Hide Articles List

28 articles on this Page

Advertising

.LOCAL & DISTRICT NEWS1

--BRITON FERRY. I

CL YNE.

! POPTT TALBOT.II

I RIiSO VIEN. I

i SKEWEN.I

IHOW TO TAKE CORNS OUT SO…

iCOLLIER AND THE BUCKET.

:A BRICKLAYER'S EXPERI-I ENCE..,

[No title]

NODION AR BYNCIAU YR WYTHNOS.I

News
Cite
Share

NODION AR BYNCIAU YR WYTHNOS. I (GAk AW$TIN.) I I Canu wna Talnant mewn iechyd a; nychdod-yr un fath yn union—a da gan lawer Cyinro is Chymraos gael gair fel hyn oddiwrtho Yn chwilio 'rwyf am iechyd, A He i gladdu'm clefyd; Caiff Shir Forganwg a Shir Gar Bob un ei shar o'm gofid. Os na cha'i dir iw gladdu, Fe fynnaf for i'w foddi, ø Pe rhaid fo hurio submarine Yr Ellmyn i'w ddarn-soddi. Yn Nghaerfyrddin yr oedd pan yn ysgrif- enu yr uchod. Yn iach y b'o, ac yn ol y delo," yw dymuniad pobl Abertawe. I Penillion yw y rhai canlynol a ddar- llenwvd ar gyfiwyniad dysgl arian i'r Cynghorwr J. Lewis, Sul, Ebrill 7, 1918, ar derfyn pymtheg mlynedd fel arolvgydd yr Ysgol Sul yn Cnpel Gomer:— Nid mor hawdd yw cuddio teimlad, I Nid mor hawdd yw llochi tan, I Rhaid i'm henaid dori allaji Erbyn hyn mewn mydr a chan; Bu ein brawd a'n cyfaill tirion ¡ Yn llafurus gyda'r gwaith, Yn crynhoi, a thrin a threfnu, ( Am ryw bymtheg blwyddyn faith. í Erbyn hyn mae'n dro i ninau, I Deulu'r ysgol, fawr a man, Ddangos iddo'n cariad ato Yn y ddisgyl loyw lan; Adlewyrchiad ei gymeriad Iddo yn ei gloywder fydd, Ac yn ngwynder per ei metal Purdeb glan ei galon sydd. Tirion fuodd ar y strydoedd Yn argymhell plant y dref Yn ddiesgus i ryw ysgol Er mwyn dyegii ffyrdd y ft; Gwyr werthfawredd dilyn Ieeu Yn nghymeriad hartW ei box, Gwyr nad oss un man yn gyagod Fel yn mynwag Mah y Dyn. Cariad Crist sydd loud ei emid 'Nawr yn lloegi megys tan, Un yw amean mawr ei fywyd, Sef dyrehafu Ieeu glan; IToll alluoedd nerth ei feddwl A gysegrwyd ganddo'n llwyr— Clod i Dduw a lies i ddynicn A gynahella fore a hwyr. Chwithau, blant, sydd yma heddyw, I Sais a Chyraro'n ddiwahan, II Cofiwch plant yr ysgol ydyw Plant y cymerfadau glan; Plant y clod nr dvaglau arian, Meibion urddasolaf hil- Maer ein tref a'r Prif Wainitkg Ydynt blant yr Ysgol Sul. Tithau. frawd, bydd eto beUach Yn ffyddlonach nag orioed, Er mwyn puro cylch cymdeithae Sy'n helnethu gylch dy droed; Gwell yw'r dye; an eydd yn arcs, Uwch yw'r anrhydeddan ban, Pen Tywyeog. Mab- y Brenin, I Pdaw a'r goron yn y man. John Evans (Gowerstrest). Da genym weled fod rhaglen ail eistedd- I fod flyayddol Capel Aunibynol Seisnig Manselton, yn nihlith y 38 o destynau, yn cynwys pryddest, yn Gy;nraeg neu Seisnig, o deyrnged i'r Henadur Ben Jones, Y.H., Maer Abertawe. Testyn iawn, Otùde? Pwrpasol iawn yw teetyn yr englyn—" The Queue." Deallaf mai un or rhai mwyaf blaenllaw gyda-r mudiad blynyddol hwn ydyw fy nghyfaill Mr. W. Hosea Jones, M.E., goruohwyliwr llwyddianus gloia y Pentre. j Yn S?yddfa Bwydydd Ahertaw dr. byuiwyd y ?aniynol o ardal Cwmbwrl :-1 "Diolch i chwi am eich oaredigrwydd i mi nos Wen-er diweddaf er cael pethau yn iawn. Felly Dymunaf i chwi ddyddiau hir s, I rwystro pob rhyw gam; Fe ddaeth y te a'r Cop yn wir, Yn'nghwlnni pot o jam." Ymhlith caneuon wyf wedi eu derbyn ar gyfer cyfarfodydd croesawu bechgyn o'r gad pan ar ymwoliad a chartref, y mae mwy o gie," am a wn i, yn mhennillion Rhydfab, Hendre, na nemawr ddim sydd hyd Mo i law. Gan fod y gan wedi ei hargraffu a'i chyboeddi, gwell peidio difynnu yehwaneg nag a fyddo'n ddigon i awgrymu'r gvreddill;- Credodd Will Berlin yn gryf Y cai bob tref i'w ddwylo, 1 caffai ef a'i greulon Staff Wneud chaff o beth a fynno; Ond cyn cnhaooda Wlad y Gan Caiff deimlo tan y Cymro. Daeth mewn rhwysg i Belgium dlws, Gael allwedd drws ein -lynys. Lladd a llosgi'r cryf a'r gwan, GwnaetU lawer Llan yn fatches; Ond chwalwyd brol ei uchel fri Gan Gymry yn y trenches. Meddyliodd gael y hyd o'r bron Yn ffyddlon i'w addoli, A byddai pawb yn plygu lawr, Ac yntau'n gawr yn gwenu, Ond chofiodd ddim o'r mwlsyn hyrt Am feohgyn pert hen Gymru. Cuddio'i lynges mae o hyd, A gore gyd yw iddo, Gwaeth os daw ma'e i'r cefnfor glan ] Mae' boys a'r tan yn watoho; A chaffai'r cyfan fyn'd yn emaeli A Will Mwstash yn wylo.

Advertising

NEGRO SENT TO PRISON. I

SWANSEA'S RATES .I

Advertising

A 250 FINE,-I

TINPLATES FROM JAPAN, I

WIDOW'S SOLE SUPPORT. I

DENTAL CANVASSER. ___I

COLLIERY -ALLEGATIONS.I

Advertising

COAL EXPORTER'S WILL. I

Advertising

NEATH.

i ALTERED DEEDS. I

Advertising

CARMARTHEN HORSE SHOW. I