Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

AT EIN EWBYR.

News
Cite
Share

AT EIN EWBYR. W Hysbysasem o'r blaen na fwriadem roddi dim ych- waneg, yn yr Amserau, ar y testun yr ysgrifenodd Morwr arno. W Nid ydym yn barnu y gwnai yr heriad i'r gwr parch- edig a nodir, unrhyw leg iddo ef na neb arall: heblaw hyny', byddai ei gyhoeddi yn rhy debyg i'r brolian, yr hwn a gondemnia ein gohebydd yn y Hall. Y mae llythyr Shon Chuoareu Teg, mewn atebiad i ohebydd yn ein rhifyn diweddaf, yn llenwi saith tu- dalen o bapyr llythyrau Pe na buasai dim arall yn erbyn ei gyhoeddi, y mae hyna yn llawn ddigon. Ond ystyriwn y ddadl yn rhy bersonol a lleol a barnwn mai nid chwareu teg ydyw i Shon anelu saethau at ei gymydogion o dan ffugenw. Cafodd ef ddwyn ei gy- huddiad, ac atebwyd hwnw gan gymydog i'r cyhudd- iedig a dylai hyny, debygem, ei foddloni. Y mae ei ymdrech i'w addysgu ei hun i'r graddau y gwnaeth, yn anrhydedd mawr iddo a dymunem iddo ddysgu tipyn ychwaneg o foneddigeiddrwydd, cvn anturio i ddadleu a. neb trwy y wasg. Rhoddwn hyn o annog- aeth iddo gyda phob parch. 4W Nid cymhwys rhoddi pleser i ieuenetyd ar dr?ul dolurio meddwl difrif-ddwys henaint. Ofnwn mai hyny a wnai "Effaith Cariad." Heblaw hyny, cyf- ieithiad o hen lythyr ffol ydyw. JSP YR YMGRAFU.—Gofyna Cymro a oes neb on goheb- wyr yn gwybod am ryw feddyginiaeth effeithiol i'r haint hwn. Dywed fod cymydog iddo, a'i deulu, yn cael eu blino ganddo er's amrai flynyddoedd, ac yn methu a chael dim i'w gwellhau yn llwyr. Byddai dra diolchgar am y cyfryw gynghor. crrNid ydyw y Traethawd y cyfeiria T. P. ato wrth law yn awr ond meddyliwn y byddai darnau o hono yn fuddiol iawn ar y drygau y cyfeiria atynt. W Ymddengys can Mynyddwr, ac englynion D. T. Ceredigion, a'r eiddo Obadia yn eu tro. Rhaid i ni erfyn hynawsedd ein cyfeillion awenyddol. 4W Y mae can Un sifn hyw yn y Crochan Mel yn gan dda, ond y mae yn bur chwerw Hwyrach y caiff ymddangos rywbryd. Cir Drwg genym fod ein gofod yn rhy brin, pan ddaeth llythyr ein gohebydd parchus o Fangor i law, i wneyd He iddo yn y rhifyn hwn. Ymddengys yn ein nesaf.

AT EIN DOSPARTHWYR A'N DERBYNWYR.

PRIS HYSBYSIADAU._-I

[No title]

Y WALDENSIAID. I

Y GOFEB.

NEWYDDION DIWEDDARAF.

[No title]