Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

"WEEK'S WAR STORY

I WEARY, BUT NOT BEATEN. I

[No title]

--SKfWEN DIVORCE.

-_--THE PROFITEER.

[No title]

I SWANSEA NEWS,I

NODION AR BYNCIAU YRi -WYTHNOS.…

News
Cite
Share

NODION AR BYNCIAU YR WYTHNOS. I (CAN AWSTIN.) ,0 I lJrma gan arali a ddarllenwyd a r gyflwyniad y "silver truv i'r CynghoTwr John Lewi6, High-street, ar tiv.-I v .n 15 mlynedd fel arolygydd Ysgol 8ul Capel Gomer, Abertawe, gan Mr. Dd. Jenkins:— Mewn am bell le 'does glod i'w gwei byddwch weui marw; Ond wedyn, 0. mae pawb yn hael Yn canmcl, a gwneyd twrw; Adroddir eich rhinweddau i gyd, Fe'u gwneir yn dorf afrifeel, 'R() i ohwi fyn'd i arall fyd. Ac yn rhy bell i'w clywed. Hen arfer gan eglwysi'r eaint Yw anwybyddu'r ffyddlon, Tra'n fyw. gan addaw gw-obr draw- Y delyn aur, a'r goron; Ca Mr. Lewis arian dray v 1 Ein parch i'r arolygydd Cyn iddo fyn'd i'r wiad ddidrai A chael Da Was ei Arglwydd. Am bymtheg o fiynyddau maith Bu'n arolygydd medrus; Ptry bynag bwdai wrth y gwaith, Dal ati wnai John Lewis. Ni chefnodd ef ar stwr ein plant Ar Suliau teg na diflas, I aUu gwncyd, rhaid fod y sant I Job yn rhyw berthynas. Tra yn y eywair llonn, cvmeraf gyfle i longyfareh fy nghyfeillion, y Cynghor- wyr J. Evan Jones a David George, ar eu hetholiad fel cadeirydd ac is-sadcirydd Cynghor DosBarthol Rhydaman. Dau Gymro o 'waed coch cyfan" ydynt, dau o'r cynrychiolwvr goreu allasai gweithwyr y 010 Carreg a threthdalwyr y dosbarth eu sicrhau i rldal awenau llvwodraeth Ileol ar adeg mor brysur yn hains v hyd a'r Bettws." -4- Diddorol, er nad oes yn awr gymaint « son i'w glywed am State Purchase," ydyw darllen llyfryn newydd y Parch. J. T. Rhys ar Y Fasnach Feddwol yn Nghymru-Bdh i'w Wn(,ud? Atebion i wrthwynebiadau v rhai ydynt am ymwrthod a phob cynllun heblaw llwyr- waharddiati ydyw y rhan fwyaf o gynn- wysiad y pamphlet, a thra thebyg cawn yn fuan eto glywo(I am ail-ymgai6 i rotldi eynllun Mr. Lloyd George mewn gryin. Yn y cyfameer, ceir liyfforddiant am sefyllfa'r faisnach a gwahanol ag\n.ddau y pwnc dvrus hwn ym intirn a rhesyman Mr. Rhys, a gvhoeddir gan y Welsh National Campaign Committee. "Wrth derfynu," medd yr awdwr, "ran- iataer i mi ddweud yn eglur a phendant nad wyf fi nac arall yn henni fod y cynllun yn berffaith. Ond nid oes perffeithrwydd mewn unrliyw gvnliun arall ehwaith. Mae yna Nvy o am'ierffcithderau mewn Llwyrwaharddiad nag y mae llawer yn ei sylweddoli. Dywedaf gyda pharchedig ofn ac argyhoeddiad svdd yn dyfnhau bob dydd n'n bywyd nad oes end nn ffordd berffaith vnglyn a'r drwg hwn fel pob drwg aralI-fi adael yn wirf-oddol yn nerth gras. Yr hyn wyf yn ei honni am T cyiilhrn 'ItwiT-yw" mat dyiftanf goreu o fewn ein cyrra^dd. Credaf m derbyniwn hwn ac y gwnawn v goreu o hono y hvdd inni gyrraedd pethaii gwell yn fuan, a ^•neufl yn llawer haws i bobl arfer h'inan-lyv.oflraeth o'u gwirfodd ac yn nerth gras." YMSON AR Y RHYFEL. Beth yw'r daran glywai'n rhuo Sydd yn siglo cvlfpcyi gwlad ? Plant fu'n anwyl yn y teulu ] Heddyv. 'u gorwodd yn eu gwaed. ] Swn magnejau sydd yn rhuo j Yn y gwiedydd tra mor draw; Plant anwylaf sydd yn syrthio Ar y tide' a'r aswy law. < Llawer ealon sydd ar dori; Dagrau'n treiglo dros y rudd Am anwyliaid fu'n y teulu, Hcddyw'n gorwodd yn y pridd. Llawer tad a mam 8v'n wylo Am rai anwyl fu'n eu co l, Weocli myn'd i faes y irwydr I ddychwelyd bytli yn ol. Llawer brawd a ehwaer sy'n gruddfan Dan eu gofid yn ddi-hedd, Am eu holl berth'nasau ydynt I' Weithian yn y dystaw fedd. pwy a wyr na welir eto. Lawer yn en plith cyn hir Wedi 'u taro lawr a'r fagnel Neu trwy ariboll picell ddur. Torcalonus ydvw'r meddwl, Mawr cw'r griiddfall,-mawr y lief Ond er hyny, ni obeithiwn Cant gyfarfod yn y nef. William Jones, 3, Bennett-street, Landore. Dydd Sadwrn diweddaf ennillodd Alfa I gadair dderw ardderchog Glaramman, am y bryddest oreu i'r diweddar Barch. Rhys J. Huy.'s—cadnir gwerth S10 10s. Cystadleuodd deg o feirdd am y dorch. Fel hyn y canodd Mrs. Richards, ei "briod, idlln ar y llwyian:— Wei done, fy anwyl Alfa, Gwnest yn ardderchog iawn, Ac yn y gadair hyfryd hon, Yn wir, wyt. arwr llawn. Ti genaist gan fendigaid Ar ol y sernff mawr, Ti wylaist ddagraii trwy y r-M Ac wylaist yn y wawr. Parch. Khys J. Hhw6 aiifarwol Oedd testyn tlws dy gan, A gwelais i dy ddagrau di Ar ol dy gvfaill glan. "FiTyt bedd1. w yn dy gadair, A iriül iawn 'th fri; Os ti a hi a'r gadair hon. Y fi a'th bia di! Dr. Gwylfa Roberts. Llanelli, oedd y beirniad. W-1 done, Alfa.

[No title]

TOWN TALK.

Advertising

AGE GROUPS.I

[, _BOROUGH TRIBUNAL. I

[No title]

NEW CONSTITUENCY I — .——

ROTHERMERE RESIGNS. I

LANSLIDE SEQUEL.I

THE NEW TAXATION.I