Hide Articles List

16 articles on this Page

. EIN IAITH, EIN GWLAD, A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDINOL.

CWMAMMAN.

-MINION AMAN.I

Advertising

OPEN ALL DAY ON THURSDAY.I

News
Cite
Share

OPEN ALL DAY ON THURSDAY. Nos Fawrth, bu'r Parch. W. J. Wfttkins, M.A., Llanelli, yn darlithio i gvmdeLtlias ddiwylliadol Ebenezer, ar Cymru a'r Gen ha,laet h." Vae! h lIon aid \T ,stafell ynghyd, a mwvnhawnl araith v gwr galling gan bawb. Llywyddai Mr. Uavid liicha-rds, Y.H., Tirydail, a hu yn dm phrin a doeth Pi eiria u, fel y dylai pob cadeirvdd da fod. # Ymwelodd Dr. Moelwyn Hughes, M.A., a CJi3rmdeithas Cvmrodorion y lie nos Fer- cher diweddaf. Traddododd ddarlith hyawdl ar Y Dychymyg," ac nii anghofir treiddgarweh ei feddwl, a tlilysrii ei ar- ddull am hir amser. Yr oedd yn feistr trwyadl ar ei waith, a chadwodd ei wran- dawyr wrth eu bodd am tua dwy awr o amser. Gwledd i wladgarwyr v fro oedd ei sylwadau cyrhaeddliell a fFraethbert. LI an wyd y gadair gan Mr. T. Lewis, Tiry- dail, a bu C'yn ddoethed ag arfer. Tai wyd diolch i'r dartilhydd gan fr. Rhys Thomas, ysgolfei*tr, a'r Parch. William Kichards, Brynffin. Kliwydd hynt i'r Cymro enwog o Aberteifi i yru'r hen wlad vn ei blaen. Mae Nantlais wedi cyfansoddi darn bach Seisnig ag cncinijid y wir awen arno, er danfon dymuniadau goraf Bethany a'i cliaredigrion i'r milwyr ieuainc glywsant yr alwad i amddiffyn breiniau ac enw da y Bn-thon. Bydd GwvI y (Jeni yn dwyn adgolion mwyn iddynt am eu cartrefi a'r rhai weddiant drostynt. Mae y Parch. J. W. fic,-r y Ile, a'i ddeatlell, yn trefnu ar gyfer anghenion y milwyr pellenig hefyd. Bwriedir dan- fon anrhegion i'r rhai berthynant i Eglwys St. Michael, ac hefyd i bob milwr arall o'r ardal, boed yn pei"t:hyn iddynt neu beidio. Dyna'r ysbryd y dylid treulio'r Nadolig ynddo. T(,g liv.?? =? =? ar er yr Teg hy-bysu hefyd mai nid ar gyfer yr aelodau pertbynol iddynt yn unig y dar- parodd eglwysi creill y cylch. Gwn am rai na fuont o fewn eu pyrth am gymaint a thair blynedd, sydd yn derhyn o'u caredigrwydd hael yn union yr un inodd a'r mwyaf ffyddlon. (Twyn fyd y bobl hynny nad oes ffin na therfyn i faes eu haelioni. Derbyniant eu tal ar ei ganfed. # s Ti'ist, oedd marwolaeth Mrs. Ix»wis Llewellyn y Sadwrn diweddaf ym mhen- tret tawel Garnswllt. Byr ond chwerw fu ei chystudd. Gedy briod a thri o blant hiraethus i ala.ru ar ei hoi. Daearwyd hi ym mynwent Gerazim y Mercher canlynol, pryd y daeth torf o geraint i dalu y gym- wynas olaf iddi. Wel! wele y Nadolig ar y trothwy un- waith eto, gwyl geni Tywysog Tangnef(<ld. Yn sicr, ni thorrodd plygain NadoJig hafal i liwn ar fynyd<lau'r lienwlad eriotd. Bydd ami gadair yn wag o gyich y bwrdd, ac galon."11 llilo drosodd o gydymdeim- la.d a'r teuliioedd hynny svdd dan cu cbvy wrth adgofio y ^ynebau sydd wedi croe.si r.iwl y glyu. Xadolig llawen i bawb o ddarllenwyr yr Herald," ar dir a mor, yn liedd y raelwyd gysurus, tiC yn oerni y gwersyll a'r trenches. Pw.v wyr na fydd Human Heddwch yn cyhwtanu uwch. ead- feusydd gwaedlyd v Cyfandir eyn v cawn cydg^vrdfl o gylch bwrdd y Nadolig eto. Gobcithiwn hynny. Amanwy. I

GORSEINON. I

' ITAMEIDIAU AMRYWIOL. j -

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I…

FOOTBALL. I

[No title]

Advertising

WALES & AGRICULTURE ¡WALES…

HISTORIC CASTLE RAZED.

[No title]

Advertising