Hide Articles List

16 articles on this Page

. EIN IAITH, EIN GWLAD, A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDINOL.

CWMAMMAN.

-MINION AMAN.I

Advertising

OPEN ALL DAY ON THURSDAY.I

GORSEINON. I

' ITAMEIDIAU AMRYWIOL. j -

News
Cite
Share

ITAMEIDIAU AMRYWIOL. j Dyina Nadolig arall yn ymyl. Nadolig du fydd i filoedd o'm cyd-wlad wyr. Ni fydd Tangnefedd ar y ddaiar." Cvsgod- ion angeu dy wyll<ant ga.rtrefi, ac a brudd- hant y dyner fron. Lleinw adgofion am y Nadolig diweddaf eu calonnau, a gwaedaut mewn canlyniad. Y pryd hwnnw yr oedd tadau a meibion cryfion iachus gyda'u gwragedd a'u plant yn cyd-wledda a chyd-ganu salm-donau llawenvdd. Ond y Nadolig hwn on lie nid edwyn mo honynt mwy." Hwy roisant eu bywyd i lawr ar allor gwladgarwch ar faes y gad. Ddewrion fy 1 liendigedig fyddo eich eoffadwriaefch ym mhob calan. .i5 gall can Ion e-gyn o'n calonnau y Nadolig hwn. Meddyliwn am danoch chwi y rhai laddwyd mewn ostron dir, heb ddim i nodi man fecli-,tn eich bedd, dros ein diogel- wch a'n eysuron ni sydd mewn cartrefi di- gwmwl. Meddyliwn am danoch chwi y rhai clwjfedig, y rbai ddlOddwch boennau ac ing ani-sgrifiol; a meddyliwn am danoch chwithau, y rhai byw, ac iach, mor belled, wynebweh y gelyn, ac nac I o1'n weh rym ei lu. Me? dyf?-Sosydd, oerion a gwlybion, ac odyn ]lymion rhew- vv?yntoc?(I-rr yn euro arnoch, ni adigilonwch, ond penderfynwch goncro y gelyn geisia groesi i'll gwlad anwyl. 1 i-yddid neu i fefid!" yw eich arwydda.ir. Er riiis gallwn wneud fawr i'eh cynorthwyo i ymUidd a'r gelyn, gallwn eich sicrhau o unpeth a wnawn, a hwnnw o galon. onest-nyni a weddiwn—gweddi yr ystafell ddirgel am i'r Hollalluog fod yn gymhorth. hawdd ei gael mewn cyfyngder i chwi a'ch annwylia.id sydd gartref mewn ing a phryder meddwi yn eich cylch. 3Ior felys yw aeIwyd a than Tra'r llwvdrew yn wyn ar y to, A'r deifwynt vp rhuo ei gun Ar ddiogel hespenau y do; Ond allan mae rhywun heb gysgod na Mewn oerfel yn rhynnu [thre, A'i galon yn crynnu- Mi gofiaf tni dauo-f.v mrawd yw efe." Ysgrifenna Carwr Ilenyddi-apth fel y canlyn am "Y Genineti Un o'i nodweddion arbennig ydyw y sylw neill- dnol a ddyry i anghen y dosbarth gweith- iol. Coiia llawer o'ch darllenwyr yn ddian am y gyfres ddiddorol o erthyglau fn ynddi ar Beryglon i lech yd y Glowr,' a Pheryglon i lechyd y ('hwarelwr,' a'r syhv maivr dynasant ar y pryd. Dywen- ydd gennvm ddeitll y bydd anghenion v dosbarth gweithiol yn para i gael sylw dvladwy yn ein prif gylchgrawn cenedl- aethol y flwyddyn net;af eto, gan y bydd ynddo e-rthyglan ar bynciau fel Cyfiawn-1 der i'r Gweithiwr,' Cyfalaf a Llafur,' Yr Eglwys a Sosialaeth,' Nodweddion Gwahaniaethol y Glowr a'r Chwarelwr: Pwnc y Tir, f Y Llafurwr Aniaeth- yddol: etc. Byddai yn werth in pobl ifenc bwreasu a darllen Y Geninen yn rheolaidd, ac y mae yr anhawsder i gael ot-rifyntm o-n cyhoeddiad yn dajigoe y pwy, o'i gael yn rheolaidd a'i rwymo yn ofalus yn gyfrolau." ? ? Ji. T,Iywydd Barna y Dr. Frank Allen, Llywydd Cymd?itha? Ser-ddiwinyddion America, yr kwn rhag-hysbysodd am lofruddiaeth Mr. ilcKinley, daiargryn 8an Francisco, u'r rhyfel bresennol. y bydd y Caisar wedi cwrdd a'i dynged erbyn Khagfyr 31ain. Y mae ef a gweledyddion