Hide Articles List

47 articles on this Page

Advertising

Advertising

NODION AR BYNCIAU YR ,WYTHNOS.…

News
Cite
Share

NODION AR BYNCIAU YR WYTHNOS. I (GAN AWSTIN.) (GAN AVTI N.) Yr Awyr-gyrch n ydyw testyn englyn f T. F. Manc-elton-Cyraraeg am Air Raid yr Ellmyniaid ar ddinas Llun- lain A lloer Duw yn llywio'r don-trwy y nen Taro wna'r ellyllon; I gwr brau, gan guro bron, Taer gilia y trigolion. Wedi i mi eon yr wythnos ddiweddat am ystori'r diacon a'r Efengyl yn cael ei dwyn ar y ddwyrod, clywais am fyfyriwr arall yn myned o'r un coleg i eglwys, neillduol mewn sir orliewinol, yntau ar geffyl haiarn. Nid cynt nad oedd wedi cyraedd ar fore'r Saboth, hyd at y capel, nag y gwelwyd pen-aethiaid y bobl yn tyru at eu gilydd mewn cynhadledd, ac ar bob wyneb olwg ddwys-ddifrifol. Oafai?r bachgen druan heb fod nepell Adiwrthynt, yn syn ei wedd, tra yn dall y ddwyrod ddiniwed wrth ei ochr. Hcb fod yn hir gwelodd ddarfod or ym- yyngkoriad, a dynesai un o'r brodyr da yn rhyw wylaidd hrag ato. Mewn Ilais a goslef barn ynddo dywedodd: Yr ym ni wedi penderfynu nas gallwn ganiatau i chwi bregethu yma heddyw, gan eich bod wedi dod fel y gwnaethoch." Nid oedd gan y myfyriwr ond prysuro yn ei ol, a'i genadwri heb ei thraddodi. Ond ni ddarfododd pethau yn y fan yna. Ymhen Sul neu ddau ar ol hynny, gwas- anaetkai pregethwr amryddawn yno, yr hwn, os gwir yr hanes, sydd erbyn keddyw yn disgleirio mewn ftvlck arall. Ymfalchiai gwyr y set fawr i gael dweyd wrtho sut y gwnaethant a'r n student," ond ni freuddwydiasent am y miuii y cymerai yr ystori a'u bymddyg- iad. 0. falle wir," meddai wrthynt, ei hala nol am ddod atocb, yn gyru ,ei gerbyd ei hun, ac heb weithio yr un anifail. Pe deuai yma mewn coach' a phedwar ceffyl, gyda ooachman mewn lifrai, fe gawsai bregethu. Wfft i chi a'ch hen shibboleth! Ni anghofiwyd byth mo'r geiriau, ac ni rwystrwyd byth ond hynny unrhyw un ddygai yr Efengyl ar geffyl haiarn. Daeth y canlynol i law oddiwrth y Cadben Ceitho Davies, oedd yn pregethn yn Central Hall, Abertawe, Sabbath neu ddau yn ol:—" 6, Bryn-road, Fforestfach, Tachwedd 26ain, 1917.-Fy Anwyl Awrtin,Gwn y peri gair ani&- gwyliadwy fel hyn oddiwrthyf o'r cyfeir- iad uchod ryw gymaint o syndod i chwi ar hyn o bryd. Yr wyf yn aror, er rhai wythnosau bellach am seibiant-oddi- wrth fy nyledswyddau milwrol-gyda fy unig chwaer yn nghymydogaeth Aber- tawe. Fy amcan penaf wrth frysio gair atoch, fy hen gyfaill mwyn, ydyw-i ddatgan fy llawenydd am diolchgarwch pereonol am yr ysgrifau Cymroig galluOg o'r eiddoch fe ymddengys yn wythnosol, mae'n debyg, yn y Cambria Daily Leader." Amryw or ysgrifau hyn yr wyf wedi cael y plescr, a'r hyfrydwch, o'u gweled a'u darllen trwyddynt air am air, a mawr ganmolir hwynt gan rai o brif feirdd, oerddorion, gwladweinwyr, a gweithwyr goreu'r genedl—a dylaswn ddweyd hefyd, and last, but not least, the Welsh boysgartref ac oddi. cartref. Y mae eieh enw yn barhaus yb. dwyn adgofion melus i mi o'ch cyfaill- garweh cywir a'ch cymdeithas diddan o chwarter canrif. Nid anghofir hefyd am fcir flynyddoedd gan filoedd Jáwerich prwasanaeth anmStriaiadwy it grefydd a noesoldeb adeg y Diwygiad diweddaf a ymwelodd a Chymru. Brysied y dydd! Gwawria, gwawria, Hyfryd foreu, etc. —Gyda chofion cynhee, byth yn ffydd- lawn, Ceitho. O.Y.—-Cofiwch fi at y cyfaill Mr. A. P., Hlgham. Deallaf ei fod yntau hefyd yn wneyd gwaith mawr yn y cylokoedd oymdeithaeol. Gan fy mod wedi cael am6er prysut lawn yn yetod yr wythnos, methais gael cyfle i fyned i wrando, noo Lun, ar ddarlith y Parch. D. Price, Bethesda, yn Libanus, Cwmbwrla, ar Ieuan Ddu." Gwn mai Mr. T. J. Williams, A.S., oedd y llywydd penodedig, a gwn hefyd mai diddorol dres ben i mi yn )gyetal ag i lawer ereill fuasai'r ddarlith. Oddiar dyddiau fy mebyd, pan fyddai fy nhad yn dwys ddarllen a phwysleisio barddoniaeth Gomer a Ieuan Ddu. yn fy mhresenoldeb, codai'r llanw yn fy nsrhalon a'r dagrau'n lli i'm llygaid pa bryd bynag y gwrandawn ar yr hanes. Hobeithio y caf glywed Mr. Price dro arall ar y teotyn hwn. Llongyfarchiadau i'r Parch. D. B. Richards, Brynhyfryd, ar ei etholiad fel llywydd Cynghor Eglwysi Rhyddion Cym- reie Cylch Abertawe. Cyfarfod rhagorol oedd y cwrdd blynvddol ym mha un y cymerodd yr etholiad le, ac er fod newid ysfrrifenydd, fel y Parch. J. Davies, B.A.. a chario allan y cwrs cyffredin o newid llywydd yn lfynyddol, yn golygu trymhau y gwaith ar ysgwyddau swydd- ogion newyddion, bydd cydweithrediad y Parch. R Morgan ac ysbrydiaeth ac ynni y Parch. J. Davies yn sicr o fod gyda'r cynghor a'r ddau swyddog newydd yn ystod y flwyddyn ydym yn wynebu. Cefais y manyliori i mewn i'r eolofnau Setenig. Ac yn awr am ddarlith Mr. Oakley Walter, Y.H., ar ha*i<is Tref^rig, Nos Fawrth y traddodwyd hi, yn y Taber- nacl. dan lywyddiaeth y Parch. J. J. Williams, a chan fod yr Uehel Sirydd a'r Cynghorwr DaVies, ac ereill, yn wyr o fri. ac adnabyddiaeth a'r lIe yno, dealia pawb fod hanesiaeth, cof byw, ffraelh- ineb a dawn Mr. Oakley Walters wedi cael derbyniad teilwng o'r achlysur. Gofod a balla, onide buaswn yn rboi am- linelliad o'r ddarlith yn awr. Dychwelaf \ti gyda phleser yr wythnos nesaf,, a cheisiaf roddi crynodeb ilr darllenydd o'r hyn a ddywedwyd.

