Hide Articles List

16 articles on this Page

. EIN IAITH, EIN GWLAD, A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDINOL.

CWMAMMAN.

News
Cite
Share

CWMAMMAN. Digwyddodd tro anarferol tEn ar Bryn- lloi iloi Fercher. Dilynodd geneth fechan Mr. John Richards y plant eraill o'r ty; syrthiodd i dwb Hawn dwfr. a chau nad oedd neb gerllaw i'w thynu allan boddodd f y ieehun. Yr oe(td yn agos dwy 11 wydd owl, a chladdwyd hi YIll mynwent lien Bethel y Sadwrn diweddaf. Dynes barchus iawn oedd Mrs. Trussler, ac ar ol cystudd hir a phoenus, hunodd y dydd o'r blaen, a chladdwyd hi ym myn- went Eglwys y Garnant dydd Iau di- weddaf. Cymeriad adnabyddus yn y cylchoedd hyn oedd Tit us Davies, stver, Pantybryn. Ilunodd yntau dydd Mercher d-iwetldaf, pan tua 40 oed, a daearwyd ei wedillion yng nghladdfa Hen Bethel dydd Sadwrn. Y map tua phymtheg o weithwyr ieu- ainc melinau Glnnamman yn awr yn y Fyddin. a gwelsom Martin Hopkin, Arthur Ilopkin, John Adams, a W. J. Leonard vn ol am dro. Danfonwyd anrhegian gan weithwvr (ilanauiman i bob nn sydd wedi ymuno a'r Fyddin erbyn v Xadolig, ac y mae aelodau Fndeb y Melinwyr wedi danfon pobo bib, sypvnau o cigarettes, a bacco i bob un o'u brodyr sydd i fl'wrdd 311 y rhengoedd. Maent yn wasgaredig hyd y wlad hon, Ffrainc, Malta, yr Aitft, ac mae'n lien gydweiWiiwr, N'wl Morris, yn garcharor vn Gnma!1i. H.lufant tua deucant. Gall Mr. Llewelyn Llewelyn (y saer) ym- ffrostio fod ganddo dri mab yn y Fyddin, set Tom, William, a Melfryn. Oinhae fod Llewe wedi ei glwvfo unwaith neu ddwy, ac yn ychydig dros yr oed, bydda-i gan y Caisar bed war Llewelyn o Gwmamman i'w gwynebu. Gyda llaw, y ddau hynaf -x-tld genym yn y rhengoedd yw y Mri. Griff Itees a Dan Price, ac y mae yr olaf am dro gart- ref. Dare to be a Daniel." Hyderwn y proto Dan ei hun yn gymaint dychryn i'w eiyn a Dan arall, oes yn ol, sef Dan Pontypridd. j Mf. Aneurin R-ees sydd wedi ei ddewis ] yn organydd newydd i Bethel JSpwydd. Cre-dwn fotl v dewisiad yn un call, oher- wydd y mae Mr. Rees yn gerddor gwych, ac yn ddieithr i'r lie. Dochreuodd Mr. Rees ar ei waith yn Bethel dydd Sul, a phriodol iawn ?aiiwn feddwl oedd i'r gynulieidfa ganu:— Bydd pawb o'r brodvr vno'n un Heb neb yn tvnu'n groe.-< etc. lfeb neb yn tvnu'n groe etc. Cymerodd merched Mr. Wm. Price, Heolybont, y gwobrau bron i gyd yng .nghwrdd c,v,stadlenol Tynywern, pa nos. Y map talent gerddorol y plant hyn yn ddiamheuol, ac haeddant bob cefnogaeth. Sf Dim ond canmoliaeth glywais dydd Sadwrn yn Ammanford i Dai Bifan, ein canwr jieriilhon. Canodd ar hyd yr wyth- nos yn Chwareudy Ammanford, a thvn- odd ty i lawr bob nos. Well done, od(i 3- ty i lain-i- bob nos. Well done, Dwedai