eraill yn cyd-weld fod y Cynghreiriiiid yn ,ior o enill, ac y ca' holl fyddin Germani ei dinystrio. Go- beithiwn mai nid gau-bro £ fwydi yw y rhai hyn. Y mae U Gwladgarwr" o'r farn na ddyla.sai rhieui plant l'rydain fabwys- i-adu y Goeden Nadolig (Christmas Tree) y Nadolig hwn, am mai hen gwstwm Germanaidd yw." Cred y dylesid symud ymaith yn awr ac am byth bob arferiad, etc., svdd a Al.,ule in Germany arno. :11 Yn ddi-amheu yr oedd y trigolion di- amddiffvn laddwyd ac a «glwyfwyd yn nhrefi Scarborough, Hartlepool, a Whitby, yr wythn-os ddiweddaf, drwy gudd a brad-yinosodiad llofruddiol y Germaniaid, wedi rliiig-ddisgwyl a rhag-drefnu am wyJian Nadolig llawen. Gwnaeth yr ym- osodiad creulon a llechwjnaidd hwn i'n calonnau grynnu it dwhau, a'i wneud yn anihosibl i ni gael ein bronau wedi eu llenwi a llonder y Nadolig hwn. Ar wa- han i'r dinystr wnawd ar fywydau ac adeil adau vii y frefi a en wyd, onid yw'r ffaith ddifril'-ddmys fod miioodd o'n cyd- wladwyr dewr ar y cadfaes, yn laddedig- ion a chlwyfedigion. yn tri^thau a thrvm- hati ein calonnau? Xa, nid Nadolig llawen fvdd hwn i'r vstvriol! Er fod hrad-gynllnniau yr Almaenwr barbaraidd a llofrnddiog yn llwyddo yn ami i ddinvstrio cartrefi a'u presw.vlwyr di-arf a thangnefeddti^, proflwydaf na phery h-n yn hir. Nid yw llefau a gwaed yr henwr a'r hen-wraig, a phlarit bychain—rhai yn sugno brollllall-Iwb fod yn cyffwitid a 0h¡jon yr Hwn ddvwedodd, 'fMvfi bia dial, Mvfi a dalaf, medd yr Nlvfi bi,i diil, -N[Y-f? a dtlaf, med?l yi- Ai-giiA-ydd." r* Barnaf liefyd y gwna yr ymociodiad wnawd gan y gclyn ar yr arfordir dwyr- einiol fwy o les gan waith er cael pin pobl ifenc ci^iion i ymrestru a'r fyddin na'r cymhelliad wneir ar bapuraii ac mewn cyfarfodvdd eyhoeddus gynelir i'r perwyl livmnw. Eisoes mi a glywais fod hyn wedi tanio fflain dig a gwladgarwch mewn cannoefld oeddynt yn flaenorol bmidd yn ddi-gyflro a di-effro i'r perygl oedd yn bygwth ein gorddiwes. »■ .= Fel y sylwyd, ad eleni fydd mwyn- liau y N.-ulolig fel y gwnaem y Nadoligau sydd wedi myned heibio, gan hynny, ni fydd can dIos Dyfed i Ddydd Nadolig yn disgyn fel gwirionedd ar ein clustian— Wedi blwyddyn o ofalon, Wedi cwrdd a stormydd geirwon, l'e ddaw tangnet gwynfydedig Ar adenydd i) i-dd Nadolig. Y mae brigau yr uchelwvdd Y n dyferu gan lawenydd, Nes rhrri hwyl i'r ga.lon ysig Floeddio can ar Ddydd Nadolig. y sbrvd sydd ar bob celvnen Yn cyhoeddi (iwylian llawen Ac mae'r tlawd yn wr bonheddig Wrth y wledd ar Ddydd N-.ulolig. Cawn gvfarfod hen gyfeillion A mwynliau eu holl gyfrinion; Troir yn nefoedd g.seg-red-ig Aelwyd cartref iXiydd Nudolig. -Nis gall telyn fod yn segur, Byddai hynriy'n groes i'w naHur, Tyrr v brjg lie mae'n grogedig Os na chitn ar Ddydd Nadolig. 11ne avvenau beirdd yn ftlamio Mewn carolau newydd eto, Ac mae'r defion brwd cyntehic Yn rhoi bias ar Ddydd Nadolig." Ond eithaf priodol adrodd y pennill olaf-- Wrl h anadlu blwyddyn newydd, 'J'remiwji dros pi brig aflonydd, Mewn rhvw hiraeth am bellenig tiopa sanctaidd Dydd Nadolig."

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I…

FOOTBALL. I

[No title]

Advertising

WALES & AGRICULTURE ¡WALES…

HISTORIC CASTLE RAZED.

[No title]

Advertising