Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y FEDDYGINIAETH GYMREICr Ii fxYFFREDINOL. | t;q N E S ¡ T REM ADO C 'S I < Aperient and Autibilious Pills, I PAROTOEDUR wrth law gyfarwyddyd v diweddar JL hycrlodfeddyg, W. LL ROBERTS, M.D., Oakland, pa rai a gyboedduyd gan briffeddygon, y FEDDYGINIAKTH G^RTHEDIGOL sicraf a llarieiddiaf a gatwyd allan, ac a brofwyd gan filoedd o ddyoddefwyr, yn iachad yn y dolur- iau isod:— Y Geri (Bile) j Diffyg treuliad bwyd j Gwynt ar y Cylla Rhwymedd Poen yn y pen Cylla. wyntog Diffyg chwant bwyd Gwrthwyneb a chyfog j Y cramp Llyngyr ar blant ac ereill Scurvy ) Peils bob math j Graiauwst (Ciravel) Stitches Crvdcvmalau Gewynwst (out) I Y Gafod Wynt I Toriadau dr.vy'r croen I Y DJucg' ?e<'M? Fa ( hlsteria) I Gnvyt'?. n Cysgadrwydd L'udd Attaliadau y rhyw f,,?-YI,?- Ouriadau'r ga.lon Dolur pen Anhwyliadau Gewynawl J,Clwy'rbrenin(manwynau) Dwfr poeth, neu gylla-losg Tan Iddwf Isder ysbryd, &c. Ni ellir yn y cylch bychan hwn roddi "un o fil" o dystiolaethau rhai a ddymunant gael eu hysbysu, ond galwedpawb gyda'r Cyfferwyr sydd yn eu gwerthu yn rahob ardal, cant glywed i'w syndod am y gwelliadau rhyfeddol a wnaed. Emvir yehy(fig:- f k Mr. James Griffith, Hatter, Tre' Madog, a 41inid gan boen dirfa%vr yii ei gefn (tebyi; I stit?hes) pan yn blenty n, wednddo drelo amry? toddion yn a?effeithiol,-a gwbl mchavvyd drwy pymeryd ychydig flychiadau 0 Belenau Rhyddhaol Jones, Tre' Madog." Mr. Thomas Owen, Hendre' Gveiillian, Meirionydd, a iaeh- awvdo boen yn ei ystumog, annhreiliad a gwyntogrnydd-; oi chafodd ddim i effeithlo fel y Peleni hyn, y n?eyn eu cadw yn ei deulu, a thystia eu bod yu ateb i'r gamnoliaety roddinddynt yn mhob achosion, ac y maent yu briodol. Elizabeth Williams, Cam Fadryn, sir Gaernarfon, a iaehawyd o ddolur o'i brest drwv gymeryd y Pelenau—a theimlai yn ddi- olchgar am y fath fendith t'eddyl, a 1 ph.,eser yw eu canmol wrth bawb. Mr Eichard Jones, Torwr Moch,Nant-y-cwmbren, ger Llan- Hyfnia boenid am flynyddau gan annhreiliad, poen yu ei getn a 1 aelodau, methid a chael dim i'w eSffiwytho hyd oni chymerodd « Men Rhyddhaol Jones, rrel Madog, pryd y cafodd weUhad diced jdytnnna hyshysu i'r rhai a hoenir yn gyffelyb, fel y gwar- (det hwythau befyd. »" David Jones, Melin-gvvm, ger Cae -fyrddin, boeiiid dros r v flvnedd en" boen annyoddefoi yn ei ben a'i Istumog, treil- o t trian am feddyginiaeth yn ofer, ond wedi caelhanes ol i y N)eni b ^'ii, gwnaeth brawf arnynt, a thrwy tendith Bha^ luiiaeth adn '/wdUwyd i berffaith iechyd. Mr. Hugh Davies, Bu-, -lington. street, Liverpool, P "wyd megrt yu wyrthiol, drwy gyn.v^ryd y Peleni hyn, old a swaetUcdd. wedi i'r physygwr ei ro..1 i fyllU. 4A iEMr.HaghEvaM,Pocl?at<t nan, Willie-str> Iver M? ?Uhawyd bron yn wyrthiol, G ?rwy gymer- y 1 'eleni 1-" bile gwyotogaidd, a dHfyg !feU. 'ad bya; rhodaai t.. -ttte gwyotogaidd. adia'yg ?ih 'ttd bya; rhoduat ? •. tynu, wedl methu a chi dim i ar08 ar ei stumog t??-y cyme?i ral o'r Pt.tenau v'-?n a'i hachubi" megis o gr?t)gai angau. .? 1 N.B.