Hide Articles List

15 articles on this Page

EIN IAITHJ EIN GWLAD, .A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDiNOL.…

News
Cite
Share

NEWYDDION LLEOL A I CHYFFREDiNOL. BR YM AM Ml AN. Yr wythnos hon eto mae ganyai i gof- nodi marwolae-tii a cbl&ddedigaeth un o'r hen frodorion, set Mr. Eynon Mor&in, Rliosfa, fu fanr yn yr oedran o 74 mlwydd JIanai o deulu Shon Forgan—<w»ulu adaabyddtw iawn un maise,r ym Mryn- amni-wi. Yr c.d teuin Shon Forjraa a theuiu Peaygraig yn rhai -qa adwv Byddue hefyd, ar gyfrif e:i gwarvanaetb gjfda g'.vah;,noi sytoudiadau cyhowicJu;? yn y lie. DyTna'r ftd?? de'oiu iuoiit yn mu.l gerrided i gyfarfodydd cy^Uidteuol a <!he?- gt-d4e.( i i gyfu-.?od3 dil 1L chei-- cy?nj.ckau crafyddoi i h?n Gibea. Yn eu h-.m,ser hvy .sefydlwyd yr eisteclurod wyf yn goiio aia dani, Stlf yn y Rhosl'a, p-xeswylfo<l yr ban "rawd Eynon Morgan, a chariwyd bono ym mlaen gyda- 1awe!' o 1» yddiant\ a bu o ddukmi mawr godi llollurJon ieuaine, reewTi adrri-dd, minn, ae areithio. Y r (.I)(kl yr ymaciuw- ldig hefyd yn un o sylteiawyr y ewrdd fwaddi ym Mhwll y Gwtor—eyfarfod gyBelid bob boreu Llun oyn deciireu t;W tMo. Pa tdfar a lowyr taaddaearol sydd yn ca.-iot arferiad hwn ym mlaen heddFW, tybed? Bu yr ben f zzwd yn ffy^dloD luetyd am Synydidau io1 blaeaor gydc-'r eglsrys yu. Gibea., « ctyda'r cyfaT- fadydd gweddi gyaelid ar byd ben I -a^teodan'r e^mydo^aetb. Yr oedd, fel y g'WWkiill or hen deuluoedd bftreuol, yn lia-TTO. gwros a brwdfryd«4d bob aaiser gydel dbyouiliadau'r aaint yn yr ardal, ond -eA. yuiaw bcsllfieh wedi hirpo gyda:l' +adati, a'i le nid edwrn mo bo^to mwy." jGadowodd ar ci ol weddw oedramisci iviisr o brlaa»t a pbwtb ymcea n_ CydymdeTmlwn yn taWT a hwy yn yr anntgp-khiad, yn a ei annwyl wcddv sv44 bron ryr- r--kee.rl p,n bvvvd. Kh/-vid wvd ei "all farwol i buno va hon fjrn*ent Gibea Ksl. — —.———-r--r- prydnawn dydd Sadwrn, pryd y gwasan- aethwyd yn ei gynhebrwng gan Parchxi. W. D. Thomas, Gibea, a John jiewelyn, Betbania, Ivh-o.sammaJi- IIefyd yr hen chwaer weddw, Miss- Joaunah Williams, Ban wen, ne.u "Joaamab TWIlli," fel ei gelwid. Wele eto un o frodoresau borenol y Bryn, ao hefyd yn "un hanai o deulu parchus a chrefvd-dol yn y gymydoga^th, a cheisiodd bkbau hyd y gallodd ddal anrbvdedd yr hen deulu i fyny gyda'i chariad a'i ffyddlolltieb i'r achos goreu yn eglwys Siloam, Banwen. Daeth ei dyddiau hithau i ben yn yr oed- ran o 7I> mlwydd oed, a chlndw^l ei rhan farwol i fynwent Siloam, Banwen, yr un dydd a'r uchod, pryd y gwananaethwyd gan y Parch. J. Lee Davies, Siloiuiu Bydded nawdd y Sef gyda'r perthynasau a'r cyfaillion -,alar-tis, a heddwcb i lwch y ddau i huno gyda'r tadau a'r mamau da sydd wedi blaonu. I Ammanyaa.

I MINION AMAN.

CWMAMMAN. 'I

Advertising

I i AMF.IDIAU-AMR'IWIOL. I…

[No title]

SIR EDWARD REY'SREPI.,:Y.…

JIMMY WILDE BEATEN.

EXCHEQUER GRANT.

[No title]

—; 1 ■" ■ .• '■ ^ ' 1 ■ i.…

Advertising

FOOTBALL.

HOCKEY.