Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

HODION AR BYNGIAU YR WYTHMS.…

News
Cite
Share

HODION AR BYNGIAU YR WYTHMS. (Can AWST!N.") T' n arall o g-Rvri g-wlpidyddol y 'h'Gdi<'roC!si'rmn"iard.d lonyraur delynau ydyw y syniarl a dd,w i fffid',l Mawer o Gymry Sir Frychciniog wrtn ddarllpn am. farwola.eth Mr. Arnold 340; Ipy. Rbyfedd mor i'yr yw cot y cyboedd etm foneddigion fel Mr. -Morle V, 1'u end ychydig itynyddau yn ol yn dal sv.'yddi pwysig yn y Llywodracth ac a t'u yn aelod e<*ned<!ol dros Sir Gymreig am j'.i i. biyn- yddau. Fel aplod dros Sir Frych(-iniag efe ydoedd rhagtlaenydd Mr. SidTley Robin- <eon, a'i aria.n ef a ddetnyddiT.yd, fwyaf, i E, f'vdlu npwyddiadur Khyddirydol Aber- .honddu, <L pha un y bum yn dal cy'syUtiad em rai biynyddau, pr na. ddpchreuodd f\' tMgolygyddiapth i am dipyn o amser w&di i Mr. Morley ymddiswyddo. Etc i syd, cefais y fraict o gyfari'od a Mr. Moriey n digon o gyt'athrarh gyda-g p,i* i ennill fy iuha.rch diL'fua.nt am pi wir foreddigRidd- Twydd a'i garedigrwydd di-ben-draw. =? Bua<6<u yn dda gan 61oedd o bcbl Sir 'Frycheimog sicrhau ei wasanaeth am fi wvodi pfHach. po yn boslbl, oblegid nid Ot'dd gan y blaid Don&idd unrhyw debyg- drwdd yn y byd c'i droi o'i spdd, ond yr oedd gw,-telde. r ei iechyd y Hith -fel na aJlai ddilyn gyda'i orc-hwylion y.vl&id- yddoi. a. rhodd<xid o rybudd i'r arweinwyr Rhyddfrydoi i'w galluogi i eicrhau. vr aelod pre,pnno]. ï Fet mab i Mr. Samnel Morley, o barcbus !Vo-ffa am ei haeUoni taag at, Athrofa! <jcff'adwria,etbol y Ddwy Fil, yn Aber- !honddn, ac fel mah tMlnwg o dad inor enwog. a.nnhd Arr. Arnold Morley -an nrwemw,s7r, g\vf'i.nd{)gi()n. a "-r iAnnibynwyr Deheudir C'yinru. a bydd y )r'.{'wydd am pi yn dwyn ad- )<?oiion dnf am M a!hi, pi iMlneisrwydd. a'i <idai<jai mwf.ol a chretyddcL Iddynt Iiwy yn npilltuol bydd disgri6ad yr hen bcrprin ymadawMiig. y Pa.rch. W. WilliauLs, o Mountain Ash, o wr da wedi myae<l i fyd tU-a!l yn etthaf cyfatcboi am Mr. Moriey— y cynan'n sydd fendi- Reddg." Cyffelyba -N,fr. Williair. goffadwriaptli \f(,D{ligedig y <'yfiawn i facb{udiad haul. ran fydd haul yr hafddydd n myn(xl. i Jawr i'r gorwel dravv-, 11 meddai Mr. WH- Siam- a gaIJwch ei ddilyn a'ch llygaid byd m P's bo wedi di[yn drns bcunau y myn- yddau poM, ac wcdi iddo tyned o'r golwg ei hun bydd yn taflu ei oieuni ilacbar yn ol i wyneb y Surfafen, a gclygfa byfryd ia,wn ydyw. am amser wedi i'r haul ddis- gyn. Pan dda;, cysgodion y no-, i ordoi'r wlad, byddwn yn hiraethu ar ol yr haul a'i olpuni ac yn edrych ymlapn am wel&d pi wyneb giri-ol y boreu v.'edyn. Felly yn tmion y mae coffadwi-iaetli v cvnawn." ? ? ? Ymhiith amrywiaprh ddiddorol llpnydd- Sapth a barddomacth "Cvmru" am ns Icnawr, y mae crtbygl gyrihwy.'fawr, gan Mr. J. H. Davips, ar <!pstyn B.mperol y dyddiau hyn—" Tir Gwenith Gyda, thuHfnm o iEgyrau yni (tangoH sefyllfa tir g',renith Cymn.t o ]8h7! 5 19]5. a chydmariaeth cynnyrch gwahanol Firoodd. arweiniA yr y!