!) y mae hwc yn wastratf pech- adurus & dychrynHyd. Y mae rhai parthau yn gwastraSu symau du-?wr o ariau i bwrcas'a diodydd n?ddwo!. Y mae tngolitm Swydd LaQCMter yu tahl o jeia.f f)!iwn c bunnodd bob Mwyddyn. PoMogaeth Ipswich a d&!a.nt hanner cant o BMd yn Sy-nyddol; Bury, bedair ar ddeg a deugain o illodd o bunnau; Merthyr Tydvil, ddeg a thriugain c filodd o buu- uodd; Dundee, (yn 1841,) gant a phedwar ugain mil G bunnau: Bristol, tri cban mil o buocau; I Glasgow, SUwn o bunnau; a Llundain, tua thair ¡ mihwn o bunnau, Y mae y rhan fwyaf o'r symau dirfawr hya o arian yn cael ei da!n g-an y dospaitii gwetthio'. Dywed Mr. T. Beggs, "Cafwyd sicr- wydd lied gywir nad yw y swm a wenr gan v dosparth gwe'thiol ar wirodydd yu unig, ddim liai I na phcdair miliwn .u- ugain bob biwyddy'a n." Y ¡ mae yn ofidus nseddwl am y syn'su mawr Ii werir mewn t.tjfMndiu gan weithwyr. Yn. Runcoru, er enghraiiR, {;eHr i'r gweÎthwyr bedwar ugain mil o buGn!"i yn y flvryddyn o gvaog-t.u, ac o hyn gwar- mut ddwy SI nr bymtbeg o bunnau nr ddiodydd meddwoL Y mae yn fy meddlaut d&Qen o dyau! biwyddyn gan weitbwyr cotwm AshtOQ-under- Lyne; yr bwn a ddengys eu bod yn gwario pedo.ir md ar cldog pedwar caut a deg ar ugain o bun- Dodd am ddibdydd mcddwol: a dim ond dwv 61 dau gant ac ugain punt. am addysg eu plant. CyMrbyniad erchyll yw bon! Hyn am draul uniongyrchol em cydifurjaad a defodau yfawJ a dtraddiol eiu gwlad, Y mae yn bryd cymery"Yd I eipolwg ar y colledion a achosu- trwyddynt. Y mae y golled yG un iiHwn allan o bob chwech m' I hott law-wcithydd a chynnYl'chion (rnanufcwture. and production,) y deyrnas. Y mae v goUed i ¡ bersonau unigol bron yn anbygoe]. Mewn un sefydliadyn Hunda:n,' rhoddir gwaitb i gaat c i ddynion. Y maent yN feddwon ia,wn, a threuliant yr oU o ddydd Liua mewn rhysedd a chyfeddach. Eu colled nynyddol yw dcunaw cant ac ugain punt.' GelM cael ffeithiau cySelyb oddiwrtb unrbvw feistr a fyddo yn cadw 11'awer o ddwy?aw. la, heth a ddywedwttni wrth y pcthau byn? Nid I yayw ryfedj yn y byd fed t!&d? drvgau, anwybod- ?.!? a tbruem ys y d9yrna?. A oos eiama.medd ygiQtaeth ? GeHir ei chael yn y diwvgiad tHrwesioL J.V orwic/i. G.WlLLSON M'CREE. I

:::-:-:::-C'-'-:-:.:-::::,",=-:=…

[No title]

;Unrywt4ttb. ! -__ - _ - -…