Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

NODION AR BYNC!AU YR .WYTHNOS.

News
Cite
Share

NODION AR BYNC!AU YR .WYTHNOS. (CAN AWSTtM.") Yn Abertawe, nos Wener, gwelwyd gwobrwyo dau fachgen ieuanc o'r cylch drwy i Mr. Cleeves, fel llywydd cyfarfod t mewn cysylltiad ag Ysgoi Haf y Myfyr- wyr Mwnawl, estyn iddynt, ill dau. Fath,odyn aur rhoddooig ,-an Syr W. J. Thomas, Ynyshir. Yr oedd y cyt'arfod yn Un diddorol mewn llawer ystyr, ond, heb !fanylu ynghylch y treiniadau na'r areith- iau, teimlwn y dylwn gofnodi y naith a Mongyfarch y brodyr James. =? I mi y mae y ffaith mai Syr W. J. Thomas ydoedd y rhoddwr yn dwyn adgonon am dano ef a'i dadcu, ac yn fy annog i sylwi i'od llwyddiant y tadcu a'r wyr yn brawf y gellir carlo gloieydd mawrion yn mta,en gydag amcan mewn golwg i wneud pobpeth posibi i sicrhau diogelwch, ac i noddi a chodi swyddogion i'yddont yn llawn o'r un ysbryd, heb golledu perchenogion na gwasgu gweith- 'wyr. '*= C<rf genyf am y cyfarfod mawr yn mha un y bu gwaith ac ardal ac edmygwyr yn llongyfarch Mr. Willie Thomas ar ei ddylodiad i oedran gwr. Y mae yr hynai- gwr, Mr. James Thomas, wedi mynod i dy ai hir gartrei, yn y Bedwas, er's hlynydtLau beUiich, ond y mae yr wyr yn cario allan ddymuniadau yr hen batriarch, ae wedi dpa.H ffyrdd i wneud daioni mwy Mag y meddyliwyd, nac y breuddwydiwyd MM danynt, yn y dyddiau gynt. Er hyny, fn yr un cyfeiriad y llla.e'r llwvbr. =* Bum i fy hnn, un amser, yu cymeryd jrhan fechaa mewn pron ett'eithiolrwydd y parotoadau a wnaed yn ngtoia, y Standard ar gyfer defnyddio trydaniaeth (electricity) i oleuo, i nrwydro tyilau powdwr," i Toddi arwyddion o'I' gwaelod i'r wyneb, ac yn y blaen. Bum yn yegrifenu i un o brif newyddiiMluron mwna,wl Uundain ar y pethau hyny pan nad oedd cwmnioedd cyfagos wedi agor eu llygaid ar bwysig- rwydd na mante.ision pethau o'r fath. Yno y gweiaia y drefn gyntaf mewn grym yn Neheudir Cymru tuag at ddyirhau yr teolydd tanddaearol a- lleihau pcrygl tanch wa, pe buasad tanchwa. yn digwydd. Difyr yw edrych yn ol at yr adeg y gwysiwyd y goruchwyliwr, Mr. John Jenkin Thomas, o naen y Hys am drosedd yn erbyn yr hyn farnai y diweddar Mr. Thomas Errington Wales ydoedd ysiyr un adran o Gylraith y Mwnau. Dychrynodd Mr. J. J. Thomas gymaint fel y diangodd Fr Unol Daleithiau, ond pan bellebrwyd a.to, daeth yn ol i wynebu yr achos. Ni fuasai y canlyniad yn bwysig o gwbl pe buasai Mr. Wales yn iawn yn ei tarn, oblegid test case" ydoedd. Ac yr ceddwn yn y Ilya pan esboniodd Mr. Wales, fel swyddog y Llywodraeth Wladol, maj y rheswm yr oedd ef wedi dewis Mr. J. J. Thomas fel dinynydd oedd mai gwa.ith y Standard oedd y lofa yn mha un yr oedd mwyai' o oial yn eael ei ddangos am ddiogelwch o unrhyw ran o Ddeheudir Cymru' W, el," meddai y cyf- reithiwr, paham y dewiaasoch ef, ynte" "Teimlwn/* atebai Mr. Wales, H os oedd yn droaedd yn y Standard, fel y gwaith goreu, y yn sier 0 fCid yn drosedd tnewn gweithfeydd ereill nad ydynt yn cael eu carlo yn mlaan mor ardderchog a hwn "—ac yr oedd y liawenydd a ddangos- wyd drwy'r Ilys yn pro6 nad oedd gronyn o deimlctd drwg yn mynwes yr hen swyddog parchus at berchenog oedranus na 6W3'ddogion medrus a dallus y Standard. A phan enillwyd yr aehos, gan y diffynydd, nynai heddweh a theimladau "a o bob ochr. =? Y mae yr wyr, Syr W. J. Thomas, erbyn hyn wedi enwogi ei hun fel noddwr hael- ionus mewn cyteiriadau eanga,ch.. C'yn- orthwyo myfyrwyr, lledaenu cortynau prpawylfeydd claidy C-ierdydd, a gwaddoli Ysgol Feddygol i Ddeheudir Cymru. Dad- 'biygiadau ardderchog, onide? Ie, a rhai eiihaf naturiol yn n.iW," y sawl a E?vlwo. eithaf naturiol yn ngolwg y sawl a sylwo. Nid ydym yn taithio wrth gwmpas na llinyn mesur yn y nodion hyn, ac felly ni jyfedda y darllejtydd ei fod yn goriod troi gyda ni o Gymru tua'r Dwyrain pell, yr vythnos