-grifenny<ld i gym- hari3.eth bpHach ihwn!T CyD.ini a'r Iver- ddon. yr Alban a Lloegr. Er mai cvk-v-,)o a wna am y Hpihad fo.nÚl weJi {'ympryd lie, I pylwa ar gynnydd y Hwyddyn 191j gyda bcddhad. a gp:I\v hynny yn brawf ein Tb<xt yn di-huno ac ar y llwvbr i'r Gymru Tiewydd. :? ? H RarddDniaeth Cymdpithas Glyncor- ?w? ydyw penawd dcthotiad o weddillion —nid gwt-hilion, cofier-cvmdeitha. a gyn- hwysai eawog'ion, rai o honrnt yn itdiia- byddus i mi pan oed-dwn i yn Ü>1lC a h wythan yn hea. Cvmraes_ ydyw y wedcli11ion oddiq rerth un drnyn ar laith y CQnve'ntion/* Y Tn.ae hwnmv yn ddwy-ieithog- ac yn ddigrif dros ben wr'h ymdrin a chynadledd y Siartiaid yn Bir- mingbam yn Y838. Gwell pron na dyfalu, a. chewch y p€TiniU cyntaf fel mynegfys i ddangoe pa fodd y chwareuai Dpwi ab lag-o gyda. phwnc y dydd yn yr oes honno: a Gan fod ein byd o chwith, We'll try to ha.va it right; Boed undeb yn ein plith To worT: with all our might; Danghoswn fod yn gn5 For tyranny t.o dwell, I Fod pob rhyw dras yn groes i'n blaa I That \'irtue doth expel." LIawenvchwvd fi wrth ddeT'bvn adrodd- !ad Mr. J. D. Morgan, Y.H-, dydd Sadwrn diwcddaf. ar sci'yHfa, a rhagolyK'ou glo- feydd dnsbarth y G]o Carre-g: Prisoedd am lo—'twch nag crioed o'r blapn cyncgau da. a rhagolygon gwel!: y gwpjthfacedd yn JIJ.YD?:l -mlaen yn "nll na gl-of!'Fld dos- barih cvf,-i-goc;. prind-er gweithwyr yn galw am bf>idiQ cotti iini-er, a'r gwerithwyr tan- ddaea.rol oil va -gormig os na<d yn ser. <= Cytcirut nn <? npw-t'ddiaduron Caerdydd nt haneeyn tynpr yn fvw o adgonon am Ifuan GwyTiedd a Watcyn Wyn ac preiH. Hanner can' mlynedd wcdi marw<)I,tli Ip'jan GwyTiedd danfonwyd gvawl-arlun (photograph) ohono i fy hpll gyfaill ymadawedig. Mr. T. Thomas, Tynywprr:, f'r Pontypridd—gwr o barch a< o dfilwng fn gyda'r Annibynwyr—ne wedi sy!Iu ar y darlun atu ennyd, gweiai Mr. Thomas ryw frychni tua phen yr ysgwydd. Wedi mai aarlun o law gwraig Ipua.n Gwynedd yn d&l ei gwr i eio;;tood pan yn rhy wa.n i ddal ei bwysau (\i hun oedd y U brychni." Yr cfdd yr nrlunydd wpdi amcanu at ddilfu llun y l!aw garedjg, ond yr op<ld Am-tior wfdi a<H'pr yr adgof am y weithrod dyner. Am y)' hanesyn p--yfiie7-th hwnnw y cano<!d \Vatcyn Wyn g-yffa'i Awen ddi-a.il at des- tya mor -bryd-rth:- H }!ae leuan yn y beddrod erf, h&nner can- rifllawn, A'i ddarlun wcdi dyfod yn feddiant inni gawn: 'Ac yn y darlun hwnnw m" nurf y dyner law Fal cvsgod wedi ei fwrw s'!m oleu'r byd a. ddaw." :)(: =? Ac wr\ derfynu. rhaid adrcxM nn arall b storiau difyr LIanpHi. fel y c'lywais hi yn y tren. Tebyg fed gwr o arda.1 gvfag-),.q wedi pryimu gwaith glo bychan. ac wedi gwahodd rhiu cyfeiHion i'w wplpd yn ei swy.Tdfa ar ddydd taln'r cyuogau. Yr oedd drws bychan wedi ci barotoi i pptyn allan yr arian i'r gweithwyr, a phan agor- wyd y drw-s, gwaefModd y perch enog yn awdurdodol-u Now, then. <1()n't rush, please-that's a coHier's trick, always: take time. take time. and you'll all be paJd in rotation." A daeth dau ddyn ac un bachgenyn tua phedair-ar-dd?g oed ymlaen i gael eu talu-heb un U rush."

DEAIH OF MR. ARM6L& MMLEY.I

Advertising

. - . -.--I BOSBARIH V SLO…

WHAtER AFIRE IN THE CHAMKEL…

? 8!ST!LLE?S R8MCE' ______…

LAD!ES! BEAUTIFY YOUR HAIR…

__n.____-"-=-:-==-=I BH!m…

CEKEm OWEN IHOMAS' SOU KtLLED.…

-..__-.-._-.__._-I HERBSE…

ASSAULTS !jM8V!SHSIOS!CK BABV

[No title]

Advertising

WHERE HE JOINED THE TRAINI

BUP,RYPORT P8UCE ASSAULTSI

Advertising

A REMARKABLE SIORY

CYMMMM SOCIETY.I

11 PRiNCE AND PENSIONERS

A IALE 8F"pmiRYI

Advertising

I -,-_.._-I ANOTHER L!FE8m…

WEAK, ACM RAM ? RUB OUTI UJM8AM!-

ON ms. m EDWAM V!! I

SAHmrs F88IBALL RESULTS