Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

-____-,---._-__-A. T E IN…

News
Cite
Share

A. T E IN GO II E B W Y U. "CI C^-Atebion i ofynion J. E—Nis gwvddom am un math o hylif a el wi r gold ink ac ni welsom eto ink gwyrdu a ddaliai ei liw ond dros ychydig. Ni ellir defnyddio gold leaf ar ysgrifen heb wastraff dirfawr. Ond gallai em gohebydd gael bronze o wahanol li wiau, set gold, silver, copper, amber, &C" a pha rai y jiellvr x niocid i'w defnyddio: syd-i fel hyn ysgrifener ft gum water, a chyn i'r ysgrifeii sychu, rhodder y bronze ami ag ychydig wlan cotton, mor ysgafn ag y galler gadawer iddo svchu. ac yna glauhaer y bapyrlen a chadach sidan meddal; a saif y bronze ar y llythyrenau, ac i g Ni cheir felly byddant yn llythyrenau goreuredig. Ni cheir ond ydhydig o'r gold bronze am haner coron. r-ydiolch wn itC Meddylgar" am ei ysgrif: defnyddir hi, ond odid, yn fuan. fet-Rhaid i "Gan Offeiriad," "Anffodion Cadwynog," &c. fyned i glorion y bardd. Y mae y "Cambrian Defence," yn ddiddefnydd i Gymro uniailh. (cJ-Nis gellir rhoddir mwy nag un Englyn, nsu bennill, ar ol hanes priodas, &c. a dylai hwnw fod yn ddi- feius, Gwell fyddai bod ddim o'r fath. fcfVn atebiad i J. R. J. o'r Llan, memrhifyn d', dywed J. T. Llarisilin, mai hyd y wyfran f ilk nulltir, 3 llath, 2 droedfedd, a5,5, inodfr teba J. Lewis ofyniad R. R. J. am y b ryn Hyd y bwa, 26,0373 Ilath arw oedd y rhan- gylch, 108,22346 llath pedryrl." Ct Rhag rhoddi gormod dogn ar urn ith, gadewir yr Esboniad newydd" y tro hwn. 03-Gvda phob parch i'n gohebydd tilwng, "loan o Fr—m," meddyliwn y byddai ei sylwadau yn fwy cymhwys i rai o'r misolion nag i'r Amserau; oblegid nid oes dim a wnelom a chntechismau unrhyw blaid. jpj. Gwel a Carwr pris am ei waith," fod crybwyIliad neu ddau mewn lie arall ar y mater y cyfeiria ato: a dichon fod hyny yn ddigon y tro hwn. Os bydd yr achos heb ei derfynu cyn ein rhifyn nesaf, gadawed i ni wybod. $5- Gwneir rhyw diiefrvdd, efallai, o ysgrif Ymdeith- ydd yn einrhifyn nCimf. Gresyn na ellid, yn ddi- berygl, gyhoeddi castiau budron, trahausfrfciit, a gor- mesol y tylwyth a nodir gan ein gohebydd. Ond, ysywaeth, nis gellir. Ci- Am agos i bum mlynedd, cawsom boen a thrafferth annhraethol, a choll amser dirfawr, i ddiwygio a threfnu ysgrifau Haver on gohebwyr; ond ni ddarfu i un o honynt wneyd y radd leiaf o gydnabod i ni am ein llafur, oddieithv un gohebydd teilwng a boneddig- aidd o Landdeusant, swydd Gaerfyrddin, yr hwn a anfonai lythvr-nodau gyda'i ysgrif. Nid eu gwerth a barodd i ni sylwi ar y mater, ond ein cymeradwyaeth o'r addeftad a wneid, sef nad oedd gan ein gohebydd I-iawl ar, ein gwasanaeth, a bod ein hamser o ryw -»■ h.. Cyflwynwn iddo ein diolchgarwch gwresocaf; iriwn ato fel esampl deilwng o efelychiad. .aitf" Cyfaill Cymio uniaith ymddangos yn ein nesaf. Y mae yr hyn y cyfeiria ato yn teilyngu sylw. G3- Daeth amryw vsgrifau i law, nas gallwn gael ham. dden ar hyn o bryc1 i wJirtthur "V arnynt.

ADEODDION Y DIRPRWSWYR ADDYS…

[No title]

[No title]

FAIL.

CYFARFOD MAWR AR EYDD F' SNACH…