hon eto. Y mae llwyddiant y .Rwssiaid yn suddo un-ar-ddog o longau ihyfel y Germaniaid wedi rboddi bywyd mewydd, nid yn unig yn mbobi a milwyr, yn ogystal a morwyr Rwssia, ond yn jighalonau miliynau yn mhedwar ban y ibyd, oblegid ergyd drom yn erbyn gelyn rhyddid ydyw y llwyddiant calonogol hwn. D&w cenedloedd dw¡riol allan i'n cyn- orthwyo ni a Rwssiitt fi f rai nge yn fuan, a. theyrnasa heddveh a hyny yn Ofynt. :t: :I: Cyfeiriwyd yr wythnos ddiweddaf at "lef o M<tcedonia. ac at enwau lleoedd adnabyddus yn c«.el eu hadgono i ni gan n,owyddion a.m symudfaoedd rhyfelgaj'. Yr wythn-os hon gwelaie lythyr digrif iawn wedi ei ysgrifenu yn ngardd Eden, os ydym-i ddorbyn y traddodiad Meol am yr prdal, ac yn ol yr argoeUon preeenol bydd Mahommedaniaid Twrcaidd yn gorfod. ar fyr, roddi i fyny y gafael sydd ganddYnt ar diroedd a golygfeydd ac adfeilion .byoydd cawell Cristdonogaeth. Diehon, hefyd, y ra. luddewon sydd a'u dyheadau am ddychweliad i ardatoedd Mynydd Seion" a. llethrau Sinai, e<i dymuniad mewn gwladfa yn gartref i rai o ddis- !!ynyddion crwydriaid mwyaf y byd! Os Ilwydd&nt, bydd mwy yn y yniad swynol am ddychweliad ftag yn y naith. o her- vydd y in.aent yn ormod o rif, a byddent yn rhy bell o Ewrop i fed yn Kxidlon i ddifodi dyla.nwadan canrifoedd o alltud- iaeth. Clywans Mr. Uoyd George, un tro, mewn wraith gampm, yn Nghaerdydd, wrth V"erch cTfarfod biynyddol Undet Ysgol- <on Sul, yn cydmaru y gened! luddewig' a'r genedl Gymreig, mewn dull hapus Mwn. CVIDProdd ei destyn o hen Imophwvdoliaoth TaHesdh:— Ei Ner a folant. Eu hwth a gndw&at. Eu tir a gollant. OndgwylltWalia" -A dangosai fod yr luddewon, f&l y Cymry, Wwpdi eadw eu crefydd, wedi cadw eu hiaith, ac. wedi colli eu tir; ac nad oedd gan blant Israel hyd yn nod Dywysogaeth yn nghysgod mynyddoedd eu gwlad fel y mae gan Gymry. Feallai y daw y dydd pan all y Cymro twymgalon a thedmiadwy roddi hetp llaw i wneud y tebygolrwydd yn fwy perffaith nag erioed. =? Ac wrth feddwl am Eden, a Pharadwys, a ehwyMroadau y dytodol agoa, gyda'm eloat yn gvra.ado ar laM p4oraidd yn canu P""KiRarney, tra minau. ar hwyrddydd baf, yn plethu nodion adgof ac esboniad a aylw a dychymyg, fel hyo, gwrandawn ttr beniHion perswynol a gyfaoeoddwyd gtn Mr. T. M. EvajLs, M.A.. Rt]\dama.n, ,yli eyffwrdd IIinynau fy ngbalon. ffl &daa.TB lleRmcin-ol tAnt ooll wedi ei ail- dtro:— HBf GTMBU. j GwJ&d y brymaa, ynot ti -N,.atur ar bob Ua.w a chwardd; Gymru an wy 1. genyf fi Teca.c.h wyt no, breuddwyd hiLrdd; Tlysni gmr mewn Ilawer yvtftd, tienyrch f.vrdd a.'i den& bt, Yno goov ot ei thraed. Ond M chartrpf ydvyt ti. EltgYl .oedAnt yn .v. SirMt wenant nwh dy beo; Edfn wy-r, hen Gymni. Ddw'r Ncf, hen Gymru. Gwlad y delyn, gwlad y gan, Mangre hen alawon mwyn, Ynot cyfyd adar man Drydar mecld 7101 yn mhob llwyn; Swn y don ar draethell brudd, Clychau arian. pob riiyw iM.nt, Sy'n cyd-gordio Ttos a dydd, Fel aCeni()ll pur dy blant. Yshryd cer<}<! sy'n llanw'th fryd, i Ysbryd cerdd -sy'lt llDni'r byd; Gwlad y gaji, hen Cymra, Delw'r Xef, hen Gyluru. Cymru dawel, gwlad )){)b braint, 0 mor anwyl wyt i mi; Gwla<l yr hedtt—aut'ni'wol ea-int, Hun ant yn dy fynwes'di; Su dy weddi ar dy lor, Etc esgyn ato Ef; Swn dy fawl o for i for Sy'n' ymgodi fyth i'r nef. Engyl Duw sy'n gwenii fry, Tan&nt a den drosot ti; Gwlad yr Hedd, hen Gymru, Delw'r Net, hen Gymru.

II.NEWYMtON LLEOL A ¡ CHYFFREDINOL.I

Advertising

LLAN8AMLET. I

LLWYDDtANT MRS. BESStE MORR)S.

TAMEIDIAU AMRYWIOL. I

Advertising

rMOTOR -MOTES.

"GWELL CYSGU AR WELLT NAGI…

PENtLUON I

[No title]

Advertising

ZEEBRUGGE SHELLED. )

BARON VON B!SS!NG'S APPEAL.I

AMMANFOFTS UCENStNG MEETING.…

COMPENSATION FOR HUSBAND'SI…

GERMANY'S ECONOMY ON BATTLE-I…

THE BRITISH ARMY.

AMMANFORD LAD WOUNDED.

EX-DEPUTY CH!EF CONSTABLE…

A WELSH STORY TELLER.

[No title]

Advertising