TINPLAXE BONUS.i

[No title]

LATEST WAR NEWS i

THURSDAY'S FRENCH OFFICIAL.I

MESOPOTAMIA ADVANCE. I

-SLIGHT ENEMY GAINS.______1

I ARMISTICE CANARD.

A WEEK'S PIRACY. I

WAR MUSEUM EXHIBITION.

I A FARTHING TOO MUCH! f

I POLICE PROMOTIONS. I

I SHIP WIHTOUT A PILOT. t

I ,,NEW J.P.'s.r

[No title]

WAR SUMMARY I

- -__-THE 1914 MINERS.I

[No title]

AIR RAID ON ENGLAND . -.-…

I __FIRE AT MANSELTON. I

SWANSEA HARBOUR TRUST, I

I _HOW TO GET SUGAR.____I

I _AMMANFORD COUNCIL. )

THE C.O/S VOTE I

NEATH BUTTER RUSH. .j

WARNING TO OTHERS.;

IMPAIRED VITALITY.I

4I COAL CONTROL BILL. I

FAMOUS WELSH C.O. CASE. I…

-STEAM ROLLER S FALL._I

IMADAME GERARD. I

-LOST 2685 1 N- A YEAR. I

DRYMMA FIRE I

, DEATH SENTENCES. I

A COSTLY BREACH.I

FARMERS TO ORGANISE. r

TOOK NO FOOD ALL DAY. i

DRAPERY DRAMA'

A PEERAGE ROMANCE.-

SWANSEA NURSE WEDDED.

WELSH DOCKYARDS. - -

HOME WITHOUT FOOD.

SIX NEWSPAPER BOYS. .....…

I,-MUMBLES GUARD FINED.

[No title]