Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

EIN IAITHJ EIN GWLAD, .A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDiNOL.…

I MINION AMAN.

News
Cite
Share

I MINION AMAN. Fr i cii-a loniiwr daonu ei fanteil dros y fro, ac i'r rhew selio gwefusau'r .t;ber. oe d d, sibryd y Clychau bra" (Snow- drops) geir yn ymyl drws am bell fwthyn fod y Gwanwyn yn dod. Ac oni ddaeth y fr-oiifradth a'i thelyn yn ol i'w llwyfanau eyiieiin ? Ery-s tiin-nau oi tbelyn cyn ber- eiddied ag erioed, a cbyhoeddant i'r wlad fod gioewach nen a thecaeb gwawr ar dori ar feusydd yr henfro. O! f wyn her, dyner da-nnau!—a mel hwyl Mawl lor yn eich seiniau; Yu hoened<l. cich Itin-vnau,-ce-ir niv-yi- Yn taro lloniant vr boll awenau." [iant A r ol bod yn segur am dair wvthnos, i cvebwynodd gweitbwyr Glofa Tirydail 1 lafuri-o y Llun diweddaf. DealLvn mai mynd yn ol ar yr hen deleraAi wnaethont. Gresyn llyn! Xi-j yw yn werth colli tair wythnos o waith hob enill rhyw bet ii yn y i n\ ydr. Beth bynag am hynny, gwyddom nad yw yn amser i golli gwaiVi yn awr, nac i ymladd brwydr ychwaith os na fydd y fyddin yn tinol. Y mnnodd nifer dda o lowyr y lofa He-hod a r Fyddin yn ystod y streic, a deallwn fod tipyn fwy o gyffro tlia chvfeiriad y Drill iiall yr wvthnosau diweddaf nag a fi; y dyddiau gynt. Galw am filwyr newydd mae'l' awdurdodau yn barbaus, a thybiwn fod bechgyn glannau'r Anxan wedi penderfynu gwnend eu rhan. Dath meistr a gweithiwr vn ddigon agos i'w gilydd yng Xglofa Pantvif;. rnnon | t ddea-H nad oedd yn anghenrheidiol ciidw'r gwaith yn oc-gur or dod i delemu. j nglyn a'r cweryl fodola rhy ngddyQt. Car- lodd y pwyllgor ell trefniadau ymlaen hob ofni gwg na chwennych gwe-n undyn, a chawsont gefnogaeth y gweithwvr yn en cyflawniadau. (resyn meddwl fod ambell "n mor ffol a chyhoeddi gweithrediadau'r gwaith led-led y wlad. liymaint o ferw all plen^-yn greu os y oaiff ei siomi. Da ydyw oofio ar achlvsur fel hwn mai "cart" gwag sydd yn cadw fw?f o swn.  ? mgwyddodd damw?n ilin i Mr. John L Harris un D wcitnwyr' 10fa uchod, dydd i -lI;iwrth diweddaf. S.vrthiodd carreg arno, gan analu pi glin yn embyd. Dymuxiwn adferiad buan iddo. (-afwyd social a bwyl anarferol arno yii y Gwestia, nos Lun diweddaf, dan nawdd y dasbarih arbenig gynhelir gan Mr. W. King, B.A., yn y Hf. D-.1f,th taia deuga,in yngiiyd i fwynhau y wledd ddar- paresid ar eu cyt'er ?au Mrs. I?aac. Ar ol m?-nhau y danteithion, bu'r ,aelódau vn c.rta<lIu'n frwd am wobrwyon .sylweddol g>-nhygid yno ym myd y celfau cain. Deallwn fod y dosbarth hwn yn un o'r goreuon a iti dan ofal yr athraw erioed. Bu Mr. David 3Litthews,- eiefl^ylydd o -tvav en hill, yn cynital cenbadaeti yn Y Gl!e 1 Hall yn ygi?d yr wythnos dni- weddai. Daeth y saint yng nghyd yn gryno, a cbafwyd cedtacn swr?sog iawn. g!-yno, ach?ifw,,I(i ced-a,,n givreso-g iaik-n. Deallwn fod adeiladwy? a seiri coed v- He yn cwyntan o herwydd prinder gwaith weitbion Gort'odwyd hwynt i atal ilawer 0 i.i gsyeithwyr( a thra chymylog yw hi am ddiwrnod o wairh yn y cykhcedd mae'n debyg, Gobeithin y iyrr gwawr well cyn bir. Mae yr Eglwys newydd yn cyflym ddod i dretn o dan ofal Mr. Wm. Evans. Deallwn nad yw dydd yr agoriad ym mlell. Cyflcjgwyd organydd yno 'efsons, a brwd yw disgwyliad nleidwyr yr Heu. ram" am yr adeg v cant addoli eu Duw yn y (leml newydd. Xid oes arnheuaeth nad yw yr Eglwvs newydd vu adeilad- waitli ddeil ei gydmaru a'r harddof goir yng Xghymru o'i rrw. 0 Trist oedd marwolaeth Mr. Eva'11 Main- waring, Hall-street, Tin o hen frodorion y lie. Bu yn dihocm n hir vo dan efFeithiaa dai-fo dedigiieth, a hawdd oedd canfod fod ei babell yn araf ddadfeilio. Bu farw dydd Mercher, a daearwvd ef nawn y Sadwrn ym mynwent Ebenezer, pryd y gwasanaethodd y Parch. J. Griffiths, B.A., B.D. Yr oedd yn gymeiiacl hawddgar, ac yn lioff gan bawb. Cydymfjeimhr- ar plant a'r perthynasau yn eu galar a'u hiraetb. Amanwy. I

CWMAMMAN. 'I

Advertising

I i AMF.IDIAU-AMR'IWIOL. I…

[No title]

SIR EDWARD REY'SREPI.,:Y.…

JIMMY WILDE BEATEN.

EXCHEQUER GRANT.

[No title]

—; 1 ■" ■ .• '■ ^ ' 1 ■ i.…

Advertising

FOOTBALL.

HOCKEY.