Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

. EIN IAITH, EIN GWLAD, A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDINOL.

News
Cite
Share

NEWYDDION LLEOL A I CHYFFREDINOL. BRYNAMMAN. I Yr wythnos o'r blaen daeth i'r Bryn I ieulu o'r Belgiaid. Cawn fod nifer fawr i .'r Brynamiaid yn eu cyfarfod yng ngor- eaf y reilffordd, ac yn eu gwrepawn i'r cartref sydd wedi ei baratoi iddynt gan drigolion yr ard-al. Mae sicrhau cvnhal- ieeta a ehartref clyd i'r taulu yn brawf fod gan y lie deimlaxl cynes tuag at y Belgiaid, cenedl sydd wedi dioddef cvmaint o drais a gorm&s oddiar law' r Germanin id yn y rhytel greulon hon. Gobeithiwn y cani le diogel yn futut i ddychwelyd eto i'w gwlud eu hunain. Biin genym goluodi marwoLaeth a obladde4iga«th y ckw-aer barwus. Mrs. Thomas, an nwyl brio<i )1r. WilliaJn Tlvouiao, archit.el.-t. UI,nl-roa.d. Torwyd hi lawr yn (sydyn, er ei bod n wallllyd o iechyd er ys tro; etc i gyd ychydig oedd neb yn feddwl tod y diwedd mor agOf;, Ond nid fel yr edrycb dyn yr edrych Duw." Ei ffyrdd ill sydd yn r mor, a'i lwyb- rau yn y (lyfroe<fd dyfri-ion." Yr oedd yn gymeriad parchus iawn yn yr ar(bal, yn wraig dda i'w phriod, ac yn gymdoges dowel, a pharod iawn i wneud yr ttyn allaeai i'w chymydogion, ac yn aedod dlon iawn gJ"da'r frawdoliaeth yn .tbenezer, Banwen. Cydymdeimlwn yn ddwya a'i hannwyl briod, Mr. Thomas, yn ei drailod blin. Rhoddwyd ei rhan far- wcl i huuu yng nghktddfa Gibea prydnawn dydd Ian. Gwarianaethwyd g-an y I'arch. il. 0. Jones, W. D. Thomas (Gibea), a J. Llewelyn (iietiiania, iihosammani. Yr un wylhnos daearwyd gwoudilbon dau febyn bychan yn y gymydogaeth. Un e'r rhain oedd plentyn Mr. a Mrs. Evan Bowen, o Rhosamman. Claddwyd ef ym mynweat Both.-ania, gyda gwaaanaeth gan y Parch. J. Llewelyn, gweinidog. Collwyd rn sydyn hefyd febyn bychan i Mr, a Mra. Oliver Ed wards. Cwmnantgwine. Da ear- wyd yntau yn St. Catherine, gyda gwasan- tuetii gaoi y Parch. J. Da vies, tieer. Hydded, lw wdd y .ef droe rieni rmllixl iis y ddau { lycka-a. Nad^>lig difiT'sn fill fvdd bwri i lawpr. gan I[ kJè. liu o'n Sryndiau yn brwydro'n iraled [ ar faes y rhyfel. Mae gwell gobaith run rywbeth i loni'r ardalwyr eleni, heb fod yn rhaid iddynt fyn'd i drenlio eu gwyliau o gartref. Cynhelir ymu nifer o gyfar- fodydd llenyddol a chystadleuol gan braidd bob en wad yn y lie. Cynhelir cyfarfod cystadleuol yn Ebenezer, Ban- wen, nos y Nadolig, pryfl y beirniedir y gerddoriaeth gan Mr. Herbert Williams, Oak Villa, ond sydd yn awr yn organydd eglwys yn Hollowav-road, Jylundain.; a'r amrywiaeth gan Mr. D. Ilendir Thomas. Llongvfarchwn y pwyllgor eu b<xl yn dewis beciigyn y lie yn feirniaid. Cynhelir cyfarfod cystadleuol hefyd yn Hermon, Brynamman, y flwyddyn newydd, pryd y pwysir a mesurir y cerddorion a'r llenorion ga.n Mr. John Morgan, A.L.C.M., Garnant, a Mr. D. Hendir Thomas. Deallwn fod y cvfarfod gvnhaliwvd gan Mr. GWdVDl Jontw yn Anima-nford wedi troi allan d w da i Drysorfa Tywysog Cymrn. ac fixl Uawer o'r Brynamiaid wedi bod yn y cyngherdd. Ammanydd.

CWMAMMAN.

-MINION AMAN.I

Advertising

OPEN ALL DAY ON THURSDAY.I

GORSEINON. I

' ITAMEIDIAU AMRYWIOL. j -

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I…

FOOTBALL. I

[No title]

Advertising

WALES & AGRICULTURE ¡WALES…

HISTORIC CASTLE RAZED.

[No title]

Advertising