-Rhoddir tystiolaethaix eraill y tro nes "> It 0 Mae cvfarwydd yd manol pa fodd$d( "> y Pills, gyda piiob blwch. Gwerthir hwynt ragor o Gytfyrwyr, &c., yn mhob tref v- flas Gyfunol, ac America, mewn Blv* 6c., a 4s. 6c. Ct:k*AQs biyda auhawster i'w ce ifbner 14 'postage sfanps i Tretnadoc c., 33 jln y* ua"2g. 6c., am 60 am yr u niant Flwch yn ol yn ddidraul gyda t WHOLESALE A Llundain Barclay & Son; W. Sutton & Co. Li' er- pool • Evans, Son, & Co.; Thomas Bowers & Svas Th6mas f.yre & Co. Dublin: Butler, Sackville-street. tidl»burghRaimes & Co. Abercoris: Davies. A FANWERTHIR GAN Y GORUCHWYLWYR ISOD Aietgstwyth, Roberts Abergavenny, Price & Davies A ftgele, Mrs. Williams Aberaeron, Mr. Green Abqrmaw, Pugh Amlwch. W. Huwhes Bethewla, D. Pugh Brecon, Jones Balu, Thomas Bagiltt, Michael Jones Beaumaris, Barker Bangur, Ellis-Hughes Built4, Price Carnarvon, W. P. Williams -R, Owen Cardigan, Jonea Carmarthen, Mortiir Conwy, Richard Cardiff, Jenkins Caerphilly, Evans Corwen, Jones Criekhowell, Harris Clynog, Ebenezer Thomas Denbigh, Parry Dolgellau, Rees Dyffryn, B. Williams Dowtais, Lewis Dinorwig, R. Williams Ebenexer, Evans Flint, Evans Haverfordwest, Philips Ltanetly, Pridbam Llandeilo, Morgana Festiniog, Lloyd Plaen.,t?i, R. Jon.,$ Llanyrnddyfri. Rees Llangollen, Roberts Llanengnn Benjamin Llangefni, Parry I L!inrw$t, Jones Llanfyllin, Davies Llanllyfni, H, Jones Pen-y-groes, do., O. Roberts Llanfair, Humphreys Llanerchymedd, Richards Llanidloes, Edwards Llanl" ;-is, R. Evans Llanvcdr, Griffiths Lampeter, Parry Llanuwch!!Jn,.J ones Holyhead, Hughes HolywellgRoberts Hay, Hoover Monmouth, Davies iJerthyr, Davies Machynlleth, Jones Narberth, Griffiths Newport, Jeiikiiis-Willianis Neath, Haywood & Hunt Newcastle Emlyn, James Pwllheli, T. Hughes Pembroke, Hird Pontypool, Conway Ruthin. Evans Rhyl, J. Jones Ruabon, Hartley Sarnmeillteyrn, Owens Swansea, Dawe & SorL Talgarth, Jones Tredegar, Davies New Town, Herbert Tregaron, Lewis Tnwyn, Lloyd Mold, Jones—Tart Wrexham, Jones-Davies Welshpool, Morgans J Chester Parry and Son Bowers and Sons Hope, chemist Davies ,d. Platt aad Son N Liverpool•— Priestley, chemist, Lord-street Vose, Tithebariv-snee* Lath bury, Castle-street Lawton, Oldhali-street JJramwell, Park-lane Carter, Bold-street Howell, Dale-street Jones, Berry-street E. Evans. Burlington-street | Manchester:- 11-0 Ransome & Co., Medical Hall J. Wcolley, Market-street Cartman & Wooiley, Strat- ford New- road Manchester, continued. Woolley aod Brown, Great Dueie-street R. Fi-a is, Oxford-street WesMnacot, near Exchange Holyoak, Downing-street Lessey, Piccadilly Sharpe, Salford London Johuston, ch'jmist, fif- Corn- hill Griffiths, Clerkenwell-green Prout, Strand Sanger Oxford-street Rouse, 9, High-street, Bo- rough Peter Jones, Norton Folgate Baimer, St. John-street, 1&- liiiffton Llewellyn, Tottenham Court- road tiHYRYDT) !—MEWN FFORBB I GAEI, Y Gwm ¡ ?iiii fod (nw l? etlNAU, edrycher am fod raw ROBERT ISAAC JONES ar Stamp y llywodraeth, a'i Sel-gwyr ar y I3ox, a gofaler am ofyn am BELENAU JONES, TRE' JlkDOC, With eu pwrcasu, v »rniAu iiti x rL .J:J 1 TYSTlOLAETH OFFEIRIAD, YN G WIRH IACHAD UN-AR-DDEG GAN Y PBLE:r,- RHYFEDDOL HYN. I Talfyriad o Lythyr oddiwrth yP«(4. George Prior, Cura Mevagh, LetterKenny, Carrigart Iwcrddon, 10 ion.,?1' AT y "V:'OtLOWAy.f I oyR Yr-V eaff o un-ar-ddcg o ac?o;- i<? ?A's?? ? ■ <>» dcfefnvddio eich Pejeni; m's" caUaf yr galwedil.,h.? ? rywiol anhwvk 0^0n7nt a dcl?,rr Mrusrwvdd'D? .