Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

Advertising

I I NOTES OF THE DAY

A Brilliant Debut

Serious Accident.

Advertising

..The Boxing Menace.

News
Cite
Share

The Boxing Menace. A RESPECTFUL APPEAL TO THE II MANHOOD OF LLANELLY. I In no acrimonious spirit and in no I censorious mood, but in accordance with the convictions of the Christian Churches and in deep anxiety for the moral welfare of Llanelly, we plead with all who have regard for true manliness, who cherish high ideals, and who are desirous of pro- tecting the good name of our town, to abstain from giving any support to the attempts made to introduce brutality into this great industrial centre. The Churches of Christ without bigotry, without intolerance, jmd without objec- tion to refined sport, have striven for the exclusion of this degrading form of amusement, which brings all manner of evil in its train. Its effects upon the community cannot be other than in- jurious, as it lowers the moral tone, and dulls the finer sensibilities, and en- courages the baser elements in human life. During the last five years, we saw thousands of young men leaving the homes, the churches, and the works of Llanelly, in the spirit of patriotism and self-sacrifice, to face the deadly perils on sea and battlefield, in order to defend Righteousness, Liberty and Honour: hundreds of whom have found early graves in foreign lands,'and others, we rejoice to think have been allowed to re- turn, although maimed and broken, yet victorious and bearing honourable scars. We treasure the memory of those chival- rous heroes whom we shall see no more in our midst: and we esteem beyond words the great sacrifices of all. It be- hoves us this day to guard most jealously the fruits of their victory. Out of re- spect for their prolonged agony, and in appreciation of the priceless security, which they have purcha.sed for us with their blood, we should all conduct our- selves seriously, and in a spirit worthy of the new era upon which we are about I to enter. We therefore APPEAL most earnestly to the young men of Llanelly,—those who are connected with the churches and those who are not—men nurtured in Christian homes, and citizens proud of the religious traditions of this borough- to .shun those assemblies where evil ten- dencies are in the ascendant, and not to countenance by their presence anything bordering on brutality. R. GWYLFA ROBERTS Tabernacle. HUGH JONES, Bethel. W. R. WATKIX, Moriah. MORIAH CHAPEL. I A PRAYER MEETING will be held at Moriah, commencing at 8 o'clock. Capt. Guy Thornton, the ex-Army Chaplain, will give an address. This meeting will be conducted in English. APEL DDIFRIFOL AT BOBL IEUAINC LLANELLI. Gwyddoch am y perygl sydd yn by- gythio ein tref yr wythnos d-fodol. Gwnaeth yr Eglwysi bob vmdret. i a ellid i roddi atalfa arno, ac i gadw draw yr ymosodiad beiddgar hwn ar gymeriad a moesoldeb Llanelli. Ond drwy amgylch- iadau anffodus, dyma'r gelyn wedi llwyddo i gyrraedd am unwaith at ein drws. Ac yn unol ag argyhoeddiad cre- fyddol y dref fod "ymladd a dyrnau" fel hyn yn fath o chwareu sydd yn gwbl anynol ac anwaraidd, yr ydym yn gwneyd APEL DDIFRIFOL at wyr Llanelli, o bob oedran ac o bob dosparth, i ymatal rhag rhoddi unrhyw gefnogaeth iddo drwy eu presenoldeb nac yn un ffordd arall. Trist yw gweled ymgais i ddwyn an- nuwioldeb yn ei ffurfiau creulonaf i mewn i dref fel hon sydd a thraddodiadau cre- fyddol mor ddisglair iddi. Nid ydym yn gwrthwynebu chwareuon diniwed, nac am gytyngu ar fwyniant eyfreithlop-, nac am roddi atalfa ar unrhyw ddifyrwch rhes- ymol. Ond yr ydym yn gwbl argyhoedd- edig mai agor y drws i lifeiriant o ddrygau fydd gollwng yr ymladdau ffyrnig hyn i'r dref. Gwelsom filoedd o ddynion ieuainc heinyf a phrydferth Llanelli yn troi allan i wahano] feusydd y Rhyfel ac i'r Mor, a'u hysbryd yn fflam o frwdfrydedd, o wladgarwch ac o hunanaberth. I ba beth yr aethant allan ? I amddiffyn iawnder a rhyddid ac anrhydedd eu gwlad; ac i ddiogelu ei henw da a'i haneirif freintiau cysegredig. Rhedodd eu gwaed eynes yn afonydd dodasant eu bywydau gobeithiol i lawr heb betruso: prynasant i ni eti- feddiaeth gostus, a gwnaethant yn bosibl gyfnod newydd o ragoriaethau ac o iawn- clerau ac o ogoniant. A ddiystyrwn ni ynte eu buddugoliaeth uchelbris ? ac a ddibrisiwn ni yn awr ffrwyth eu haberthau aruthrol gan adael i gymeriad drud ac enw da a nodweddfon goreu Llanelli fynd yn ysglyfaet? i ysbryd anheilwng ? Frodyr ieuainc! o bob cwr i'r dref, pa un bynag a ydych yn perthyn i'r Eglwysi ai peidio, apeliwn yn daer atoch am i chwi ymgadw oddiwrth yr arferion sydd yn darostwng, ac o bob lleoedd sydd yn peri i'ch natur oreu ddirywio, ac am i chwi beidio ymgymysgu o gwbl a'r neb sydd yn ymhyfrvdu mewn campau creu- lon. R. GWYLFA ROBERTS. HUGH JONES. W. R. WATKIN. Y TABERNACL, LLANELLI. I Cynhelir CYFARFOD GWEDDI Cy- hoeddus yn y lie uchod Nos Sul, Awst 24, i ofyn am arweiniad a help Duw yn yr ymdrech i wrthsefyll a dodi i lawr yr ymosodiad wneir ar Fywyd Ysbrydol a Moesol y Cylch. Dymunir ar i grefyddwyr pob Eglwys ddyfod ynghyd am wyth yn brydlon ac yn dyrfa fawr weddigar. "Cleddyf yr Arglwydd a Gedcon."

Cottages Destroyed. I

Advertising

Sewerage Contract.

[No title]

Advertising

Harbour Trust. À

-1Soccer RallyI

Advertising

IIntermediate Scholarships…

Advertising

ASTERISKS.

Advertising