cyt'aill wrthyf jrt ddydd iiiii lie yn iawn i farw ynddo oedd pen uclia Gwmamman, am fod yno ddigon o ddyn- ion segur i roddi i wr angladd anrhydedd- us, ond mili un o'r lleoedd (iotaf i fyw ynddo ydoedd. Pob nerth i fraich -Air. John Harries (Irlwyni ddweda i. Ymladda ef ag eraill dros un o hen gwsfwmau'r dosbartli. sef yr hawl i ddod allan yn gyiiar i gladdu cydweithiwr, ac i a tai gwaidh pan gyfer- fydd un o'n cydweithwyr a darinvain angeuol. Nid oes, am wn i, yn un rhan t/r wlad gymaint o ffyddlondeb yn cap! ei arddangw. ar ddydd angladd ag sydd gan y glowyr. Yn y trefi angladdau For men utili, welir fynycliaf. G u rtJioder i'r glowyr liitwl i gladdu eu cvdweithwyr, a bydd angladdau Gwmamman a'r cylah- oedd For women only." Rhyfedd y dadleu sydd am y gosp ddylid ei rhoddi i De Wet, a mawr yr amryw- iaeth barn sydd. Myn rhai ei ollwng yn rhydd, tra y dadleua eraill y dylid ei saethu, fel bradwr. Druan o'r hen gad- fridog gwladgarol. Meddyliodd fod yr adeg i wneyd vmgais am annibyniaeth ei bobl wedi dod, ond camsyniodd. Pe cai pobl Cwmamman fod yn rheithwyr (jury), gwn beth fyddai y ddedfrvd. Cofiaf hen GVIDTO pybyr yn Mangor na ddeuai i'r Eifrteddfod Genedlaethol i Gaer- narfon am fod y Brenin Iorwerth VII. (y pryd hwnnw yn Dvwysog Cymru) yno. "Fi i ddod i'r un ystafell a Ned?" meddai. Methodd y Cymro o Fangor anghofio goresgyniad ein gwlad gan y Saxon, a gorchfygiad ein tadau,. er i hYllny gymerjd lie ganoedd o flynvddau yn ol. Beth am De Wet, ynte? Nid yw ond megis ddoe er pan yr ymladdai yn erbyn Prydain, a nid rhwydd yw ang- hofio i'r gwrolddyn. Dyma'r Nadolig unwaitli eto ar dro, ac mor wahancl yw i bob Na<lolig arall. Yn lie Tangnefedd ar y tldaelr." nid oes ond rhu megnyl, ac yn He un genedl yn ewyll- vnsio yn dda i'r Hall, y nizie un haner i'r byd yn Rych(-du am waed yr haner arail. Ill- pa.n edrvchodd haul, a iletrid, a ser ar d rig tuna vi meibion dviiion, ni wel^ant y tath alamus enoed, ac ni welant: byth. Dygwyd y swyn o'r Nadolig eleni, ac map' wen a'r gan yn absenol bron yn mhoburan. Yr 11 nig gy^ur ddaw o'r alanas yw y gred mai rhyfel yw hon esyd derlyn ar rhyfel, y daw trafn o'r tryblith a'r gyftafan fawr, ac ar ol hyn y bydd hedd- weh fel a.fon fawr loew yn rhedeg drwy'r ddaear, a chynawnder yn toi y byd, fel v toa v dyfroedd ▼ mor." y tx)a y dyf??d v nwr. I'n holl ddarllenwyr dymunwn "Nadohg Llawen a Blwyddyn Newydd Dda." John Jones.

-MINION AMAN.I

Advertising

OPEN ALL DAY ON THURSDAY.I

GORSEINON. I

' ITAMEIDIAU AMRYWIOL. j -

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I…

FOOTBALL. I

[No title]

Advertising

WALES & AGRICULTURE ¡WALES…

HISTORIC CASTLE RAZED.

[No title]

Advertising