Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

COELGREFYDD.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

COELGREFYDD. SYR.—A fyddwch mor fwyn a chyhoedai yr hanes canlynol, yr hwn a gyfieithais o'r Silurian, ar gais cyfaill a'i hanfonasai i mi. Dengys, er cy- maint yw awydd liawer am ddiddymu y Gymraeg, am mai hi yw y prif foddion sydd yn dal y Cymry yn ol mewn gwybndaeth, mai y rhanau Seisnig o Gymry sydd yn yr amvybodaeth ddyfnaf. Y mae yr Eglwys Wladol yn dra blodeuog yn yr ardal- oedd He v credir yn y swynion a nodir isod.—Yr eiddoch,'&e„ LLEWELYN. EBENEZEK, CAPEL CYNNULLEIDFAOL Y GELLI, SIR FRYCHEINIOG.-Ar ddydd Gwener y Grogiith, cynnaliwyd cvfarfod te yn y capel hwn, er lieihau y ddyled sydd arno. Adeiladwyd yr addoldy prydfevth a chadarn hwn gan y Parch. D. Griffiths, diweddar genhadwr yn ynys Madagascar. Yr oedd y draul o gvieh flOOO. Trwy ymdrechion diflin a chanmoladwy Mr. G. y mae o gylch £ 600 o'r ddyled wedi eu talu. Eisteddodd tua 300 i gyfranogi o'r ddiod adfywiol. Yr oedd yn un o'r cyfarfodydd mwyaf dyddorawl a gynnaliwyd erioed yn y Gelli. Canwyd yr anthemau a'r hyrnnau yn ardderchog, dan lywyddiaeth Mr. Phasey, o Tew- kesbury. Traddodwyd pedair o areithiau hyawdl gan weinidogion o wahanol enwadau, ar faterion gosodedig; sef, y Parchedigion Thomas Havard, Henry Jones. W. Hall, a W. Parr. Boddlonid y gynnulleidfa yn fawr yn yr areithiau, yn enwedig un Mr. Parr, ar Werth yr Enaid," ac un Mr. Jones, ar Y grediniaeth gyfeiliornus mewn swyn- ion." Yr ydym yn gobeithio y cyhoedda ei dd&r- lith, er dadguddio y fath dwyll ofergoelus, yr hyn sydd beth tra chyffredin yn y gymydogaeth hon, ac yr a. rhagddo i areithio yn erbyn yrynfydrwydd o gredu mewn dyweyd ffortun, consuriaeth, ye- brydion, &c. Y rhai canlynol ydynt rai o'r swyn- ion a ddatguddid gan Mr. Jones :— 1. I wella gorphivylld)-a.-Y 14 adnod gyntaf o'r benod gyntaf o Efengyl loan i gael eu hysgrif- enu ar yr ymylon, y canol i'w adael yn wag; yna gwneir cylch, trwy yr hwn yr olrheinir dwy linell yn croesi eu gilydd ar y llinell dryfesurol. Y s- grifenir enw y gorphwyllog, ac o dano y dydd o'r mis a'r flwyddyn. 2. At glwyf.-Ein Gwaredwr a anwyd yn Beth- lehem, ac a groeshoeliwyd ar fynydd Calfaria; coronwyd ei ben a hoelion ac a drain, heb byth lynori na chrawni. Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. Amen. 3. At wriiad.—O'r ddaear y daeth, ac i'r ddaear dychweled. Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. Amen. 4. I attal gwaed.—Wn Gwaredwr a anwyd yn Bethlehem, ac a fedyddiwyd yn afon yr Iorddonen. Y dwfr oedd wyllt, y dwfr oedd dda; gorchymyn- odd efe, yn Honydd y safodd. Felly, yr wyf yn gorchymyn i'r gwaed hwn sefyll yn enw'r Tad; gorphwys, waed, yn enw'r Mab; gorphwys, waed, yn enw'r Ysbryd Glan. Amen, Amen. 5. At y ddctnno(id.-Eisteddai Pedr wrth borth Jerusalem; daeth ein Gwaredwr a'i ddysgyblion heibio, a dywedodd, "Beth sydd yn dy flino, Pedr?" a dywedodd Pedr, "Y mae fy nannedd yn ddolurus, fel nas gallaf fwyta nac yfed;" a dywedodd yr Arglwydd, Cyfod, Pedr, a chred, a'th ddannedd a wneir yn iach." Neu, Yr lesu a ddywedodd wrth Pedr, Beth sydd yn dy flino? Pedr a ddywedodd wrth yr lesu, Iesu lesu! y mae fy nannedd yn boenus." Yr Iesu a ddywed- odd wrth Pedr, Cymer i fynu dy groes, a dilyn fi, ac ni chei boen yn dy ddannedd mwy." Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. 6. Pan byddo ysgwydd anifail wedi pantio neu soddi i meum.—Blewyn wrth flewyn, croen wrth groen, gewyn wrth ewyn, asgwrn wrth asgwrn; tvred i fynu asgwrn yr ysgwydd, yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. Neu, Fel y gorweddai yr Iesu dan y garag fynor, gewyn wrth ewyn, as- gwrn wrth asgwrn, oil yn eu lie, bob un, a gwneler dy ewyllys fendigedig. Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. Amen, Amen. 7. At losgiad.—Yr oedd dau angel yn y dwyrain, un ddygai dan, a'r Hall rew. Allan dan, i mewn rew. Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan. Amen. Neu, Mnir fwyn, blentyn llosgedig, allan dan, i mewn rew. Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan.

i YMLADD CEILIOGOD.I

! C A I S .

r 'AT OLYGYDD YR AMSERAU.

YR HEN FFARMWR.

MERCHED CYMRU A CHYHOEDDIAD…

AT YR HEN FFARMWR.

ADDYSG CYMRU.