Hide Articles List

16 articles on this Page

. EIN IAITH, EIN GWLAD, A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDINOL.

CWMAMMAN.

-MINION AMAN.I

Advertising

OPEN ALL DAY ON THURSDAY.I

GORSEINON. I

' ITAMEIDIAU AMRYWIOL. j -

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I BANGOR. Arholiadau yr Orsedd. L Urdd Lardd.—Ciraud 111. llr Arhol- iad Cyuta-0-—L Gramadeg Cymraeg, yn cynnwy,? Kheolau Dwncdu (Parsing) a Dadeltetiun IL-awddeaau (Analysis of Sen- tences!.—Gwers'.yt'i "Gramadeg Dew] Mon. Pris Dau Swllt, yn ddidraul, oddiwrth Mri. Hughefi a'i Fab, Cyuoedd- wyr, Gwrecsam). 2. itheolau Cynghanedd. --G werstvfr: Yr Ysgol Farddol (Da fydd Morgannwg), Ehan I., sef Y Cynghaiieddion. (Pri Dau Swllt, yu ddi- draal, oddiwrth Mr. W M. Evans. Swydd- fa Sercn Cymru," Caerfyrddin. i. Cradd 11. (Yi- Ail A.rholiadi.1. V Cyng- haueddion a'r Mesurau.G werslyfr: Y.<gui'Furddol," Rhan 1. a I J. y (iyug- haneddion a'r Mesurau. 2. llan«v- Llen- yddiae.th Gvmreig inewn c.dnod luilkluoL wf:r.l.dr; H?n?-i f.lenyddiaetli < }yrr- rcix tGweirydd ap E'by??, o dudaipn Med hyd dudalen 194. (Pris y llyfr yw 10b. tic., ond gall unrhyw ymgeisydd ei gael, yn ddidraul, am swllt, oddiwrth Gof- iadur yr,Orsedd). Gradd 1. (Yr Arhol- iad Terfynol). — 1. C yd na b yd dia et h a Gweithiau lieirdd Cymroig lueu-n cyfnod neillduol.—Gwerslyfrau: (a) Goronwy Owen: Ei holl Farddoniaeth a'i Lythyr- au." (Pris Hanner Coron, yn ddidraul, oddiwrth Mri. 1 high Evans a'i Feibion, 356, Stanley-road, Lerpwl); (b) Barddon- iaeth Dyfed: yr oil gyfrol. (Pris Ikinner Coron, yn ddidraul, cxldi w rth Drfed, Cardiff). 2. Cyfansoddi yn Gymraeg, yn y Mesurau Cynghaneddol a Mydryddtil, ar destynau a roddir ar y pryd.—Arholwyr: Alafon, Elfed, a J.J. II. Lrdd OfyddGradd III. O' r Ar- holiad Cyntaf).—1. Gramadeg Cymraeg, yn cynnwys Kheolatv Dwnedu (Paraing) a DadelfenIlIl Brawddegau (Anasysis of Sen- tene(is).-Gwerslyfr: "Gratuadeg Cymraeg" Dewi Mon. 2. Arddull a Phriod-ddull y Gymraeg.-Gwe1'81yfrau: (a). Llyfr y Tri Aderyn" (Morgan Llwyd), 0 dan olyg- iaeth Anthropos. (1/w gael am RWW:, yn ddidraul, oddiwrth Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, Caenmrion). (b) Ysgnfau D,I Samuel, M.A., ar Briod-ddulliau'r Gvm- raeg." yn "Y Geninen" am lonawr, Ebiill, a Gorphenaf, 1900. (I'w cael oddi- wrth D. Samuel, M.A., Ysgol y Sir, Aber- yswyth, yn ddidraul, am 3.). (8yhv.—Ni arholir ar gynnwys y llyfr a'r ysgrifa.ii uchod, namyn ar yr laith, yn ei harddull a'i pliriod-ddull. Gradd II. (Yr Ail Ar- holiad). Hanen Cymru. Gwerslyfr: Trydydd Llfr Hanes (11 an<\s Cymru), gan yr Athniw J. E. Lloyd, (t'eir y llyf ryn ddidraul, am y pris gostyngol o 2s., oddiwrth Gwmni v Cvhoeddwyr Cymreig, Caernarfon).