-Uyt?yr M?Mrol adtJdda y boneddwr hwn iel y ? ewn ychyd.g flordd ?.'n?ttyta, jvesw ylia amaethwr bMh, ?wn, ?md? u?nrnlyn?id, Jd wedi bod mewn cyawr o :?ehyd- rhoddodd Mrs, Prior iddo fivchaid o'r Peleni, y rhai a wnaet?ntiddo gymaint lleshad, fel a? y clywais ef yn dyweyd, na ddfu ?do, am ugam m!yne[M a aethant heibio, erioed fwyta ei fw/d neu ei fwynhau gymamO ag er pan v cvmerodd eich Peleni, Arwyddwyd, GEORGE PRIO^t, Prynodd y boneddwr patcto f duwiol wJiod werth rai punnodd o'r Peleni er bydd ei blw folion..| 'II IACHAD DIFFYG ANAD1, TDIÐn, YNI NGHYJJ A GVFENDi WE. i Talfyriad o Lythyr oddiwrtli Jol ornpson, y,< Meddiannydd yr "Armagh ( "i," Armagh, Ebrill 17eg, 1B46. AT Y PROFFESWR Kt I, LOW AY, "I Sva,—Mae yu bresenol yn byi *jn y ddinas hon serieant. ,r hwn a fu am lawer o fiynyddoeld yn y Fyddin yn Cabul, yn yr India Ddwyreiniol, o ba le v dyihwelortd yn Mcia diweddaf. hi ffordd yviia, o gyfnewidiad hiiiawdd trofanawl i un laith, caf- odd anwyd tanbaid iawn, yv- ilyn a gynnvrchodd ddittyg anadl sefvdlog. Yn Rhagfyr diveddaf dechreuedd gymeryd eica Peleni, ac wedi defnyddio clau Iwch un-swllt-arcddeg yr un, yn nghvd a dau bot 4s. He. o'ch enaiit wedi ei rwbto yn dda i'w trest, mapyn dda genvf ddyweyd, ei fotinid yn unig wedi ei lachau o'r diifyg anadl, ond y mae wedi dyftrt mot iach a heini, fel ag y dywedodd wrthyf ddoe y gallai yn Iwr redeg, aamgylch y Mail, gydag unrhyw ddyn yn y ddinas, ac na c d erioco, unrhyw gyfteri cystal a'ch Peleni a'ch Evaint chwi. Arwyddwyd, J., IOMPSON, J IARLL ALDBOROUGH WEDI EI IACffiM? 0 DDOLUR YR IAFU JR CYLLA, Talfyriad o Lythyr oddiwrth ei Arglwyddiaeth, wedi ei ddyddio Villa Messina, Leghorn, Chwef. 21, 1845. AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. Syr —Amrywiol amgylchiadau a luddiasant y posiblrwydd i mi i ddiolch i chwi cyn y pryd hyn am eich boneddigeidarwydd yn anfon i mi eich pelens fel ag y daifu i chwi. Yr wyf yn cymery,i y cyfleusdra presenol i a fon i chw Ij-ORDK K am swm, ac, ar yr un pryd i chwanegu fod eich Petem?edi efleith- iachad o anhwylder yn fy lafu a'm CyUa, yr hyn ? le?odd y 'dYKonenwocafRartref.athrosoU o'r Cyfandi^gi eheitnio; hyd yn nod ddyfroedd Carlsbad a Ntarienb d? ydwyf yn ,??nuno cael blychiad arall, a phot o'r Enaint, rh n y daw ar ai o'm teulu angen am danynt. Eich mwyaf rhwymedig ac ufudd was, Arwyddwyd, A OROUGH. GAMMOEDD NERTHOL Y PEIENI AN HYN A WNAENT WYRTHIAU M .Ñ ui, ANIIVV YT.DERAU ^PKYSU £ — V C. -vd Tan uidwf Cymmi Diffyg Ana,Il TA,yrnyii, o bob math Doiur Anhwylder Geriawg !• fitiau Clwy Lliniorawg Troedwst Graia Anhwylderau y colyddion Cur yn y pen Gwa, Colyddwst Diffyg treuliad bwyd Polu" Rhwymiad y colyddion Ennynfa Crp Y Darfodedigaeth Clwvf melyn Nychdod Afjachyd-vr afu Dyfrglwyf :'LlVfBWt Clefyd y gwaed Ffelonau (PII-KS) Ar wertbvn, sefydliad y Proffeswr Hollow Strand, getgHMWe Bar, Llundain, a chan y rl o FfervliwyfaHR erthwyr Cyfferi, drwy yr gwareiddiedigfroi y prisiau canlynol:—Is. lie. 4s. 6c.; I IlI s.; 22s.; a 33s. y blwch. Y mae en drwy gymeryd y main^oli mwyaf. D.S.—Cyfarwyddiadau er arweiniad i'r Cleifit afiechyd, gyda phob blychaid.

EFELYCHiAD.11 ' -t

[No title]

LITERPOOL, Dydd Mawrth, Chwef.…

-* qIS Y GRAWN, Chwef. 12.…

IMARCHNAD ANIFEILIAID, Chwef.…

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN. -I

HIGH WATER. IN LIVERPOOL.…

[No title]

PRICES OF METALS.' ' ,,-";;...1.-,.

' MINING INTELLIGENCE. ,

Jt; C