—2. ilazies Llenydd- iaeth Cymru yn ystod cyfnod neillduol. Gwerlyfr: Hanes Lle" yd(liaeth Gym- reig ((Jharles Ash ton), o dudalen 9 hyd dudalen 288. (Pris y llyfr yw 10s. 6c-h.; ond gal lunrhy w ymgeisydd ei gad yn ddi- draul am bum' swlit, oddiwrth Oofiadur yr Orsedd. Gradd 1. (Yr A rholiad Ter- fvnol).—I. Cvdnabyddiaeth a nifer o weitliiau llenyddol Cymraeg.—(J werslyf- rau: (a) Honrihau" Emrys Ap Iwan (Y Llyfr Cyntai). (Pris gowtyngol i ymgeis- wyr, 3s. yn ddidraul, oddiwrth Mri. Gee a'i Fab, Cyhoeddwvr, Dinbych). (b) a Breuddwyd Mayc.sen," gan Ifor Williams, M.A. (Pris 9c., yn ddidraul, oddiwrth Mri Jarviaa. Foster. Cvhoeddwyr, Bangor.) 2. Y sgrifennu Byr Draethawd, ar destyn a roddir ar y pryd (y tewfyn. i godi o ryw bwnc neu bynciau yn y Maes Llafur am y tair gradd). Arholwyr: Gwynødd, Dewi o Gere<ligion? a Mathalarn. III. Urddan Ce.rddorol.-Pencerdd: 1. Cynghaneddu Alaw (Harmonising a Melody); 2. Cynghaneddu Sawd (Harmon- ising a Bass); 3. Gwrthbwynt Syml (Simple. Couttterjioint); 4. Gwrthbwynt Dwbl (Double Counterpoint); 5. Ateb Testya Ehedgan (Answering Fugue Subject); 6. Ysgrifenu Ehedgan i ddau lais (Writing a Fugue for two voices); 7. Haneeiaeth Ger- ddorol (Musical History); 8. Offermiaeth —Cwestiynau ar gylch, ansjxwdd, a dos- barthiad yr offerynau (Orchestration— Questions on the compass, quality, and j the classification of the instrument-q).- Bydd yn ofynol i'r ymgeiswyr am yr urdd hon ddangos gwytxjrlueth o'r Hen Nodi ant yn gyqtll a'r Tonic Solfa.—Y mae rhyddid iddynt i ysgrifenu Ehedgan (Fxngue) i ddau lais; neu ynte Gyfosodiant i Ehedgun mewn pedwar llais (Exposition of a Fugue in four parts). Cerddor: 1. Ychwanegu tri llais at a law Fyml (Adding three pailts to a simple Melody); 2. Ychwanegu tri llais at Sawd wedi ei rifnodi (Adding three parts to a figured Bass); 3. Gwnth- bwynt syml a ddau a thri llais, nod wrth nod (Simple counterpoint in two and three parts, note against note); Hanes Cerddor- ion Prydeinig, 1800—1850. Fe nodir tri cherddor (History—British Composers. Three musicians will be named). Cerdd Ofydd: 1. Mydr a chyweirnodau alaw roddedig (Ithythm and keys of a given melody); 2. Cyfryngau (Intervals); 3. Cord (Common Cord: its inversions, and their progressions); 4. Cynghaneddu Sawd (Har- monising a Bass); 5. Prif ddigwyddiadau Cyffredin; ei wi-.tliddtilliaii, a'ii leiihi yn hanes Cerddorion Cymreig, 1825-187-5. Fe nodir tri cberddor (Principal events in the History of Welsh Musicians, 1S25—— 1875. Three musicians will be named). Arholwyr: Pencerdd Gwynedd, Mus. Rae.; J. T. Rees, Mus. Bac.; a Mr. L. J. Roberts, M.A. Ceir unrhyw hysbyarwydd ychwanegol ond anfon at Eifionvdd, Cofiadur yr Orsedd, Caernarfon.

FOOTBALL. I

[No title]

Advertising

WALES & AGRICULTURE ¡WALES…

HISTORIC CASTLE RAZED.

[No title]

Advertising